Nieuws archief

Spaarne Zeilcup evenement 17 september

De Haarlemsche Jachtclub nodigt de “Haarlemse” zeilverenigingen: HJC, HZV, JVW en Het Spaarne uit voor deelname aan de 4e editie van het Spaarne Zeil Cup evenement. Het evenement zal plaatsvinden op zondag 17 september 2017 op de Mooie Nel.

Lees verder

Pampus Regatta 9-10 september IJmeer

Pampus Regatta 9-10 september IJmeer

Roei- en Zeilvereniging Naarden, Zeilvereniging Het Y en WSV Flevomare nodigen u van harte uit voor de Pampus Regatta op 9 en 10 september 2017. De tweedaagse Pampus Regatta wordt voor de vierde keer georganiseerd op het IJmeer en Markermeer. Op zaterdag worden er drie up- en downwind banen gevaren. Op zondag is er één lange afstandsbaan van circa 25 nm.

Deelname kost € 40 euro per boot voor twee dagen inclusief gratis ligplaats in Durgerdam van vrijdag tot en met maandag. Hier zal zaterdagavond ook het walprogramma zijn met barbecue (€18 pp) en live muziek.

Naast meerdere eenheidsklassen (waaronder FF65, J80 en Marieholm) zijn er ook starts in de ORC-klasse, SW-klasse en Dutch Quarter Ton klasse. Naast prijzen per klasse kunnen verenigingen ook meedingen naar de Verenigingsprijs door met drie boten deel te nemen. Een soort Eredivisie zeilen in je eigen boot.

Geschiedenis

De Pampus Regatta is een samenvoeging van de Hooikist Race (sinds 1983) van R&ZV Naarden en de Trintelrace (1957) van Zeilvereniging Het Y en later samen met WSV Flevomare. Een nieuwe regatta met een oude historie. Al sinds de eerste editie in 2014 doen er jaarlijks meer dan 80 boten mee aan de Pampus Regatta.

Na 28 augustus wordt het inschrijfgeld met vijf euro verhoogd, de inschrijving sluit op 5 september. Kijk voor de Notice of Race, het inschrijfformulier en meer informatie op www.pampusregatta.nl

We zien u graag aan de start op 9 en 10 september.


Enquête veiligheid Noordzeekanaal

Het Watersportverbond vindt de veiligheid op het water belangrijk en is daarom partner in de voorlichtingscampagne Varen doe je Samen! Van het Loodswezen kregen we het verzoek om hun enquête over de veiligheid op het Noordzeekanaal te verspreiden.

Kunnen jullie onderstaande link misschien verspreiden onder jullie leden? De enquête bestaat uit 27 vragen en worden anoniem verwerkt. Onder de respondenten wordt een interessante loodsreis verloot.

www.watersporters.nl/in-mijn-regio/regionieuws/2017/augustus/help-de-veiligheid-op-het-noordzeekanaal-verbeteren


Uitnodiging IJsselmeerwedstrijden 2 september a.s.

De IJsselmeerwedstrijden zijn dit jaar op 2 september vanuit de jachthaven van Volendam.Inschrijving wedstrijd via het wedstrijdformulier op de JVW-site www.jvwhaarlem.com of via mail, stefan.wigny@gmail.com of mail@jourybeeren.nl  .

Renée aan het matchracen

Update: Renée wint !!!!!

Update: Renée naar finale!

Update: Renée naar halve finale.

Update: Renée naar kwart finale  

Van 8 t/m 12 augustus worden de Lysekil Woman's Match 2017 gehouden in Lysekil, Zweden. Deze wedstrijden zijn onderdeel van de 2017 Woman's International Match Racing Series. Met haar Dutch Match Racing Team doet Renée aan de deze serie wedstrijden mee. Er volgen nog wedstrijden in Korea en de US Virgin Islands. Het team bestaat uit Renée Groeneveld – skipper, Marcelien Bos-De Koning – main/tactic, Lobke Berkhout – trimmer, Sanne Akkerman – trimmer, Mijke Lievens – bow. De eerste wedstrijd in Helsinki werd Renée 2de ( filmpje prijsuitreiking), dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Kijk hier om de wedstrijden te volgen. LR


Sprong over het IJ, de stand van zaken

Vlak voor het zomerreces heeft de gemeenteraad van Amsterdam ingestemd met het voorstel van B&W om in principe een fiets- en voetgangersbrug te realiseren vanaf het Java-eiland over het IJ naar Amsterdam-noord. Dit besluit houdt in dat de gemeente Amsterdam alle voorbereidingen gaat treffen voor de bouw van deze brug. Deze voorbereidingen moeten in 2020 gereed zijn, waarna een go or no go beslissing wordt genomen voor de bouw.

Het rijk en de provincie vinden dat Amsterdam eigenlijk een tunnel moet aanleggen voor de duizenden fietsers en voetgangers zodat de scheepvaart niet wordt gehinderd. De gemeente Amsterdam heeft toegezegd een tunnelvariant te willen gaan onderzoeken maar pas als metrostation Sixhaven gerealiseerd is en dat is te verwachten in 2019.

Vanaf de start van de plannen voor de Sprong over het IJ is het Watersportverbond betrokken geweest bij de besprekingen over alle mogelijke oeververbindingen. Om goed voorbereid deze gesprekken te voeren hebben Watersportverbond, ANWB, HISWA en Waterrecreatie Nederland de krachten gebundeld en is er uit hun midden een team van specialisten vervormd om dit te gaan doen. Het zal duidelijk zijn dat de voorkeur van dit team de keuze is van de tunnelvariant. 

Helaas is voorlopig voor een brug gekozen. Toen dit min of meer duidelijk werd heeft het team getracht zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om voor de recreatievaart het beste er uit te halen.

Zo wilde het team graag 2 beweegbare brugdelen in de brug aan de oeverzijden voorzien van goede remmingswerken en golfbrekers. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een beweegbaar deel van 35 meter breed bij de noord IJ-over voor de recreatievaart van oost naar west en speciale transporten voor de beroepsvaart. En voor de recreatievaart van west naar oost wordt een gracht gegraven in het java-eiland van 20 meter breed met over die gracht 2 beweegbare bruggen. Dit om voor zowel weg- als waterverkeer de hinder te beperken.

Ook op het voorstel van het team om op het IJ een "Blauwe Golf" in te voeren die aansluit op het bedieningsregime van de brug Schellingwoude is door de gemeente positief gereageerd.

De plannen voor een tweede oeververbinding vanaf het Stenen Hoofd naar Amsterdam-noord worden uitgesteld tot 2020. Wel worden op zeer korte termijn de veerverbindingen over het IJ met 3 nieuwe trajecten uitgebreid en de overige worden geïntensiveerd. Ook is er onlangs een nieuwe grotere pont in gebruik genomen en een tweede is in aanbouw!

Dus goede uitkijk is geboden tijdens de vaart over het IJ.

Auke Bender

Artist impressie brug Java-eiland in het verlengde van de bestaande Jan Schaeferbrug. Hierop is nog niet het voorstel verwerkt voor de speciaal te graven gracht voor de recreatievaart. Ook de beweegbare delen in de brug zijn nog niet aangegeven.

 

Situatie tekening met het voorstel voor 2 bruggen over een gracht voor de recreatievaart van west naar oost. De aanlanding in Amsterdam-Noord valt deels over het terrein van WSV Aeolus, die daardoor verplaatst zal moeten worden. (Waarschijnlijk naar IJburg 2) Aan die zijde is ook de bredere brug gepland voor de recreatievaart van oost naar west en de speciale transporten van de beroepsvaart.


Vaardagen zetten ook HJC in het zonnetje

Na 8 jaar zijn de Haarlemse Vaardagen weer terug. De 10e editie van dit maritieme spektakel speelt zich deze keer niet alleen af in de Haarlemse binnenstad. Ook de HJC vormt drie dagen lang het toneel van de Vaardagen. Dat betekent dat de vloot van ongeveer 60 ronde- en platbodemjachten, alle verenigd in de VSRP (vereniging voor zeilers van ronde- en platbodemjachten), vanaf vrijdag tot en met zondag ligt afgemeerd bij de HJC. Speciaal hiervoor zijn pontons en stutpalen in het water voor het clubhuis aangebracht, waaraan de schepen kunnen liggen. We nodigen alle leden van harte uit om een kijkje te komen nemen. Woensdag en donderdag in de binnenstad, vrijdag, zaterdag en zondag op de HJC. Komt allen!!

Kort overzicht van het programma:

Woensdag 26 juli: 20.00u officiële opening Haarlemse Vaardagen (stukvaren van de ketting Gravestenenbrug). Akoestische muziek in varende sloepen.

Donderdag 27 juli: Overdag bezichtigen schepen. 20.00u Pieremachocheltocht, aansluitend diverse muziekoptredens

Vrijdag 28 juli: Vertrek vloot naar HJC voor puzzeltocht. Afmeren en diner bij HJC.

Zaterdag 29 juli: Ochtend bezichtigen schepen. Vanaf 13.00u zeilwedstrijden voor VSPR-schepen georganiseerd door HJC. Te bezichtigen vanaf Schoteroog.

Zondag 30 juli: Ochtend bezichtigen schepen. Vanaf 13.30u Admiraalzeilen door VSPR-vloot op het Spaarne. Aansluitend watergevecht tussen de schepen. Te bezichtigen vanaf Schoteroog.

Meer informatie:  www.vaardagen.nl


Aanpassing bedientijden Kaagbrug in Westelijke Staande Mastroute.

Sinds de invoering van de Blauwe Golf blijkt dat de enkele ochtend bedieningstijden van de Kaagbrug in de A44 zo ongunstig waren dat de spitssluiting in Haarlem (net) niet gehaald werd. Wat was een wens van de provincie Noord-Holland (de route beheerder) en de gebruikers van de route om deze tijden aan te passen zodat de spitsluiting wel gehaald kon worden. Na goed overleg met Rijkswaterstaat is dit gelukt! Wel moest deze aanpassing gecompenseerd worden en gekozen is om de vroege ochtend en late avondbedientijden van de brug Buitenhuizen te beperken.

Per ingang van 1 juli 2017 zijn de bedientijden als volgt:

Kaagbrug

1 november t/m 31 maart

Geen wijzigingen

   

   

1 april t/m 31 oktober

Werkdagen

Weekenden

Oude tijden

Nieuwe tijden

Oude tijden

Nieuwe tijden

6.02

6.02

 

6.32

6.32

 

9.32 N

9.32 N

8.32 N

8.32 N

10.02 Z

10.02 Z

9.02 Z

9.02 Z

13.32 N

12.32 N

12.32 N

12.32 N

15.02 Z

15.02 Z

14.02 Z

14.02 Z

19.32 N

19.02 N

19.02 N

19.02 N

20.32 Z

21.02 Z

19.32 Z

19.32 Z

       
       

Buitenhuizerbrug

1 november t/m 31 maart

Geen wijzigingen

   

   

1 april t/m 31 oktober

Oude tijden

Nieuwe tijden

1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

1 april t/m 31 oktober, uitgezonderd schoolvakanties

Alle dagen

 

Werkdagen

Weekend en feestdagen

5.00 tot 8.00

Op aanvraag

9.00 tot 21.00

9.00 tot 23.00

8.00 tot 23.00

   

   

1 juni t/m 31 augustus

1 april t/m 31 oktober, schoolvakanties (alle regio's)

Alle dagen

 

Alle dagen

5.00 tot 23.00

9.00 tot 23.00

 


15 juli 6-uurs race

15 juli a.s. is het weer zo ver! De 6-uurs race van de Mooie Nel zal worden gevaren van 12.00 uur-18.00 uur. Deelname is voor alle leeftijden en alle typen zeilboten tot 8 meter. Bij voldoende deelname zal er een aparte klasse worden gemaakt (optimist? splash? laser?). Degene die de meeste rondes weet te varen gedurende 6 uur mag de grote wisseltroffee in ontvangst nemen. Elke ronde moet er een stempel worden gehaald en mag er indien gewenst van bemanning worden gewisseld. Na afloop een gezellige Chinese maaltijd, waarbij toeschouwers natuurlijk ook welkom zijn. Graag alvast inschrijven via fleurfinnema@hotmail.com of 06-19402968. Mocht iemand het leuk vinden om te helpen die dag, bijv. een uurtje stempelen, dan hoor ik het ook graag !


Instructeurs krijgen training in EHBO

De vraag vanuit de instructeurs was of er wat meer met EHBO gedaan kon worden daar stond de hele jeugdcommisie direct achter. Heel enthousiast bood Intesivist Marcel de Groot ook lid van de Haarlemsche jachtclub aan om deze lessen te geven. De hele groep instructeurs was aanwezig. 

In twee avonden is gesproken over voorkomen is beter dan EHBO zoals Marcel ons leerde dit was het begin, maar tijdens de les hebben we alles geleerd van snijwonden schaafwonden bewusteloosheid ademhalings moeilijkheden rautek,chinlift, Head-tilt, stabiele zijligging reanimatie en nog veel meer. Veel foto's staan ook op facebook hjc jeugdzeilen. Heel blij zijn we ook met de EHBO voor kinderen boekjes die Marcel geschonken heeft aan alle instructeurs. In het clubhuis komt de nieuw aangeschafte EHBO kist te hangen die weer helemaal compleet is. We verheugen ons op de derde les die Marcel aanbood in september te geven. Heel veel dank hiervoor. MP


Zeilclinic 2017

Het was voor veel instructeurs de week van HJC dinsdag voorbespreking zeilclinic, woensdag EHBO, donderdag en vrijdag de reguliere lessen en vrijdagmiddag de boodschappen en het klaarmaken en voorbereiden van alle zaken in loods en keuken.

Door al deze inzet is de zeilclinic wederom een succes geworden de mails stromen binnen dat de kinderen een superweekend gehad hebben, ondanks de harde wind en wolken werd er gevaren gezwommen gespeeld en gegeten. Super trots zijn we op alle beginners en aspiranten die als echte kanjers het water opgingen. Er werd getraind op het water en op de kant In de middag was de waterbaan en de delta lloyd band erg populair, na de barbecue werd er levend stratego gespeeld op de heuvel, daarna konden de kinderen lekker wegzakken bij de film Mohana. Zondag begon met de warming up daarna een heerlijk ontbijt en weer als voleerde zeilers het water op. In de middag werd de clinic afgesloten met een wedstrijd. Op facebook staan vele foto's die dit alles laten zien. We willen iedereen die geholpen heeft bedanken voor een fijn en gezellig weekend. Marcel de Groot onze EHBO trainer had van bardienst geruild, en was zaterdag ook aanwezig bij de clinic ontzettend leuk. MP


Mededeling havencommissaris

Eindelijk na vele jaren is er stroom via een kabel. Helaas voor ons is het beloofde zonnepanelensysteem met daaraan alle technische zaken niet doorgegaan. Dit alles door het niet leveren van stroom door Liander. Maar wel is nu het aggregaat met alle overlast weg.

De nieuwe bemetering van de elektrapalen is ook in volle gang gezet. De testleden zullen hun bevindingen aan ons kenbaar maken. Zodat alle kinderziektes die er mogen zijn, eruit gehaald kunnen worden. En wij iedereen die stroom gebruikt in de haven een kaart kunnen geven zodat de kosten eerlijk verdeeld worden. Vergeet niet bij het weggaan, uw meter uit te schakelen via de kaart bij het kastje in de entree van ons clubhuis . Gebruik uw eigen toegewezen kaart met nr. van uw stekkerdoos. Hier wordt scherp op gelet, bij misbruik zullen er sancties volgen.

Er komt nog gas en water. Wanneer dat aangesloten wordt, dat weten wij nog niet, maar wij zijn er klaar voor.

Helaas is het dak van de loods aan de oostkant niet zoals het hoort. De verflaag bladert los en valt van het dak af. Gelukkig heeft de gemeente de aannemer en de leverancier aansprakelijk gesteld en valt het onder de garantie. De beste oplossing volgens de techneuten is een nieuwe dakbedekking over de oude heen. Hiervan ondervindt H.J.C. de minste overlast, en hoeft het dak er niet af. Als het gebeurt conform advies van de gemeente Haarlem, dan zijn wij daar blij mee.

Iedereen die zijn of haar ligplaats verlaat voor langer dan een dag /nacht is verplicht dit per mail of WhatsApp te melden aan de havenmeester. Dit geldt ook voor terugkomst of bij eerder dan aangegeven terugkomst . Dit graag tijdig laten weten aan Erik onze havenmeester of bij zijn afwezigheid aan zijn vervanger via het emailadres of mobiele nummer via WhatsApp , zodat Erik of de dienstdoende havenmeester dan weet hoe lang een box leeg blijft zodat daar passanten gebruik van kunnen maken. Email adres: havenmeester@haarlemschejachtclub.nl

Johan Keesmaat heeft zich beschikbaar gesteld om tijdens afwezigheid van Erik i.v.m. vrije dagen of vakantie, zijn taken over te nemen. Hij ontvangt dan Erik zijn email en telefoontoestel van de H.J.C.

Bij niet afmelden via email of WhatsApp kan uw lege box verhuurd zijn aan een passant en dan kunt u geen gebruik maken van uw box, niet eerder totdat de passant weer vertrokken is.

Wij hebben geen plaatsen meer vrij voor sloepen in het water. Wij blijven 60% zeilboten en 40% motorboten maximaal hanteren in onze haven. Dit heeft ook met fiscale wetgeving te maken

Ik wens iedereen nog leuke mooie evenementen toe op onze haven alsmede een heel fijn en goed zomer vaarseizoen.

Peter.W.J.Vernout havencommissaris


Nieuwe website

Het project van de website-aanpassing is afgerond. De menu’s zijn ingekort en verdeeld over hoofd- en footermenu, alle links werken, de indeling is aangepast naar de nieuwe lay-out en er is fotomateriaal toegevoegd. Gaandeweg zullen er natuurlijk nog verbeteringen komen en suggesties zijn nog altijd welkom. Mail dan naar  webmaster@haarlemschejachtclub.nl. MH


Afsluiting stroom 22 juni 08.00 uur-12.00 uur

I.v.m. de overschakeling van de aggregaat naar het stroomnet wordt a.s. donderdag 22 juni de stroom op de haven tijdelijk afgesloten van 08.00 uur tot ca. 12.00 uur.

Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Peter J. Vernout, havencommissaris


Combi Haarlem

De Pinkstercombi van Haarlem is onderdeel van de Combi Amsterdam.
Zie:
  Combi wedstrijden en  Combi Amsterdam.

Op zaterdag 3 juni, zondag 4 juni (1e Pinksterdag) en maandag 5 juni (2e Pinksterdag) wordt er op de Mooie Nel en het Spaarne gestreden om mooie prijzen. Van de meeste klassen is de start en de finish vanaf het terras van de HJC te zien. Combi Haarlem staat bekend om de gezelligheid, heerlijke BBQ en het vermaak voor de zeilers en andere aanwezigen, vooral ook de kinderen. Tafeltennis, een watermat, noem maar op. Geen wind? Dan gaan we 'spijkerbroek hangen'....  
De inschrijving is geopend, klik  hier voor het formulier.

Klik hier voor het programma.

Lees verder over o.a.  parkerenovernachten en de  BBQ & Indische maaltijd.


20-21 mei 12 voetsjollen weekend HJC

Beste HJC’ers,

In het weekend van 20 en 21 mei is er een bijzonder weekend op de HJC. De 12 voetsjollen vieren in het 100 jarige bestaan van de HJC hun klasse evenement bij ons! Er worden veel van deze mooie bootjes verwacht die 100 jaar geleden de jeugdboot waren van de HJC! Unieke kans voor jullie! Je kunt een wedstrijd meezeilen in de zeilboot die in de oorsprong staat van de HJC. Deze unieke kans is er op zaterdag 20 mei om 16.00 uur. Dit geldt zowel voor de jeugd als de volwassenen. Meld je snel aan. Er is een beperkt aantal plaatsen dus meld je snel aan door een mailtje te sturen aan 100jaar@haarlemschejachtclub.nl en geef aan of je wilt meezeilen of helpen met de wedstrijdorganisatie.

We hopen jullie allemaal te zien!

Groeten,

De HJC jubileum commissie


Uitslag Fortrace 2017

Klik hier voor de uitslagen van de Fortrace 2017.

Uitnodiging IJsselmeerwedstrijden 10 juni 2017

Dit jaar zijn er weer IJsselmeerwedstrijden op 10 juni 2017 vanuit de jachthaven van Volendam. Inschrijving wedstrijd voor 3 juni 2017 via inschrijfformulier op de JVW-site www.jvwhaarlem.com of via mail, stefan.wigny@gmail.com of mail@jourybeeren.nl . Er is dit voorjaar GEEN gezamenlijke maaltijd georganiseerd door de wedstrijdcommissie.


Schuimspatten nr. 2-2017

In uw mailbox (het is ook mogelijk dat het bericht in de spambox is binnengekomen) vindt u Schuimspatten nummer 2, bordevol informatie. Speciale aandacht nog voor het Hemelvaartweekend waarvoor nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. 

 


Overlijden Joop van Viersen

Vandaag heeft Onno ons onderstaand bericht gestuurd dat zijn vader Joop van Viersen op zondag 7 mei is overleden.

"Lieve Mensen, Joop is zondag 7-05-2017 om 11.45 uur in het ziekenhuis te Hoofddorp overleden in het bijzijn van familie. Het was een warme liefdevolle aangelegenheid waarbij Joop ruimte kreeg om in volledige ontspanning en voldoening weg te mogen glijden.Zijn leven was volmaakt en wij mogen terugkijken op een waardevol einde.

Joop is 93 geworden en hij bracht samen met zijn Anneke gedurende een lange reeks van jaren veel tijd door op de HJC. Tot op het laatst lieten zij hun gezicht met regelmaat op de HJC zien. Wij verliezen in Joop een graag gezien lid en later donateur van onze vereniging."

Wij wensen Anneke en familie veel sterkte.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op Westerveld op zaterdag 13 mei om 13.30 uur.

Klik hier en hier voor de rouwkaart.

Met vriendelijke groet,

Wilko Emmens

Voorzitter Haarlemsche Jachtclub


Voorjaarstocht 25 t/m 28 mei

De gezamenlijke voorjaarstocht zal dit jaar worden gehouden in het weekend van 25 tot 28 mei. De tocht zal gaan naar West Knollendam en van daaruit naar Alkmaar. Het programma ziet er als volgt uit: Vertrek op Hemelvaartsdag 25 mei om 9:30 uur vanuit de haven, de zeilschepen vertrekken eerder om de brug van 9.30 uur te kunnen halen. We varen naar Jachthaven ’t Swaentje in West-Knollendam, ongeveer 4 uur varen, daar aangekomen krijgt ieder een gereserveerde box toegewezen. In de jachthaven ligt een sloep klaar om, voor wie wil, een bezoek te brengen aan de Zaanse Schans. In de avond borrelen en eten in het gezellige Eetcafé ’t Swaentje en als het goed weer is op het terras aan het water. De volgende ochtend (vrijdag) vroeg op, we varen richting Alkmaar en gaan liggen in de Gemeentehaven. Een bezoek aan de kaas-markt staat op het programma, de Kaasmarkt is van 9:30 tot 12:30 uur. In de middag kunnen de dames shoppen in het altijd gezellige Alkmaar en de heren een terrasje pakken. Zaterdag maken we een rondvaarttocht door de grachten van Alkmaar, de tijd wordt nog bekend gemaakt. Als het weer het toe laat kunnen de zeilers zich uitleven op het Alkmaardermeer. Zondag varen we weer richting Haarlem. Opgeven bij Marja van Meerwijk, 023-5373667. In verband met het beperkte aantal ligplaatsen in West Knollendam, we kunnen 20 boxen reserveren, is het zaak om snel op te geven. Vol is vol !!! Degenen die niet met eigen boot kunnen of willen varen kunnen of als opstapper mee gaan (zelf regelen) of met de auto naar de locaties gaan waar overnacht gaat worden.
 

Fortrace 13 mei

Op 13 mei a.s. wordt de jaarlijkse Fortrace georganiseerd door het CNZ. Deze is toegankelijk voor kleine en grote zeilboten. Uiteraard zijn motorboten ook van harte welkom als toeschouwer. Op 12 mei ’s avonds is er om 20.30 uur palaver op de haven van de JVW (Penningsveer). Zaterdagochtend is er dan de gezamenlijke vaart naar de Marina IJmuiden en op zaterdagmiddag start de wedstrijd. Zaterdagavond is de prijsuitreiking en eengezamenlijke maaltijd en op zondag de terugvaart naar Haarlem.

Klasse-evenement Flying Junior op 13 en 14 mei

Na het succes van vorig jaar komt de FJ ook dit jaar weer naar Haarlem om te strijden om de prijzen. De organisatie hoopt op meer boten dan vorig jaar en heeft ook een aantal Duitse teams uitgenodigd, het is nl. vlak voor hun Duits kampioenschap en dus een mooie training. Kijk voor het programma op de HJC site en op Facebook. Naast het zeilen maken we het uiteraard ook weer erg gezellig en kan er weer gegeten worden. Bij voldoende deelname komt onze catering weer dus....... komt allen!
 

Nieuwe website

Zoals u ziet is de nieuwe website online. Onder leiding van Erik van Iterson is hier de afgelopen weken hard aan gewerkt. Zoals normaal bij zo'n groot project zijn er nog wat tekortkomingen. Bijvoorbeeld de menu's zijn erg lang en vele links werken niet.  De komende maanden wordt er verder gewerkt aan de website om hem gebruiksvriendelijker te maken. Mochten er zaken zijn die u opvallen of heeft u vragen dan graag een mail naar webmaster@haarlemschejachtclub.nl. LR


17 juni JVW 80 jaar

Beste HJC-ers. We nodigen jullie graag uit voor het 80-jarig jubileum van de JVW. We vieren dit 's middags met drakenbootraces vanaf Penningsveer en 's avonds met een feest op Schoteroog.

Nadere informatie kunt u vinden op de website van de JVW, www.jvwhaarlem.com/jubileum.

Het programma ziet er als volgt uit:

Penningsveer:

11.00-12.00 Start aanmelding voor de drakenraces:

12.00-16.00 Drakenraces en jeugdprogamma

Schoteroog:

17.30: Bar open

18.00-20.00: Diner

20.30-00.30: Feest

De jubileumcommissie Sandra, Mark, Merel, Lo, Anja, Frank, Tineke, Hans, Birgitta, Jeroen


Omslaan in de Planeet

Leren omslaan in het zwembad de Planeet, leerzaam en in lekker warm water. Dat is in deze week geen luxe, het is best nog koud op straat. Waar op de haven gestreden werd tijdens de openingswedstrijden, lagen de beginners en aspiranten en zelfs een aantal kinderen van de campus in het zwembad om de optimist te ontdekken en te  leren wat te doen als de boot omslaat tijdens de lessen. Een groot gedeelte van de instructeurs lag in het water om de kinderen alle kneepjes bij te brengen. Waar ze begonnen met wiegen in de boot, lagen ze aan het einde van de les onder de boot. Hoe ga je het oplossen als je in het zeil valt, enzovoort. Natuurlijk hosen, hosen en hosen, ook dat hoort bij het zeilen als je omslaat. We bedanken iedereen die geholpen heeft om dit tot een succes te maken. MP


Informatie konvooi varen staande mast route

Zoals bekend is de oostelijke staande mast route door een defecte Wiegbrug in Amsterdam tot nader order gestremd. De alternatieve route over Haarlem is wel open maar voor een vlotte doorstroming wordt hier zoveel mogelijk in konvooi gevaren. Voor het gedeelte tussen de Rijksbrug in de A9 en Kaagbrug in de A44 heeft de vaarwegbeheerder de volgende aanbeveling gedaan: klik hier voor informatie.


Overlijdensbericht Anneke Holtrop

Vandaag kregen wij bericht dat Anneke Holtrop is overleden. Anneke is gedurende een reeks van jaren secretaris, toen toch nog vaak secretaresse genoemd, van onze vereniging geweest. Een belangrijke bestuurstaak die zij met volle inzet en tot grote tevredenheid vervulde. Zelf ontving ik in 1969 van haar de bevestiging van mijn lidmaatschap. Haar bestuurlijke rol moet een grote uitdaging zijn geweest in een periode zonder email, word en andere it ondersteuning. De HJC is haar daarvoor veel dank verschuldigd. In de jaren daarna traden Wouter en Anneke wat minder op de voorgrond maar waren nog vaak op de HJC te vinden. Zij zijn er veel met de boot op uit getrokken en hebben nog veel mooie tochten gemaakt. Dat ook de volgende Holtrop generaties de weg naar de HJC hebben gevonden, zal haar plezier hebben gedaan. Wij wisten dat haar gezondheid te wensen over liet en het is erg jammer dat zij dit jubileumjaar niet met ons mee kan maken. Wij wensen Wouter en familie veel sterkte toe.
Wilko, voorzitter klik hier voor de rouwkaart


Uitleg nieuw RVW 21 april 20.00 uur HJC clubhuis

 

Op vrijdagavond 21 april is in het clubhuis van de Haarlemsche Jachtclub een uitleg van de nieuwe regels RVW. Alle wijzigingen die van belang zijn voor de zeilers worden behandeld.Deze avond is toegankelijk voor alle (wedstrijd) zeilers van de HJC, HZV en JVW en begint om 20:00 uur.Hoe lang het duurt hangt af van de vragen en de hoeveelheid wijzigingen.Tijdens deze avond is het nieuwe RVW te koop (om voldoende boekjes te hebben voor iedereen hoor ik graag even of U komt en een boekje wilt via wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl) Klik hier voor verdere informatie.


Openingswedstrijden en openingsfeest 22-23 april HJC

 

De openingswedstrijden worden dit keer gehouden op de HJC op 22 en 23 april. Daarbij op zaterdagavond een spetterend feest. Lees hier verder.

Programma:Zaterdag vanaf 11:00 inschrijven,1ste start om 14:00 uur. Zaterdagavond een zeilersmaaltijd en daarna een feestavond, m.m.v. The BieT.

Zondag eerste start om 10:30 uur. Ca.16:00 uur prijsuitreiking.Bij voldoende deelname varen optimist en laser een eigen baan.


Kennismakings- / Theoriedag

Afgelopen zondag  was de kennismakings- / theoriedag; een prachtige zonnige dag! De wedstrijdgroep was al vroeg het water op voor een voorjaarstraining. De beginners en aspiranten werden met hun ouders welkom geheten in het clubhuis, om kennis te maken met het jeugdzeilen. Na de algemene informatie gingen de kinderen met hun instructeurs mee waar ieder op zijn eigen niveau de theorielessen volgde. Ook de haven werd ontdekt en er werden knopen geoefend. Als afsluiting is iedereen nog even het water op geweest om de 'Mooie Nel' te ontdekken. Over twee weken gaan de jongste het omslaan oefenen in zwembad de Planeet. Na de meivakantie gaan de lessen dan echt beginnen we hebben er allemaal ontzettend veel zin in. MP


12-Voets jollenweekend

In 2014 werd bij de HJC het 100 jarig bestaan van de 12 voetsjollen gevierd met een klasse-evenement. Het was lang geleden dat de jol in wedstrijdverband op de Mooie Nel had gevaren en dat weekend waren er veel zeilers die met veel enthousiasme aan het evenement meededen.

 

Nu, in 2017, is HJC aan de beurt om haar 100 jarig bestaan te vieren en aangezien de jol een belangrijke schakel is in de historie van de vereniging, kan uiteraard een nieuw klasse-evenement niet ontbreken. In de drukke kalenders van zowel de jollen als de HJC is er gelukkig een weekend gevonden waarin gezamenlijk teruggekeken kan worden op '100 jaar HJC' en natuurlijk volop herinneringen opgehaald kunnen worden. Op 20 en 21 mei zullen de jollen weer 'acte de présence' geven bij de HJC. Lees hier verder voor verdere informatie en om in te schrijven (ook alleen voor de maaltijd). 


Notulen ALV 24 maart in te zien op ledenpagina

De notulen van de ALV van 24 maart 2017 zijn op onze ledenpagina in te zien. De behandeling en vaststelling daarvan zal gebeuren in de volgende ledenvergadering op 24 november 2017.


Jeugdhonk geopend

Zondag 2 april was de opening van het seizoen maar ook van ons jeugdhonk, waar we deze winter hard aan hadden geklust. We hebben de wand ingetimmerd en geverfd, de vloer er in gelegd en dankzij John van Zijl hebben wij een mooie geluidsinstalatie. Ook hebben we zitzakken om in te loungen! Het jeugdhonk wordt een verzamelplek voor onze jeugd,en zal altijd open zijn! Zondag hebben we met het jeugdbestuur het honk versierd met ballonnen en een mooi lint met strik. Vera ter Horst heeft die voor ons doorgeknipt om het honk officieel te openen. Emma vdK


Wijziging klustijden HJC

De tc vindt dat de maandagavond-klussen de afgelopen paar jaar weinig efficiënt waren. Maar kort werken doordat het in het begin te vroeg donker is en zo ook aan het eind, weinig mensen maakten er gebruik van en een klus kon vaak niet afgemaakt worden. Nu is afgesproken om de werkdagen op woensdag door te laten lopen en aan het eind van deze maandagperiode te zien of dit een beter systeem is. We gaan op de woensdag door tot de laatste woensdag van juni en we beginnen weer op de laatste woensdag van september. De leden die overdag niet kunnen klussen en toch op een avond een klus willen doen, kunnen zich bij Erik de havenmeester melden om in overleg aan het werk gaan.Ik hoop dat dit goed werkt en wens iedereen gezelligheid op de haven tijdens het klussen. Met vriendelijke groet namens de tc Hans Gortworst


Informatie openingstijden Schellingwouderbrug

De Schellingerwouderbrug is weer operationeel. Klik hier voor verdere informatie. WH


Opening HJC Jeugdhonk

 

Afgelopen maanden is keihard gewerkt aan het realiseren van het HJC jeugdhonk. De grote opening van deze gezellige ‘hang-out’ voor jeugdleden vindt plaats tijdens de opening van het jubileumseizoen van de HJC op zondag 2 april om 16.00u.


Jubileumnieuws

 

Jubileumloods

Het eerste weekend van april komt de botenloods vrij en wordt deze omgetoverd tot Jubileumloods. Gedurende het hele jaar vormt de jubileumloods de ontmoetingsplek waar heden, verleden en toekomst samenkomen. Nieuwsgiering naar het verhaal van 100 jaar HJC? Dan moet je tijdens evenementen zeker een keer een kijkje komen nemen in de mooi versierde loods.

 

Jubileum Jeugd Krant

Tijdens de openingswedstrijden (22-23 april) lanceren we eenmalig de Jubileum Jeugd Krant, een krantje gemaakt voor en door jeugdleden in samenwerking met de jubileumcommissie. Hierin staan leuke weetjes over het honderdjarig bestaan van de HJC en je vindt er ook spelletjes, interviews en tekeningen. De Jeugd Jubileum Krant zal het hele jaar beschikbaar zijn voor jeugdleden en jeugdpassanten van de HJC, zolang de voorraad strekt.

 

Oproep bestuur (herhaling)

Mocht je de oproep in de afgelopen Schuimspatten hebben gemist, dan volgt deze hier nog een keer: Het bestuur vraagt haar leden om oud-leden voor te dragen, die in het verleden actief zijn geweest bij de HJC. Het bestuur nodigt deze mensen graag uit voor de receptie op zaterdag 7 oktober (16.00-18.00u). Namen en adressen graag mailen naar: secretaris@haarlemschejachtclub.nl.


Van de voorzitter

 

Jubileum clubvlaggen

Alle leden kunnen bij de havenmeester de ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan ontworpen jubileumvlag ophalen.

Deze vlag is gedrukt in een eenmalige oplage, dus wees er zuinig op.

 

Schepen te water

Zoals in de Schuimspatten aangekondigd zouden de schepen die op de wal staan in de laatste week van maart te water worden gelaten. Het bestuur heeft de indruk dat lang niet iedereen aan de slag is om zijn/haar boot daarvoor tijdig klaar te hebben. Vertraging bij de tewaterlating dreigt de planning voor de verschillende evenementen de komende weken in de war te schoppen. De havencommissaris vraagt u contact met de havenmeester op te nemen om een afspraak te maken voor de tewaterlating van uw boot. Eventuele noodzakelijke tussentijdse verplaatsing van uw schip worden in rekening gebracht. Wij rekenen op uw medewerking.

 

Elektriciteit op de steigers / ligplaatsbemetering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is meegedeeld dat de aanleg van de elektriciteiten kasten met bemetering flink opschiet.

Afgesproken is dat zodra de kinderziektes, die ongetwijfeld eerst aan het licht zullen komen, zijn opgelost formeel gestart zal worden met de doorbelasting aan de ligplaats-houders.

De verwachting is dat eind mei het geval zal zijn. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 

Liggelden/BTW

Tijdens de ALV is de veranderde BTW wetgeving aan de orde geweest. De penningmeester heeft aan de hand van een presentatie de effecten, gebaseerd op het jaar 2016, inzichtelijk gemaakt. Het is een complexe materie en de effecten op de winst en verliesrekening van de HJC zijn sterk afhankelijk van de investeringen dit de HJC jaarlijks doet. Daarom is besloten is vanaf 01-01-2017 het bruto liggeld bij u in rekening te brengen. Dit betekent dat de kosten in Euro's ongewijzigd blijven. In de loop van dit jaar bekijkt het bestuur wat de effecten zijn en of aanpassing van de tarieven aan de orde is. Binnenkort kunt u de tweede termijn van de winterstallings-nota tegemoet zien.

 

Met vriendelijke groet,

Wilko Emmens

Voorzitter Haarlemsche Jachtclub


Aankondiging 5e Dutch Quarter Ton Cup

 

Klik hier voor meer informatie over de 5e Dutch Quarter Ton Cup.


Schuimspatten nr. 1-2017

 

In uw mail treft u het eerste nummer van de Schuimspatten aan van ons jubileumjaar: HJC 100 jaar voortvarend! De Schuimspatten kunt u ook lezen via de ledenpagina van de website, te openen met de u bekende inlogcode. 


Voorjaarstraining en competitie - inschrijving geopend

 

Voor de wedstrijdzeilers gaat het in april beginnen met de voojaarstrainingen. Klik op de poster hiernaast voor alle informatie. Inschrijven kan hier. Als je je nog niet ingeschreven hebt voor de reguliere lessen dan kan dat ook via het nieuwsbericht hieronder, of het icoontje voor dit inschrijfformulier op de homepage. MP


Concept financieel jaarverslag 2016

 

Beste leden, u vindt het concept financieel jaarverslag 2016 op de ledenpagina. WH


Lezing 'Veiligheid = goed zeemanschap' - zondag 19 maart

 

Jan Wagter van watersportvereniging ‘De Zeevang' uit Edam spreekt over het onderwerp 'Veiligheid aan boord'. Voorkom ongelukken en zorg voor een goede gasinstallatie, electrainstallatie en brandpreventie. Auke Bender van onze eigen HJC vertelt over veiligheid op het water, reisvoorbereiding, regelgeving en veilig varen op zee en rivieren. Een inspirerende middag vlak voor de opening van een nieuw en veilig seizoen.

U bent welkom op zondag 19 maart, aanvang 15.00 uur.


Lezing "De Waddenzee" 19 februari 15.00 uur

 

De Waddenzee: Droogvallen of veilig aankomen in een Waddenhaven? Hoe komt het dat geulen steeds weer verondiepen of uitslijten? Wat is de taak van de verkeerscentrale “de Brandaris” op Terschelling? De “ Nieuwe” Afsluitdijk: De zeespiegel stijgt, de windkracht neemt toe en de golven zullen de dijk meer en meer aanvallen. Tijd voor een opknapbeurt. Wat zijn de plannen van de regering om de toeristische aantrekkelijkheid te vergroten en de visstand in het IJsselmeer te verhogen? Inleider: Hans Boogert, 16 jaar lang beheerder bij Rijkswaterstaat, neemt ons mee naar de achtergronden van dit mooie vaargebied. 


Vis eten zondag 5 maart

 

Op zondag 5 maart gaan we weer vis eten in het clubhuis, de specialist visbakker Dick de Haan komt op 5 maart zijn befaamde kabeljauw bakken.Het menu bestaat uit kabeljauw met patat en een heerlijke salade, alles vers. Met een heerlijk wit wijntje erbij smaakt het nog lekkerder. De prijs voor dit menu is € 10,00 per persoon. Schrijf je snel in want er is maar plaats voor 60 personen. Inschrijven kan via deze link. U kunt niet meer inschrijven. De avond is reeds volgeboekt.


Mededeling betreffende werkzaamheden aan de elektra op de steigers

 

Komende weken vinden er werkzaamheden plaats aan de stroomkasten op de steigers. Er worden tevens extra kabels getrokken die aangesloten gaan worden op de zenders in de elektra kasten. Op sommige dagen zal dan, i.v.m. de veiligheid van de medewerkers, de stroom van de steigers gehaald worden.

Peter Unkel, penningmeester


Mededeling havencommissaris tewaterlating schepen

 

De volgende data zijn gepland voor alle schepen die nu in het water liggen, op de wal, in loods of tent staan. De loods en de tent moeten uiterlijk 02 april 2017 leeg zijn. Schepen die nu in het water liggen gaan op (maandag) 20 maart 2017 naar hun nu aangewezen ligplaats. Schepen die tot en met 15 april 2017 mogen blijven liggen vragen naar hun ligplaats bij Erik, de havenmeester. Het tewaterlaten van de schepen die op de wal staan start in de laatste week van maart 2017. Wilt U dit overleggen met de havenmeester, zodat hij een goede planning kan maken voor een snelle en effectieve tewaterlating en niet iedere keer de cradlekar moet veranderen. Indien iemand er eerder in wil, en dit ook mogelijk is, dan eerst overleggen met de havenmeester. Als u iets met de havenmeester wilt overleggen, dient u dit persoonlijk te doen en niet via mail of telefoon. De nieuwe havenindeling hangt, onder voorbehoud, in het clubhuis. Ik hoop dat alle leden begrip hebben voor het feit dat dit de eerste maal zal zijn dat onze havenmeester dit gaat doen. Ik heb hem hierbij de vrijheid gelaten dit zelf te gaan regelen. Mocht er iets niet naar wens gaan, meld dit dan aan de havenmeester en ook aan mij, de havencommissaris, omdat ik uiteindelijk de eindverantwoordelijke ben. Peter W.J. Vernout, havencommissaris


Mooie Nelloop hardlopen

 

Een extra oproep aan degenen die de Mooie Nelloop willen gaan hardlopen. Er hebben zich tot nu toe pas 7 hardlopers gemeld. De winnaars van vorig jaar hebben zich nog niet gemeld. Het zou toch leuk zijn als we in ons jubileumjaar een recordaantal hardlopers (en ook wandelaars)(100?) hebben. Er is mogelijkheid om na afloop gebruik te maken van de (dames) douche (misschien trekt dat je over de streep!). De hardlopers starten om 14.30 uur en de wandelaars om 14.00 uur. Graag even doorgeven als je gaat hardlopen. Opgeven voor de boerenkoolmaaltijd moet nog wel even apart bij Marja van Meerwijk (klik voor formulier). MHL


Mooie Nelloop, 12 februari 14.00 uur

 

Begin het nieuwe jaar sportief en schrijf je in voor de ca. 10 km wandeltocht om de Mooie Nel. Na de mooie presentatie van het Gilde Haarlem op 20 november jl. zullen wij nu met een heel andere blik deze route gaan lopen. De hardlopers onder ons kunnen zich inschrijven voor de hardloopwedstrijd over 10 km. Omdat het altijd maar afwachten is hoeveel hardlopers er mee zullen doen, is het handig om dit even aan elkaar te laten weten. Hardlopers kunnen zich aanmelden bij Monique Hoogland. Zij houdt jullie dan op de hoogte van de deelnemende hardlopers. We lopen via het mooie Spaardam naar HZV, waar we een pauze hebben en getrakteerd worden op warme chocomel. Na de pauze lopen we via Penningsveer terug naar de haven, waar om 18:00 uur een heerlijke boerenkoolmaaltijd geserveerd wordt, klaargemaakt door de kookspecialisten Nico Hin en Auke Bender. Ook niet lopers zijn van harte welkom om aan te schuiven bij de maaltijd. De kosten voor deze heerlijke boerenkoolmaaltijd zijn € 5,00 voor volwassenen en € 3,00 voor kinderen tot 12 jaar. Opgeven kan bij Marja van Meerwijk via het formulier: boerenkoolmaaltijd. Dus trek de wandel- of hardloopschoenen aan op 12 februari en maak er een gezellige middag van.


Nieuwsbrief HJC Zeilteam 2017

 

Er is weer een nieuwsbrief van het HJC Zeilteam uit! 

In het zeilseizoen 2016 waren er wederom meer HJC wedstrijdzeilers op het water en ook in het eigen HJC Zeilteam. In 2017 willen we ons team vooral focussen op de resultaten tijdens de Combi’s.

Klik op de afbeelding hiernaast, of de link HJC Zeilteam voor alle nieuwtjes van het team. Meer informatie over de gewijzigde opzet van de combiwedstrijden staat hier.

De HJC zeilers en hun sponsors (hartelijk dank voor de steun!) hebben de nieuwsbrief inmiddels al persoonlijk ontvangen. MH


Zaterdag 28 januari wild eten op de haven aanvang 18:00 uur

 

De evenementencommissie heeft Ton Beeren weer bereid gevonden om zijn befaamde hazenpeper te bereiden en voor de liefhebbers van wild eten is dit altijd smullen geblazen.Op 28 januari, het wild seizoen is nog in volle gang, kunnen de liefhebbers hun smaakpupillen strelen, want dan komt Ton met zijn befaamde hazenpeper naar het clubhuis. Geef je snel op want het aantal plaatsen is beperkt. De prijs voor deze heerlijke hazenpeper is € 10,00 p.p. Opgeven kan via dit formulier waar u gelijk wordt verzocht te betalen met IDEAL. Op het formulier staat ook wat u moet doen als u geen gebruik kan maken van IDEAL.


Overlijdensbericht Bep Sudmeier-Wijkhuizen

 

Op zondag 8 januari 2017 is Bep Südmeier - Wijkhuizen op 92 jarige leeftijd overleden.Samen met Ben was zij vele jaren lid van de HJC waar zij fijne jaren hebben gehad en goede vrienden hebben gemaakt. Namens de familie Eric Pierik


Lezing zondag 15 januari om 15.00 uur: Zijn we in Nederland klaar voor onderwater?

 

Ons nieuwe lid Harm Kappen, directeur Naval bij de RH Marine Group neemt ons mee in de wereld van marine-onderzeeboten.Hij stelt de vraag: Het volgende decennium zijn de Walrusklasse onderzeeboten aan vervanging toe. De huidige boten zijn in Nederland gebouwd, maar is de BV Nederland ook in staat om hun opvolgers te bouwen? En wat zijn de belangen van de onderzeebootbouw in Nederland? Een inspirerende middag voor nieuws en wetenswaardigheden.


Nieuwjaarsspeech voorzitter HJC

 

Veel leden hebben onze traditionele nieuwjaarsreceptie bijgewoond, het werd dan ook weer erg gezellig. Dit jaar staat in het teken van ons 100 jarig bestaan. Gedurende het hele jaar wordt daar op tal van momenten nadrukkelijk bij stil gestaan en dat steeds onder het motto "HJC, 100 jaar voortvarend" . Diegenen die niet in de gelegenheid waren om aanwezig te zijn,kunnen de nieuwjaarsspeech van de voorzitter hier na lezen.


Foto's

 

Er zijn foto's, gemaakt door Theo van Meerwijk, geplaatst op onze Facebook pagina van de Nieuwjaarsreceptie, Mooie Nelloop, boerenkoolmaaltijd en de werkdag van 15 februari. LR


Nieuwjaarsborrel 1 januari 2017 16.00 uur

 

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en nodigt u uit om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en een goed jubileumjaar. U bent van harte uitgenodigd in het clubhuis op 1 januari tussen 16.00u en 18.00u om met ons het glas te heffen.


Prettige feestdagen namens de havenmeester

 

Beste leden en bestuur van de HJC,

Via deze weg wil ik graag iedereen erg fijne feestdagen en een heel mooi en erg feestelijk jubileum jaar toewensen in 2017. Ik ben erg trots en waardeer het zeer hoe ik ontvangen ben in augustus en met alle positieve berichten op de algemene ledenvergadering. Jullie hebben mij wel heel erg verrast met het super leuke en nuttige kerstpakket, erg gaaf. Ik hoop dat ik nog lang jullie havenmeester mag zijn van deze mooie en gezellige haven op de mooiste locatie aan de Mooie Nel in Haarlem. Vriendelijke groet, Erik Keulen, havenmeester 


Haven gesloten

 

Beste leden,

De gehele haven is gesloten van 24 december 17.00 uur tot 26 december 10.00 uur. De haven is in die tijd niet toegankelijk.

Peter Vernout, Havencommissaris


Shantykoor en 3de zondag v/d maand borrel

 

Zondagmiddag was er een bijzonder geslaagd optreden van het HJC shantykoor. Na afloop ging dit gelijk over in een zeer gezellige 3de zondag borrel.

Zondag 15 januari is er de volgende 3de zondag borrel met vooraf een interessante lezing. Kijk op HJC Facebook voor enkele foto's. LR


Kerststukjes maken op zaterdag 17 december 14.00 uur

 

Kerststukjes brengen de kerstsfeer in huis, maar hoe maak je nou een kerststukje? Het maken van een kerststukje is heel gemakkelijk en zelfs mogelijk voor mensen met twee linkerhanden. Degene die interesse hebben kunnen zaterdag 17 december vanaf 14.00 uur terecht in het clubhuis waar onder de bezielende leiding van Nico Hin wordt geleerd hoe u dat moet doen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de materialen.


Sing a song ! Zondag 18 december 15.00 uur

 

Sing a Song!

Kom op zondag 18 december om 15.00 uur luisteren, meezingen en swingen met ons huiskoor “de Schuimspatters”. Evenals vorig jaar belooft dit weer een verrassend optreden te worden  met: nieuwe solisten, nieuwe zeemansliederen in ongekuiste versie, nieuwe kerstliederen. Komt allen en verhoog de stemming en zing mee. Het wordt een prachtige en gezellige warming up voor een schitterende Kerst!

 

Aansluitend de 3de zondag v/d maand borrel.

 


Overlijdensbericht vrouw van Hans Steenman

 

Vandaag 02-12-2016 hebben wij van de beste vriend van Hans Steenman bericht ontvangen dat zijn vrouw helaas in Thailand is overleden. Hans komt over 9 a 10 dagen terug in Nederland en wellicht dat hij dan nog een kaart stuurt naar de club. Wij wensen Hans veel sterkte toe. Het bestuur van de HJC.


Gezamenlijke wedstrijd-agenda 2017

 

Klik hier voor de gezamenlijke wedstrijd-agenda 2017.


Schuimspatten nummer 4

 

Ons clubblad de Schuimspatten heeft u op 30 november via uw mail ontvangen. In deze editie staan aankondigingen van leuke evenementen voor het winterseizoen. 

In het derde weekend van december kunt u op zaterdag de 17e kerststukjes maken en de 18e worden er kerst- en andere liedjes gezongen door de Schuimspetters, zodat we lekker in de kerststemming kunnen komen.

Voor 2017 speciale aandacht voor de derde zondagmiddagen van de maand, waarbij elke keer een leuke lezing plaats zal vinden om 15.00 uur en aansluitend een gezellige borrel aan de bar.

Via de ledenpagina van de website is de Schuimspatten ook in te zien. U gebruikt hiervoor de bekende inlogcode.


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 25 november 20.00 uur

 

Het bestuur van de HJC nodigt u allen uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 25 november a.s.  Klik hier voor de agenda. De nog vast te stellen notulen van de vorige ALV-vergaderingen van 1 april en 29 juni en de begroting van 2017 kunt u inzien op de ledenpagina. Wij hopen op een grote opkomst. 


Sinterklaasfeest HJC 27 november 14.00 uur

 

Op 27 november brengt Sinterklaas wederom een bezoek aan de Haarlemsche Jachtclub. Voordat Sinterklaas aankomt kunnen de kinderen vanaf 14.00 uur in het clubhuis tekeningen maken en liedjes zingen in afwachting van Sinterklaas die om 14.30 uur zal arriveren met de boot. De Sint wil graag weten welke kinderen er komen, dus ouders als u de naam van uw kind, leeftijd en opmerkingen door zou willen mailen aan Emma van der Knaap e-mail adres: emmavanderknaap@gmail.com Groetjes van de Regel Piet

 


Stremming Melkbrug Haarlem

 

Beste gebruikers Haarlems vaarwater ,

Er is een spoed reparatie nodig aan de Melkbrug binnen Spaarne. De werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden zijn ;Taatslager en de reductiebak vervangen. Om dit uit te voeren dient de draaibrug te worden opgevijzeld en op blokken te laten rusten.Na de risico inventarisatie is besloten dit uit te voeren in gesloten positie. In een geopende positie kan de brug niet veilig op de sokkel worden gestut. Wij hebben dit zoveel als mogelijk gecombineerd met de stremming van de Buitenrustbruggen die eerder al is aangekondigd.

Lees verder

Vrijwilligersbeleid

 

Het bestuur van de HJC heeft een vrijwilligersbeleid opgesteld. Hier vindt u alle informatie.


3de Zondag van de maand borrel met lezing 

 

20 november a.s. is het weer tijd voor de inmiddels traditionele, gezellige 3e zondag van de maand borrel. Voorafgaand aan de borrel zal om 15.00 uur een korte lezing worden gehouden. 


Tarievenlijst 2017

 

Beste leden, 

Hierbij de nieuwe tarievenlijst voor het jaar 2017. Deze publicatie is nog onder voorbehoud van goedkeuring in de ALV van 25 november a.s.. De inflatiecorrectie is dit jaar achterwege gelaten gezien het minimale inflatie percentage van 0,4 procent. De prijzen zijn daardoor gelijk gebleven aan 2016. 

Behoudens de prijzen voor de zeillessen. Deze zijn wel aangepast mede doordat veel zeillessen nu 13 lessen bedragen i.p.v. 10 lessen zoals afgelopen jaar. 

Met vriendelijke groet, 

P. Unkel, Penningmeester 


Overlijdensbericht Jan de Gelder

 

Heden hebben wij van Nel de Gelder bericht ontvangen dat op 7 november haar man Jan de Gelder is overleden. Jan is jarenlang actief lid van onze vereniging geweest en was een verwoed Kolibri-zeiler. Jan is 88 jaar oud geworden. Wij wensen Nel en de kinderen veel sterkte toe. Hiernaast kunt u de rouwkaart lezen. Het bestuur van de HJC


Spelenderwijs de wedstrijdzeilregels toetsen

 

Om te kunnen winnen moet elke wedstrijdzeiler de regels van het wedstrijdzeilen kennen. En ook Het Regelschrift, al vele jaren het onmisbare naslagwerk bij alle kwesties en vragen over het reglement. De maker, Henk Plaatje, international judge en jaren secretaris van de Zeilraad, heeft zijn Regelschrift interactief gemaakt. De naam van de site: watersporttest.nl. Hij omvat drie cursussen, oplopend in moeilijkheidsgraad.

Lees verder

De Poelsnip Beker

 

Sinds 1957 wordt ieder jaar de Poelsnipbeker uitgereikt. Dit gebeurt tijdens de HJC Najaarsvergadering, aan de zeiler die de meeste officiële starts maakt in het seizoen dat loopt van 1 november tot 1 november. Officiële wedstrijden hebben in principe altijd een Notice of Race en zijn in ieder geval georganiseerd door een wedstrijdcomité en er moet een protestcomité zijn. Speciaal is dat de starts op de Mooie Nel dubbel tellen.

Wil jij ook in aanmerking komen voor het winnen van de Poelsnip beker? Dat kan, stuur een lijstje op met de starts die je dit jaar hebt gemaakt, geef daarbij aan wanneer en bij welk evenement.

Stuur dit naar: wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl en wie weet schudden wij elkaar de hand tijdens de komende jaarvergadering.

Bert van Veldhuijsen

Wedstrijdcommissaris.


Informatie renovatie Buitenrustbruggen

 

Vanaf 14 november aanstaande renoveert Dura Vermeer, in opdracht van de Gemeente Haarlem, de Buitenrustbruggen over het Spaarne. Om het staalwerk van de beweegbare bruggen te kunnen vervangen, wordt het scheepvaartverkeer tijdelijk gestremd. In bijgaande flyer leest u op welke data de stremmingen plaatsvinden. Voor meer informatie over de werkzaamheden : www.buitenrustbruggen.nl


Grote viswedstrijd HJC 12 november 13.00 uur

 

Op 12 november wordt weer de grote HJC viswedstrijd gehouden in de haven, iedereen mag meedoen. Neem je kinderen en/of kleinkinderen mee, en probeer de meeste of de grootste vis te vangen.Ik hoor van de echte kenners dat er dit jaar veel vis zwemt in en rond de haven, dus sla je slag.Degene die de meeste vis gevangen heeft krijgt de HJC viswisselprijs, de Visselprijs. Het visgebied is bij de helling, steiger D t/m E en op het dijkje. Aanvang 13:00 uur, einde wedstrijd 17:00 uur, prijsuitreiking 17:30 uur. Er wordt in de loop van de middag koffie en chocomel rondgebracht, aangeboden door de viscommissie. De viswedstrijd wordt u aangeboden door de Viscommissie van HJC, deelname is gratis. Na de prijsuitreiking wordt er door onze befaamde kok, Nico Hin, een heerlijke maaltijd geserveerd, Wat het is blijft een verrassing, hiervoor wordt een klein bijdrage gevraagd. De Viscommissie


Mosselavond en boten uit het water

 

Er zijn foto's geplaatst op het HJC Facebook van de mosselavond en boten uit het water. Klik hier.


Mosselen eten op de HJC 5 november 18.00 uur

 

Ze zijn er weer, die overheerlijke mosselen, ook wel zeevrucht genoemd. Mosselen zitten boordevol vitaminen en mineralen. Met 1% vet is het vetgehalte te verwaarlozen en behoort tot de categorie onverzadigde vetzuren. Met een heerlijk wit wijntje erbij smaken ze nog lekkerder. De bijdrage voor deze altijd weer gezellige mosselavond bedraagt € 10,00 p.p. Schrijf je snel in want er is maar plaats voor 50 mensen. Inschrijven kan bij Marja van Meerwijk 023-5373667


De eerste boten weer op de wal

 

Vorig weekend is het zeilseizoen feestelijk afgesloten en nu is het weer tijd om schepen naar de wal te brengen. Het complete schema staat hier

Kijk voor alle foto's van het werk en de gezelligheid in het HJC fotoalbum. MH


Boten uit het water

 

Hier de lijst met de volgorde van boten uit het water. Voor verdere informatie de havenmeester.


Sluitingswedstrijden en sluiting seizoen

 

Het afgelopen weekend waren er de traditionele sluitingswedstrijden. Een flink deelnemersveld, prima wind en op zondag ook nog zon! Kortom prima wedstrijden met op zaterdagavond een gezellige dansavond. Zondagmiddag was er na de prijsuitreiking het afsluiten van het seizoen. Onder leiding van het Shantykoor werd het clublied gezongen en de HJC wimpel gestreken. Die werd door de voorzitter uitgereikt aan Tineke Struijkenkamp als dank voor al het werk wat zij het afgelopen jaar voor onze vereniging heeft gedaan. Het weekend werd afgesloten met een gezellige sluitingsborel. De uitslagen hier. Voor foto's kijk hier of op Facebook. LR


Bart voorgedragen voor Flyer trofee

 

Bart Lambriex, die afgelopen zomer jeugd wereldkampioen in de 49FX werd, is genomineerd voor de Flyer trofee. De Flyer trofee is de trofee voor jeugdzeiler van het jaar. Lees hier verder. LR


Winterstalling overdekt/loods

 

Boten voor de winterstalling in de loods ( overdekt ) graag aanleveren op trailer vóór 29 oktober. Het uit het water halen, schoonspuiten, op de trailer zetten en tijdelijk parkeren is in overleg met de havenmeester. Voor de Optimisten, Splash, Laser geldt het volgende: op deze boten graag duidelijk aangeven of deze boot opgeborgen kan worden of dat deze beschikbaar moet blijven voor de training. PV, NH


15 en 16 oktober sluitingswedstrijden HJC

 

De blaadjes vallen soms alweer uit de bomen dus wordt het tijd om de alom bekende HJC sluitingswedstrijden aan te kondigen. Uiteraard zijn deelnemers van de andere verenigingen rond de Mooie Nel van harte welkom!

 

Voor wie?: Kajuitboot kleiner en groter dan 8 meter, Open Klasse (waaronder onze 2 Polyvalken), Laser (Masters), Splash/Flash en natuurlijk de Optimist A/B en C.

Wedstrijdleiding: Bert met zijn team zorgt voor de solide wedstrijdleiding en perfecte banen.

 

Programma:Klik op de foto hiernaast voor informatie zoals aanvangstijden, inschrijven (ter plekke) en huur van een cluboptimist of clublaser.

 

Zaterdagavond feest met DJ 4Mission!


Sluiting seizoen zondag 16 oktober

 

Direct na de prijsuitreiking van de sluitingswedstrijden, rond 16.00 uur, wordt het seizoen afgesloten door onze voorzitter door het laten zakken van de clubwimpel. Alle leden worden daarvoor en voor de gezellige sluitingsborrel uitgenodigd. 


Terugtocht 2016 groot succes

 

De terugtocht dit jaar was een groot succes. 24 Schepen met meer dan 70 leden genoten van het prachtige weer, de heerlijke maaltijden en de gezelligheid. Meer foto's hier. LR


HJC-ers een mooi jaar met het Splash Top & Talent team

 

Dit seizoen hebben Hidde en Ole Grootes en Max Warnar een mooi wedstrijdseizoen in de Splash gehad. Ze waren onderdeel van het Talent team: 8 zeilers (geselecteerd op talent) die samen met 8 zeilers uit het Topteam (geselecteerd op grond van de uitslagen in het jaarklassement van vorig jaar).

Dit hield in dat ze met hun T&T-team ieder weekend of trainden in Loosdrecht, Medemblik of Workum of aan wedstrijden meededen. Het wedstrijdprogramma bestond uit de United 4 wedstrijden, 5 wedstrijden uit de zogenaamde Splash Sailing Tour, de DYR en het WK in Travemunde (Dld). Successen waren er ook: Hidde wist in de A2 De Splash Sailing tour in Muiderzand te winnen en Max won in de A1 de laatste wedstijd in Grou, de zgn. Vaarwelkom.

Lees verder

Verslag bezoek Forteiland IJmuiden


Zondag 2 oktober 2016 hebben wij met een groep van ongeveer 25 HJC leden het Forteiland in IJmuiden bezocht. Vanaf de kop van de haven hebben wij met een grote boot genaamd ‘Koninging Emma’ de overtocht naar het fort eiland gemaakt. Door de hoge opkomst zijn wij op het eiland in 2 groepen gedeeld voor de rondleiding. Onze begeleider was Henk, die op een leuke manier jong en oud uitleg gaf over het leven op het eiland, de geschiedenis en zijn inwoners. Eén van de aanwezige kinderen werd bevorderd tot lampdrager tijdens de rondleiding, omdat er niet overal op het eiland elektriciteit was.
We hebben de slaapvertrekken van de soldaten gezien, de eetkamers waar dagelijks ‘rats kuch en bonen’ op het menu stond en zelfs de wc’s waren nog aanwezig met daar tussen ‘schaamschotten’. Ik had er nog nooit van gehoord, maar verdere uitleg is denk ik niet nodig. Ook de wapenkamer was sensationeel om te zien. Wat er nog allemaal overgebleven is aan wapens en munitie maakte veel indruk bij jong en oud. Het Forteiland werd gebouwd als verdedigingswerk met 4 kanonnen opgesteld richting Noordzee en was gereed in 1886. De werkzaamheden hebben 12 jaar geduurd. Maar toen werd de brisantgranaat uitgevonden, die zo krachtig was dat het niet veilig was op het forteiland. Daarom is besloten om extra beton en zand op het fort te leggen om ook deze nieuwe granaat te kunnen weerstaan. Dit duurde nog eens twee jaar. Op de muursteen is nog te zien dat de bewoners van de 6 een 8 hebben gemaakt. Halverwege de rondleiding hebben wij een kopje koffie gedronken en kregen wij een lekkere koek aangeboden. We hebben een hele leuke dag gehad en weer een stukje geschiedenis geleerd. Nigel. Meer foto's.


Najaarstrainingen - inschrijving geopend

 

Na de najaarscompetitie en de sluitingswedstrijden gaan we als wedstrijdorganisatie Jeugdzeilen nog even door met de gemotiveerde zeilers die er geen genoeg van kunnen krijgen: de Najaarstrainingen op zondag. De doelgroep zijn de wedstrijdzeilers in de Optimist en Splash. Ook mogen er dit jaar voor het eerst introducés meegenomen worden. Ken jij iemand van een andere vereniging die ook wel eens getraind wil worden door zeer ervaren wedstrijdtrainers, laat hij of zij zich dan ook inschrijven.

De trainingsdata zijn 30 oktober, 6 november en 13 november en de tijd is van 10.30 tot 16.00 uur. Let op: Het is geen zomer meer, dus er zijn een aantal eisen qua kleding: een dik superwarm wetsuit of een droogpak, warme onderkleding, handschoenen en een muts zijn echt nodig, want de temperatuur daalt al flink. Inschrijven kan door op het icoon hiernaast of op de homepage te klikken.

Veel plezier. Heb je nog vragen, stel die dan aan Alex Engler via mail (klik). MP


Terugtocht IJsselmeervloot vanuit Edam 7-8-9 oktober

 

Wederom heeft watersportvereniging de Zeevang haar haven en clubhuis ter beschikking gesteld om het weekend van 8/9 oktober ons te ontvangen, en van daaruit met de IJsselmeervloot terug te varen naar Haarlem. Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder

Zeilopleiding jeugd 2017 - inschrijving geopend

Wil je het zeilen graag leren, wil je verder gaan waar je dit jaar gebleven bent, of lijkt het je reuze spannend om mee te doen in een wedstrijdzeilgroep en dus bij het HJC Zeilteam te komen? Geef je dan snel op! Heb je zelf een Optimist, Splash of Laser en wil je de fijne kneepjes van het zeilen onder de knie krijgen, ook dan ben je bij de HJC aan het goede adres. Wil je overstappen vanuit bijvoorbeeld de optimist, dan kan je een Laser 4.7 of één van onze Splashes  huren en wie al 10 jaar is kan op vrijdag ook bij de HJC Zeilcampus komen zeilen in onze Clubpolyvalken, Lasers en Splashes.
De opleiding begint op een zondag in april met een theorie/ kennismakingsdag, waarna we later die maand met alle beginnende Optimist zeilers en ook aspirant zeilers het zwembad in gaan om het omslaan met de boot te oefenen. Na de meivakantie starten de lessen en deze lopen tot in september. Van maandag t/m vrijdag van 17.00 uur tot 20.00 en op zondag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Kijk hier om een indruk te krijgen van de lessen en/of bij foto's en video's. Alle informatie is eigenlijk wel te vinden bij Zeilopleiding jeugd, maar wie vragen heeft kan altijd contact opnemen met Monique Pals, mail: administratie.

We zien jullie graag (weer) komen zeilen bij de HJC! Klik hier voor het inschrijfformulier en op de deelnemerslijst 2017 staan de zeilers die zich al hebben aangemeld.


Wie wil zingen, zing dan mee 

 

Vanaf 13 oktober iedere donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur zijn we weer met het shantykoor in het clubhuis. Vindt u het leuk om een gezellige avond te hebben, kom dan eens kijken en zing mee. Iedereen is welkom jong of oud, man of vrouw, misschien bespeel je nog wel een instrument. Probeer het eens een keer. Tot ziens!

Goke van Beijeren (de Schuimspetters) 


Woensdag werkploeg


De winterwerkploeg is weer bezig. Iedere woensdag vanaf 10,00 uur wordt er gewerkt o.l.v de tc om onze haven nog mooier en gebruiksvriendelijker te maken. Tussen de middag wordt er gezellig een kop soep gegeten en na afloop staat er iets sterkers te wachten. Iedereen is van harte welkom. 


Sluitingsweekend HJC jeugdzeilen

 

Zaterdagochtend twaalf uur was de start van de CWO examens, een heerlijk zonnetje, en een mooi windje. De beginners gingen na het optuigen van hun boot en vaarklaar maken richting het water, de examinators controleerde de boten, en de kinderen gingen het water op.

Op het water lag een vlot, wat de basis was van de examens, de examinatoren zaten op het vlot en beoordeelde alle technieken die hoorde bij de CWO examens, het was nog een aardige dobber voor een ieder, totaal waren ze twee uur met het hele examen bezig. Er waren drie groepen van gemiddeld elf kinderen. De examinatoren hadden een hele volle dag. De polyvalk deed dit jaar ook mee, twee kinderen hebben hun CWO 1 kielboot gehaald, met zelfs een vorderingsstaat voor CWO 2. Gefeliciteerd.

De tweede groep beginners, ging om twee uur het water op, en de derde groep om 16 uur, in deze groep deden ook kinderen examen in de CWO 2 en 3, wat betekent dat ook de wedstrijdgroep, enthousiast is om hun CWO diploma’s allemaal te halen......

Lees verder

Renee 3de

 

Renee Groeneveld heeft meegedaan aan het dames Wereldkampioenschap Matchracen. Zij is daar samen met haar bemanning Lobke Berkhout en Mijke Lievens derde geworden. Er werd gezeild in Sheboygan, Lake Michigan, US. Lees verder hier en hier. LR

 


Het slot en direct een nieuw begin

 

Dit weekend sluiten we een groot gedeelte van het zeilseizoen van de jeugd af. Morgen 24 september staan de CWO examens op het programma. Er wordt examen gedaan in CWO 1, 2 en 3 zwaardboot, en CWO 1 en 2 kielboot. Totaal doen er 32 jongens en meisjes examen. Zondag starten we met de puzzeltocht op de Mooie Nel het zogenaamde ‘Rondje Mooie Nel’. We gaan om half twee het water op, de wedstrijdzeilers onder ons starten ook om half twee met de najaarscompetitie, het wordt een heel festijn er zullen totaal ongeveer 40 kinderen op het water zijn, om het seizoen een mooi slot te geven. Na het zeilen is de diploma uitreiking en de uitreiking van de prijzen van de eerste najaarscompetitie. Op 9 oktober en tijdens de sluitingswedstrijden op 16 oktober zijn de tweede er derde najaarscompetitie wedstrijden. Als de diplomauitreiking en de uitreiking van de prijzen zondag achter de rug is sluiten we af met de jaarlijkse barbecue, waar iedereen die zich opgegeven heeft van harte welkom is.
Omdat er dit jaar zoveel enthousiasme is geweest tijdens de lessen, zeilclinic, zomerzeilen, willen we de huidige zeilers de gelegenheid geven zich op te geven voor het nieuwe zeilseizoen 2017, voordat het inschrijfformulier online gaat. Als je hiervan gebruik wilt maken, neem contact op met Monique Pals via mail (klik). Zij zal de link toesturen zodat je verzekerd bent van een plekje in het nieuwe jaar. MP


Goud van oud aan de start bij Eredivisiezeilen in Veere

 

Begin dit jaar heeft de Haarlemsche Jachtclub besloten zich in te schrijven voor Eredivisie Zeilen 2016. De 18 beste zeilverenigingen strijden in J70 sportboten gedurende 5 weekenden om het Nederlands Kampioenschap. Afgelopen weekend was in Veere de vierde competitieronde en de Haarlemsche Jachtclub had iets recht te zetten. 
De doelstelling voor dit jaar was: meedoen met bij voorkeur zoveel mogelijk jeugdzeilers vanaf 16 jaar en ons handhaven in de competitie. Dat deze doelstellingen lastig zijn in te vullen bleek wel uit de totale leeftijd van 222 jaar van het team van vier zeilers die dit weekend mee streed. Maar met Jan van Ek, Heleen Wolters, Frans van der Wel en Rob Hoogland was er daarentegen wel 222 jaar zeilervaring aan boord en dat bleek niet verkeerd uit te pakken. 
De HJC bezette na drie competitieweekenden de laatste plaats en die werd dit weekend eindelijk verlaten. Met een serie van 5-5-4-3-3-4-5-6-1-6 werd het team 14e en dat was het beste resultaat gedurende de serie. Naast gezeild werd er ook vol plezier gemaakt en kijken we als team Goud van Oud 222 terug op een heel leerzaam en gezellig weekend. RH


Werkavond wordt werkochtend

 

De werkavonden zijn afgelopen. Woensdag 14 september begint de eerste werkochtend om 10.00 uur. Kom gezellig koffie drinken en help een handje mee. WH


CWO, Rondje Mooie Nel, start Najaarscompetitie en BBQ


Als de laatste zeillessen na de zomervakantie zijn geweest wordt het weer tijd om het zeilseizoen feestelijk af te sluiten. Zaterdag 24 september is er gelegenheid om het CWO-diploma te halen (zie CWO) en de 25e is het Rondje Mooie Nel. Rondje Mooie Nel is een puzzeltocht die nog meetelt als een van de exameneisen van het CWOIII examen, maar je kan natuurlijk ook meedoen voor de lol. Na het Rondje Mooie Nel wordt de dag afgesloten met de barbecue. De barbecue is voor de hele familie en je zeilvrienden. Je kan je inschrijven via de button CWO examen op de homepage. Ook starten we de 25e met de najaarscompetitie, de najaarscompetitie is voor alle zeilertjes, van beginner tot wedstrijdzeiler. Heb je nog nooit aan wedstrijdzeilen gedaan, dan is dit een mooi begin. Het zijn drie middagen zeilen, de eerste keer op 25 september waar je ook kan meedoen met de barbecue.....  

Lees verder

Schepen uit het water

 

Eind augustus is de uiterste inschrijfdatum voor schepen uit het water. In de eerste week van september ligt mogelijk de lijst klaar met de data waarop de schepen uit het water gehaald worden. Mist u uw naam en heeft u zich wel aangemeld, dan contact opnemen met de havenmeester.

De schepen worden er in twee sessies uitgehaald met de cradlecar, de periode van 18 tot 30 oktober en 16 tot 27 november. Als uw schip op een dezer dager uit het water wordt gehaald, dan verwachten wij van u dat u de hele dag aanwezig bent.

Havenmeester en havencommissaris


Zoals een spreekwoord zegt: er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan

 

Voor ons, Peter en Coby is de tijd van gaan nu bijna aangebroken en langs deze weg willen wij alle bestuursleden, ereleden, leden, ex-leden en vrijwilligers bedanken voor de fijne jaren die wij hier mochten verblijven en de vele leuke dingen die wij hier mee mochten maken en wensen iedereen veel gezondheid en nog vele mooie jaren bij de HJC toe!

Het is bij de meeste al bekend dat wij ongeveer half september met ons schip gaan vertrekken naar ons huis in Stadskanaal. 

Lees verder

Voorstellen nieuwe havenmeester HJC

 

Beste leden van de HJC,

Graag wil ik mij aan u voorstellen: 
Ik heet Erik Keulen, single en 29 jaar jong/oud. Geboren en getogen in Barendrecht vlak bij Rotterdam in een gezin met nog twee oudere zussen. De liefde voor de watersport is ons met de paplepel ingegoten. Mijn opa en oma hadden een klassieke sleepboot voor recreatief gebruik op de Braassem liggen. En wij hebben als gezin vanaf mijn 3-e jaar altijd gezeild. Wij waren lid van de WSV den Osse, iets ten westen van Brouwershaven aan het Grevelingenmeer.

Op school heb ik de opleiding van assistent autotechnicus gevolgd. Daarna ben ik ,werkend als automonteur, in avondopleiding  eerste autotechnicus geworden. Na een paar jaar werken in de autobranche merkte ik dat ik liever wilde overstappen naar de nautische sector. Ik vond een baan bij een jachtservicebedrijf in Bruinisse als algemeen medewerker. Ook kocht ik in deze periode mijn eigen motorjacht waar ik nu al 5 jaar op woon. Behalve dat ik er op woon, heb ik met mijn schip ook al super mooie tochten gemaakt. 

In mijn vrije tijd ben ik vroeger lid geweest van de waterscouting. De laatste jaren ben ik teamleider en oudervertegenwoordiger geweest bij de scouting in Barendrecht.

Per 1 augustus ben ik met veel enthousiasme gestart bij de HJC als opvolger van Peter en Coby Jansen. Ik ga in mijn eentje proberen het voor de HJC net zo goed te doen als dat zij dat al die jaren hebben gedaan!

In de komende maanden hoop ik met u allemaal kennis te gaan maken. Ik kijk uit naar een hele goede samenwerking !

Ik heb er heel veel zin in!
Vriendelijke groet

Erik Keulen


Maaigebieden en coördinaten maaien waterplanten Hoornse Hop

 

Een aatal leden van de HJC, waaronder de voorzitter, zijn de afgelopen weken geconfronteerd met de waterplantenoverlast in het Hoornse Hop. Melding daarvan bij de Gemeente Hoorn leverde onderstaande reactie op. Het nu te maaien gebied is slechts een fractie van het geheel, dus de komende periode blijft het oppasen geblazen. In ieder geval is het goed om ervaringen te melden. Het kaartje hiernaast geeft een goed beeld van de ernst van de situatie en is handig om te weten. 

Lees verder

ONZE SPONSORS

© 2017 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Sitemap - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix