instagram

Gebruik haventerrein

Uit artikel 6 van het Havenreglement 
Bij het stallen van vaartuigen op het haventerrein is het verboden om aan boord te hebben:

  • voorraden brandbare stoffen, m.u.v. dieselolie in vaste brandstoftank
  • gasflessen

Haventerrein met de Combi en tijdens andere evenementen 
Tijdens de Combi vindt er op de haven een groot jeugd zeilevenement plaats waarvoor op de donderdag voor de Combi vanaf 19.00 uur het haventerrein klaargemaakt wordt. Aangezien een deel van de activiteiten in de loods plaatsvindt wordt deze donderdag leeggeruimd. Als u daar spullen heeft opgeslagen, verzoeken wij u deze tijdig op te ruimen. Heeft u een boot op de wal en wilt u tijdens de Combi zelf zeilen, neem dan tijdig contact op met de havenmeester.
Dit geldt ook voor andere evenementen zoals de zeilclinic, de 12uurs race en andere zeilwedstrijden/trainingen.


Regels gebruik haventerrein 
Wij willen het gehele haventerrein zo netjes mogelijk houden. Alles wat u op de haven heeft, moet duidelijk gemerkt zijn. Dit geldt bijv. voor winterdektenten, boten, trailers, houtwerk voor winterdektenten, zeiltjes, etc. Alles waar geen naam op staat, zal verwijderd worden. Er mag alleen iets op de haven gelegd worden nadat er toestemming is verkregen van de havenmeester of havencommissaris.

Kijkt u zelf ook eens kritisch naar sommige spullen die u netjes gemerkt al jaren op de haven heeft liggen, maar nooit gebruikt en misschien nooit meer zult gebruiken. Spullen die u niet meer gebruikt, kunnen weg of bewaart u thuis. De haven is geen opslagplaats.


Vuilniscontainer 
Onze vuilniscontainers zijn er om ons boordafval in te gooien. Helaas worden ze ook gebruikt door leden om hun grofvuil van boord te verwijderen. De kosten van het legen van deze containers zijn bijzonder hoog en soms is de havenmeester zelfs genoodzaakt ze extra te laten legen, wat weer extra kosten met zich mee brengt. Kortom heeft u afval van boord dat meer is dan uw gewone huishoudelijke afval door bijv. een verbouwing, lever dat dan in bij uw gemeentelijke millieustraat. Mocht dit lastig zijn neem dan contact op met de havenmeester.

Wij hebben verschillende containers voor papier/karton, voor glas, voor PMD (plastic, conservenblikken, drankblikjes en drinkpakken) en voor restafval. Op de achterkant van het informatiebord naast het toegangshek staat wat in welke container hoort.


Extra masten en niet gebruikte trailers 
De mastenloods is voor opslag van uw mast. Heeft u een extra mast dan geldt daarvoor een vergoeding. Ook voor niet gebruikte trailers geldt een vergoeding.


Krabben, schilderen, schuren en slijpen 
Leg voor het krabben, schuren of schilderen altijd een groot zeil onder uw boot. (Ook op de service plaats) Zorg er vooral voor dat de ondergrond niet vervuild wordt. Er mag alleen geschuurd worden met een schuurmachine met stof afzuiging en schuurstofzuiger.

Er mag op de haven slechts onder bepaalde voorwaarden geslepen worden of van de comborstel gebruik worden gemaakt. Neem daarvoor contact op met de havenmeester. 


Klusploeg 
Onze woensdagklusploeg is iedere woensdag overdag aan het werk excl. de zomervakantie. Bij de zomerklusploeg bent u iedere maandagavond (april t/m juni, september/oktober) welkom. Ziet u dan ook een oproep voor een  klusploeg, meldt u aan en kom gezellig klussen. Werkt u liever alleen of heeft u speciale vaardigheden meldt dit dan bij de havencommissaris of de havenmeester. 


Gebruik kraan en werksteiger
Indien u van de kraan of werksteiger gebruik wilt maken moet dat van te voren worden aangemeld bij de havenmeester om te voorkomen dat er "dubbel" geboekt wordt. Gebruik van de kraan kan onder toezicht van de havenmeester of met een van de leden die op een lijst staan van leden die met de kraan mogen werken. Een helm is verplicht.
Inname chemisch afval
Alleen olie kan ingeleverd worden bij ons millieustation. Dus verf en andere chemicaliën zoals olie- of brandstoffilters dient u zelf af te voeren naar uw gemeentelijke millieustraat.

Vervuiling door morsen
Het zou u kunnen overkomen dat u wat diesel- of andere olie morst in onze haven. Dit is natuurlijk vervelend. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat dit zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd. Licht ook onze havenmeester in. Deze is op zijn beurt verplicht de milieupolitie in te lichten; dus neem hem dat niet kwalijk. De milieupolitie schrijft niet gelijk bonnen uit, maar wil wel graag op de hoogte gehouden worden van verontreinigingen. Bent u bewust uw bilge aan het leegpompen, dan heeft u natuurlijk wel een probleem met de milieupolitie.

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix