Schuimspatten

Schuimspatten is het cluborgaan van de Haarlemsche Jachtclub.
De club streeft er naar om het blad ten minste 4 maal per jaar te laten verschijnen.

Redactie:
Monique Hoogland en Yvonne Finnema

De redactie ontvangt de kopij graag in lettertype Arial 12.
Sluitingsdata inleveren kopij:

De Schuimspatten ontvangt u ongeveer een week na de sluitingsdatum in uw mailbox.
Oudere uitgaven zijn te vinden op de ledenpagina.

Redactieadres:

e-mail: redactie@haarlemschejachtclub.nl

ONZE SPONSORS

© 2018 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Sitemap - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix