instagram

Nieuws archief

Lezing molen de Adriaan


De molen de "Adriaan" is nu een toeristische attractie, maar was vroeger één van de vele molens in en om de stad Haarlem.

Klaas de Jong vertelt op 18 februari a.s. om 15.00 uur in ons clubhuis over de roerige geschiedenis van de Adriaan die zo beeldbepalend aan het Spaarne staat.

En na afloop weer gezellig wat drinken in ons clubhuis! 

Mooie Nelloop en boerenkoolmaaltijd


Op zondag 11 februari kunt u weer gezellig wandelen of hardlopen rond de Mooie Nel. Het traject is ongeveer 10 km lang en er is een rustpauze bij de HZV. Daar kan onder het genot van warme chocomel even op adem gekomen worden.

De start voor de wandelaars is om 14.30 uur en de hardlopers vertrekken om 15.30 uur. De prijsuitreiking is om ca. 17.00 uur.

Om 18.00 uur wordt de traditionele boerenkoolmaaltijd geserveerd. Ook niet lopers kunnen aanschuiven bij deze maaltijd.


Inschrijven voor (hard)lopen samen met de boerenkoolmaaltijd of alleen de boerenkoolmaaltijd kan hier.
Inschrijven voor alleen (hard)lopen kan hier.

Voor meer informatie mail naar evementen@haarlemschejachtclub.nl.

 

Motorboot magazine


Het Motorboot magazine heeft in 2023 een havenonderzoek gehouden. Voor het het havenonderzoek 2023 konden toervaarders voor het eerst via een online formulier de havens beoordelen, die zij als passant bezochten. Daarin werd ook de HJC beoordeeld en met name Clemens en Esther genoemd.
Klik op de plaatjes hieronder voor de beoordelingen en de opmerking over onze haven. Klik hier voor het hele artikel over het havenonderzoek.

 
 

Wat als de storm komt


Ter ere van het 200-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) brengen Stef Bos en FLEUR op 12 januari de single 'Wat Als De Storm Komt' uit. Het indrukwekkende lied gaat over alle gevaren die de redders van de KNRM trotseren om ons allemaal hier in Nederland veilig te houden, op en rondom het water. Tegelijkertijd slaat het nummer ook op de momenten van het leven dat het even niet gaat zoals je wilt en wie je dan komt helpen. De productie van de pakkende song werd verzorgd door Jochem Fluitsma en Eric van Tijn. 
De reddingstations van de KNRM hebben een sterke regionale en lokale binding. Om deze reden maken Stef en Fleur van 12 t/m 14 januari een tour langs alle regio’s waar de KNRM actief is. Op deze manier willen ze laten zien dat het nummer voor de hele KNRM en haar bemanning geschreven is. Voor onze regio Noord Holland is KNRM reddingstation Zandvoort de locatie van de tour op 14 januari om 10.00 uur. Wij nodigen KNRM fans en fans van Stef Bos en Fleur uit om op de
locaties aanwezig te zijn.
Hier de video.
Hier het maken van de video.
Bent u al donateur?

 

Storm Isha


Het is nu haast niet voor te stellen, maar begin volgende week gaat het spoken. Een aantal weerkaarten berekent storm in de nacht van zondag op maandag, maar ook op de dagen daarna. Voorkom schade. Controleer nog even of je boot in het water goed vast ligt met de landvasten. Dit geldt ook voor de kleinere boten op de wal. Blokkeer de wielen en zet de boot met een spanband vast aan de trailer.
 

Lezing emissieloos varen 21 januari

Deze 3de zondag van de maand staat in het teken van "Het Nieuwe Varen".
In de (nabije) toekomst zal er op veel vaarwater een verplichting gaan gelden om "emissieloos" te varen. Wat houdt dit voor u in?

Twee leden van de werkgroep "Emissieloos Varen" van het Watersportverbond komen hierover voorlichting geven. Aan de orde komt o.a. hybride varen, elektrische aandrijvingen, waterstof, batterijen en HVO 100.

Aanvang 15.00 uur in ons clubhuis en vanaf ca. 16.00 uur is het borreltijd.

 

Stem op Bart, Vera en Jorien


  Bart Lambriex en Floris van de Werken en Vera ter Horst en Jorien Hin met nog andere zeilers zijn genomineerd voor de publieksprijs door de Dutch High Performance sailing. Beste heren team, beste dames team en beste mixed team. Breng uw stem uit in alle drie de categorieën. Doe mee! Drie leden van de HJC Bart, Vera en Jorien. Hoe leuk is dat! Het kan tot 13 januari 2024. Klik hier. 

Secretaris gezocht


We hebben nog steeds geen vervanging gevonden voor Gerry van Leuven, onze secretaris, die in april stopt met haar werkzaamheden. Kijk eens in uw agenda naar al die lege plekken en vraag uzelf af: kan ik daar iets nuttigs voor de vereniging mee doen? Ruim 600 leden zullen u daar dan dankbaar voor zijn. Wilt u  informatie wat deze functie precies inhoudt, neem dan contact op met  Gerry of met onze  voorzitter.

 

Gezellige nieuwjaarsreceptie


Op zondag 8 januari hebben wij met elkaar op 2024 geproost. Het was een druk bezochte en gezellige nieuwjaarsborrel met champagne, hapjes en natuurlijk gezelligheid! 

Nieuwjaarsborrel


Het bestuur nodigt u van harte uit om op 7 januari 2024 van 16:00 uur tot 18:00 uur in ons clubhuis een toast uit te brengen op het nieuwe jaar!


 

Kerst/Nieuwjaarswens

Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen en nodigt u van harte uit om op 7 januari 2024 van 16:00 uur tot 18:00 uur in ons clubhuis een toast uit te brengen op het nieuwe jaar!

Kijk  hier voor foto's van deze winter.

 

Storm Henk


Dinsdagavond 2 januari wordt aan de kust een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zeer zware windstoten verwacht. Voorkom schade. Controleer nog even of je boot in het water goed vast ligt met de landvasten. Dit geldt ook voor de kleinere boten op de wal. Blokkeer de wielen en zet de boot met een spanband vast aan de trailer.


 

Storm Pia


Donderdag en ook de dagen erna wordt aan de kust een harde tot stormachtige westenwind met zeer zware windstoten verwacht. Voorkom schade. Controleer nog even of je boot in het water goed vast ligt met de landvasten. Dit geldt ook voor de kleinere boten op de wal. Blokkeer de wielen en zet de boot met een spanband vast aan de trailer. 

Even lekker creatief bezig zijn?

 

Dan kunt u op 16 december vanaf 14.00 uur één of meerdere kerststukjes maken in ons clubhuis. Neem schaaltjes, bakjes of mandjes en vooral eigen decoratiemateriaal mee!
 

Voor de gebruikte materiaalkosten die in het clubhuis beschikbaar zijn zal een kleine bijdrage gevraagd worden.


 

De 3e zondag van de maand


Het is alweer de laatste 3e zondag van de maand van dit jaar. Op 17 december a.s. treedt het HJC-koor op in het clubhuis. Zij zingen dan rond de kerstboom shanty’s en kerstliederen.
De aanvang is 15.00 uur. Na afloop is het gezellig wat drinken aan de bar.

Kijk  hier voor foto's van deze winter.


 

De Kerstboom staat weer

 

Groot onderhoud Gravestenenbrug


Op 27 november start Dura Vermeer in opdracht van de Gemeente Haarlem aan het groot onderhoud van de Gravestenenbrug. De werkzaamheden duren tot 28 maart 2024. In deze brief wordt een toelichting gegeven op de mogelijke impact die de werkzaamheden voor u kunnen hebben.

 

Kom gezellig in het clubhuis de F1 in Abu Dhabi kijken 

Clemens en Esther 100 jaarGraag nodigen wij jullie -leden van de Haarlemsche Jachtclub- van harte uit om ons 100-jarig jubileum te vieren. Vrijdag 24 november vanaf 16.00 uur in het clubhuis HJC. 

Doorvaartvignet Amsterdam


Sinds 2022 is voor het varen op de wateren die vallen binnen de Gemeente Amsterdam een Doorvaartvignet verplicht. Omdat aanvankelijk nogal onduidelijk was op welk water deze verplichting zou gelden heeft het Programmateam Varen van de Gemeente Amsterdam samen met het Regioteam Noord-Holland Zuid van het Watersportverbond hierover veelvuldig overleg gehad. Dit het geresulteerd tot een oplossing die op bijgaand kaartje staat. De licht blauw gekleurde wateren op dit kaartje zijn vrijgesteld van het Doorvaartvignet.

Klik op het plaatje om te vergrotenOok heeft het overleg opgeleverd dat de verkrijgbaarheid van het vignet wat makkelijker is geworden. Het vignet moet altijd aangevraagd worden via amsterdam.nl/varen.
Er zijn nu 2 mogelijkheden om het in bezit te krijgen, n.l.;

1. Be­zor­ging per post: Hebt u ge­ko­zen voor be­zor­ging per post? Dan krijgt u het vig­net bin­nen 2 we­ken na­dat uw be­ta­ling is ont­van­gen met de ge­wo­ne post thuis­ge­stuurd. Houd er re­ke­ning mee dat de post lan­ger doet over be­zor­ging bui­ten Ne­der­land.
2. Zelf af­ha­len: Hebt u ge­ko­zen voor 'Di­rect zelf af­ha­len'? Het vig­net koopt u eerst on­li­ne en daar­na haalt u het op bij een van de af­haal­pun­ten. U kunt uw keu­ze niet meer wij­zi­gen in 'Be­zor­ging per pos­t'.

U kunt het Door­vaart­vig­net ook on­der­weg vanaf uw boot on­li­ne be­stel­len en op­ha­len bij een af­haal­punt. In de buurt van deze lo­ca­ties kunt u vei­lig af­me­ren. Bij een af­haal­punt mag u maxi­maal een half uur af­me­ren en u moet uw ge­ac­ti­veer­de vig­net di­rect na het op­ha­len links­ach­ter op de boot be­ves­ti­gen.

Het Doorvaartvignet kost 40 euro en is 3 kalenderjaren geldig.

Nog even terug naar het kaartje!
Op de donkerblauw gekleurde wateren mag vanaf 2030 alleen emissie loos gevaren worden. (En binnen de oude grachtengordel geldt dit zelfs vanaf 2025!)
Een uitzondering hierop zijn de donkergrijs gekleurde wateren. Dit zijn de zgn. "doorgaande routes", deze kunnen met emissie bevaren worden.

Een veel gestelde vraag is; hoe is de situatie bij de jachthavens aan het IJ zoals b.v. de Sixhaven, Aeolus of Het Jacht, die in water van de gemeente Amsterdam liggen? Geldt daar het Doorvaartvignet? Het antwoord is; tot 2030 zijn al deze haven vrijgesteld van dit vignet. Over de situatie na 2030 wordt nog onderhandeld.

Auke Bender
Regiovertegenwoordiger Watersportverbond Noord-Holland Zuid

 

Shantykoor


We zingen weer, wie zingt er met ons mee?

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur zingen we met ons koor. Nieuwe leden zijn van harte welkom om muzikaal of vocaal met ons mee te doen. Kom een middag kijken en/of meedoen. Ons repertoire is shanty en gezellige meezingliedjes.

Groeten van Goke van Beijeren 0637474409

 

Op 19 november a.s. starten we weer met de 3e zondag van de maand


Ze werden vriendinnen tijdens de HJC jeugdopleiding. Na de Optimist stapten ze samen over naar de 29er en inmiddels zeilen ze in de supersnelle en Olympische 49erFX klasse. Vera ter Horst en Jorien Hin hebben het zeilvirus behoorlijk te pakken. Ze zijn meer dan 100 dagen per jaar op het water te vinden, trainen hard in de sportschool en zijn daarnaast nog talloze uren kwijt met het organiseren en onderhouden van hun materiaal, met logistieke zaken en met sponsoracquisitie. In korte tijd werden ze uitgenodigd voor de Topzeilacademie van het Watersportverbond. Op zondag 19 november om 15:00 uur kun je luisteren naar hun verhaal. Zorg dat je erbij bent!

 Lees hier hun laatste nieuwsbrief.


 

Steiger schrobben


Er was een zeer grote opkomst bij het steiger schrobben. Zie hier diverse schrobbers bezig. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u gerust de komende dagen uw plekje alsnog onderhanden nemen!

 

Vlaggendragers en ALV


De najaars ALV was een goed bezochte vergadering. De vlaggendragers werden gehuldigd en de Poelsnipbeker werd uitgereikt aan Felix Mulder. De penningmeester gaf vervolgens een heldere uitleg over de begroting en de tarieven van 2024. Daarna werd uitgebreid de nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement besproken. Ook de nieuwe lig- en bergplaats huurovereenkomst werd doorgenomen. Daarna gaf Auke uitleg over zaken die in het Watersportverbond spelen en de bruggen problematiek in onze omgeving. Vervolgens nam hij ook de evenementenagenda van de komende maanden door. Tot slot bedankte ere-lid Wilko Emmens het bestuur voor hun drukke werkzaamheden. Het was een boeiende vergadering waar goed gediscussieerd werd.
Hier de foto's van de vlaggendragers en ALV. 
Hier de winnaar van de Poelsnipbeker.


 

Uitnodiging ALV, vrijdag 10 november, aanvang 20.00 uur.


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, vrijdag 10 november 2023, aanvang 20.00 uur.

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering. Naast het huldigen van onze vlaggendragers die de HJC op het water weer geweldig hebben vertegenwoordigd komen ook de begroting en tarieven voor 2024 aan de orde.

De agenda en stukken voor de vergadering vindt u op het besloten deel van onze website.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
Ruud Gortworst, voorzitter

 

Mosselen eten


Ook dit jaar worden er op 11 november a.s. mosselen gekookt. Vanaf 18.00 uur bent u welkom in het clubhuis om te genieten van deze heerlijke Zeeuwse delicatesse.

De kosten voor deze maaltijd zijn 15.00 euro p.p. Er is plaats voor maximaal 50 personen. Vol = vol.

Inschrijven kan hier t/m 9 november.


 

Steiger schoonmaken
De steigers zijn weer toe aan een schoonmaakbeurt. Dit gaan we doen op zaterdag 11 november, we beginnen om 10:00 uur met koffie en daarna gaan we met zijn allen even flink schrobben. Het is de bedoeling dat u een (puts) emmer, een bezem en wat zeep meeneemt. De steiger bij uw ligplaats dient u schoon op te leveren voor de winter, zodat we de steigers in de komende maanden veilig kunnen betreden.


 

Boten uit het water


Al diverse dagen wordt er hard gewerkt in regen en wind om de schepen met de cradlekar uit het water te halen en op de bokken te plaatsen voor de winter. Kijk hier voor enkele foto's. 

Update 6 november: Alle boten staan weer veilig op de kant. Complimenten voor de havencommissaris, havenmeester en de trouwe hijsploeg.

 

Donderdag storm Ciarán


Donderdag 2 november wordt aan de kust een harde tot stormachtige zuidenwind met zeer zware windstoten verwacht. Voorkom schade. Controleer nog even of je boot in het water goed vast ligt met de landvasten. Dit geldt ook voor de kleinere boten op de wal. Blokkeer de wielen en zet de boot met een spanband vast aan de trailer.

Update van de havenmeester 19,00 uur:
Een aantal kleine bootjes hebben hun mast laten staan en gingen flink tekeer. Een aantal boten heeft hun rolfok nog op het schip, wat de havenmeester extra werk heeft opgeleverd zoals ook bij grootzeilen, die er nog niet af gehaald zijn. Hier en daar is wat schade ontstaan. Helaas hebben sommige leden geen voorbereidingen getroffen voor deze storm. Andere leden belden op om hun hulp aan te bieden en zijn daadwerkelijk op de haven geweest om actief te helpen. Waarvoor veel dank.

 

Kerst


Vele jaren hebben wij, Marja van Meerwijk en Goke van Beijeren, met veel plezier de kerstboom op de haven opgezet en het clubhuis in kerstsfeer gebracht. Wij zoeken nu andere leden die dat van ons over willen nemen, omdat wij dat om gezondheidsreden niet meer kunnen doen.

Indien gewenst willen wij de eerste keer helpen.

Voor informatie kunnen jullie mij bellen 0637474409

Groeten Goke van Beijeren

 

Herman Zonjee overleden


Wij ontvingen het trieste bericht dat afgelopen dinsdag 17 oktober Herman Zonjee is overleden. Herman was een aardige man die veel van zeilen hield totdat het door zijn ziekte niet meer ging. Herman heeft zich op diverse manieren nuttig gemaakt voor de club. Ook was hij een gewaardeerd lid van ons shantykoor.
Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
Het bestuur

De uitvaart vindt plaats op dinsdag 24 oktober om 14.30 uur in de kleine aula van Crematorium Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis.
Tijd van samenkomst is 14.15 uur.
Aansluitend bent u welkom voor de condoleance in de koffiekamer.

  

Aanbieden verenigings vlag


Op de woensdag klusdag heeft Gerrit Rouwenhorst zijn waarderings vlag in ontvangst. De verenigings vlag ging dit jaar naar Gerrit, omdat die het gras het hele jaar op de haven netjes bijhoudt, op de door hem gekozen vrije uren. De vlag was tijdens de sluiting van het seizoen toegekend door de voorzitter. Toen kon Gerrit helaas niet aanwezig zijn.
Het was een druk bezette klusdag met veel gezelligheid en gebak.

 

Verhuurovereenkomst tekenen voordat de boot gestald wordt


Beste HJC-ers,

In de nieuwsbrief van 1 oktober jl. heb ik u erop gewezen dat er iets is veranderd in de wijze waarop de vereniging HJC en de leden een overeenkomst met elkaar aangaan als het gaat om de winterstalling op de wal/in de loods en in het water en de zomerstalling op de wal en in het water. Wij zijn als vereniging verplicht met al onze leden die een schip/boot in de haven hebben liggen, hetzij in de zomer, hetzij in de winter, hetzij op de wal, hetzij in de loods, hetzij in het water, een zgn verhuurovereenkomst aan te gaan.

Lees de voorwaarden goed door, zodat u duidelijk weet welke huurovereenkomst u met de HJC aangaat. De feitelijke huurovereenkomst kunt u vanaf zaterdag 14 oktober a.s. in tweevoud invullen en ondertekenen op het kantoor van de havenmeester.

Deze wijziging heeft alles te maken met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid bij brand, omvallen van schepen, of anderszins aan grote schades. Voor de duidelijkheid; alle leden met een schip/boot op of in de haven dienen voor 1 november a.s. de huurovereenkomst ingevuld en ondertekend te hebben.

Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met de havenmeester of de havencommissaris.

Ruud Gortworst, voorzitter

 

Sluiting seizoen 2023


Water en wind, het Noorder-Buiten Spaarne

Op zondag is het vaarseizoen 2023 afgesloten op de Haarlemsche Jachtclub. Ruud heeft als voorzitter even stil gestaan bij het goede passantenseizoen, het helaas wat mindere einde van het vaarseizoen door de stremming bij de Buitenhuizerbrug, het eerste succesvolle jaar van de nieuwe jeugdcommissie en Bert Wolff en onze nieuwe vertrouwenspersoon: Tonny Chung. Ook Clemens en Goos zijn bedankt voor het voorbereiden van de verhuurovereenkomst die per 1 november in gaat. Bezit je een boot of schip op de haven? We verzoeken je de overeenkomst voor 1 november bij de havenmeester te ondertekenen.

Daarna is de vlag onder begeleiding van het Shantykoor en het clublied gestreken. De vlag is door Ruud aangeboden aan Gerrit Rouwenhorst, zijn inzet en vele uren grasmaaien achter de schermen wordt zeer gewaardeerd. Helaas kon hij zelf de vlag niet ontvangst nemen, maar Goos zal deze aan hem aanbieden.

Onder het genot van een drankje en hapje nog gezellig nagepraat in het clubhuis!

 

Bart wint Primus Inter Pares


Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2023 is de Primus Inter Pares gevaren. Dit is een wedstrijd voor de Nederlands kampioenen in de open eenheidsklassen. De wedstrijden worden gevaren in 16m2 beschikbaar gesteld door de eigenaren. Bart heeft deze wedstrijden gewonnen.
Lees hier wie er mee deed.
Lees hier de uitslag.

 

F1 kijken in clubhuis

 

Sluiting seizoen


Op zondag 15 oktober om 16.00 uur sluiten wij het vaarseizoen 2023 alweer af. Het bestuur nodigt u daarvoor van harte uit. Wij doen dat wederom onder begeleiding van het shantykoor met het laten zakken van de HJC wimpel. Deze wimpel wordt door de voorzitter vervolgens uitgereikt aan een persoon die volgens hem het afgelopen jaar het meest verdienstelijk is geweest voor hem en/of de HJC. Het bestuur biedt u daarna een drankje aan. Meteen weer een goede gelegenheid om met elkaar even terug te kijken op het afgelopen seizoen en vooruit te kijken naar de komende winter waar wij u ook weer graag ontmoeten, bijvoorbeeld bij de gezellige borrels op elke derde zondag van de maand.

 

Van de havencommissaris: winterstalling


Inmiddels zijn we volop bezig met de planning voor de winterstalling. Degenen die er met de cradlecar uit gaan hebben al een mail ontvangen. We beginnen op 26 oktober en gaan dan door op 1 t/m 6 november. We hebben volle bak, al het opstelmateriaal wordt gebruikt. Ik kan daarom niet garanderen dat u geheel met een rolsteiger om uw boot heen kunt rijden, maar we doen ons best om iedereen een zo goed mogelijk plekje te geven.

Masten eraf:
Hiervoor even een afspraak maken met de havenmeester.
Masten en gieken komen in de mastenloods op aanwijzing van de havenmeester, met een goed en duidelijk label met naam of lidnummer.

Kraan en helling boten:
U kunt een afspraak maken met de havenmeester om uw boot na 15 oktober uit het water te halen (niet mogelijk tussen 1 en 6 november).

Schepen winterstalling water:
De schepen van de E steiger gaan allemaal naar een plek binnen in de haven vanaf 7 november. De indeling hangt op het bord bij het hek en in de hal van het clubhuis.

Fokrollers winter:
De fokken dienen in de winterstalling (water en wal) van de roller afgehaald te worden. Boten, die met de cradlecar eruit gaan, moeten dit doen vóórdat ze het water uitgaan. Er zijn teveel schadegevallen bekend met het laten zitten van de zeilen in de winter.

Stalling loods:
Boten die geen winterstaling in de loods hebben dienen uiterlijk 15 oktober te worden opgehaald of buitengezet, vanaf die datum wordt de loods ingericht voor de winterstalling.

Gasflessen en benzine:
Schepen op de wal: gasflessen en benzine mogen tijdens de winterstalling op de wal niet aan boord blijven.

Surfzeilen:
Surfzeilen dienen vanaf 15 oktober afgetuigd te zijn. Als deze opgerold worden maken we daar een hoekje voor vrij, zodat deze redelijk snel weer kunnen worden opgetuigd voor de sportieve wintersurfer.

Olie verversen:
Deze maand is ook altijd weer druk met olie verversen. De olie kunt u in de oranje milieubox kwijt. Giet uw olie wel in de vaten en plaats geen losse jerrycans er naast. Het oliefilter dient u zelf in te leveren bij het milieuplein van Spaarnelanden.

Parkeren havenmeester:
Er is via officiële weg bij het recreatieschap een parkeerplaats vergunning toegekend voor onze havenmeester. Deze is vlak bij het loophek. Let op: er is ook een wegsleepregeling van kracht.
De reden voor deze plek is dat de havenmeester of Esther vaak boodschappen moeten doen voor de haven én dat er altijd een auto beschikbaar is voor calamiteiten (denk aan eventuele gewonden bij klussen of zeilles). Ook willen zij in de avond graag zicht hebben op hun auto, omdat er dan veel jongelui rondhangen die crossen op het parkeerterrein

Klusploeg:
Het klussen gaat de hele winter door. Er is de laatste maand veel gedaan, zoals het snoeien van de braamstruiken, het bijwerken van de wallenkanten, de aanleg van nieuwe stopcontacten, een trailer reparatie en het schilderen van de loods. Daarnaast hebben de klussers natuurlijk ook genoten van koffie, soep en een biertje/borreltje. Er zijn nog enige plekken vrij om deel te nemen!

Goos Finnema, havencommissaris

 

Boten uit het water


Zoals u ziet op deze lijst (update 20 september), staan er geen vaste tijden maar dagdelen ingepland. U dient dan ook ’s morgens om 08.30 uur of ’s middags om 13.00 uur aanwezig te zijn om dat dagdeel te helpen. De eerstgenoemde boot van dat dagdeel, dient klaar te liggen in het hellinggat aan stuurboordzijde. Fokken dienen er af te zijn.

Bij het afspuiten mag u enkel het onderwaterschip schoonmaken alvorens het schip op de bok gezet wordt.

Bij de werkzaamheden onder de boot bent u verplicht om een helm te dragen. Geadviseerd wordt ook om veiligheidsschoenen te dragen.

SPELREGELS:

Schuren
Bij schuren moet u te allen tijde stofafzuiging gebruiken. Bij nat schuren en schilderwerkzaamheden moet er altijd een zeil onder liggen.

Lassen en slijpen
Lassen en slijpen is op het terrein niet toegestaan zonder een goed afgesloten tent. De havenmeester of havencommissaris keurt dit eerst alvorens er gelast of geslepen mag worden.

Elektriciteit
Stekkers bij het verlaten van de haven altijd zelf verwijderen uit de stroomkast.

Graven
Graven in het terrein is uitsluitend mogelijk na overleg met de havenmeester of havencommissaris (absoluut niet in het harde gedeelte).

TIP: Begin op tijd met uw werkzaamheden. Langer dan gepland in het voorjaar 2024 op de wal of in de loods blijven staan is niet meer mogelijk.

BOTEN PER KRAAN (<2000 KG)
De eigenaren van kleine kajuit- en open boten die niet met de cradle kar, maar per helling of kraan uit het water gaan, kunnen hiervoor een afspraak maken met de havenmeester. (Niet van 1 t/m 7 november 2023)

We wensen jullie een productieve winter toe,
De havencommissaris & de havenmeester

 

Bart Lambriex ook in finale WK eSailing 2023


Elf van 's werelds beste eSailers uit zes landen, waaronder olympisch skiffzeiler Bart Lambriex, gaan in een live finale op 6 oktober om 15.00 uur (CET) het gevecht met elkaar aan om het Wereldkampioenschap virtueel zeilen. Er wordt gestreden om een prijzenpot van $10.000, mogelijk gemaakt door Virtual Regatta. Lambriex is onderdeel van Team Allianz, de nationale selectie van het Watersportverbond en drievoudig Wereldkampioen in de olympische 49er skiffklasse. Lees hier verder.

Update: Bart na DSQ 5de. Lees hier verder.

 

Bart in Youth America's Cup team


Bart Lambriex is geselecteerd voor het Youth America's Cup team. Coaches Annemieke Bes en Pieter-Jan Postma hebben de twaalfkoppige DutchSail-selectie voor de Puig Women’s America’s Cup en Youth America’s Cup bekendgemaakt. Beide evenementen vinden in 2024 achtereenvolgens plaats in september en oktober tijdens de America’s Cup in Barcelona, Spanje. De wedstrijden worden gevaren in 4-persoons foiling AC40 boten. Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het zeilen in deze spectaculaire racemachines heeft DutchSail de beschikking over een eigen simulator. Lees hier verder.

Foto: Sander van der Borch

 

HJC op Waterkaarten.app


Leuk bericht over de HJC van de waterkaartenapp. HJC heeft meeste 5 sterren reviews! 

Feest en wedstrijd Schoteroog


Op zaterdag 30 september viert de JVW feest, omdat lokatie Schoteroog 50 jaar bestaat. Klik op beide aankondigingen hieronder voor de festiviteiten en de wedstrijden.

  


Wij vieren 50 jaar Schoteroog met een sluitings wedstrijd alleen toegankelijk voor open boten.
Inschrijven kan in 2 klassen, een wedstrijd klasse en een tourklasse.
De wedstrijden worden gevaren alleen op het Spaarne en afhankelijk van het weer in 2 of 3 starts.
De bedoeling van de tourklasse is om ook leden die geen zeilervaring hebben te laten proeven van de zeilsport. Inschrijven is op Schoteroog bij de oude start toren vanaf 12:00 zaterdag 30 september, inschrijving is gratis. Het is ook mogelijk om direct in te schrijven met of zonder boot, doe dit dan per mail aan Wedstrijdcommissie JVW. De wedstrijden worden alleen gevaren op zaterdag en de prijsuitreiking zal rond 17:30 uur zijn.
Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie JVW+ 

Zeillesseizoen afgesloten


Afgelopen donderdag en vrijdag is het zeillesseizoen voor de HJC-jeugd feestelijk afgesloten met de uitreiking van CWO-vorderingenstaten en -diploma's en heel veel lekkere pannenkoeken! Het was een mooi seizoen en kijken nu al uit naar volgend jaar!
 

De klusploeg gaat maar door


Na flink wat dagen krabben en pulken aan de loods was het eindelijk tijd voor de volgende stap. De klusploeg heeft hard gewerkt om de loods van een nieuwe laag verf te voorzien.
En naast de loods is er ook weer hard gewerkt om de bramen te snoeien, het pad bij het batavushuisje te onderhouden en het clubhuis een poetsbeurt te geven.

De klusploeg blijft maar door werken. U komt toch ook? Maandagavond nog in de maand september en woensdag overdag het hele jaar.

Kijk hier voor de foto's.

 

Heleen en Martin op EK master ILCA 6


Het Europees kampioenschap master ILCA (laser) 6 en 7 vindt dit jaar plaats in Douarnenez, Frankrijk. Het wordt gehouden van 9 t/m 15 september. Twee HJC leden doen mee met de ILCA 6 namelijk Heleen Wolters en Martin van Olfen. De wedstrijden zijn hier te volge.

Update:
Heleen derde bij de ILCA 6 Great Grand Master. Heleen gefeliciteerd!
 

Ria Hoogland overleden


Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Ria Hoogland.

Ria heeft zich op allerlei manieren ingezet voor de HJC. Bijvoorbeeld door jarenlang te helpen bij het Pinksterevenement, andere evenementen en zij was de grote steun en toeverlaat van Nico bij al zijn werkzaamheden voor de club. Ook was zij een trouw lid van het Shantykoor.

Wij wensen Nico, Rob, Monique, Jesper en Kay en verdere familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.

Het bestuur

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Ria en de familie te condoleren op maandag 11 september tussen 20.00 uur en 21.00 uur bij afscheidshuis Sterrenheuvel, Vergierdeweg 458 te Haarlem.
De plechtigheid wordt gehouden op dinsdag 12 september om 12.30 uur bij Sterrenheuvel. Aansluitend praten we na in de lounge.

 

Max kijken in het clubhuis


Kom zondag 17 september naar het clubhuis om gezellig Formule 1 te kijken. Borrelhapjes zijn ook te koop.

 

Oostelijke Staande Mast Route niet beschikbaar 


Het zuidelijk brugdeel van de Schipholbrug in de A9 wordt vanaf 1 oktober 2023 tot 30 mei 2024 totaal vernieuwd. Daardoor is de oostelijke Staande Mast Route (de route over Amsterdam) acht maanden lang niet beschikbaar voor schepen hoger dan zeven meter.
Doorvaart van de Schipholbrug blijft wel mogelijk voor schepen lager dan zeven meter.

Tijdens deze stremming zou de Westelijke Staande Mast Route (over Haarlem) beschikbaar moeten zijn. Hopelijk komt er een snelle oplossing voor de defecte brug bij Buitenhuizen.

Van 27 oktober 2024 tot 31 maart 2025 wordt het noordelijk deel van de Schipholbrug vernieuwd en is de route vijf maanden lang niet beschikbaar.

 

Werkploegen hard aan het werk


Wauw, wat een prachtige zonsondergang voor de toppers van de klusploeg. Er wordt tot eind september nog gezellig doorgeklust op maandagavond.

Ook de woensdag klusploeg gaat weer beginnen, maar die werken het najaar en winter door!

Kom jij ook een handje helpen?


 

Diverse vaarberichten

Buitenhuizerbrug
Update 14 september:
De Buitenhuizerbrug over Zijkanaal C is een belangrijke schakel in de westelijke Staande Mastroute. Helaas is de brug al sinds 23 augustus in storing. Er is nog geen zicht op reparatie op korte termijn. 

We hebben samen met Waterrecreatie Nederland de afspraak met Rijkswaterstaat kunnen maken dat de brug in september op vrijdagen en zondagen handmatig bediend wordt. Dit zal zijn op vrijdagen om 14.15 uur en op zondagen om 09.10 uur. De openingen van de brug in Rijksweg A9 over Zijkanaal C zullen hierop aangepast worden. Die aangepaste tijden zijn vrijdagen om 14.00 (noord- en zuidgaand) en 15.00 uur (alleen zuidgaand) en zondagen om 08.50 uur (noord- en zuidgaand) en 10.20 uur (alleen zuidgaand) 

Aan de hand van de ervaringen met deze openingen zal Rijkswaterstaat gaan bepalen hoe dit verder gaat vanaf 1 oktober. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit publiceren.

Voor deze brugopeningen wordt veel gevraagd van personeel van Rijkswaterstaat en van het wegverkeer. Voor een opening moet de weg 2 uur afgesloten worden door vier verkeersregelaars en voor het handmatig bedienen van de brug moeten er vier monteurs en een brugwachter aanwezig zijn.

Let op: vanaf 1 oktober 2023 tot en met 24 mei 2024 is de Schipholbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder in de Oostelijke Staande Mastroute gestremd wegens werkzaamheden 

Update 8 september:
De test van de Buitenhuizerbrug is geslaagd. Echter het gebeurt op een noodpomp en die kan maar een paar keer draaien. Deze kleine noodpomp kan niet frequent draaien. Het risico is dat die ook de geest gaat geven. De nood bediening duurt 40 minuten om af te sluiten en is daarom zeer waarschijnlijk alleen ’s nachts mogelijk. Nooddiensten, OV etc. moeten worden geïnformeerd over een mogelijke 40 minuten sluiting.
Rijkswaterstaat overlegt nu hoe er nog draaiingen plaats kunnen vinden. Bekeken moet worden of er afstemming kan komen met de brug Rijksweg 9.
A.s. donderochtend is er overleg over de Staande Mast Route bij de provincie NH in Haarlem.

Update 3 september:
Buitenhuizerbrug over Zijkanaal C: Test noodbediening nacht 5 op 6 september
In de nacht van 5 op 6 september wordt de noodbediening van de Buitenhuizerbrug over Zijkanaal C getest. Dit houdt in dat het wegverkeer (N202) tussen 00:00 en 2:00 gestremd is. Wegverkeer kan omrijden via de A9-A200/N200. Gedurende de test blijft ook de vaarwegbeperking voor scheepvaart hoger dan 6,82m (tov Kanaalpeil) van kracht.
Test noodbediening:
Wegens een storing aan de brug wordt deze niet bediend. Een structurele oplossing is helaas niet op korte termijn voorhanden. Om duidelijk te krijgen wat wel mogelijk is, gaan we de noodbediening van de brug testen. Er wordt getest of verschillende wijzen van noodbediening veilig werken en in hoeveel tijd een brugdraai plaats kan vinden. Met de resultaten van deze test kan verder onderzocht worden of geplande noodbedieningen mogelijk zijn.
Omvaarroutes:
Zeilschepen (>6,82m Kanaalpeil) vanuit Spaarndam en Haarlem kunnen niet meer via de staandemastroute naar het Noordzeekanaal varen. De omvaarroute gaat via de Ringvaart, de Nieuwe Meer en in de nacht door Amsterdam.

Update 30 augustus:
(Gedeeltelijk) herstel of tijdelijk functioneel herstel wordt niet voor 7-9-2023 verwacht.

Update 28 augustus:
Bericht van Rijkswaterstaat: De Buitenhuizerbrug in het Zijkanaal C blijft de komende weken dicht voor zeilschepen en andere hoge boten (>6,82m Kanaalpeil).
Ruim een week geleden lukte het niet meer om de brug aan het einde van het Zijkanaal C bij het Noordzeekanaal op afstand te openen. Handmatige bediening lukte nog wel.
Sinds vrijdag blijkt ook lokale handmatige bediening niet goed te werken. Tot nader order gaat de brug dan ook niet meer open. Dat betekent dat zeilschepen uit de jachthavens aan het Zijkanaal C, uit Spaarndam en Haarlem niet meer via de staande mast route naar het Noordzeekanaal kunnen varen. Zeilers moeten de komende weken omvaren via de Ringvaart, de Nieuwe Meer en in de nacht door Amsterdam.
Het kan nog wel een paar weken duren voordat de onderdelen binnen zijn voor de reparatie van de brug.

Update 24 augustus:
De Buitenhuizerbrug is per direct weer volledig buiten gebruik gesteld en dus gestremd voor het scheepvaartverkeer.
De afgelopen dagen is het gelukt om zoals met u gedeeld de brug driemaal per dag middels een noodhandeling te draaien. Daarbij zijn gisteren veel spookstoringen ontstaan waardoor het niet meer verantwoord is om hier mee door te gaan. Het risico is daarom niet meer beheersbaar.
De draaiing van gisteravond van 18.00 uur is hiermee daarom komen te vervallen.
De brug blijft nu tot nader orde gestremd.

Stremming Buitenhuizerbrug - Staande mastroute
Geen bediening tot nader bericht op: www.vaarweginformatie.nl

Oostelijke Staande Mast Route niet beschikbaar
Het zuidelijk brugdeel van de Schipholbrug in de A9 wordt vanaf 1 oktober 2023 tot 30 mei 2024 totaal vernieuwd. Daardoor is de oostelijke Staande Mast Route (de route over Amsterdam) acht maanden lang niet beschikbaar voor schepen hoger dan zeven meter.
Doorvaart van de Schipholbrug blijft wel mogelijk voor schepen lager dan zeven meter.

Tijdens deze stremming zou de Westelijke Staande Mast Route (over Haarlem) beschikbaar moeten zijn. Hopelijk komt er een snelle oplossing voor de defecte brug bij Buitenhuizen.

Van 27 oktober 2024 tot 31 maart 2025 wordt het noordelijk deel van de Schipholbrug vernieuwd en is de route vijf maanden lang niet beschikbaar.

Algerabrug
De Algerabrug bij Capelle aan den IJssel in de staande mast route is van woensdag 2 augustus t/m zondag 6 augustus iedere dag gesloten tot 13.00 uur.

Bekijk de nautische informatieflyer over ‘Het Slijkgat’
Het Slijkgat vormt samen met de Pampusgeul de enige bevaarbare vaargeul tussen de buitenhaven Stellendam en de Noordzee. De betonde vaargeul is circa 200 meter breed en wordt op diepte gehouden tot NAP -4.00 meter. In het midden van de vaargeul wordt een extra diepere geul onderhouden tot een diepte van NAP -5.50 meter.
Lees hier verder.

Tien belangrijke tips voor veilig snelvaren
Veel mensen vinden snel varen leuk en hebben daarom een snelvarende boot. Dat vraagt om verantwoord gebruik. Hier staan een aantal belangrijke tips en regels voor een veilige vaart.

Bereid je reis goed voor: kijk op  Vaarweginformatie.nl
Op de website van vaarweginformatie vind je de actuele informatie over de bereikbaarheid van de vaarweg. Bereid je bijvoorbeeld goed voor;
 • Driebondsbrug - Groningen (Staande mast route)
 • Haringvlietbrug (Hoge scheepvaart)
 • Hinder Krammersluizencomplex
 • Stremming Nauw van Boskoop (Staande mast route)
 • Stremming Coenbrug - Zaandam
Openingstijden brug A9
De proef die Rijkswaterstaat vorig jaar hield in de maanden juli en augustus met extra bedientijden van de brug Rijksweg 9 over Zijkanaal C is geslaagd. In 2024 zullen deze definitief gaan worden, maar voor het zover is zal de proef voor dit jaar (2023) herhaald gaan worden en gaat er hetzelfde uitzien als in 2022.
D.w.z. dat de openingstijden voor de proef in juli en augustus 2023 zijn:
10.30 uur - doorvaart van noord naar zuid
11.00 uur - doorvaart van zuid naar noord
13.45 uur - doorvaart van noord naar zuid
14.15 uur - doorvaart van zuid naar noord
De bedientijden voor de avond blijven ongewijzigd evenals de bedientijden op zaterdag, zondag en feestdagen.


Grote sluis Spaarndam
Code geel voor de grote sluis Spaarndam is opgeheven. De bediening is dus weer volgens de normale dienstregeling. Lees hier wat dat inhoudt.


 

Introductie nieuwe leden


Nieuwe leden zijn uitgenodigd zichzelf aan u voor te stellen middels een stukje tekst, al dan niet in combinatie met foto’s van zichzelf en/of hun boot. Op deze manier kunnen wij hen leren kennen. Ook de afgelopen maand hebben we weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Kijk  hier.

 

Vera en Jorien op het WK zeilen


Alweer twee weken geleden begon ons avontuur op het WK. Dit was een unieke ervaring, en uit alles sprak professionaliteit en de strijd om de wereldtitel. Ook vecht iedere deelnemer om een landenkwalificatie voor de Olympische Spelen. Wij vertellen graag hoe we dit grootse evenement in eigen land hebben ervaren!

Aangekomen op het Zuiderstand in Scheveningen, waar een boatpark is gerealiseerd met strict toegangsbeleid, begonnen we met de meting van onze boot. Dit is een moment dat je boot wordt gecontroleerd en gewogen, om zeker te weten dat iedereen zich aan de ‘class rules’ houdt. Het is altijd even spannend of alles goedgekeurd wordt, en dit was bij ons gelukkig gelijk het geval. Om zeker te weten dat we alles goed uit- en in elkaar hebben gezet varen we de dag erna nog een training. Dit was ook een laatste check als team, en we zijn helemaal klaar voor het WK!

De eerste dag begint rustig, we zijn in de middag aan de beurt met onze wedstrijden. De omstandigheden op het water zijn uitdagend, maar goed te doen. Er staat sterke stroming uit dezelfde richting als de wind, waar je dus goed rekening mee moet houden in je wedstrijdplan. Elke dag vaar je drie wedstrijden, en we zijn daar ongeveer vier uur per dag mee bezig.

Omdat we op dag één in de middag voeren, zijn we op dag twee in de ochtend aan de beurt. De wind is inmiddels flink toegenomen en ook de golven zijn hoger geworden. Gelijk tijdens de eerste wedstrijd gaat een onderzeil van onze zeillat kapot… Waarschijnlijk is dit afgebroken door de grote spanning die op ons materiaal staat. Helaas is dit onderdeel van de zeilsport, en we varen weer naar de haven. We hebben deze dag geen wedstrijden kunnen varen.

Dag drie is een spannende dag, dit is namelijk de laatste dag van de ‘qualifying series’. Na vandaag zullen de wedstrijden in twee groepen worden gevaren, gesorteerd op volgorde van het klassement. Je merkt dat er met name op de startlijn wordt gestreden. Ons doel voor dit WK was om hier beter in te worden, dus we hebben deze dag veel geleerd. Omdat we niet konden tippen aan het hoge niveau van onze veel oudere tegenstanders (en omdat we een dag niet hebben kunnen varen) eindigen we in de ‘silver fleet’.

De laatste twee wedstrijddagen maken de extreme omstandigheden plaats voor mooi zeilweer met een lekker windje en niet al te hoge golven. We genieten vooral van de wedstrijden, en leren steeds weer nieuwe dingen. De resultaten zijn zeker niet altijd zoals we gehoopt hadden, maar we mogen tevreden zijn met een paar goede starts en mooie momenten.

We willen iedereen die heeft bijgedragen aan deze unieke ervaring heel erg bedanken. Gedurende de hele week hebben we het gevoel van support gevoeld, van toevallige voorbijgangers tot aan familieleden die langs konden komen. Ook willen we alle donateurs die dit via het Yvonne van Gennips Talentfonds mogelijk hebben gemaakt bedanken! We kunnen niet wachten op de volgende stap, en we kijken ernaar uit om alles wat we hebben geleerd te kunnen toepassen in volgend seizoen.

We houden jullie graag op de hoogte! Je kan ons volgen op instagram (@hinhorst_sailing) en we hebben een eigen website ( www.hinhorstsailing.nl)

Liefs,
Jorien en Vera

 
Alle foto's ©Worldsailing
 

Werkploeg blijft doorgaan


Ook afgelopen woensdag is er zowel overdag door de werkploeg als in de avond weer veel werk verricht. Wat fijn dat onze HJC leden zo betrokken zijn bij de haven dat ze tijdens de zomervakantie gewoon door gaan.

Vanaf maandagavond 28 augustus en woensdag 6 september starten ook officieel de werkdagen en avonden weer. Zien we je dan ook weer?


Code geel sluis Spaarndam opgeheven


De code geel voor de grote sluis in Spaarndam is opgeheven.
De bediening is dus weer volgens de normale dienstregeling.
Is de vele regen toch nog ergens goed voor geweest!

Code Geel schutregime Sluis Spaarndam houdt in:
Langere wachttijden voor de recreatievaart omdat de sluis voor de recreatievaart 1x per 2 uur open gaat. Wel is bepaald dat altijd de brugopening brug Rijksweg 9 gehaald kan worden. Mee schutten met de beroepsvaart is toegestaan. 

Lees hier waarom er een schutregime is.


 


Volwassenen zeilles bij de HJC


De eerste maanden van het vaarseizoen zitten er alweer op en daarmee komt ook de eerste ronde van de zeillessen voor volwassenen aan een afronding toe.
Voor zover ik van de instructeurs heb begrepen zijn de meeste cursisten geslaagd voor hun CWO1 brevet. Alle cursisten zijn erg enthousiast geworden over het zeilen, een aantal van hen is daarbij ook nog eens enthousiast geworden over HJC en hebben besloten lid te worden. Daarmee hebben we wel op een mooie manier bijgedragen om de watersport in Haarlem te promoten.
Vanaf deze plek wil ik alle instructeurs voor de volwassenen cursus heel hartelijk bedanken. Top gedaan!

Zaterdag 8 juli hebben een aantal instructeurs hun eigen zeilvaardigheden laten zien. Bij een mooie zeilwind hebben ze een heel aantal oefeningen gedaan als precisie hoge en lage wallandingen maken, de beruchte Man over boord procedure zo snel mogelijk uitvoeren en nog veel meer. In september/oktober gaan we met wat trainingen de puntjes op de i zetten om uiteindelijk het CWO3 brevet en tegelijk het I2 brevet te kunnen uitreiken. Ook dat is weer een mooie stap! Fijn mannen dat jullie zo enthousiast zijn.

In tegenstelling tot andere jaren gaan we in de laatste week van juli nog een tweede ronde van lessen starten. De vraag naar zeilles is zo groot dat we nog twee boten vol kunnen krijgen!
Kortom nu al is het seizoen 2023 voor volwassenen zeilcursussen bij HJC een groot succes!

Frank Boks
Coördinator volwassenen zeilen

 

Proef met extra bedientijden Brug Rijksweg 9 over Zijkanaal C


De proef die Rijkswaterstaat vorig jaar hield in de maanden juli en augustus met extra bedientijden van de brug Rijksweg 9 over Zijkanaal C is geslaagd. In 2024 zullen deze definitief gaan worden, maar voor het zover is zal de proef voor dit jaar (2023) herhaald gaan worden en gaat er hetzelfde uitzien als in 2022.
D.w.z. dat de openingstijden voor de proef in juli en augustus 2023 zijn:
10.30 uur - doorvaart van noord naar zuid
11.00 uur - doorvaart van zuid naar noord
13.45 uur - doorvaart van noord naar zuid
14.15 uur - doorvaart van zuid naar noord
De bedientijden voor de avond blijven ongewijzigd evenals de bedientijden op zaterdag, zondag en feestdagen.
Auke Bender
 

Nieuw Huishoudelijk Reglement

Hier het nieuwe Huishoudelijk Reglement. Het verzoek aan de leden is om er zienswijzen op in te dienen of vragen over te stellen. In de ALV  in november kan dit vervolgens  besproken en goedgekeurd worden.
Ruud Gortworst 
voorzitter


Zomerstop voor werkploegen


Maandagavond werkploeg:
Dat was het weer. De laatste werkavond voor de zomervakantie.
Ondanks dat het weer iets minder was, heeft de werkploeg weer de handen uit de mouwen gestoken om de laatste spanners schoon te maken, de randjes van de dijk zijn met de bosmaaier bijgewerkt en Theo heeft iedereen van stevige handschoenen voorzien om door alle doornen en prikkers heen de bramen en heg netjes bij te werken. En Clemens en Esther hebben voor lekkere hapjes, en een lief bedankje voor Theo, gezorgd voor de laatste maandag.
Voor iedereen die er dit seizoen op de maandag is bij geweest: dankjewel!
Vanaf maandag 28 augustus gaan we weer verder op de maandag, tot dan!

Woensdagwerkploeg:
Er is weer hard gewerkt door de woensdagwerkgroep. Schitterend weer op deze laatste werkdag. Al het groenwerk ziet er weer tip top uit, de clubfietsen zijn onderhouden, de koelkastdeur op het strandje was helaas kapot en ook hoog boven de grond is werk verricht.
Op deze laatste werkdag hebben Esther en Clemens de werkploeg getrakteerd op een heerlijke haring! Wat een leuke verrassing! Ook is Jos nog even extra in het zonnetje gezet. De zomerstop gaat nu in en op woensdag 6 september gaan we weer enthousiast aan de slag.
Bedankt allemaal voor jullie harde werk, en hopelijk zien we jullie weer na de zomer! En ook nieuwe gezichten zijn dan natuurlijk van harte welkom.

Kijk hier voor alle foto's.

 


HJC op één!


De trailerhelling van de Haarlemsche Jachtclub staat op de eerste plaats van de top boothellingen in Nederland!


 

Beachborrel

Let op!
Zaterdag 8 juli wil je niet missen, want dan is de leukste strand borrel van het jaar op playa Cubana ? Iedereen is welkom van 16:00 tot 18:00 uur! En vergeet ook niet op Facebook of instagram je favoriete cocktail door te geven. Krijgt jouw favoriete cocktail nou de meeste stemmen dan wordt deze cocktail geserveerd.
 

Storm opkomst


Update 15.30 uur:
De schades: drie landvasten kapot, viermaal een rolfok gescheurd, wat huiken en dekzeilen los, en vier kleine boten omgewaaid.
Iedereen op de hoogte gesteld.

Update 11.00 uur:
Er is wat schade aan gescheurde rolfokken, huiken en dekzeilen. Twee RS Feva's zijn omgewaaid en ook wat andere bootjes. De eigenaren zijn al of worden nog gebeld door de havenmeester. De havenmeester kan nu niet meer rondlopen of de steiger op daar dit te gevaarlijk is.

Ligt je boot goed vast? Woensdag toenemende wind en onstuimig weer met zeer zware windstoten. Voorkom schade. Controleer nog even of je boot in het water goed vast ligt met de landvasten.
Dit geldt ook voor de kleinere boten op de wal. Blokkeer de wielen en zet de boot met een spanband vast aan de trailer. 

Douane controle Noordzeekanaal/IJ


De douane controleert intensiever. Zij komen aan boord en vragen om eigendomsbewijs en identificatie van aanwezige personen.
Na tonen ICP (Int Certificaat Pleziervaartuigen) en paspoorten mochten wij verder.
Zij gaven aan vooral te controleren op mensensmokkel en vroegen nadrukkelijk of wij naar Engeland gingen. 
In ieder geval aan te bevelen om eigendomsbewijs en paspoort/rijbewijs aan boord  te hebben.

 

Kom gezellig de haven op orde houdenIedere woensdag overdag en maandagavond wordt er gewerkt aan de haven. Vele handen maken licht werk en is noodzakelijk voor het op orde houden van onze gebouwen, installaties, terrein en groenvoorziening: kom dus gezellig klussen. U hoeft niet handig te zijn, wel gezellig. 
Op woensdag wordt er om 10.00 uur begonnen met koffie en dan verdeelt Jos Ridder de werkzaamheden. Op maandagavond wordt er om 19.00 uur begonnen en dan verdeelt Theo van Rooden het werk. Na afloop is er natuurlijk tijd voor een gezellig drankje.


 

Varen door Amsterdam van het Noordzeekanaal naar het IJmeer


Omdat wij hierover, vooral bij aanvang van dit vaarseizoen, nogal wat vragen krijgen het volgende:
 1. Over het beschikbare kaartje van het Amsterdamse binnenwater waar wel en niet met een doorvaartvignet gevaren moet worden is nog onduidelijkheid.
 2. Voor het varen over het IJ (en het Noordzeekanaal) is geen doorvaartvignet nodig.
 3. De gemeente Amsterdam is met Rijkswaterstaat e.a. in gesprek of het Buiten IJ (grondgebied van de gemeente Amsterdam) valt onder de vergunningplicht voor een doorvaartvignet of niet.
Mede op initiatief van het Regioteam Noord-Holland Zuid is het Programmateam Varen van de gemeente Amsterdam momenteel namens de wethouder bezig met die besprekingen, waar nodig aanpassingen van het kaartje en het verduidelijken.

Afgesproken is dat er tot de uitkomst op het Buiten IJ niet op het doorvaartvignet gehandhaafd gaat worden.

Dat is anders voor het varen door de grachten en de doorgaande routes: de Amstelroute (Oosterdok - Schippersgracht - Nieuwe Herengracht – Amstel) en de Kostverlorenvaartroute (Westerkanaal - Singelgracht - Kattensloot - Kostverlorenvaart - Schinkel - Nieuwe Meer: de Staande Mast Route). Daar wordt wel actief gecontroleerd op het doorvaartvignet.

Gelukkig is het inmiddels wel gelukt om het Doorvaartvignet veel makkelijker te verkrijgen. Daarover is  hier meer te lezen en voor de regels op het water in Amsterdam  hier.

Auke Bender
Regiovertegenwoordiger Noord-Holland Zuid
T: 06 15 35 05 15
E:  auke.bender@watersportverbond.nl
 

Van de havencommissaris


Het varen is in volle gang, al veel passanten wisten de HJC te vinden en zij werden hartelijk ontvangen door Clemens en Esther. Daarom is het van belang dat u zich afmeldt als u uw ligplaats verlaat en minimaal een nacht wegblijft. U kunt dit bij voorkeur kenbaar maken via WhatsApp.

De havenmeester heeft alle bootjes op de wal weer keurig langs een liniaaltje gerangschikt. De haven ziet er prima verzorgt uit, mede dankzij de altijd actieve vrijwilligers op maandagavond en op de woensdag.

Gereedschap:
Heeft u nog gereedschap wat u niet gebruikt? De werkploeg kan dit goed gebruiken. Vooral schroevendraaiers en hamers willen nog wel eens geleend worden en worden wel eens vergeten terug te geven. U kunt goed bruikbaar gereedschap afgeven bij de havenmeester, bij voorbaat dank.

Buitenboordmotoren:
De meeste aanhangmotoren zijn nu gelabeld, een enkeling nog niet. Er hebben zich inmiddels al mensen gemeld die nog een geschikte buitenboordmotor zoeken die we eerdaags blij kunnen maken.

Staat van onderhoud:
Helaas moeten we concluderen dat er enkele schepen niet voldoen aan de normen van goed onderhoud volgens het havenreglement. Bij deze doe ik een oproep om even goed te kijken hoe uw schip er bij ligt. Met een boender en wat zeep is er al gauw een net resultaat te behalen en ik vind het nogal vervelend om deze mensen te moeten aanspreken en brieven te schrijven, dus probeer dat te voorkomen.

Dan rest mij nog u een fijne vakantie toe te wensen en een goede vaart.
Goos Finnema, havencommissaris

 

Swim to Fight Cancer Haarlem


Op zondag 4 juni 2023 is de derde editie van Swim to Fight Cancer Haarlem! Honderden deelnemers
springen het Spaarne in en zwemmen 2 of 4 kilometer, individueel of in een team, door het hart van
onze prachtige stad. Niet alleen vanwege het sportieve en fun element, maar vooral ook om zoveel
mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Een evenement met een lach en een traan: ieder
met zijn eigen motivatie, met zijn eigen verhaal, maar met een sterk gezamenlijk doel!

Wat betekent dit voor jullie als watersporters?
Om de Swim goed en veilig te kunnen laten verlopen vragen we jullie medewerking. Op zondag 4
juni zijn er een aantal stremmingen tussen 10.00 – 18.00 uur.
 • Binnen Spaarne tussen de Gedempte Oude Gracht en Nieuwe Gracht volledig gestremd.
 • Nieuwe Gracht tot aan Nassaubrug, volledig gestremd.
 • Bakenessergracht, volledig gestremd.
Op de volgende plekken kan er in het weekend van 3 en 4 juni niet aangemeerd worden i.v.m. met het aanleggen van onze pontons voor de deelnemers:
 • Korte Spaarne t.h.v. huisnummer 21
 • Spaarne tussen de Melkbrug en Gravestenenbrug
 • Nieuwe Gracht t.h.v. huisnummer 71-73-75

Spaarnestad concert


Op 1 juli wordt er het Spaarnestad concert gehouden in de Bakenessergracht. Om een plekje voor je boot te reserveren klik hier.
 

Hemelvaarttocht 2023


Gezellige vrijdag van de HJC clubtocht met ca vijfentwintig deelnemende boten.  Prachtig weer en gastvrij ontvangen bij WSV de Zeevang in Edam. ‘s Middags rondvaart door Edam en ‘s avonds aan de BBQ. Morgen door naar Monnickendam.

De foto's van de Hemelvaarttocht staan hier.

Update zaterdag: Weer een prachtige dag met een vrij stevige NO wind. We waren dus zo in Monnickendam. Aan boord van de Optimaal werden de passerende HJCers op de foto gezet. In Edam met een flink aantal deelnemers een Murdergame gedaan die werd gewonnen door het team Optimal Dazzle. Daarna met elkaar gezellig en goed gegeten in de Biederij. Morgen weer huiswaarts.

 

Kolibri Hemelvaartweekend


Alle informatie van het Kolibri Hemelvaartweekend vind je hier.

 

Blauwe vlag uitgereikt


Vandaag is de Blauwe Vlag wederom uitgereikt aan de Haarlemsche Jachtclub. Ze zal ook dit jaar vol trots in de vlaggenmast hangen. De vlag werd door weervrouw Helga van de Leur aan Clemens de Graaf, havenmeester van de HJC, vandaag uitgereikt. 

Stremming Spaarne en ringvaart 13 & 14 mei 2023

Op zaterdag 13 & zondag 14 mei 2023 organiseert roei- en zeilvereniging KR&ZV Het Spaarne de Spaarne Lenterace. De Lenterace is een roeiwedstrijd over 2 en 4,5 kilometer waaraan ca 1300 wedstrijdroeiers mee doen in circa 350 boten. Die boten gaan verdeeld over de dag in drie shifts over het water. De start van de 4,5 km wedstrijd is op de ringvaart nabij de brug bij Zwaanshoek/Bennebroek. De start van de 2 km is nabij de kruising Spaarne/Ringvaart. De finish is ter hoogte van ons verenigingsgebouw langs het Zuiderbuitenspaarne (iets ten noorden van zaagmolen de Eenhoorn).
Voor een veilig en goed verloop van de wedstrijd is het nodig de wedstrijdbaan op beide dagen twee keer per dag af te sluiten voor overig vaarverkeer. Lees hier verder.

 

Inschrijving Hemelvaarttocht geopend


Voor het eerst sinds jaren organiseren wij weer een clubtocht voor zowel motor- als zeilboten. De vooraankondiging leverde veel positieve reacties op.

Het programma voor deze tocht in het Hemelvaartweekend ziet er nu als volgt uit:
Vrijdag 19 mei
Worden wij ontvangen bij Watersportvereniging De Zeevang te Edam. Om 14.00 uur bestaat de mogelijkheid voor deelname aan een rondvaart door het mooie stadje en ’s avonds kan worden deelgenomen aan een gezamenlijke barbecue die is ingekocht bij slagerij Taams.
Bent u een BBQ pro dan zoeken wij u voor de braad en rooster werkzaamheden.

Zaterdag 20 mei
Na de ochtendkoffie varen wij vanaf een uur of elf naar Monnickendam waar in Marina Monnickendam ligplaatsen zijn gereserveerd. Tijdens deze tocht kunt u een leuke actiefoto laten schieten van uw boot en bemanning door een fotograaf.
In Monnickendam aangekomen kan om ca. 15.00 uur worden deelgenomen aan The Murder Game, een evenement waarbij teams met de meeste creativiteit en doorzettingsvermogen de sleutel tot succes in handen hebben. (Hierbij wordt gedurende 1,5 a 2 uur van de benewagen gebruik gemaakt.)
’s Avonds eten wij gezamenlijk bij Bierderij Waterland waar een buffet voor ons klaar staat.

Zondag 21 mei
Vaart iedereen weer terug naar zijn ligplaats of andere bestemming.

Wilt u al wat meer weten over Edam en Monnickendam sla dan de Schuimspatten er nog eens op na.

Deelname is voor eigen rekening en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor deugdelijkheid van schip en uitrusting.

Ons advies is om, zeker voor diegenen die binnendoor willen komen, goed te letten op scheepvaartberichten en/of eventuele stremmingen.

Liggeld bij WSV Zeevang en Marina Monnickendam komt voor eigen rekening, wij proberen daarover gunstige afspraken te maken.

Hoe meer leden aan deze tocht deelnemen hoe leuker het wordt en ook voor nieuwe leden is dit een prachtige gelegenheid om elkaar eens onder andere omstandigheden te ontmoeten. Wij zien de inschrijvingen graag tegemoet. Dat kan tot uiterlijk 12 mei! Verdere informatie bij Wilko Emmens.
 

Opruimen aanhangmotoren


We gaan de aanhangmotoren container opruimen. Er zijn diverse motoren die al jaren niet gebruikt worden, wilt u controleren of uw naam duidelijk op de motor staat? Zo niet, vraag de havenmeester om een label. Motoren die niet voorzien zijn van een label met naam, worden in mei verwijderd uit de container, dus controleer of uw label nog duidelijk leesbaar is. Over twee weken komt de oud ijzer boer ...........
 

Statuten Haarlemsche Jachtclub, ter review


De statuten dienen te worden aangepast op grond van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ze in het geheel nog eens tegen het licht te houden. Het resultaat kunt u hier inzien en leden hebben tot 1 juni gelegenheid om hierop hun zienswijze/mening te geven. De huidige statuten kunt u op onze website vinden. De gemaakte opmerkingen zullen worden beoordeeld en vervolgens beargumenteerd of worden opgenomen dan wel terzijde worden gelegd. De hieruit voortkomende versie wordt vervolgens nog eens toegestuurd en besproken met een notaris. Het huishoudelijk reglement volgt binnenkort. Te zijner tijd volgt dan een uitnodiging voor een bijzondere algemene ledenvergadering ter goedkeuring van de statuten en huishoudelijk reglement.
Het bestuur stelt uw eventuele opmerkingen/aanvullingen op prijs en die kunt u mailen naar commissaris@haarlemschejachtclub.nl.
 

Steun het werk van de Zonnebloem

De Zonnebloem haalt mensen met een lichamelijke beperking uit hun isolement. Steun de Zonnebloem in onze regio en koop via deze link een lot in de nationale loterij van de Zonnebloem. Bedankt.

Fred Zuidam 


Gezellige ALV


De ALV was zeer geanimeerd en goed bezocht. Als eerste werd oud-penningmeester en denktanklid Jaap v/d Leij herdacht. Vervolgens kwamen diverse onderwerpen voorbij zoals de nieuwe windmolens op Schoteroog, de nieuwe statuten, de jaarverslagen, mededelingen evenementencommissie en het Watersportverbond. Onze penningmeester gaf een zeer heldere toelichting op de jaarrekening. Ook de kascommissie had een helder verslag en goede adviezen. De HJC waarderingsprijs werd uitgereikt aan Jannie Schmitz voor haar niet aflatende en onopvallende inzet voor de HJC tuinen. Met luid applaus werd Bert Wolff benoemd tot jeugdcommissaris en Ruud Gortworst tot voorzitter. Vervolgens werd er afscheid genomen van Wilko Emmens als voorzitter. 15 verschillende leden spraken op eigen wijze Wilko toe om hem te bedanken voor alle jaren dat hij voorzitter was. Tot slot bedankte ere-lid Nico Hin het bestuur voor de verrichte werkzaamheden. Het bleef nog lang gezellig.


 

Algemene ledenvergadering 21 april 20.00 uur


Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering op vrijdag 21 april. De agenda kunt u op het besloten deel van de website vinden. Overige stukken die voor deze vergadering van belang zijn worden tijdig op de website geplaatst of vindt u in de Schuimspatten die een dezer dagen bij u op de deurmat ligt. Belangrijke agendapunten zijn naast de verslagen van de verschillende bestuursleden de financiële verantwoording over 2022, de uitreiking van de HJC-waarderingsprijs en de voorgestelde bestuurssamenstelling. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Update: De agenda, het financieelverslag en het verslag van de kascommissie staan nu op ' Mijn HJC'.

Update: Mededeling bij agendapunt 10: Het bestuur is verheugd mee te kunnen delen dat zij als bestuurslid jeugdzeilen Bert Wolff voor kan stellen. Het jeugdzeilen is een belangrijke activiteit van de HJC en het is fijn dat bestuurlijke vertegenwoordiging hiermee geborgd is. Bert maakte al deel uit van de commissie jeugdzeilen en is daarom goed bekend met het reilen en zeilen ervan.
 

Maandagavond werkploeg gaat weer beginnen


Vanaf maandagavond 17 april om 19.00 uur, als de boten weer in het water liggen, gaat de maandagavond werkploeg weer beginnen. Iedere maandagavond wordt er weer geklust. Er moet veel gebeuren bijv. de spanners van de bokken schoonmaken en invetten, de haven opruimen en de tuin bijhouden. Kortom er is werk genoeg!

De opkomst van vorig jaar was geweldig. Er zijn veel (nieuwe)leden geweest. Er is veel gedaan en het was reuze gezellig. In overleg met de havenmeester, Nico Hin en Jos Ridder worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Graag zie ik jullie op de maandagavonden. De koffie en thee staan klaar.
Groeten Theo van Roode
 

Vaarseizoen geopend


Onder de belofte dat het de komende dagen mooi lenteweer wordt is het vaarseizoen 2023 geopend. Het was gezellig druk met veel jeugd en nieuwe leden. In een kort woordje werden onder andere de hijsploeg, werkploegen en havenmeester bedankt voor al het werk dat bij het begin van het seizoen komt kijken. Ook werd stilgestaan bij de verschillende activiteiten die de komende periode plaatsvinden. Vervolgens werd de clubvlag gehesen. Daarbij werd onder begeleiding van het shantykoor het clublied gezongen en een toast op een mooi vaarseizoen uitgebracht. Het bleef nog lang druk en gezellig.
 

Opening vaarseizoen 16 april, 16.00 uur


Hoewel de weersomstandigheden ten tijde van het schrijven van deze uitnodiging er nog geen aanleiding toe geven nodigt het bestuur u van harte uit om op zondag 16 april om 16.00 uur met elkaar het vaarseizoen 2023 te openen. Wij doen dat onder begeleiding van het shantykoor met het hijsen van onze clubvlag en brengen een toast uit op een mooi vaarseizoen.

 

Varen door Amsterdam vanaf het Noordzeekanaal naar het IJmeer


Omdat wij hierover, vooral bij aanvang van dit vaarseizoen, nogal wat vragen krijgen het volgende:
 1. Over het beschikbare kaartje van het Amsterdamse binnenwater waar wel en niet met een doorvaartvignet gevaren moet worden is nog onduidelijkheid.
 2. Voor het varen over het IJ (en het Noordzeekanaal) is geen doorvaartvignet nodig.
 3. De gemeente Amsterdam is met Rijkswaterstaat e.a. in gesprek of het Buiten IJ (grondgebied van de gemeente Amsterdam) valt onder de vergunningplicht voor een doorvaartvignet of niet.
Mede op initiatief van het Regioteam Noord-Holland Zuid is het Programmateam Varen van de gemeente Amsterdam momenteel namens de wethouder bezig met die besprekingen, waar nodig aanpassingen van het kaartje en het verduidelijken.

Afgesproken is dat er tot de uitkomst op het Buiten IJ niet op het doorvaartvignet gehandhaafd gaat worden.

Dat is anders voor het varen door de grachten en de doorgaande routes: de Amstelroute (Oosterdok - Schippersgracht - Nieuwe Herengracht – Amstel) en de Kostverlorenvaartroute (Westerkanaal - Singelgracht - Kattensloot - Kostverlorenvaart - Schinkel - Nieuwe Meer: de Staande Mast Route). Daar wordt wel actief gecontroleerd op het doorvaartvignet.

Gelukkig is het inmiddels wel gelukt om het Doorvaartvignet veel makkelijker te verkrijgen. Daarover is hier meer te lezen en voor de regels op het water in Amsterdam hier.

Auke Bender
Regiovertegenwoordiger Noord-Holland Zuid
T: 06 15 35 05 15
E: auke.bender@watersportverbond.nl
 

Ladders en trappen


Wilt u uw ladders en trappen, die u voor uw winterstalling gebruikt heeft, zoveel als mogelijk thuis opbergen. Gaat dat niet dan kunt u ze achter op het winterstallingsterrein onder het afdak plaatsen. Gelieve ze niet met een slot aan het hek vast te maken. Deze worden verwijderd i.v.m. het snoeien van de beplanting. Dank voor uw medewerking.


 

Paaseieren zoeken


Tweede Paasdag 10 april komt voor het eerst sinds jaren de paashaas weer eens naar de HJC. Alle basisschool kinderen zijn van harte welkom om paaseieren te komen zoeken rondom het clubhuis van de HJC. Aanvang vanaf 14.00 uur. Laat s.v.p. even weten of je van plan bent te komen zoeken, dan kunnen we zorgen voor genoeg eieren. Dat kan via  fleurfinnema@hotmail.com. Tot ziens op tweede Paasdag!
Fleur Finnema 

Hierbij de complimenten!


Deze winter was er gelukkig nog een plek op de betonplaten voor onze 14 ton wegende Sebastian. Ondanks de natte winter hebben we toch alle geplande werkzaamheden aan de boot kunnen verrichten zodat hij met Pasen weer te water kon. De sfeer op de haven was bijzonder ontspannen en gemoedelijk. Een vlekkeloos samenwerken van de ploeg vrijwilligers met de eindverantwoordelijke havenmeester.
Het was heel plezierig en verliep in een zeer efficiënt tempo. Het werd een hele leuke en productieve Pasen en zien wij weer uit naar een heerlijk vaarseizoen.
Iedereen die deze tewaterlating mogelijk heeft gemaakt willen wij hartelijk bedanken!
Michaël van den Elshout en Sjef van Steen
 

Van de havencommissaris


Op de haven is weer veel gebeurd de laatste maanden. Er zijn kabels ingegraven, er is een heuse BBQ plaats ingericht, de Optimisten zijn klaargemaakt voor de zeillessen en de afgebroken vlaggenmast is, met veel vakmanschap, weer in ere hersteld. Verder zijn de banken en tafels weer van een nieuwe verflaag voorzien en zijn nog vele andere klussen geklaard.

Boten te water:
Het is bijna zo ver en de boten gaan alweer te water! In het weekend van 1 en 2 april beginnen we met de cradlecar een deel van de schepen te water te laten, op 8 en 9 april volgt de rest van de grote schepen.
U heeft waarschijnlijk al gezien dat we geen tijden bij het te water laten hebben gezet, maar dagdelen. Het is de bedoeling we elkaar helpen en samen de spanners en het stophout weer netjes opruimen.

Schepen verhalen:
Schepen die een winterplek in het water innemen, anders dan hun zomerplek, moeten uiterlijk vóór donderdag 30 maart weer hun zomerplek innemen. Meld u even bij de havenmeester als u uw schip verhaalt, dan kan deze de stroommeter opnemen en omzetten. Nieuwe ligplaatshouders kunnen bij de havenmeester een stroompasje halen voor hun ligplaats.

Overige boten te water:
Gaat uw schip met de hijskraan te water, dan kunt u daarvoor na 2 april een afspraak maken. Ook om de mast er weer op te zetten, waarbij de kraan nodig is, kunt u een afspraak maken bij de havenmeester.

Afvoer olie en filter:
De olie kunt u kwijt in de vaten in de oranje milieubox, dus niet in losse kannen ernaast zetten. Filters kunt u zelf bij het milieuplein van Spaarnelanden inleveren.

Herinnering:
Het droog schuren van schepen is niet toegestaan zonder afzuiging.

Vergeet niet om even gezellig in het clubhuis een lekkere kop koffie te drinken en wijsheden op te doen voor uw winterklus.

Tot zien en klus voorzichtig!

Goos Finnema, havencommissaris

 

Drukke en gezellige pubquiz


Op virtuoze wijze leidde onze havenmeester Clemens elf teams door vijf vragenrondes. Ervaringen van de vorige HJC-pubquizen hielp de deelnemers nauwelijks verder. Het bleef tot de laatste vragen spannend welk team er met de wisselbeker vandoor zou gaan. Het team KKKK, Knappe Krasse Kwis Krakers, ging er uiteindelijk met de eer vandoor. Het was bere-gezellige avond met een vol clubhuis, op naar de vijfde editie volgend jaar.
 

Pubquiz zaterdag 25 maartDit wordt een supergezellige, spannende avond vol muziek, nautiek, hectiek en het test je parate kennis! Geef je snel op als team of individueel en quiz mee in deze spannende strijd om de HJC Pubquiz-trofee! Voor het team met de meest originele naam is er een eervolle vermelding.
Schrijf je hier in en doe dat voor 23 maart.

Aanvang: 20.00 uur in het HJC clubhuis. 

Schuren met stofzuiger
Herinnering: het droog schuren van het onderwaterschip op de haven zonder afzuiging is niet toegestaan. Daarmee wordt een milieu-delict gepleegd en er is een boete mee gemoeid van minstens € 12.000! Dus houdt u aan de regels. 
Bij een boot hoort tegenwoordig een schuurmachine mèt stofzuiger voor het onderhoud.
Dit geldt voor alle jachthavens in Nederland.

Goos Finnema, havencommisaris


 


Lezing Afsluitdijk


U heeft het ongetwijfeld al gemerkt als u vorige zomer naar de Waddeneilanden voer. Aan de afsluitdijk en de sluizen bij Den Oever en Kornwerderzand wordt hard gewerkt om alles veilig, duurzaam en toekomstbestendig te maken i.v.m. de te verwachten zeespiegelstijging.
Over het hoe en waarom komt Ir. Hans Boogert alles vertellen op zondagmiddag 19 maart a.s. om 15.00 uur.

Vanaf 16.00 uur gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje tijdens de 3de zondag v/d maand borrel.
 

Herhalingscursus vorkheftruck


Goos Finnema, Jos Ridder, Theo van Meerwijk en Marcel Zeegers hebben weer bijscholing gehad voor het vorkheftruck certificaat.  

3de Zondag v/d maand borrel 19 maart


Na de lezing om 15.00 uur is het weer tijd voor de gezellige 3de zondag v/d maand borrel. Vanaf ca. 16.00 uur is er een drankje en een hapje in ons clubhuis en kunt u gezellig bijpraten met uw mede-clubleden of nieuwe leden leren kennen.
 

Is jouw boot al klaar?
Nog maar drie weekenden voor dat de boten weer te water gaan, ik ben er al klaar voor, kan haast niet wachten. Is jouw boot er ook al klaar voor?


 

Laat de lange zomeravonden maar komen!


De werkploeg heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe barbecue plaats naast ons strandje. En op de foto's zijn Rob en Leo de laatste hand aan het leggen aan dit prachtige plekje.


 

Volwassenen zeilles bij HJC


Nog even, en dan gaan de boten het water in! En zo ook de Polyvalken. Mogelijk krijgen ze een extra poetsbeurt.
Ook de instructeurs van het volwassenen zeilen krijgen een opfrisser. In april plannen we nog een zaterdag om als instructeurs samen met elkaar het e.e.a. door te nemen. En dan kunnen we beginnen aan een nieuw seizoen van zeillessen voor volwassenen.

De inschrijvingen zijn niet zo groot in aantal als vorig jaar, maar gezien een afname in instructeurs is dat op het moment wel zo handig.

En toch: mocht je nou je CWO3 hebben of bereid zijn om al je vaardigheden in de zeilkunst te laten zien én mocht je zin hebben om vanaf 8 mei een boot met 2 à 3 cursisten de beginselen of meer van het zeilen bij te brengen, kom dan op de eerste cursusavond op dinsdag 14 maart a.s. om 19.45 uur naar het clubhuis. Om 20.00 uur beginnen we met de les. Je bent van harte welkom.
Laat wel even weten dat je komt via volwassenzeilen@haarlemschejachtclub.nl.
Frank Boks
Coördinator volwassenen zeilen

 

Overlijden Jaap van der Leij


Vandaag bereikte ons het bericht dat Jaap van der Leij op 22 februari is overleden.
Jaap is vanaf 1984 een gewaardeerd lid van de HJC geweest. Met zijn schip de Zoutelief heeft hij veel mooie tochten gemaakt waaronder die met andere HJCers naar de Engelse oostkust.

Jaap was iemand die graag wat te zeggen had. Hij is lange tijd penningmeester geweest in een periode dat de administratie nog niet perfect geautomatiseerd was. Zo kan ik mij nog goed herinneren dat de tapes met informatie over en weer bij penningmeester en ledenadministratie werden ingelezen. Een proces dat niet altijd vlekkeloos verliep. Jaap lette bij dit alles goed op de centjes en was een uitstekende schatkistbewaarder.

Al tijdens zijn bestuursperiode maakte Jaap zich zorgen over de ontwikkelingen met betrekking tot de verplaatsing van onze haven. Hij was een belangrijk lid van de denktank die ten tijde van de onderhandelingen met de gemeente Haarlem het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzag. De denktank werd voor haar overleggen altijd gastvrij bij Jaap en Hennie thuis ontvangen. De waardevolle discussies die daar werden gevoerd zijn van onschatbare waarde gebleken in de gesprekken met de gemeente en ik bewaar daar persoonlijk goede herinneringen aan.
Jaap is ook na de afwikkeling van de verhuisperikelen veel op de HJC geweest.

De verhuizing naar hun nieuwe appartement heeft wat meer tijd gekost dan eerder gedacht. Ook hier was Jaap, ik zou zeggen natuurlijk, bestuurlijk betrokken. Het is erg jammer dat hij maar zo kort met Hennie heeft kunnen genieten van hun nieuwe woning in Bloemendaal.

De HJC verliest met Jaap een buitengewoon gewaardeerd lid en ik wens Hennie, kinderen en kleinkinderen sterkte bij het verlies van Jaap.

Wilko Emmens
Voorzitter

 

Staande mast route langdurig gestremd


Noord-Holland zit op slot voor de recreatievaart doordat de Staande Mastroute op meerdere plekken is gestremd. De Coenbrug over de Zaan is al sinds mei 2021 in storing. Er wordt gewerkt aan de Zaanbrug en een van de verkeersbruggen over de Nauernache Vaart in Krommenie is sinds eind vorig jaar ook kapot.

De Staande Mastroute (SMR) is een veilige doorgaande vaarroute door Nederland, geschikt voor zeil- en motorboten met een masthoogte of een opbouw van meer dan 6 meter. De vaarroute loopt van Breskens in het zuiden via Amsterdam en het IJsselmeer tot Delfzijl in het noorden. De route biedt zo een doorgaande route door heel Nederland. De SMR  is een veilig alternatief voor de tocht buitenom over de Noordzee, maar wordt in Noord-Holland door meerdere stremmingen onderbroken. Lees hier verder.

 

Formulieren werken slecht


Helaas hebben we sinds vanmorgen te maken met een massale DDoS-aanval op de DNS van Formdesk, onze formulierenmaker. Samen met andere partijen werken zij er hard aan om dit te beperken/beheersen. Dit veroorzaakt veel verbindingsproblemen. Dus het kan zijn dat de inschrijvings/aanmeldings formulieren niet werken.
De verwachting is dat de problemen tot 1 maart rond 17.00 uur kunnen duren.

Update: problemen verholpen.

 

Werkploeg hard aan het werk


De woensdagwerkploeg is iedere woensdag overdag vanaf 10.00 uur aan het werk. Bij de zomerwerkploeg bent u iedere maandagavond vanaf 19.00 uur welkom (van april t/m september). Vele handen maken licht werk en is noodzakelijk voor het op orde houden van onze gebouwen, installaties, terrein en groenvoorziening: kom dus gezellig klussen. U hoeft niet handig te zijn, wel gezellig.

Op de foto's hieronder:
Stephan en Chris die een bierpomp spoel installatie aan het inbouwen zijn. Klaas, Albert Jan en Henk die de bramenstruiken snoeien. Auke staat bij de vlaggenmast die Ruud Tillemans op een fantastische wijze heeft gerepareerd. Nico en Wouter zijn de zolder aan het opruimen en Rob en Leo leggen de laatste hand aan de BBQ plaats naast het strand. 

Clubtocht Hemelvaartweekend 19-21 mei 2023


Zoals eerder aangekondigd staat er voor het eerst sinds jaren weer een clubtocht op de agenda. De contouren voor deze tocht in het Hemelvaartweekend zien er voorlopig als volgt uit:
 • Op vrijdag 19 mei is plaats gereserveerd bij Watersportvereniging De Zeevang te Edam. Om 14.00 uur staat een rondvaart door het mooie stadje Edam op het programma.
 • Zaterdag 20 mei varen wij dan naar Monnickendam waar wij in de Marina ligplaatsen hebben gereserveerd.
 • Op zondag 21 mei vaart iedereen weer terug.
Edam en Volendam zijn voor veel motorboten ook binnendoor bereikbaar. Aan deze tocht kunnen dan ook motor- en zeiljachten deelnemen. 

Het is lang geleden dat wij een dergelijke clubtocht hebben ondernomen en om een en ander verder voor te bereiden willen wij graag door middel van  deze link een indicatie van het aantal deelnemers. Op grond van die informatie kunnen wij de details zoals gezamenlijke maaltijden dan verder invullen en een definitief programma en een deelnemersbijdrage vaststellen. 

Het wordt natuurlijk leuker naarmate meer leden aan deze tocht deelnemen dus wij horen graag van u.

 

Iedere woensdag: werkdag!


Iedere woensdag is de werkploeg aan het werk. Vele handen maken licht werk en is noodzakelijk voor het op orde houden van onze gebouwen, installaties, terrein en groenvoorziening: kom dus gezellig klussen. U hoeft niet handig te zijn, wel gezellig. 
Om 10.00 uur wordt begonnen met koffie en dan verdeelt Jos Ridder de werkzaamheden. Tijdens de lunch is er soep en na afloop om 16.00 uur een gezellig drankje.

 

Windmolens Schoteroog


Plaatsing van grote windmolens op Schoteroog is nog steeds aan de orde. Het bestuur begrijpt de noodzaak voor de energietransitie maar maakt zich ook zorgen over de effecten van deze plannen voor onze vereniging en heeft daarover ook contact gehad met de gemeente Haarlem.

De gemeente heeft ons als volgt geïnformeerd:
“Door het bureau Bosch en Van Rijn wordt onderzoek uitgevoerd dat is gericht op een aantal zaken:
- het in kaart brengen van de mogelijkheden op Schoteroog qua windmolens, zoals de beperkingen die er zijn qua hoogte, afstand tot bebouwing, stelling van Amsterdam, natuur-netwerk Nederland regelgeving, etc. Op basis daarvan wordt een beeld verkregen van wat er überhaupt mogelijk is.
- op basis hiervan zullen ze ook andere omgevingseffecten bekijken: zoals geluid, slagschaduw, veiligheid, effect op recreatie waaronder natuurlijk ook de watersport en andere recreatie activiteiten die op Schoteroog plaatsvinden.

Dit rapport wordt in februari verwacht, waarna het met betrokkenen gedeeld kan worden.
De initiatiefnemers, Noord Noord West Wind, zijn nog niet met participatie begonnen. Zij zijn nu een participatieplan aan het maken, en willen het onderzoek van Bosch en Van Rijn afwachten om de uitkomsten daarvan mee te nemen. Uiteraard staat de HJC op de lijst als direct betrokkene om meegenomen te worden in het participatietraject.

Op dit moment zitten er twee bewoners van Land in Zicht in de projectgroep met de initiatiefnemers en de energie coöperatie om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en hun input mee te geven. Dat zijn dan ook de bewoners waaraan gerefereerd wordt in de informatienota. Dat is uiteraard niet alle/de enige participatie die plaatsvind, de daadwerkelijke participatie wordt nog nader uitgewerkt en daar wordt een veel bredere groep in meegenomen. Ik verwacht dat dit in het voorjaar van start zal gaan, maar precieze planning kan gedeeld worden zodra er een participatieplan is gemaakt door de initiatiefnemers.”

Het mag duidelijk zijn dat onze zorgen nog niet zijn weggenomen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en participeren zodra mogelijk.

Met de bewonerscommissie “Land in Zicht” is ook contact geweest. Zij organiseren op 21 februari van 19.30-21.30 uur een informatieavond in Paviljoen Loef. Zie daarvoor bijgaande flyer. Natuurlijk kunnen leden van de HJC ook van deze uitnodiging gebruik maken. Namens het bestuur zal ook vertegenwoordiging aanwezig zijn.

Wilko Emmens
Voorzitter
 

Beperkte doorvaarthoogte Noorder Buiten Spaarne


Van 23 januari 2023 06:00 uur tot 6 april 2023 22:00 uur is er beperkte doorvaarthoogte in het Noorder Buiten Spaarne. De Schoterbrug wordt niet bediend ivm de aanwezigheid van een tijdelijke rioolleiding over de brug. De maximale doorvaarthoogte is 6,95 meter.
Zie hier het officiële bericht.

 

Schepen te water voorjaar 2023


Dit jaar zullen we de schepen, die op de bokken op het achterveld staan, in twee weekenden te water laten. Dit doen we met de trekker, cradlekar en de leden wiens schepen te water gelaten worden. Vele handen maken licht werk, daarom dient u aanwezig te zijn in de ochtend (vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur) of in de middag (van 13.00 uur tot 17.00 uur). Zie daarvoor deze planning.

Denk aan oude kleding, handschoenen e.d.

Na het te water laten, vaart u naar uw zomerligplaats of aangewezen plek en helpt u bij het te water laten van elkaars schepen. We bedanken jullie alvast hartelijk voor jullie mede(samen)werking.

Schepen < 2000 kg die met de kraan te water gaan, kunnen hiervoor een afspraak maken met de havenmeester. (Tot uiterlijk 15 april 2023)

De schepen die in de haven op een andere ligplaats dan hun zomerligplaats liggen, dienen vóór vrijdag 31 maart verhaald te worden naar hun ligplaats voor het aankomende zomerseizoen. Zie hier de indeling.

Met vriendelijke groet,
Goos Finnema, havencommissaris

 

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix