instagram

Nieuws

De schutbeperking in Spaarndam is opgeheven

16 Sep 2022
Nieuws >>

De schutbeperking in Spaarndam is opgeheven met ingang van 16 september om 12.00 uur.

Omslagpunt droogte bereikt. Zoetwatertoevoer via KWA wordt afgebouwd.

Sinds 18 juli krijgt West-Nederland extra zoetwater via de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) én indirect via een doorvoerroute door de Krimpenerwaard. Deze maatregel werd genomen om de droogte in het gebied het hoofd te bieden en verzilting tegen te gaan. Nu er weer neerslag valt en de dagen korter worden (met minder verdamping als gevolg) en ook de Rijnafvoer langzaam stijgt, is een omslagpunt bereikt. Het gaat de goede kant op. Dit maakt dat de KWA kan worden afgebouwd.

De KWA wordt in september en oktober stapsgewijs en gecontroleerd afgebouwd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet Gemaal De Aanvoerder uit. Via het Noordergemaal wordt nog wel water ingelaten. Het aantal kubieke meter water per seconde wordt vooralsnog teruggebracht van 11 naar maximaal 5. Het zoetwater dat binnenkomt wordt zorgvuldig
beschermd en verdeeld. Medewerkers van Rijnland blijven de weersverwachting en de Rijnafvoer nauwlettend in de gaten houden en anticiperen daarop.

Overige maatregelen
De huidige omstandigheden maken dat ook enkele maatregelen die samenhangen met de KWA komen te vervallen. Zo wordt op 16 september om 12.00 uur de beperking in het schutregime bij de Grote Sluis in Spaarndam opgeheven en is de Kolksluis niet langer gestremd. Het vaarverbod op de Leidsche Rijn wordt naar verwachting aan het eind van
volgende week opgeheven. De Rietveldsluis blijft 's avonds en 's nachts gestremd.

Rijnland blijft de komende periode doorgaan met de inspectie van de zeer droogtegevoelige dijken, omdat er nog altijd sprake is van een neerslagtekort. De inspecties gaan door totdat het neerslagtekort op een aanvaardbaar niveau is gekomen.

Een volledig en actueel overzicht van de maatregelen is te vinden op  www.rijnland.net/loket/droogte-zomermonitor
Bedieningstijden van de Grote Sluis in Spaarndam zijn te vinden op  www.rijnland.net/loket/varen-in-rijnland/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen
Die van de Kolksluis staan op  www.stichtingkolksluisspaarndam.nl/

Over de KWA
De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoetwater aanvoert vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal; twee inlaatpunten waarop de zee geen invloed heeft. De waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard realiseren samen de KWA. Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water over Nederland en stelt het water beschikbaar voor de KWA. Meer weten over de KWA?  www.youtube.com/watch?v=kFcevlEzw0I&t=2s


 

Laatst vernieuwd: 16 Sep 2022 om 14:17

NAAR ACTUELE NIEUWSOVERIZCHT

Kijk voor oudere berichten in het: nieuwsarchief

ONZE SPONSORS

© 2022 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix