instagram

Vacatures


Voorzitter gezocht

Dit najaar treedt onze voorzitter af en daarom is de HJC op zoek naar opvolging.

In de functieomschrijving staat o.a.:
 • Is verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging en is de primaire vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Leidt de Algemene Ledenvergaderingen.
 • Leidt de bestuursvergadering en incidenteel de vergaderingen van het dagelijks bestuur.
 • Bemiddelt in uiteenlopende geschillen.
 • Vertegenwoordigt de vereniging in de algemene ledenvergadering van het Watersportverbond.
 • Is zoveel mogelijk aanwezig bij gelegenheden waarbij het belang van de vereniging gediend is (zoals recepties, huwelijken, begrafenissen/crematies, maar ook bijeenkomsten van overheidsinstellingen); in overleg met medebestuursleden.
 • Doet mededelingen die voor de HJC-leden van belang of interessant zijn op diverse Social Media (al dan niet in overleg met de Webmaster)
 • Ontwikkelt en bewaakt het meerjarenplan van de vereniging.
 • Is de motor achter de ontwikkeling van visie en strategie van de vereniging.
Voor alle informatie: Wilko Emmens
Evenementencommissie leden gezocht

De evenementencommissie zoekt hulp. Zij zoekt naar jonge en oudere leden die leuke ideeën hebben om weer gezellig bijeen te komen. En die mee willen helpen om bestaande en nieuwe evenementen voor de HJC leden te realiseren. Voor meer informatie en aanmeldingen neem contact op met Auke Bender - 06 15350515 of mail naar evenementen@haarlemschejachtclub.nl.
 

Zeilinstructeur gezocht

Ben jij een gecertificeerd zeilinstructeur of wil jij juist zeilinstructeur worden meldt je dan aan via  jeugd@haarlemschejachtclub.nl, zodat we kunnen onderzoeken of je het leuk vindt om ons team te versterken. Kijk ook hier.
 

Ook graag wat meer betrokken zijn bij het jeugdzeilen?

Dat kan! Door het vast ondersteunen van onze enthousiaste jeugdcommissaris bij de voorbereiding van zeillessen en evenementen. Voor meer informatie, bel of mail met Monique Pals: 06-41450448 of jeugd@haarlemschejachtclub.nl.
 

Ook zo trots?

Help ons het wedstrijdzeilen op de HJC hoog te houden! Er is nog een bestuursfunctie beschikbaar voor een wedstrijdcommissaris. De uitgebreide functieomschrijving van wedstrijdcommissaris staat hier. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wilko Emmens, via voorzitter@haarlemschejachtclub.nl of 06-53434298.

 

Kun jij de Any Key wel vinden?

Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! De HJC is op zoek naar contentmanagers voor nieuwsverzorging van de HJC website, het verzenden van nieuwsbrieven, het verzorgen van leuke updates op de HJC social media kanalen en het verzorgen van inschrijfformulieren. Ken jij de club, ben je nieuwsgierig wat varende (jeugd)leden allemaal doen, lees jij veel watersportsites en ben je op de hoogte van de verschillende watersportactiviteiten in Nederland? Dan kan jij (een deel van) deze taken op je nemen? Informeer eens bij Leo Roelofs via webmaster@haarlemschejachtclub.nl.

 
Vice-voorzitter of algemeen commissaris

Deze functies betreffen het ondersteunen van de voorzitter en het oppakken van lossen projecten waarvoor de andere bestuursleden het te druk hebben.

In de functieomschrijving staat o.a.:
 • Is medeverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging.
 • Leidt bij afwezigheid van de voorzitter de Algemene Ledenvergaderingen (vice-voorzitter)
 • Leidt bij afwezigheid van de voorzitter de bestuursvergaderingen (vice-voorzitter)
 • Ondersteunt het bestuur in het algemeen en ondersteunen in voorkomend geval van een ander bestuurslid in het bijzonder
 • Het gericht op zich nemen van taken met een tijdelijk karakter
 • Het gericht op zich nemen van taken zoals vrijwilligersavond, nieuwe-leden dag, bijhouden reglementen. 

ONZE SPONSORS

© 2022 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix