instagram

Oude tijden herleven

De Haarlemsche Jachtclub en de 12-voetsjol zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! Vanaf de oprichting in 1917 (de 4 oprichters van de HJC waren enthousiaste jollenzeilers) tot begin jaren zestig was de 12-voetsjol de clubboot. Ter vergelijking; wat nu de Optimisten en de Lasers bij de HJC zijn.
De Haarlemsche jachtclub had zo'n 10 tot 12 jollen in haar bezit en ter beschikking gesteld aan de HJC Jollenclub. Deze jollenclub had een eigen bestuur en verzorgde de zeilopleiding in de jol en was ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Vooral deze zeilopleiding, die een theorie en praktijk gedeelte kende, was zeer gedegen en succesvol. De opleiding bestond uit een B (beginners) en een A (gevorderden) diploma en heeft veel bekende zeilers voortgebracht, die klinkende resultaten hebben bereikt.

Zeer bekend waren de onderlinge jollenwedstrijden in de de jaren 50 en 60 tussen de Royal Yacht Club de Belgique (RYBC) uit Antwerpen en de HJC. Om het jaar werden deze gehouden in Haarlem (op de Mooie Nel) of in Antwerpen (op de Schelde of op de Hofstade, een meertje in de buurt van Antwerpen, vergelijkbaar met de Mooie Nel). Verder vond er in de jaren 50 ook regelmatig een uitwisseling plaats met de Burnham Yacht Club in Engeland.

Maar er werd niet alleen wedstrijd gezeild in de 12-voetsjol. Geregeld werden er door de HJC Jollenclub recreatieve clubtochten georganiseerd naar plaatsen in de wijde omgeving van Haarlem. Zelfs 3 keer naar Friesland! De jollen werden aan boord op een binnenschip over het IJsselmeer gebracht en dit schip was dan in Friesland tevens moederschip.

Zo rond 1960 werd de belangstelling voor de 12-voetsjol duidelijk minder. De jollen werden ouder en vergden veel onderhoud. De toenemende welvaart had hier zeker invloed op. De aanschaf van een eigen boot werd steeds meer bereikbaar, mede dankzij de populariteit toen van de Stern, OK-jol en Vaurien. In 1963 besloot het HJC bestuur de laatste 4 overgebleven clubjollen te verkopen. Eén daar van was de mooiste clubjol H572  "Kolonel", vernoemd naar Kolonel C.W. de Visser (oud voorzitter en erelid van de HJC). Deze jol kwam in het bezit van de familie Stapel, vaart nog steeds en is zeker aanwezig op het HJC Jollenweekend in augustus.

ONZE SPONSORS

© 2023 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix