Schuimspatten

Schuimspatten is het cluborgaan van de Haarlemsche Jachtclub.
De club streeft er naar om het blad ten minste 4 maal per jaar te laten verschijnen.

Redactie:
Monique Hoogland en Yvonne Finnema

De redactie ontvangt de kopij graag in lettertype Arial 12.
Sluitingsdata inleveren kopij:

  • nummer 1 - 2017  17 februari
  • nummer 2 - 2017  12 mei
  • nummer 3 - 2017  25 augustus
  • nummer 4 - 2017  24 november 

De Schuimspatten ontvangt u ongeveer een week na de sluitingsdatum in uw mailbox.
Oudere uitgaven zijn te vinden op de ledenpagina.

Redactieadres:

Zwaluwstraat 48
2025 VR Haarlem
Tel: 023-5373203

e-mail: redactie@haarlemschejachtclub.nl

ONZE SPONSORS

© 2017 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Sitemap - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix