instagram

Lidmaatschap Jeugd

Voor kinderen tot 21 jaar biedt de HJC het jeugdlidmaatschap. Dit lidmaatschap is geldig gedurende het hele jaar (van 1 januari t/m 31 december) en geeft de mogelijkheid tot deelname aan de zeilles, het huren van clubboten en geeft ook toegang tot evenementen. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Bij inschrijving voor zeillessen gaat een nieuw lidmaatschap in per 1 januari van het jaar dat de eerste keer zeilles bij de HJC wordt gevolgd en dan wordt ook de contributie gefactureerd, mogelijk inclusief het eenmalig entreegeld. Als er deelgenomen wordt aan de zeillessen in groep 1 Optimist beginners, dan hoeft er nog geen entreegeld betaald te worden. Hiermee wordt dit 'introductiejaar' laagdrempeliger. Als de zeiler doorgaat naar groep 2 Optimist Aspiranten, dan wordt er wel entreegeld berekend. Dat geldt natuurlijk ook als een zeiler van buitenaf komt en in een andere (hogere) groep dan groep 1 instapt. Uitzondering is als een ouder van het kind al lid van de HJC is.

Alle faciliteiten en voorzieningen op de Haarlemsche Jachtclub waar een nieuw lid van mag profiteren zijn opgebracht door de zittende leden en hun voorgangers. Nieuwe leden dragen met het eenmalig betalen van het entreegeld hun steentje bij aan de gedane en toekomstige investeringen. Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt het reeds betaalde entreegeld niet gerestitueerd.


Inschrijven

Voor het jeugdlidmaatschap is geen speciale acceptatieprocedure van toepassing. 
Aanmelden kan via het formulier aanvraagformulier jeugd.

In geval van lidmaatschap in combinatie met aanmelding voor HJC zeillessen of -trainingen, wordt het lidmaatschap aangevinkt op het inschrijfformulier voor deze lessen. 


Contact

Neem voor meer informatie over het lidmaatschap contact op met de secretaris van de HJC:
E-mail:  secretaris@haarlemschejachtclub.nl

ONZE SPONSORS

© 2022 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix