Cursusoverzicht

Optimist  Groep 1  Beginnerscursus Optimist
  Groep 2 Aspirantencursus Optimist
  Groep 3 Gevorderdencursus Optimist
  Groep 4 Wedstrijdcursus Optimist Combi C niveau
  Groep 5 Wedstrijdcursus Optimist Combi B niveau
  Groep 6 Wedstrijdcursus Optimist Combi A niveau
Splash/Laser/Polyvalk  Groep 7 Zeilcursus Splash/Laser (4.7)
  Groep 8 Wedstrijdcursus Splash/Laser (4.7) Combi B niveau
  Groep 9 Wedstrijdcursus Splash/Laser (4.7) Combi A niveau
  Groep 10 Zeilcampus 


Soms worden groepen samengevoegd om het totaal aantal zeilers per groep op een goed niveau te krijgen, of om meerdere lesdagen per groep te kunnen bieden. Dit wordt natuurlijk alleen gedaan als het zeilniveau van de deelnemers niet te veel verschilt. Mogelijk is een combinatie van verschillende groepen bij zowel de Optimist als de Splash/Laser 4.7, bijvoorbeeld de wedstrijdgroepen (combi A en B-niveau), maar ook bijvoorbeeld een mix op Aspiranten en Gevorderden-niveau.

Groep 1: Beginnerscursus Optimist

Bij de kenningsmakingscursus gebruiken de kinderen de Optimisten van de club en er kan bij gelegenheid ook in een clubpolyvalk les worden gegeven. De kinderen wordt spelenderwijs de basisvaardigheden van het zeilen bijgebracht: het sturen, overstag gaan, gijpen en koers houden. Centraal staat wat de wind en het water met de boot doen en hoe je daarop moet reageren. De praktijk wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Deze cursus is met name ook geschikt voor diegenen die tijdens de zomer op zeilkamp gaan of op een andere manier een zeilvakantie zullen beleven.

De cursus bestaat uit: 

 • 1 Kennismakingsdag met theorieles van 2 uur op zondag
 • Omslaan met een optimist oefenen in het zwembad
 • 13 Praktijklessen van elk 3 uur op maandag, woensdag, vrijdag of zondag
 • Rondje Mooie Nel

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1.  Lesgeldcursus groep 1 Optimist beginners
 2. Huur cluboptimist
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Er wordt nog geen entreegeld voor het toetreden tot de vereniging berekend. 


  Groep 2: Aspirantencursus Optimist

Wanneer je het nodige van zeilen af weet en de beginnerscursus al hebt gevolgd (of al op gelijkwaardig niveau bent) danword je verder opgeleid om voortaan op een verantwoorde wijze zelfstandig te gaan zeilen, onder niet al te moeilijke omstandigheden (tot ongeveer windkracht 4 Beaufort). Dit wordt natuurlijk ook aangevuld met de bijbehorende theorie. Als je deze cursus hebt gehaald, kun je onder normale omstandigheden zelfstandig zeilen. Alhoewel je nog gebruik kunt maken van de club Optimisten zullen de zeil(st)ers al moeten gaan denken aan een eigen boot.

De cursus bestaat uit: 

 • 1 Theorieles van 2 uur op zondag
 • Omslaan met een optimist oefenen in het zwembad, facultatief
 • 13 Praktijklessen van elk 3 uur op dinsdag, donderdag of zondag
 • Rondje Mooie Nel

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 2 Optimist aspiranten
 2. Huur cluboptimist mits niet in het bezit van een eigen boot, of liggeld bij gebruik eigen boot
 3. Lidmaatschap HJC
 4. Entreegeld

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Het entreegeld is een eenmalig bedrag.


Groep 3: Gevorderdencursus Optimist

Naast het perfectioneren van de zeiltechniek wordt er aandacht besteed aan een vlotte organisatie en veilige controle over de boot, ook onder moeilijke omstandigheden. (tot ongeveer windkracht 6 Beaufort) Er komt dus meer bij kijken dan zeilen alleen. Het omvat zowel de basismanoeuvres als de manoeuvres voor gevorderden, zoals aankomen aan hoger wal én lager wal. Ook de theorie sluit aan bij het gevorderdenniveau en er wordt aandacht gegeven aan het wedstrijdzeilen. Sommigen zullen al actief aan wedstrijden gaanmeedoen. Om zelfstandig te kunnen gaan zeilen en aan wedstrijdjes (bijvoorbeeld combi C-niveau) mee te gaan doen is het natuurlijk makkelijker als je al een eigen Optimist hebt. Wil je toch gebruik blijven maken van een club Optimist, dan ben je wel afhankelijk van de beschikbaarheid.

De cursus bestaat uit: 

 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen
 • Omslaan met een optimist oefenen in het zwembad, facultatief
 • 13 Praktijklessen van elk 3 uur op dinsdag of donderdag
 • Rondje Mooie Nel

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 3 Optimist gevorderden
 2. Liggeld eigen boot
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Bij nieuwe leden die geen les hebben gehad in groep 2 Optimist aspiranten, wordt nu het eenmalig entreegeld berekend.
Er wordt van uit gegaan dat kinderen op dit zeilniveau een eigen boot hebben.


Groep 4: Wedstrijdcursus Optimist Combi C niveau

Dit is een speciale groep voor zeilers die willen leren wedstrijdzeilen. Naast de vaardigheden die er in de ‘gewone’ Groep 3 Gevorderden worden geleerd (zie bovengenoemde cursus) krijgen deze zeil(st)ers een gerichte wedstrijdtraining waarin o.a. 'het leren starten, verschillende banen varen en toepassen van de wedstrijdregels' aan bod komt.

De meeste zeilers zullen natuurlijk met een eigen wedstrijdbootje varen. Om het zeilniveau in de groep zo hoog mogelijk te krijgen is er een verplichte deelname aan de Zeilclinic en diverse wedstrijden. Naast de HJC Pinkster combi wordt er mee gedaan aan nog minstens 2 van de andere 6 combi-wedstrijden, en ook de HJC Sluitingswedstrijden. Tijdens alle combiwedstrijden krijgen de zeilers begeleiding van de trainer, zowel op de wal als te water vanaf de coachboot. Zeilers die met een clubboot meedoen hebben nog geen wedstrijdverplichting, maar wordt wel een hoge trainingsmotivatie en inzet verwacht.

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeiltrainingen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • 13 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag
 • Proefwedstrijden met wedstrijdgroepen 5 en 6 (Combi A en B) o.l.v. een HJC toptrainer
 • Deelname aan het HJC Zeilteam (kledingpakket van sponsors)
 • Wedstrijdbegeleiding tijdens alle combiwedstrijden en HJC Sluitingswedstrijden

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 4 Wedstrijdcursus Optimist Combi C niveau
 2. Liggeld eigen boot of huur clubboot
 3. Lidmaatschap HJC
 4. Inschrijfgeld (combi) wedstrijden
 5. Inschrijfgeld Zeilclinic

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Bij nieuwe leden die nog niet eerder les hebben gehad bij de HJC, wordt het eenmalig entreegeld berekend.


Groep 5: Wedstrijdcursus Optimist Combi B niveau

De wedstrijdcursus is voor de gevorderde zeil(st)ers die begonnen zijn mee te doen met wedstrijden en tot doel hebben op een hoger niveau te presteren. Voor deze cursus wordt van de deelnemers veel inzet verwacht. De zeil(st)ers uit deze groep zullen meedoen aan de HJC Pinkster combi en nog minimaal 4  van de totaal 6 combi-wedstrijden, de Zeilclinic en de HJC Sluitingswedstrijden. Tijdens alle combiwedstrijden krijgen de zeilers begeleiding van de trainer, zowel op de wal als te water vanaf de coachboot. Deelname is alleen mogelijk met een eigen boot en ook zal aan het beginnend combi B zeilniveau voldaan moeten worden. De uiteindelijke indeling bij de wedstrijdgroepen wordt door de trainers bepaald.

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeiltrainingen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • 13 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag
 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • Deelname aan het HJC zeilteam (kledingpakket van  sponsors )
 • Facultatieve deelname aan conditie- en core stability training
 • Wedstrijdbegeleiding tijdens alle combiwedstrijden en HJC Sluitingswedstrijden

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 5 Wedstrijdcursus Optimist Combi B
 2. Liggeld eigen boot
 3. Lidmaatschap HJC
 4. Inschrijfgeld (combi) wedstrijden
 5. Inschrijfgeld Zeilclinic

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Bij toetreding van nieuwe leden wordt ook eenmalig het entreegeld berekend.


Groep 6: Wedstrijdcursus Optimist Combi A niveau

Deze wedstrijdcursus is voor de gevorderde zeil(st)ers die regelmatig meedoen met wedstrijden en tot doel hebben op een hoger niveau te presteren. Voor deze cursus worden gespecialiseerde trainers ingezet, waarmee ook van de deelnemers veel inzet wordt geëist. De trainingsperiode start na de Voorjaarstrainingen op zondagen en er kan na afloop nog aan Najaarstrainingen meegedaan worden, zodat er een gesloten trainingsperiode ontstaat.

Van de zeil(st)ers uit deze groep wordt een goede wedstrijdkennis verwacht en zij zullen dan ook meedoen aan de HJC Pinkster combi en alle andere (nog minimaal 4) van de totaal 6 combi-wedstrijden, de Zeilclinic en de HJC Sluitingswedstrijden. Tijdens alle combiwedstrijden krijgen de zeilers begeleiding van de trainer. Er wordt een voor- en nabespreking gehouden en na elke wedstrijd worden er persoonlijke aanwijzingen gegeven waarvoor de zeilers zich bij de coachboot melden.

Deelname is alleen mogelijk als aan de selectievoorwaarden (beginnend combi-A of hoger) is voldaan. De uiteindelijke indeling bij de wedstrijdgroepen wordt door de trainers vastgesteld.

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeiltrainingen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • 13 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag
 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • Deelname aan het HJC Zeilteam (kledingpakket van  sponsors 
 • Facultatieve deelname aan conditie- en core stability training
 • Wedstrijdbegeleiding tijdens alle combiwedstrijden en HJC Sluitingswedstrijden

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 6 Wedstrijdcursus Optimist Combi A
 2. Liggeld eigen boot
 3. Lidmaatschap HJC
 4. Inschrijfgeld (combi) wedstrijden
 5. Inschrijfgeld Zeilclinic

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Bij toetreding van nieuwe leden wordt ook eenmalig het entreegeld berekend.


Groep 7: Zeilcursus Splash/Laser (4.7)

Wanneer je al het één en ander van zeilen af weet word je (verder) opgeleid om op een verantwoorde wijze zelfstandig te gaan zeilen, onder niet al te moeilijke omstandigheden, maar wel tot ongeveer windkracht 4 Beaufort. Daarbij is belangrijk dat de zeil(st)er een goede schipper aan boord wordt en de vaaromstandigheden te allen tijde goed kan interpreteren. Natuurlijk wordt de bijbehorende theorie behandeld en na deze cursus kan de zeil(st)er onder normale omstandigheden zelfstandig zeilen met een Splash of Laser 4.7. De vereniging bezit 2 Splashes en 2 Lasers (4.7) welke gehuurd kunnen worden voor deelname aan deze cursus èn recreatief zeilen op de Mooie Nel. 

Tijdens de cursus wordt er wel enige aandacht gegeven aan het wedstrijdzeilen, maar er wordt niet verwacht dat de deelnemers actief aan wedstrijden buiten de vereniging mee gaan doen. Voor beginnende en gevorderde wedstrijdzeilers worden aparte cursussen geboden. 

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen
 • 13 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 7 Splash/Laser 4.7 
 2. Liggeld eigen boot of huur Club Splash/Laser 4.7 
 3. Lidmaatschap HJC
 4. Entreegeld, mits nog te voldoen

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Bij toetreding van nieuwe leden wordt ook eenmalig het entreegeld berekend.  Als er voorheen al bij de HJC in een Optimist is gevaren zal het eenmalig entreegeld al zijn voldaan.


Groep 8: Wedstrijdcursus Splash/Laser (4.7) Combi B niveau

De wedstrijdcursus is voor de gevorderde zeil(st)ers die begonnen zijn mee te doen met wedstrijden en tot doel hebben op een hoger niveau te presteren. Voor deze cursus wordt van de deelnemers veel inzet verwacht. De zeil(st)ers uit deze groep zullen meedoen aan de HJC Pinkster combi en nog minimaal 3  van de totaal 6 combi-wedstrijden, de Zeilclinic en de HJC Sluitingswedstrijden. Tijdens alle combiwedstrijden krijgen de zeilers begeleiding van de trainer, zowel op de wal als te water vanaf de coachboot. Deelname is in principe alleen mogelijk met een eigen boot en ook zal aan het beginnend combi B zeilniveau voldaan moeten worden. De uiteindelijke indeling bij de wedstrijdgroepen wordt door de trainers bepaald.

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • 13 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag
 • Deelname aan het HJC zeilteam (kledingpakket van  sponsors )
 • Facultatieve deelname aan conditie- en core stability training
 • Wedstrijdbegeleiding tijdens alle combiwedstrijden en HJC Sluitingswedstrijden 

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 8 Wedstrijdcursus Splash/Laser (4.7) Combi B
 2. Liggeld eigen boot, huur in overleg
 3. Lidmaatschap HJC
 4. Inschrijfgeld (combi) wedstrijden
 5. Inschrijfgeld Zeilclinic

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Bij toetreding van nieuwe leden wordt ook eenmalig het entreegeld berekend. Als er voorheen al bij de HJC in een Optimist is gevaren zal het eenmalig entreegeld al zijn voldaan. 


Groep 9: Wedstrijdcursus Splash/Laser (4.7) Combi A niveau

Deze wedstrijdcursus is voor de gevorderde zeil(st)ers die regelmatig meedoen met wedstrijden en tot doel hebben op een hoger niveau te presteren. Voor deze cursus worden gespecialiseerde trainers ingezet, waarmee ook van de deelnemers veel inzet wordt geëist. Van de zeil(st)ers uit deze groep wordt een goede wedstrijdkennis verwacht en zij zullen dan ook meedoen aan de HJC Pinkster combi en alle andere (nog minimaal 3) van de totaal 6 combi-wedstrijden, de Zeilclinic en de HJC Sluitingswedstrijden. Tijdens alle combiwedstrijden krijgen de zeilers begeleiding van de trainer. Er wordt een voor- en nabespreking gehouden en na elke wedstrijd worden er persoonlijke aanwijzingen gegeven waarvoor de zeilers zich bij de coachboot melden. Deelname is alleen mogelijk als aan de selectievoorwaarden (beginnend combi-A of hoger) is voldaan. De uiteindelijke indeling bij de wedstrijdgroepen wordt door de trainers vastgesteld.

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeiltrainingen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • 13 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag
 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • Deelname aan het HJC zeilteam (kledingpakket van  sponsors )
 • Facultatieve deelname aan conditie- en core stability training
 • Wedstrijdbegeleiding tijdens alle combiwedstrijden en HJC Sluitingswedstrijden 

 Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 9 Wedstrijdcursus Splash/Laser (4.7) combi A
 2. Liggeld eigen boot
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.

Bij toetreding van nieuwe leden wordt ook eenmalig het entreegeld berekend. Als er voorheen in b.v. een Optimist bij de HJC is gevaren, zal het eenmalig entreegeld al zijn voldaan.  


Groep 10: Zeilcampus

De Zeilcampus is geen cursus, maar een campus voor de jeugd van 10 t/m 16 jaar die all-round zeil(st)er zijn, of dat willen worden. Er wordt geleerd om goed te zeilen in de (club) Polyvalk, Splash en Laser 4.7. Campus-zeilers hoeven geen zelfstandige zeilervaring te hebben, maar wel enige voorkennis. Er wordt zoveel mogelijk in één boot gezeild met anderen die een vergelijkbaar zeilniveau hebben, maar ook met de eigen vriend(inn)en natuurlijk! Het idee is om samen met de hele groep de zeiltechnieken te verbeteren. Het zeilen in de campus heeft dus niet als doel om mee te gaan doen in het wedstrijdcircuit van de Optimist, Splash of Laser, maar wel om veel plezier aan het zeilen zelf te beleven, in allerlei vormen èn samen met leeftijdsgenoten. 

Net als bij de zeilcursussen kan er na de campus examen gedaan worden om een CWO-diploma te halen en dan mag, bij voortdurend lidmaatschap van de HJC, een Clubvalk of Laser worden gehuurd. Zo kan er afgesproken worden om nog meer samen te gaan zeilen, of mee te doen met de Laseravonden op woensdag. De Zeilcampus biedt ook de mogelijkheid om nog verder te gaan met het zeilen en opgeleid te worden tot zeilinstructeur bij de HJC. Vanaf 15 jaar kan er dan al geholpen worden als assistent(e) bij de Zeilcampus of zeilles gegeven worden aan beginnende Optimist zeilers vanaf 7 jaar!

De campus bestaat uit:

 • 1 Theorieles van 2 uur
 • 13 Zeilavonden op woensdag of vrijdag
 • Zeilclinic (facultatief)
 • Een CWO diploma (facultatief)
 • Opleiding tot Zeilinstructeur (facultatief, veel zeilervaring nodig)

Bij het volgen van deze campus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld groep 10 Zeilcampus
 2. Huur van een clubboot (type wisselend)
 3. Lidmaatschap HJC
 4. Entreegeld, mits nog te voldoen
 5. Bij inschrijving extra: kosten Zeilclinic, CWO-examen en evt. Opleiding Zeilinstructeur

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Als er voorheen al bij de HJC in een andere boot is gevaren, zal het eenmalig entreegeld mogelijk al zijn voldaan.

;

CWO examen

De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van o.a. het Watersportverbond, de Hiswa en de ANWB. Zij bieden hun diploma's als uniform systeem voor de vrijwillige vaaropleidingen, dus is er een diploma voor bijna elke watersportdiscipline. Met het CWO diploma wordt het zeilniveau bepaald op I, II of III. Voor het behalen van het CWOIII examen moet er een toer/puzzeltocht gevaren worden. Bij de HJC is dit het Rondje Mooie Nel.

Tijdens de lessen zullen de instructeurs alle zeilers de vaardigheden laten trainen die nodig zijn voor het behalen van het CWO-diploma. Bij het examen worden er dan verschillende opdrachten uitgevoerd waarbij o.a. zeilstanden, overstag gaan en gijpen worden getest. Maar, niet alleen het examenmoment is van belang, ook de vorderingen gedurende het hele seizoen! Het examen wordt afgenomen door een eigen instructeur van de HJC, die door het Watersportverbond als beoordelingsgemachtigde is erkend en gediplomeerd.


Facultatief examen bij de HJC

De HJC heeft er voor gekozen om het CWO-examen niet verplicht te stellen. De kosten (circa 20 euro) zijn daarom ook niet in het lesgeld opgenomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat wij de waarde van het diploma graag hoog willen houden. Er kunnen wat ons betreft ook nooit garanties gegeven worden dat na een bepaald aantal lessen een bepaald CWO-niveau is bereikt. Dit heeft natuurlijk niets te maken met het niveau of intensiteit van de opleiding, maar wel met de mogelijkheden van de deelnemers zelf.

Als tijdens het examen blijkt dat de zeil(st)er nog niet alle vaardigheden voor een bepaald CWO-niveau beheerst, geven wij een Vorderingsstaat. Hierop staat aangegeven welke handelingen zijn getoetst en welke voldoende zijn bevonden. Het volgend jaar kan de Vorderingsstaat dan aangevuld worden met de nieuw geleerde vaardigheden. In de praktijk blijkt dat een deelnemer nooit langer dan twee lesseizoenen doet over het behalen van een CWO-diploma.

Aan het eind van elk zeilseizoen worden alle zeilers uitgenodigd om in te schrijven voor het CWO-examen. Het examen is op zaterdagmiddag. De deelnemers starten in verschillende tijdsgroepen tussen circa 12.00 en 17.00 uur. De examens zijn onderdeel van een feestelijk weekend, waarin we de Seizoensafsluiting van het Jeugdzeilen organiseren. Zondag worden de CWO-diploma's uitgereikt, het Rondje Mooie Nel gevaren, en is er nog een gezellige barbecue voor de jeugdzeilers, ouders en alle anderen die iets met het HJC Jeugdzeilen te maken hebben.

;
 

Inschrijven CWO-examen

Het CWO-examen is in hetzelfde weekend als het  Rondje Mooie Nel met een feestelijke Seizoensafsluiting van het Jeugdzeilen. 

Zodra de inschrijving voor het weekend is geopend staat hier de link.

Meer informatie

Vragen over de cursussen en het CWO-examen kunnen gesteld worden aan onze jeugdcommissaris:  jeugd@haarlemschejachtclub.nl
(naam en telefoonnummer zijn te vinden bij  contact)

Algemene informatie over het examen staat op de site van het CWO:  http://www.cwo.nl

ONZE SPONSORS

© 2017 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Sitemap - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix