instagram

Sponsoring

De Haarlemsche Jachtclub

De HJC is een actieve vereniging met een groeiende afdeling Jeugdzeilen. Het aantal leden onder de 21 jaar is meer dan 160. Eén van de doelstellingen van de HJC is het mogelijk maken van een laagdrempelige instap in de zeilsport, door onder meer het benodigde materiaal aan beginnende zeil(st)ers beschikbaar te stellen. Zij kunnen bijvoorbeeld een cluboptimist van de vereniging huren en hoeven dus niet direct een eigen bootje aan te schaffen.

De club kan een beroep doen op een enthousiaste groep van ouders en vrijwilligers. Zij helpen ondermeer met het onderhoud op de haven, het geven van zeillessen aan volwassenen of jeugdleden en het assisteren bij evenementen. Met hen heeft de HJC jarenlang vele talenten voortgebracht met, tot op de dag van vandaag, klinkende wedstrijdresultaten (zie Kampioenen en Prestaties wedstrijdzeilers). 


Mogelijkheden

Een permanente banner (zie Sponsorborden en banners) kan op de HJC website worden geplaatst, maar ook kan een reclameboodschap, logo of bedrijfsnaam worden gepubliceerd. De HJC website heeft gemiddeld circa 100 bezoekers per dag. 

Daarnaast kan er geadverteerd worden op het mededelingenbord dat in de gang van het clubhuis hangt, of een advertentie in het clubblad Schuimspatten worden geplaatst. Het blad wordt gemiddeld eens per 2 maanden naar alle leden gestuurd, dit zijn circa 500 adressen. Kosten voor deze opties staan in de Tarievenlijst.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een éénmalige of jaarlijkse geldelijke bijdrage te doen, maar ook het leveren van diensten als het verzorgen van drukwerk en website hosting behoort tot de mogelijkheden. Geen enkel overzicht van sponsormogelijkheden is compleet, gaandeweg zal er altijd weer een idee kunnen komen waar we niet aan hebben gedacht. Voor elke onderneming zijn er diverse interessante samenwerkingsverbanden uit te werken. Wij vragen dan ook om voor verder overleg contact op te nemen.

;

Plannen Jeugdzeilen

Ondersteund vanuit het Watersportverbond ondergaat de zeilsport, net zoals vele sporten in Nederland, een verbeterslag. De intentie is om het jeugdsporten naar een hoger plan te trekken, om op internationaal vlak een significante rol in de (zeil)sport te blijven spelen.

Als vereniging willen we hier graag aan bijdragen door: 

  1. de zeillessen te structureren en professionaliseren naar CWO model
  2. te investeren in opleiding van de instructeurs
  3. de HJC zeil(st)ers tijdens zeilevenementen te begeleiden

Echter zullen we, door alleen de hulp van vrijwilligers te gebruiken, steeds minder in staat zijn om de bestaande successen naar de toekomst verder door te trekken. Voor onze wedstrijdzeilende jeugd zijn bijvoorbeeld kwalitatief goede trainingen nodig, die niet (alleen) door vrijwilligers geboden kan worden. Bijdragen van sponsors worden dus steeds belangrijker.

;
 

Jeugdzeilen

Lees meer over ons wedstrijdteam bij HJC Zeilteam en Sponsorkleding.

Vind alle mogelijkheden om direct het HJC Jeugdzeilen te steunen bij Sponsoring Jeugd

Contact alle sponsoring

We hebben graag contact om de wederzijdse mogelijkheden te bespreken.

Sponsorcommissie
Mail: sponsor@haarlemschejachtclub.nl

ONZE SPONSORS

© 2022 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix