Nieuws archief

Sluiting vaarseizoen

Aan alle mooie dingen komt een eind en dus ook aan het prachtige vaarseizoen van 2018. Op 14 oktober rond de klok van 1700 uur zijn alle leden van harte uitgenodigd om het vaarseizoen van 2018 af te sluiten. Natuurlijk doen wij dat onder begeleiding van ons shantykoor en onder het genot van een drankje.  Het is ook een mooi moment omdat de laatste Combiwedstrijden van het jaar die dag op onze HJC gezeild worden. De HJC heeft zich in het circuit van de Combi Amsterdam van haar beste kant laten zien met grote deelname en resultaten waar wij trots op mogen zijn. 


 

Inschrijving combi

Beste zeilers,
Ook dit jaar wordt bij de Haarlemsche Jachtclub weer een Combi gevaren. Het laatste combi-weekend van Combi Amsterdam vindt plaats op 13 & 14 oktober. Omdat de HJC dit jaar de slot-combi van het Najaar mag organiseren hebben we besloten er een iets ander weekeinde dan anders van te maken. We proberen veel starts te maken en korte wedstrijdjes. We lunchen met zijn allen op de kant, en wij zorgen voor wat lekkers bij de lunch! Het belooft een fantastisch evenement te worden
De complete dagindeling met tijdvermelding staat in ons programma op deze website van de HJC onder ‘ Combi’.
Inschrijven voor de wedstrijden, maar ook reserveren voor de maaltijd en lunchpakketten, kan via het inschrijfformulier. Iedereen is welkom. ‘Niet-zeilers’ kunnen op het inschrijfformulier bij bootnaam en zeilnummer 'n.v.t.' invullen. De inschrijving sluit op maandag 8 oktober om 23.59 uur. Bij latere inschrijving betaal je een toeslag.

We verheugen ons erop je te zien bij de slot-Combi 2018 bij de HJC.

Hartelijke groeten,
Het HJC combi comité
 

Onbekende trailers

Op de haven staan een aantal trailers waarvan de eigenaars niet bekend zijn en waarvoor niet betaald wordt. Herkent u uw trailer meldt u zich dan snel bij de havenmeester. Trailers waarvan de eigenaars niet bekend zijn zullen van het terrein verwijderd worden. 
Wilco Dijk
havencommissaris 

Wereldkampioenschap J/22 Auke Holtrop

Afgelopen twee weken zijn we (Auke Holtrop, Anique Noordam, Sipke de Man en Lotte Brasser) helemaal afgereisd naar de VS voor het Wereldkampioenschap J22. Sinds begin dit jaar varen wij als het campagne team dat zeilt voor de Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging (RSZV).
Lees hier verder. Foto's staan hier.


 

Stremming sluis Spaarndam volledig opgeheven

Alle  stremmingen sluis Spaarndam zijn opgeheven. Bediening weer als “normaal”.


 

Terugtocht 5, 6 en 7 oktober 2018

Traditiegetrouw halen wij onze leden, welke hun boot hebben liggen in de havens rond het IJsselmeer in een gezamenlijke tocht vanuit Edam op. Helaas zijn er niet zoveel boten meer als in vroegere jaren, maar het wordt nog met evenveel enthousiasme gedaan.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdagochtend drinken de motorbootvaarders nog om 10.00 uur koffie op de haven en vertrekken dan naar Purmerend. Misschien is het een idee om ‘s avonds gezamenlijk te gaan eten in het Wokrestaurant op de Koemarkt. Zaterdagochtend gaan ze over de Purmerringvaart, dwars door Edam naar de Watersportvereniging “De Zeevang”.
Vrijdagmiddag of zoals u wilt ‘s avonds vertrekken de zeilboten en overnachten in Schellingwoude of Durgerdam en zeilen de volgende ochtend naar Edam.
Op de jachthaven de Zeevang worden we zaterdag hartelijk ontvangen door de havenmeester, die ons een plaats wijst voor de nacht. In het clubhuis kunnen we een en ander nuttigen. Om 17.00 uur heeft Theo van Roode de BBQ klaar en kunnen we aan tafel. Leden, die niet met hun boot kunnen of willen komen zijn uiteraard ook van harte welkom, zowel in Purmerend als in Edam.
Zondagochtend na het ontbijt varen de zeil- en motorboten, als het weer het toelaat, over het IJsselmeer weer terug naar Haarlem. Startend bij Edam houden de zeilboten nog een wedstrijd om de Bangmabokaal.
Bij de Rijksbrug A9 over zijkanaal C verzamelen we en gaan gezamenlijk naar de sluis in Spaarndam of Kolksluis. Na de sluis vaart de voorzitter voorop en de andere boten in konvooi er achter. Voor de clubhuis maken we nog een ererondje.
Voor de liefhebbers staat er in het clubhuis een capucijnersmaaltijd klaar, wederom verzorgd door Theo van Roode. Leden, die ons verwelkomen kunnen ook mee eten natuurlijk.
Wat gaat dit lekkers kosten? BBQ zaterdagavond € 15,00 p.p., capucijners zondag € 7,00.
U kunt zich voor dit onvergetelijke weekend opgeven bij Marja van Meerwijk 023- 5373667.
LET OP: sluitingsdatum is: 1 oktober 2018.

Film over het jeugdzeilen

Op de website van het watersportverbond staat een leuke film over het jeugdzeilen bij onze vereniging. Klik hier 

Slechts drie werkers op eerste werkavond

We hebben een club van 500 leden. Het is dan ook bijzonder teleurstellend dat er op de eerste werkavond na de zomer slechts drie personen komen. Dus hierbij een oproep om volgende week wel te komen. Vooral een oproep naar alle leden die nog niet eerder in de gelegenheid waren om iets voor de HJC te doen.  

Werkavonden en werkdagen beginnen weer!

Vanaf maandag 3 september beginnen de werkavonden weer. Vanaf 19.00 uur wordt er iedere maandagavond geklust op de haven. Een speciale oproep aan leden (man/vrouw) die nog niets voor de HJC hebben kunnen betekenen. Jullie zijn van harte welkom. Door met zijn allen de haven te onderhouden kunnen we de liggelden e.d. laag houden.

Ook vanaf woensdag 6 september beginnen de werkdagen weer. Vanaf 10.00 uur wordt er iedere woensdag geklust. Ook hier is iedereen van harte welkom.
 

Sluis Spaarndam beperkt open

De sluis van Spaarndam gaat weer beperkt open. Lees hier het bericht van Rijnland.

 
25 augustus: Ondanks de regenval van afgelopen dagen ziet het er nog niet naar uit dat de sluis in Spaarndam snel open gaat. Binnenkort is er overleg tussen Hoogheemraadschap Rijnland en Belanghebbenden waar onder de Gemeente Haarlem en het Watersportverbond. Als er nieuws is dan melden wij dat snel.
Wie meer wil weten over de waterhuishouding in Nederland kan onderstaande link volgen.
https://www.waterpeilen.nl/
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter
 

De IJsselmeerwedstrijden gaan definitief door

De IJsselmeerwedstrijden gaan definitief door. Er zijn genoeg deelnemers en de indeling is reeds gemaakt. De banenkaart, startprocedure en de boxindeling zal morgen rondgemaild worden.
LET OP dit dien je zelf uit te printen.
Er is op vrijdagavond geen bijeenkomst eventueel zaterdagochtend kan er nog bij de wedstrijdcommissie informatie opgehaald worden. Voor degene die opstappers hebben aangevraagd; helaas heeft zich niemand gemeld die eventueel mee wilde varen.
Met vriendelijke groet en tot zaterdag,
Bernt Wigny
 

Combi Haarlem!

13 – 14 oktober is het tijd voor het leukste en grootste jeugdevenement op de Haarlemsche Jachtclub. De Combi. Dit jaar de laatste combi van 2018. Omdat we nog niet eerder in het najaar een combi hebben mogen organiseren weten we niet zo goed wat we kunnen verwachten. Maar voor de kinderen gaan we er weer een sportief en leuk weekeinde van maken. Vanzelfsprekend zoeken we voor dit fantastische evenement nog heel veel enthousiaste vrijwilligers. Meldt u aan via jeugd@haarlemschejachtclub.nl of schrijf u in voor een paar uurtjes achter bar. De lijst hangt binnenkort in het clubhuis. 

Meevaren met de Gulden Leeuw

Hans van Ravenszwaaij nodigt alle leden van harte uit om zaterdag 25 augustus een stukje mee te varen op de Gulden Leeuw. De Gulden Leeuw is een driemast topzeilschoener. Hij vaart van Beverwijk naar Amsterdam. Vertrek vanaf de Noorderkade in Beverwijk. U bent welkom om 13.00 uur waarna er eerst een rondleiding gegeven zal worden. Daarna wordt er naar Amsterdam gevaren. Er wordt aangelegd In Amsterdam-noord bij de voormalige NDSM werf. Na afloop kan er nog verder rond gekeken worden en nagepraat. U hoeft zich niet aan te melden en er zijn geen kosten verbonden aan deze gezellige tocht. 

Vuilniscontainer

Onze vuilniscontainers zijn er om ons boordafval in te gooien. Helaas worden ze ook gebruikt door leden om hun grofvuil van boord te verwijderen. De laatste tijd is in de container o.a. oude toiletten, elektrische apparaten, stoelen en hout klus materiaal gevonden. Grofvuil moet naar huis en mag niet in de afval containers.
De kosten van het legen van deze containers zijn bijzonder hoog en soms is de havenmeester zelfs genoodzaakt ze extra te laten legen, wat weer extra kosten met zich mee brengt. Kortom heeft u afval van boord dat meer is dan uw gewone afval neem dit dan mee naar huis en verwijder het zelf. Mocht dit lastig zijn neem dan contact op met de havenmeester. Helaas zijn we genoodzaakt hier strenger op toe te zien o.a. met cameratoezicht en strenger toezicht door de havenmeester.
Wilco Dijk, havencommissaris
 

Update: IJsselmeerwedstrijden

Beste allemaal,
In verband met de stremming van de sluis in Spaarndam en het geringe aantal inschrijvingen dat tot nu toe binnen is gekomen bij de wedstrijdcommissie willen we graag van jullie weten wie er mee wil zeilen met de wedstrijd en eventueel ook nog opstappers zoekt. Opstappers zijn beschikbaar ivm stremming sluis Spaarndam.
In principe wil de wedstrijdcommissie de wedstrijd door laten gaan maar dit is geheel afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Inschrijven kan nog tot en met zondag 26 augustus a.s.
Mocht de wedstrijd niet doorgaan dan wordt de betaling teruggestort.
Met vriendelijke groet
Bernt Wigny 

Sluis Spaarndam blijft vooralsnog volledig gestremd voor recreatievaart

Vandaag (13 augustus) heb ik uitvoerig contact gehad met Paul Hollander van het Hoogheemraadschap Rijnland.
De bedoeling was om voor de verenigingen aan de Mooie Nel een zeer beperkt openingsregime te bewerkstelligen, dat is niet gelukt.
Tegengaan verzilting blijft top-prioriteit en de weersvooruitzichten maken een snelle opheffing van dit verbod niet mogelijk. Ik sprak hem kort na het overleg dat vanmorgen intern gevoerd is. Een indicatie over de termijn is niet te geven, onder andere de zeer belangrijke Rijnwaterafvoer, geeft geen reden tot optimisme.
Ik zal periodiek contact met de heer Hollander blijven onderhouden, maar voorlopig is omvaren via Amsterdam de enige optie om van en naar Markermeer/Noordzee te komen.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter
 

Vanaf vrijdagochtend 3 augustus sluit het hoogheemraadschap van Rijnland de Grote Sluis in Spaarndam voor alle recreatievaart. Rijnland neemt dit besluit als gevolg van de aanhoudende droogte en de effecten op het watersysteem. Recreatievaartuigen kunnen uiterlijk donderdag 2 augustus de sluis passeren. De stremming geldt tot nader order. Lees hier verder.

Raadpleeg voor actuele informatie over stremmingen, sluizen en scheepvaart:   www.vaarweginformatie.nl 

IJsselmeerwedstrijden

IJsselmeerwedstrijden op 1 september 2018 vanuit de jachthaven van Volendam. Inschrijving wedstrijd voor 27 augustus 2018 via inschrijfformulier op de JVW-site of via mail  stefan.wigny@gmail.com of mail@jourybeeren.nl. Tevens dient de betaling van het inschrijfgeld voor 27 augustus op rekening NL74ABNA0561905290 van de wedstrijdcommissie binnen te zijn.
Er wordt een gezamenlijke chinese maaltijd georganiseerd kosten ca. € 10,00 p.p.
Het inschrijfgeld wordt teruggestort als de wedstrijd niet doorgaat en er geen ligplaats wordt ingenomen in de Marina Volendam.
Bij het doormailen van de ligplaatsen zullen tevens de wedstrijdformulieren worden meegestuurd.

 

Rijnland beperkt passage sluizen Spaarndam

Om verzilting van het oppervlaktewater en daarmee schade aan natuur en gewassen zo veel mogelijk te voorkomen, wordt de passage van de recreatievaart door de sluizen in Spaarndam beperkt. Dat heeft het hoogheemraadschap van Rijnland besloten. De Kolksluis wordt met ingang van zaterdag gestremd. De Grote Sluis blijft open voor de recreatievaart, totdat het zoutgehalte bij het meetpunt in Krimpen aan den IJssel boven de 250 mg/liter komt. Volgens de huidige berekeningen wordt dit punt maandag bereikt. Hierdoor volgt mogelijk vanaf dinsdag 31 juli een stremming voor de recreatievaart. Passage is hierna alleen nog toegestaan voor de beroepsvaart.
Lees hier verder.

Raadpleeg voor actuele informatie over stremmingen, sluizen en scheepvaart:  www.vaarweginformatie.nl


 

Facebook berichten

De afgelopen tijd zijn er diverse artikelen gedeeld op HJC facebook.
Volg ook de HJC op Facebook. Behalve dit soort berichten worden er ook actuele berichten gedeeld over het jeugdzeilen en over de prestaties van onze wedstrijdzeilers.

 

Donderdag 12 juli geen warm water

Donderdag 12 juli is er geen warm water beschikbaar op de haven i.v.m. het ombouwen van onze warmwatervoorziening naar aardgas. Dus er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches vanaf 08.00 uur. De verwachting is dat het ombouwen in de middag klaar is. Ook koud water kan tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Wilco Dijk, havencommissaris 

De zomerzeildag is alweer voorbij

Het was een ontzettende gezellige dag, met natuurlijk prachtig weer. Niet veel wind, maar genoeg om te voelen wat je met een zeilboot doet. Daarnaast hebben we lekker gezwommen gevaren, gegeten en gedronken. Op de facebook pagina HJC jeugdzeilen, staan wat leuke foto’s.
Er waren veel enthousiaste kinderen en ouders die ook graag direct in wilden schrijven. Vandaar dat we al volop bezig zijn met seizoen 2019. In seizoen 2019, starten we met de beginners op donderdag en vrijdag van 17.00-20.00 uur. Per avond hebben we 16 boten beschikbaar die we op de vrijdag moeten delen met de aspiranten. Vandaar dat enthousiastelingen snel inschrijven.
Het seizoen 2019 bestaat uit 12 lessen, op zondag 7 april starten we met de kennismaking dag. Op 14 april gaan we samen met de kinderen naar het zwembad om te oefenen met de boot in het zwembad, lekker warm water en weten wat je moet doen als je bijvoorbeeld onder de boot door moet zwemmen etc. Dezelfde week beginnen we met de eerste les.
Zaterdag 8 september hebben we nog een proefzeilles dag ‘ Zomerzeilen’.

Hierbij de link naar het inschrijfformulier voor seizoen 2019.
 

Natuurlijk genieten van water en natuur

U geniet van het IJsselmeergebied, het blauwe hart van Nederland en ons grootste recreatie- én natuurgebied. Of u nu vaart, vist, zwemt of kitesurft: op het water bent u omringd door een unieke vogelrijkdom. Geef ze de ruimte! Houdt u zich op het water aan enkele gedragsregels dan respecteert u de vogels en het prachtige IJsselmeergebied. Namens de vele vogels, bedankt voor uw medewerking !
Klik hier voor verdere informatie. 

Korting langs Engelse zuid-oost kust

Wie de komende maanden de zuidkust van Engeland langs wil moet even bij  premiermarinas.com kijken. Zij hebben jachthavens in o. a. Dover, Eastbourne, Brighton en Gosport. Er bestaat een regeling voor 7 overnachtingen en 5 nachten betalen. De deal is 12 maanden geldig. Scheelt toch snel tientallen £-en. WE
 

Van de voorzitter

12 uursrace op 7 en 8 juli, gaat niet door
Zeer tot onze spijt ben ik genoodzaakt de 12 uurs-race dit jaar te cancellen. Het is helaas niet mogelijk gebleken om voldoende capaciteit/handjes bij elkaar te krijgen om het evenement verantwoord door te kunnen laten gaan.
Daar zijn een aantal goede redenen voor, zoals de vele aandacht die de zeilclinic gevraagd heeft, maar jammer is het wel.

Clubhuiscommissaris
De clubhuiscommissaris en zijn rechterhand Mirjam zijn de komende weken met vakantie. De honeurs worden waargenomen door Jos Ridder en Henk van Beijeren.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur is met zomerreces, de eerste bestuursvergadering staat in de agenda voor woensdag 12 september.
Vanzelfsprekend zijn wij als dit nodig is via de normale contactinformatie te bereiken. 

Nieuws van het jeugdzeilen

Aankomend weekend vindt wederom de Clinic plaats, een weekend vol met leuke activiteiten, veel zeilen en waterpret, slapen in de loods, karaoke en de barbecue!

Op zaterdag 14 juli vindt het zomerzeilen plaats, de jaarlijkse kennismakingsdag met het jeugdzeilen en de HJC. De eerste kennismaking met zeilen, de optimist en de watersport. We leren de onderdelen van de optimist, de windroos en hoe je moet sturen met een helmstok maar vanzelfsprekend is er ook weer een groot waterspringkussen aanwezig waarmee de waterpret compleet is. Nodig iedereen die graag wilt leren zeilen in de optimist uit en schrijf je snel in!

19 en 20 juli zijn alweer de laatste zeillessen voor de grote vakantie, kom op tijd want we beginnen zo vroeg mogelijk. In plaats van soep hebben we de Barbecue opgestookt en luiden we gezellig met zijn allen de grote vakantie in!
Iedereen alvast een fijne vakantie gewenst.
Hartelijke groet namens de gehele jeugdcommissie

 

Scoutingwedstrijden op de Mooie Nel

Op 9 en 10 juni waren het de scouts die wedstrijden voeren op de Mooie Nel. Deze wedstrijden worden georganiseerd door de scouting regio Haarlem met medewerking van de HJC voor de wedstrijden. De haven wordt tijdens dit weekend gebruikt als tijdelijke basis voor de scoutinggroepen. Er wordt gevaren in schouwen en vletten verdeeld in diverse leeftijdsklassen. Toen zaterdagochtend de Vertrouwen (het clubschip van de scoutinggroep Kontiki) was aangemeerd als drijvend cafetaria, kon het evenement van start.
Helaas stond er niet heel veel wind, waardoor de eerste wedstrijd wat langzaam van start ging.
De boten zijn namelijk gemaakt van staal, bijna onverwoestbaar, maar niet echt praktisch met weinig wind. Gelukkig werd de wind wat krachtiger in de middag en konden we na een traditioneel broodje bamischijf of kaas..souffle. nog een leuke middagwedstrijd zeilen. De eerste geslaagde zeildag werd ’s avonds uitbundig gevierd op de Vertrouwen, waarbij helaas vergeten werd dat er nog een luidspeaker was achtergebleven op het bovendek. Gelukkig hadden we daardoor geen last van de geluidsoverlast van de muziek uit de Veerpolder.
De volgende dag was er gelukkig voldoende wind voor twee mooie wedstrijden waarbij er steeds beter gevaren werd. Al bleek dat, als je wedstrijdveld bestaat uit stalen boten, het erg prettig is dat het startschip ook bestaat uit dik staal om een mislukte uitwijkpoging op te kunnen vangen. Na de middagwedstrijd was het tijd voor enige versnaperingen (waren er daarna nog ijsjes te vinden op de HJC?). Na het uitreiken van de vele prijzen en de Mooie-Nelcup was het weer tijd om naar huis te varen.
Mede dankzij het mooie weer kunnen we weer terugkijken op een geslaagd weekend en een goede samenwerking met de scouting.
Robert van Beijeren 

Zomerstop werkploegen

Tijdens de maanden juli en augustus genieten de werkploegen van het welverdiende zomerreces. De laatste maandag werkavond is op 25 juni en de eerste na de zomer is weer op maandagavond 3 september. De laatste woensdag werkdag is op 27 juni en op woensdag 5 september wordt er weer begonnen. Wilt u zich ook eens nuttig maken voor onze vereniging kom dan na de zomer op een van deze dagen/avonden. Vele handen maken licht werk en het is bijzonder gezellig. Alles over de werkploegen leest u hier.
Met zomerse groet,
Wilco Dijk
havencommissaris
 

Informatie Electra bemetering

We zijn druk in de weer om de eerste elektra facturen te produceren. Afgesproken is om de Elektra meters na iedere facturering weer op nul te zetten. Hierdoor geeft de stand meteen het te factureren aantal kwh weer. In het geval dat de meters doorlopen moeten we gaan optellen en aftrekken om het juiste verbruik te meten wat weer foutgevoelig kan zijn. De streefdata waar dit op gebeurd zijn 15 mei en 15 november van elk jaar. Het eerste jaar is de kwh prijs vastgesteld op 20 eurocent. Vanaf 15 mei 2019 zal de actuele prijs worden gehanteerd. Uw penningmeester. 

Nieuws van het jeugdzeilen

De lessen en trainingen zijn inmiddels weer in volle gang en op donderdag en vrijdag avond is het weer een dolle boel op de Mooie Nel. Vele opti’s Splashes en Lasers bevolken de Mooie Nel en vormen een vrolijk en kleurrijk beeld.
Komende maand hebben we weer een hoop leuke activiteiten op en buiten de haven te beginnen met Combi Vinkeveen op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni.
Donderdag 7 juni hebben we een filmteam van het watersportsportverbond op bezoek, zij komen opnames maken bij de HJC voor een promotiefilm over het jeugdzeilen.
Zaterdag 9 en zondag 10 juni vindt het Polyvalk Kaag weekend plaats. Ben je 10 jaar of ouder en heb je zin in een leuk weekend varen, kamperen en heel veel lol beleven, schrijf je snel in want er zijn nog maar een paar plekjes over !
De Combi Kaag gaan we met het wedstrijdteam beleven op 16 en 17 juni en het weekend van 23 en 24 juni is de Braasem aan de beurt. We wensen onze wedstrijdzeilers natuurlijk heel veel succes en plezier toe en verwachten weer topresultaten.
De kijkweek voor de ouders vindt plaats in de laatste week van juni. Donderdag 28 en vrijdag 29 juni zijn de ouders van harte welkom om mee te varen in de Batavus en de vorderingen van de jeugd zelf te aanschouwen.
Het laatste evenement in juni betreft de Clinic, al sinds jaar en dag één van de hoogtepunten op de haven. Gezellig met z’n allen een weekend waterpret waarbij ook nog geslapen wordt in de loods. Schrijf je snel in en neem zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee !
Hartelijke groet namens de Jeugdcommissie 

Van de penningmeester

Zoals tijdens de ALV in maart toegezegd vindt u hier het verslag van de kascommissie. Toen is de jaarrekening goedgekeurd onder voorbehoud van een nog te volgen verslag van de kascommissie. Deze controle is nu consciëntieus uitgevoerd en resulteert in een goedkeurende verklaring. Wij danken de kascommissie dan ook van harte voor hun inzet.
Er komen een aantal verbeterpunten aan de orde;
Punt 1: 85 % van de facturen komt al digitaal binnen in de mail. Ik zal met Bannink overleggen of we die digitaal door kunnen sturen, nu worden al die facturen nog door mij geprint en ingeleverd.
Punt 2: De interne omzet is door het jubileumjaar hoger dan gebruikelijk, het bestuur onderzoekt hoe b.v. met een nieuwe betaling en kassa systeem de omzet beter gemonitord kan worden.
Punt 3: Het eenmalig tekort van het jeugdzeilen is in de ALV al aan de orde geweest. Zij zullen adequate maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen.
Punt 4: Dit is in de ALV aan de orde geweest. Er wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld, zodat de toekomstige lasten beter inzichtelijk worden.
Punt 5: De besteding van de betaalde voorschotten is inmiddels door de ontvanger volledig middels facturen verantwoord en het restant bedrag is teruggestort op de HJC rekening.

De door de kascommissie geconstateerde risico’s zullen door het bestuur worden geëvalueerd.


 

Energievoorziening

Het bestuur wil kijken op welke wijze wij het energie verbruik minder afhankelijk van fossiele brandstof kunnen maken. Uiteraard denk je dan al snel aan zonnepanelen maar er zijn ook andere mogelijkheden. Wij zijn op zoek naar leden met specifieke expertise op dit vlak. Voelt u zich aangesproken meldt u zich dan svp bij onze havencommissaris Wilco Dijk. haven@haarlemschejachtclub.nl 

Zilveren Wimpel

Dit initiatief van het Watersportverbond beoogt het tot op hogere leeftijd mogelijk maken van het beoefenen van watersport. Wij worden allemaal gemiddeld ouder en de kunst is om dit als uitdaging en niet als bedreiging te zien.
De Zilveren Wimpel wordt uitgereikt aan een vereniging die zich bijzonder ingespannen heeft om ook de oudere watersporter goed te faciliteren.
Ook op de HJC willen wij daar aandacht aan schenken, er zijn ook al voorbeelden van te noemen.
De vraag aan onze leden is om het bestuur kenbaar te maken welke initiatieven de HJC in hun ogen op dit gebied kan ontplooien.
Iedere tip is welkom, realisatie is mede afhankelijk van kosten en het effect dat wordt bereikt. 

Jaarlijkse tocht naar Engeland

Heb je nog nooit een grotere oversteek gemaakt en wil je een keer zelf deze oversteek maken met je eigen boot of een keer meevaren kom dan op dinsdag 29 mei naar het palaver. De aanvang is vanaf 19.00 uur in het clubhuis van de HJC. Je krijgt dan alle informatie en worden foto’s en films getoond over de East Coast Rivers zoals Orwell, Deben, Ore, Alde en nog veel meer. Lees hier verder.
 

Buitenom naar het zuiden

Voor diegenen die buitenom richting Zeeland of verder willen varen is het dit informatieblad van Port of Rotterdam misschien nuttig. 

Haarlemsche Jachtclub nu hotspot bij Windguru

Tijdens het 100 jarig jubileum heeft de HJC een Windguru hotspot van de leden cadeau gekregen. Deze week is de hotspot live gegaan en kan iedereen de windverwachting op de Mooie Nel vanaf onze eigen locatie opzoeken. Er wordt nog gekeken hoe wij op de site een link kunnen bouwen zodat met een muisklik de weersvoorspelling zichtbaar wordt.
Ik kan niet beloven dat er alleen maar mooi voorspeld zal worden maar wij kunnen trots zijn op ons eigen Windguru adres. 
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter Haarlemsche Jachtclub


 

Klaas Kruithof overleden

Afgelopen vrijdag 4 mei is ons gewaardeerd oud lid Klaas Kruithof overleden. Hoewel zijn gezondheid het laatste jaar steeds verder achteruit ging, kwam zijn overlijden toch nog onverwachts. Klaas is jaren lang een actief lid van de werkploeg geweest. Behalve dat hij een zeer aimabel persoon was, was zijn kennis en handigheid bijzonder groot. Ook bij de bouw van de nieuwe haven heeft hij zich erg ingezet om het elektrisch systeem sterk te verbeteren. 
Wij zullen Klaas missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 
Namens de werkploeg en het bestuur, Hans Gortworst.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 11 mei om 11.30 uur in de aula van crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. Wij vragen u om 11.15 uur aanwezig te zijn. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en napraten in de ontvangkamer van het crematorium.


 

Stand van zaken Henny en Tjerk

Update 2 mei: Henny en Tjerk komen tijdelijk naar huis.

Onze clubleden Henny en Tjerk varen met hun jacht Selene de wereld rond. Zij varen mee met de World ARC. Tjerk heeft problemen met zijn gezondheid. Hoe het met hem gaat lees je in hun laatste blog


 

Draag een reddingsvest !

Een reddingsvest werkt alleen als je het aanhebt… Het kan je redding betekenen als je in het water valt; en dat is een risico voor iedereen die vaart. Een reddingsvest draait je op je rug zodra je in het water ligt. Daardoor kun je blijven ademhalen, ook als je bewusteloos bent. Lees hier verder voor tips voor een goed gebruik van een reddingsvest.. 

Leden zoeken leden

Heeft u dat ook wel eens, dat u een e-mailadres of telefoonnummer nodig heeft van een medelid?
Dat kunt u dan opzoeken via onze website. Het gaat zo: open de website, ga naar Info / Ledenbestand. Klik daarop, dan verschijnt er een nieuw venster waarin u een gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen. Die gegevens zijn u ooit (in 2015 al) toegezonden, maar bij velen onder u is dit in de vergetelheid geraakt. Geen paniek! U klikt dan gewoon op inloggegevens vergeten, er opent zich dan weer een nieuw venster. Vul daar uw e-mailadres in en vervolgens telt u het aantal vierkantjes en vult dat aantal ook in en klik op verstuur (dit is een extra beveiliging). U ontvangt dan automatisch een e-mail met instructies en de rest wijst zich vanzelf.
Nu kan het gebeuren dat uw e-mailadres in de loop der tijd is veranderd en dus niet meer klopt met wat er in ons bestand staat. Dan werkt het bovenstaande niet. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar leden@haarlemschejachtclub.nl met het gewijzigde e-mailadres en dan komt het ook in orde.
Als u dan uiteindelijk bent ingelogd bij het ledenbestand, dan kunt u lezen wat u allemaal kunt doen. O.a. ook even controleren of alle gegevens die van u bekend zijn (nog) wel kloppen. Als er onverhoopt iets veranderd is, dan kunt u dat ook zelf wijzigen of aanpassen. Eventueel kunt u een foto van uzelf toevoegen of vernieuwen, wat ook fijn is voor uw medeleden en de havenmeester. Dan weten we tenminste hoe iedereen eruit ziet.
Hopelijk is het allemaal duidelijk en gaat u het eens proberen. Succes!
Yvonne Finnema, ledenadministratie

Staande mast route gestremd

De Staande Mast Route zal van 3 tot en met 14 mei 2018 bij Gouda gestremd zijn vanwege werkzaamheden aan de Hefbrug over de Gouwe. De stremming geldt voor scheepvaartverkeer hoger dan 7 meter, vaartuigen lager dan 7 meter kunnen ongehinderd onder de brug doorvaren. Lees hier verder.

 

Havenmeester gezocht

Dinsdag is de vrije dag van Anja & Henk (havenmeester). We zijn op zoek naar vrijwilligers die een keer op dinsdag de havenmeester zou willen waarnemen. Dit houdt in 's morgens rond 8.00 uur openen (clubhuis en loods), gedurende de dag de haventelefoon beantwoorden, eventuele passanten opvangen e.d.. Dit tot ongeveer 17.00 uur. Heeft u belangstelling geef dan de datum door aan de havencommissaris of vul de lijst in die in de hal van het clubhuis hangt.
Wilco Dijk, havencommissaris


 

Woensdagavond Laserzeilen

11 april is is het laser zeilen weer begonnen, met een mooie opkomst van 12 boten zijn er een paar mooie wedstrijden gevaren na het startsein van Victor van der Laan en zijn assistente Emma van der Knaap. Ook dit jaar worden de uitslagen weer opgeslagen en weten we aan het einde van het jaar weer wie de beste laserzeiler is van de Mooie Nel, winnen doe je natuurlijk niet alleen door elke keer goede resultaten te varen maar ook zeker door altijd mee te varen! 
Dus schroom niet om mee te komen varen en daarna lekker na te borrelen! 

Jij kunt je vereniging heel gelukkig maken!

Bij iedere aankoop die je online doet, kun jij je vereniging sponsoren! Ga naar je favoriete winkel via  OnzeClubwinkel.nl en shop zoals je dat normaal gesproken ook doet. Jouw vereniging ontvangt dan een deel van het aankoopbedrag terug. En jijzelf trouwens ook!

Bekijk alle 600 webshops op  OnzeClubwinkel.nl.

 

Annulering zeiltocht Gulden Leeuw en Voorjaarstocht.

De zeiltocht met de Gulden Leeuw die gepland staat op 1 juli gaat niet door. Ook de traditionele voorjaarstocht op Hemelvaartsdag gaat niet door, wegens gebrek aan belangstelling. André van Norden

 

De kraan werkt weer

De kraan is gerepareerd en kan weer gebruikt worden voor masten te zetten of boten te water te laten. Moet uw boot nog te water, neem dan snel contact op met de havenmeester.
Wilco Dijk, havencommissaris.

 

Werkavonden zijn weer begonnen

Vanaf maandagavond 9 april starten we weer met de maandagavond werkploeg. Iedere maandagavond zullen om 19.00 uur beginnen en na afloop zo rond 21.00 uur zullen we afsluiten met koffie. Theo van Roode zal de werkploeg begeleiden en zal door de TC worden bijgestaan. Een speciale oproep aan nieuwe leden die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om zich nuttig te maken voor onze vereniging. Het wordt weer gezellig! 

Ook de werkdagen gaan gewoon door. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom.

 

HJC Laser Masters gaan weer los!

De Laser Masters m/v zeilen weer op woensdagavond om 18.30 uur. Er zal weer gevaren worden volgens het beproefde concept dat al jaren de sleutel is tot het succes van deze sportieve avond. Sprintwedstrijden tot het zweet op je rug staat! Sportiviteit en plezier staan voorop en door onze wedstrijdleider Victor van de Laan worden de wedstrijden professioneel georganiseerd op het water.
Na de succesvolle test van afgelopen jaar hebben we besloten het vastleggen van de officiële uitslagen voort te zetten. Zo tellen alle woensdagavondresultaten op tot de fel begeerde jaarprijs: “De Master van de Mooie Nel”.
We hebben er zin in!
Adse Jelles

PS. Kijk voor meer info onder “wedstrijdzeilen” Laser Masters.
       Klik hier voor de Laser masters agenda 2018

 

Opening seizoen 2018

Gehesen door onze nieuwe havenmeester, wappert de HJC vlag weer een seizoen lang boven in de top van de vlaggenmast. De opening van het 101ste vaarseizoen van de HJC ging gepaard met veel zon, heerlijke kibbelingen en een verrassingsoptreden met doedelzakmuziek. Dank alle leden voor jullie komst, we wensen iedereen een prachtig vaarseizoen! Meer foto's in Mijn HJC.


 

Opening vaarseizoen, zondag 8 april om 16.00 uur

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de opening van het vaarseizoen 2018.
Met het hijsen van de clubvlag en het zingen van ons clublied trappen wij het 101e vaarseizoen van de HJC af.
Als gebruikelijk biedt het bestuur de aanwezigen na afloop van de “ceremonie” een drankje aan. Leuk als u er ook bij bent.

Namens het bestuur,
Wilko Emmens

 

Communicatie

Nu de communicatie in hoofdzaak met de maandelijkse nieuwsbrief gebeurt is het belangrijk om de evenementen en andere wetenswaardigheden op de club te blijven delen. Dat gaat niet vanzelf en daarom doen wij een beroep op zo'n vier tot vijf personen. Zijn er mensen die handig zijn met tekst om toch tot verhalen te komen? Help een (communicatie)team om dat delen met elkaar mogelijk te maken.
Twee mensen meldden zich spontaan aan maar uitbreiding met nog twee mensen is wel nodig. Vele handen maken licht maar ook leuk werk. Wie belangstelling of vragen heeft, meldt zich aan bij de voorzitter en/of Janneke Hin.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De HJC stelt voor een aantal vrijwilligers een VOG verplicht. De penningmeester heeft voor hen codes aangevraagd bij Justitie, zodat zij daarmee de noodzakelijke Verklaring Omtrent Gedrag kunnen aanvragen. Op die manier zijn er voor betrokkenen geen kosten mee gemoeid. 
Diegenenen die dit aangaat ontvangen daarover per mail bericht.

 

Voorstellen nieuwe havenmeester

Beste HJCers,
Het doet mij plezier te kunnen vertellen dat wij vandaag de heer en mevrouw Dijk als havenmeesters-echtpaar aan hebben kunnen stellen. Zij hebben eerder een soortgelijke functie bekleed en ook andere relevante werkervaring opgedaan. Tijdens de selectieprocedure vielen zij onder andere op door hun enthousiasme.
Officieel starten zij per 1 april maar vanaf a.s. zaterdag 24 maart zullen zij al regelmatig aanwezig zijn voor wat werkzaamheden in de woning maar ook om kennis op te doen van het te water laten van de schepen. De komende weken zullen zij gebruiken om in te werken en alle ins en outs van de HJC te leren kennen. In de bijlage stellen zij zich zelf even voor maar in ieder geval is er bij de officiële opening van het seizoen op 8 april ook alle gelegenheid nader met hen kennis te maken.
Het bestuur wenst hen veel plezier en succes bij de HJC.
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens

 

Notulen ALV

Vrijdagavond 23 maart hebben we een Algemene Leden Vergadering gehouden. We hebben de financiën van de vereniging  besproken, de familie Pals in het zonnetje gezet, afscheid genomen van onze havencommissaris Peter Vernout  en zijn opvolger benoemd Wilco Dijk. Uiteraard zijn nog veel meer verenigingszaken aan de orde geweest.  Jammer dat de vergadering door nauwelijks 15% van onze leden is bijgewoond. Dat percentage hoort natuurlijk beduidend hoger te zijn! We doen het voor U! Toon betrokkenheid. Maar 8 personen hebben zich afgemeld.  
Lees in elk geval de verslaglegging van deze bijeenkomst, te vinden onder Mijn HJC, dan bent U op de hoogte van wat daar be- en afgesproken is.
Uw secretaris, Ben Dekkers

 

Wedstrijdposter 2018

Klik hier voor de wedstrijdposter 2018 van de gezamenlijke verenigingen rondom de Mooie Nel.

 

Zeilcursus volwassenen in de polyvalk: nog 1 plek

Ook komend seizoen start er weer een zeilcursus voor volwassenen in onze polyvalken. Een hele leuke manier om kennis te maken met zeilen in een open kielboot. Per lesboot geeft 1 instructeur (een HJC lid) les aan 2 cursisten. Je kan meedoen als 'absolute beginner' of als je al wel wat ervaring hebt. We hebben een enthousiast team van instructeurs die elk jaar met veel plezier de cursus geven. Gezelligheid én veiligheid staan voorop, maar ook de leergierigen komen aan bod: we volgen het opleidingsprogramma van de CWO (Commissie Watersport Opleidingen). Dat is het landelijke uniforme vaaropleidingen programma.
De cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen van 2,5 uur. Zeilcursus volwassenen in de polyvalk: Nog slechts 1 plek
Lesdata: 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni, 22 juni en 29 juni; alle data ‘s ochtends les BEHALVE op 25 mei en 8 juni, dan ‘s middags les.
De kosten zijn € 81 voor HJC leden, niet leden betalen € 303 voor de cursus.
Als je mee wilt doen: geef je snel op d.m.v. het aanmeldformulier op de HJC site. Wie het eerst komt, het eerst maalt!

Tot kijk in de haven. 
Karin Obbink, 
coördinator volwassenenzeilen

 

Lezing over de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden, 18 maart 15.00 uur, 3e zondag van de maand borrel

Aan de ingang van het Noordzeekanaal bij IJmuiden wordt een nieuwe grote zeesluis gebouwd, die geeft toegang tot de Amsterdamse havenregio. De nieuwe zeesluis is 500 mtr. lang, 70 mtr. breed en 18 mtr. diep. Het wordt de grootste zeesluis van de wereld. In januari 2016 is gestart met de bouw en eind 2019 is de zeesluis beschikbaar voor de scheepvaart. Vanaf dan is de Amsterdamse haven elk uur van de dag bereikbaar. Jan Rienstra van Rijkswaterstaat is nauw betrokken bij dit project, op 18 maart komt hij vertellen over deze gigantische zeesluis. Aanvang 15.00 uur.

 

Uitnodiging ALV 23 maart aanvang 20.00 uur

Het bestuur van de HJC nodigt U allen uit tot het bijwonen va de Algemene Ledenvergadering op 23 maart 2018. In deze vergadering speelt de financiële situatie van onze vereniging een belangrijke rol. Zodra de financiële stukken beschikbaar zijn, zullen deze gepubliceerd worden op onze site onder Mijn HJC (onder code). Ook wordt in de vergadering teruggeblikt op wat zich in en rondom de haven heeft afgespeeld in het afgelopen jaar. De jaarverslagen van de diverse geledingen binnen de HJC treft u ook aan onder Mijn HJC. Het bestuur stelt uw aanwezigheid op 23 maart zeer op prijs.
Namens het bestuur,
Ben Dekkers
secretaris

Het concept financieel jaarverslag 2017 is vanaf heden te vinden onder info/HJC ( onder code ).
Financiele voorstellen bestuur komende ALV

Geachte leden,
Hierbij de voorstellen van het bestuur voor de komende ALV. Deze voorstellen worden ook nog besproken in de komende bestuursvergadering van 21 maart. Het leek het bestuur echter wel gepast om dit vast aan u voor te leggen voor de a.s. ALV van 23 maart. U kunt de voorstellen (begroting 2018, korting BTW en Tarievenlijst 2018) vinden op Mijn HJC.
Met vriendelijke groet,
Peter Unkel
Penningmeester Haarlemsche Jachtclub

 

Havenmeester

De vacature voor havenmeester bij de HJC heeft veel belangstellenden getrokken en een paar bestuursleden hebben samen met een paar andere betrokkenen een flink aantal gesprekken gevoerd met de op het eerste oog meest geschikte kandidaten.
Uit de wandelgangen bemerken wij een grote nieuwsgierigheid naar de voortgang en om die te kunnen bevredigen kan ik vertellen dat wij in de afrondende fase zijn met een in onze ogen zeer geschikt echtpaar. Alles is er op gericht per 1 april, het is echt waar, het nieuwe havenmeesters echtpaar voor te kunnen stellen. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens


 

Boten te water

In verband met de koude winter alsmede de wintervakantie van Wilco en anderen hebben wij nu de datums vast kunnen stellen voor het verplaatsen van schepen in het water, tent leeg, loods leeg en schepen te water.

Er zijn diverse leden die ons al benaderd hebben om te mogen blijven liggen op de wal, daar zij niet klaar zijn. Wij hebben gemeld dat er kosten aan verbonden zijn indien deze verplaatst moeten worden alsmede voor mogelijke extra stallingskosten.
Ook zijn er enkele leden die gevraagd hebben aan anderen wanneer zij het water in kunnen. Jammer dat zij dit niet aan ons gevraagd hebben dan hadden wij antwoord kunnen geven.

Hieronder de datums:
  • Tent leeg uiterlijk 26 maart i.v.m. verplicht afbreken van de tent voor 1 april 2018.
  • Loods leeg uiterlijk 3 april.
  • Schepen in het water van hun winterplaats naar hun eigen ligplaats uiterlijk 25 maart.
  • Eerste schepen te water vanaf 26 maart voor de schepen die nog met de Pasen willen varen. Andere schepen later conform lijst in de hal van clubhuis.
De lijst met de volgorde van te water gaan hangt vanaf a.s. woensdag in de hal van het clubhuis. Deze is gelijk aan de lijst van uit het water maar dan in omgekeerde volgorde.

Met vriendelijke groet,
Nico Hin, Wilco Dijk en Peter Vernout, havencommissaris

 

Gerard Kosters overleden

Afgelopen 10 maart is HJC lid Gerard Kosters overleden. Gerard werd lid van de haven in 1985 toen zoons Eelco en Timo als bemanning meezeilden in de toenmalige HJC clubcadetten. Gegrepen door het enthousiasme van zijn kinderen, werd hij al snel actief in het comité Pinksteren. Tijdens het WK cadet in Andijk was hij verantwoordelijk voor de PR. Tussen 1992 en 1997 vervulde hij de functie van wedstrijdcommissaris in het bestuur van de HJC. Gerard was een bijzonder enthousiaste en betrokken persoon die graag zijn steentje aan de haven bijdroeg, met name aan het jeugdzeilen. Samen met zijn vrouw Mieke bracht hij in oktober vorig jaar nog een bezoek aan de HJC tijdens het jubileum. Gerard was toen al geruime tijd ziek. Gerard is 72 jaar geworden. Wij wensen Mieke en kinderen veel sterkte met dit verlies.
Namens bestuur en leden HJC,
Nico Hin.

De dankdienst zal plaatsvinden op vrijdag 16 maart om 11.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24, Haarlem.
Na de dienst kunt u de familie ontmoeten en staat er een kop koffie voor u klaar verzorgd door 'Jansje', een project waar Gerard zich tot het laatst met hart en ziel voor heeft ingezet.
Daarna begraven we Gerard op de Algemene Begraafplaats Bloemendaal, Bergweg 64, Bloemendaal. 

Vis eten 10 maart 18.00 uur

Op deze dag gaan we kabeljauw eten in ons clubhuis, de vis wordt gebakken door onze kampioen vis bakken Dick de Haan, wie kent hem niet. De kabeljauw zwom de nacht nog in de zee, dus verser kan niet. De vis wordt geserveerd met verse salade met tomaat en eieren, ik noem het sla uit oma's tijd en uiteraard met heerlijke patat en huisgemaakte ravigotte saus. Als dessert een Dame Blanche en koffie toe. En dit alles voor de prijs van slechts € 12,50 p.p. Wees er snel bij, dit is zo populair, verleden jaar was het binnen 2 uur uitverkocht, 60 mensen is het maximum. Opgeven kan via deze link.


 

Rondje Mooie Nel 11 februari 14.00 uur

Op 11 februari 2018 wordt er weer gewandeld en hardgelopen rond de Mooie Nel. De wandelaars vertrekken om 14:00 uur en de hardlopers om 14:30 uur, de afstand is 9 km. De start en finish zijn bij de voordeur van het clubhuis. Onderweg is er een pauze ingelast bij HZV, waar we warme chocomelk kunnen drinken. Wie bij de hardlopers als eerste aankomt, wint een wisselbeker. Om de calorieën weer aan te vullen is er voor iedereen om 18:00 uur een boerenkoolmaaltijd (ook voor niet wandelaars). Meedoen met de wandeltocht en hardloopwedstrijd is gratis, voor de boerenkoolmaaltijd betaal je €5,00 p.p. (kinderen tot 12 jaar €3,00). Opgeven kan bij Marja van Meerwijk 023-5373667.

 

Enige hinder zondag 18 februari 2e Mooie Nel cross Schoteroog

Zondag 18 februari zal er op het ‘Schoteroog” (t.h.v. Mooie Nelpad 5) een hardloopevenement gehouden worden van 10:00 - 14:00uur. Het gaat hier om de 2e Mooie Nel cross. Uiteraard zal het parkeerterrein en de weg gewoon open blijven voor openbaar gebruik. Het gaat hier om de heuvel en het fietspad ervoor waar de wedstrijd op zal plaatsvinden. Mogelijk kunt u hier enige hinder van ondervinden. Het spreekt voor zich dat de hinder zoveel mogelijk beperkt wordt. Tijdens het evenement zullen de voetpaden en ruiterpaden op het evenementen terrein niet toegankelijk zijn voor derden. Hopende op uw begrip.
Indien er nog vragen zijn kunt u zich wenden bij de organisatie via cross@loopgroep03.nl
Op de dag zelf is de organisatie telefonisch te bereiken op 06-50925015.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter Haarlemsche Jachtclub

Lezing Mini Transat 18 februari 15.00 uur- 3e zondag v.d. maand borrel 16.00 uur

Mini Transat, de grootste zeilwedstrijd voor kleine zeilboten. De start is in La Rochelle (Frankrijk) en de finish in Martinique. Sander van Doorn is de enige Nederlander die vorig jaar meegedaan heeft met deze race en hij wil graag zijn verhaal vertellen voorafgaande aan de 3de zondag v/d maand borrel. 18 februari, 15.00 uur.

Van de havencommissaris

Het is bijna de laatste werkdag van Erik Keulen, de havenmeester, 31 januari 2018 is zijn laatste werkdag bij de HJC. De zoektocht naar een nieuwe havenmeester willen wij zorgvuldig en niet overhaast doen en er is dus geen onmiddellijke vervanging. Omdat het bestuur het niet wenselijk acht dat de haven onbeheerd is, hebben wij gezocht naar een tijdelijke oplossing en die gevonden in de heer John Meijer. Hij zal anti-kraak in de woning van de HJC gaan vertoeven en daarbij zo veel mogelijk alles in de gaten houden. Daarnaast zal hij zorg dragen voor het openen en sluiten van terrein, clubhuis en loods en de telefoon aannemen indien nodig. Het bestuur is tevreden met deze oplossing en wenst John veel plezier gedurende zijn aanwezigheid op de HJC. Nadrukkelijk vragen wij uw aandacht voor het feit dat hij in verband met medische beperkingen niet mag werken. Hij doet wat hij kan als vrijwilliger. Houdt u hier a.u.b. rekening mee. Erik heeft hem ingewerkt en samen zijn zij nu bezig om het opgestelde lijstje van uitvoerende zaken door te nemen. Heeft u vragen of gaat er iets niet goed neemt u dan contact met mij op s.v.p.
Wij zijn druk bezig met sollicitanten voor een nieuwe havenmeester, voorkeur een havenmeesters echtpaar, en zodra deze met het succes de selectieprocedure heeft doorlopen zullen wij u hierover informeren. Verdere info volgt in de eerst volgende Schuimspatten en A.L.V, in maart.
Het bestuur stelt het zeer op prijs dat Wilco Dijk zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van havencommissaris. Vooruit lopend op de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering loopt Wilco inmiddels als “schaduw havencommissaris” mee.
Peter Vernout, havencommissaris

 

21 januari, 3e zondag van de maand borrel + lezing "Marsdiep nu eens vanuit de bodem bekeken"

Drinkwaterbedrijf PWN is er samen met LMR. Drilling in geslaagd om over een lengte van 4.600 meter en op een diepte van 85 meter een nieuwe waterleiding aan te leggen van Den Helder naar Texel. Dit gebeurde door horizontaal gestuurde boring. Nog nooit eerder op de wereld is een leiding over zo'n lengte d.m.v van deze boortechniek aangelegd, dus een wereldprimeur.

Als projectmanager van dit project wil Ton Bennen uitleg geven over de aanleiding, voorbereidingen en uitvoering van dit project.. Hij presenteert zijn verhaal met behulp van een powerpoint en film op 21 januari, aanvang 15.00 uur.

 

Wild eten 20 januari 17.00 uur

Topkok Ton Beeren komt ons weer verblijden met zijn overheerlijke hazenpeper. En dit alles voor de prijs van € 10,00 p.p.
Wild menu:hazenpeper, aardappelpuree, rode kool, cranberrysaus.
Wees er snel bij want vol is vol, aanvang 17:00 uur borrelen en om 18:00 uur aan tafel. Opgeven kan via deze link, of bij Marja van Meerwijk 023-5373667.

 

Elektriciteits bemetering

Na de proefperiode van de afgelopen maanden zijn er geen obstakels meer om per 1 januari te starten met de bemetering van het elektriciteitsgebruik voor de ligplaatsen in het water. Voor de meeste ligplaatshouders in het water is de werkwijze inmiddels bekend maar een enkeling is nog niet in het bezit van het daarvoor benodigde pasje. Dit pasje kan worden opgehaald bij de havenmeester. Een handleiding treft u hier aan. Alle meters zijn per 1 januari op nul gezet dus wordt begonnen met een “schone lei”
Peter Unkel, penningmeester


 

Blauwe golf

Wil je meer weten over belangenbehartiging voor de toervaart onder het motto “varen doe je samen” dan zijn daar twee filmpjes over. Een filmpje over de Blauwe golf in het algemeen en een filmpje over de blauwe golf door Haarlem met uitleg door Auke Bender.

 


Clubhuis en loods gesloten tijdens kerstdagen

Het bestuur deelt u mede dat het clubhuis en de loods zijn gesloten van 24 t/m 26 december. Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen ! P.V. 

Kerststukjes maken 16 december 14.00 uur

Kerstsfeer in huis halen met zelfgemaakte stukjes, die gecreëerd kunnen worden in het clubhuis onder het genot van een glaasje glühwein.
Wij nodigen iedereen van harte uit om ook eens gezellig te komen. Er is altijd meer dan genoeg groen en oase, er zijn kaarsen en er is decoratiemateriaal.Maar eigen materiaal (schalen/bakjes) meenemen mag natuurlijk ook. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de aanschaf van materialen e.d.

 

Nieuwjaarsreceptie HJC 1 januari 2018 16.00-18.00 uur

Volgens traditie start de HJC het 101e verenigingsjaar met de altijd erg gezellige nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis aan de Mooie Nel. Het bestuur nodigt alle leden en donateurs van harte uit om het glas te heffen op een mooi en voortvarend 2018.

Namens het bestuur,
Wilko Emmens, voorzitter

 

Bestellen via OnzeClubWinkel levert de club geld op


Steeds meer leden bestellen via webshops zoals Coolblue, Hema, Wehkamp, Booking.com of Bol.com. Ook wordt er online geboekt bij reisorganisaties, verzekeringen afgesloten of inktpatronen bestelt. Doe dat voortaan via OnzeClubWinkel en het levert de club geld op.
Lees hier verder.


 

Vrienden van het HJC jeugdzeilen

Het jeugdzeilen bij de HJC zit in de lift. De HJC trailer wordt met regelmaat gebruikt om 6 optimisten naar Combi wedstrijden bij andere verenigingen te vervoeren en de ribs van de HJC gaan mee om de beginnende en gevorderde wedstrijdzeilers in de Optimist of Splash op het water te begeleiden. Kinderen enthousiast maken voor het zeilen in het algemeen en voor het wedstrijdzeilen in het bijzonder, past in het jeugdbeleid dat door de HJC wordt gevoerd.

Leden van ons  HJC Zeilteam dragen allemaal een gesponsord HJC jack. Dit is goed voor de uitstraling van de HJC op de wedstrijdvelden en het teamgevoel van de zeilers.
Naast de doordeweekse zeillessen, wordt er de afgelopen jaren Zomerzeilcursussen voor beginnende Optimist zeilers georganiseerd om aan de groeiende belangstelling voor het zeilen bij de HJC te voldoen. Zo hebben er jaarlijks circa 90 kinderen les bij onze vereniging. We stimuleren ouders om mee te helpen en lid te worden van de HJC, zodat het jeugdzeilen uiteindelijk als mede-basis kan dienen voor een gezonde groei van de Haarlemsche Jachtclub.

Vanzelfsprekend kost het begeleiden van zoveel jeugzeilers de nodige energie, tijd en geld. De jeugdcommissie heeft nog een heel aantal plannen op de plank liggen om het jeugdzeilen bij de HJC nog leuker te maken. Zo willen we een Valkenweekend opzetten, een overdekte stalling voor meer optimisten op de haven krijgen en, bij voldoende zeilers, een enkele keer groot water training aanbieden. Ook willen we graag meer zeilers die overstappen naar de Splash en actief blijven zeilen in de regio.

Om al deze plannen te kunnen verwezenlijken zijn we op zoek naar 'Vrienden van het HJC jeugdzeilen'. We zoeken mensen of bedrijven die ons enthousiasme delen en willen ondersteunen. Voor 50 euro per jaar komt uw naamplaatje op het 'Vriendenbord' in de hal van ons clubhuis te hangen. De link naar het aanmeldingsformulier staat hier. Namens alle HJC jeugdzeilers, hartelijk dank!
 

Nieuwjaarsreceptie, Kerststukjes, Sinterklaas en andere foto's

Er zijn weer veel foto's geplaatst in het fotoalbum o.a. van Nieuwjaarsreceptie, Kerststukjes, Sinterklaas en de mosselavond. Deze zijn te vinden met de bekende toegangscode op Info / Mijn HJC.


 

De kerstboom staat weer

Zoals ieder jaar hebben Marja van Meerwijk en Goke van Beijeren de kerstboom weer opgetuigd. Hij ziet er weer prachtig uit!


 

Lezing: Twee seizoenen Cariben 17 december 14.00 uur

Let op: gewijzigde aanvangstijd 14.00 uur.

In juni 2015 vertrokken Leo & Maaike Roelofs voor een rondje Atlantic. Twee jaar later zijn ze terug gekomen en vinden het leuk om over hun reis te vertellen.

Deze ging langs de Spaanse ria’s, Portugal, Madeira en de Canarische eilanden. Met daarna de oversteek over de Atlantische oceaan via de Kaapverdische eilanden. Zij vertellen uitgebreid over hun ervaringen op de Caribische eilanden en hoe het met hun boot is gegaan.

Dit gaan ze doen op 17 december om 14.00 uur voorafgaande aan de 3de zondag v/d maand borrel.


17 december 3e zondag van de maand borrel

Op 17 december is het weer tijd voor de 3e zondag van de maand borrel, 16.00 uur-18.00 uur.
Komt allen gezellig langs. Voorafgaand is de lezing van Leo en Maaike over hun reis naar de Cariben die om 14.00 uur begint.

Notulen ALV november

De notulen van de algemene ledenvergadering van 24 november 2017 zijn in te zien op Mijn HJC. De behandeling en de vaststelling daarvan zal plaatsvinden op de volgende algemene ledenvergadering op 23 maart 2018.
Ben Dekkers
ssecretaris 

Clubhuis gesloten

Wegens het in de was zetten van de vloer is het clubhuis zaterdag 2 december gesloten.


 

Schuimspatten nr.4-2017


De laatste Schuimspatten van het jubileumjaar vindt u in uw mailbox of als PDF in te zien op de website onder het kopje Mijn HJC.
In deze editie informatie over de communicatie binnen de vereniging en het vrijwilligersbeleid, dit in navolging op wat er is besproken tijdens de ALV. Verder wordt de procedure voor het draaien van een bardienst nog eens duidelijk uitgelegd en natuurlijk zijn er weer aankondigingen voor leuke evenementen en lezingen tijdens het winterseizoen.


 

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 november in ons clubhuis om 20.00 uur. Het bestuur hoopt op een grote opkomst, natuurlijk voor de vlaggendragers die wij zoals gewoonlijk in het zonnetje zetten maar vanzelfsprekend ook voor de andere onderwerpen zoals de begroting en tarieven voor volgend jaar, het meerjarenplan van het watersportverbond en last but not least het voorstel om Auke Bender tot erelid te benoemen. De volledige agenda wordt begin november toegestuurd en bijbehorende stukken zullen dan ook op het besloten deel van de site te vinden zijn. De ALV is HET moment om mee te praten over de toekomst van onze club.

 

 


Begroting 2018 voor de ALV van 24 november

Van de Penningmeester,

Op Mijn HJC de voorgestelde begroting 2018.
De bedragen kunnen substantieel afwijken van de begroting 2017. Dit heeft als reden dat we de BTW op ingekochte producten niet meer kunnen terugvorderen bij de belastingdienst. Hier wordt hier op de ALV een toelichting op gegeven.
Tevens zullen we de noodzaak van het handhaven van de hoogte van de liggelden toelichten.

Met vriendelijk e groet,
Peter Unkel
Penningmeester


 

3e Zondag van de maandborrel


Aansluitend aan de lezing van zondag 19 november is het weer tijd voor de inmiddels traditionele, gezellige 3e zondag van de maand borrel.

Sinterklaasfeest zondag 26 november 14.00 uur

Van onze correspondent in Spanje hebben we vernomen dat Sinterklaas zich al aan het warm lopen is voor een bezoek aan Nederland, en de zwarte Pieten zijn druk bezig om alle cadeaus weer in te pakken, de stoomboot heeft een onderhoudsbeurt gehad en staat klaar om af te varen.
Nu maar hopen dat Sinterklaas ook de haven van HJC weet te vinden.
De aankomst van de boot verwachten we zo rond 14.30 uur. Vanaf 14:00 uur kunnen de kinderen in het clubhuis tekeningen maken en liedjes zingen in afwachting van de goede Sint.
De Sint wil graag weten welke kinderen er komen, dus ouders als u het onderstaande e-mail adres wil noteren en daar de gegevens van het kind naar toe wil sturen, dan zorgen Sinterklaas en zijn pieten dat ze een onvergetelijke middag hebben.
Opgeven bij: emmavanderknaap@gmail.com


 

De Poelsnipbeker

Sinds 1957 wordt ieder jaar de Poelsnipbeker uitgereikt. Dit gebeurt tijdens de HJC najaarsvergadering, aan de zeiler die de meeste officiële starts maakt in het seizoen dat loopt van 1 november tot 1 november. Officiële wedstrijden hebben in principe altijd een notice of race en zijn in ieder geval georganiseerd door een wedstrijdcomité en er moet een protestcomité zijn. Speciaal is dat de starts op de Mooie Nel dubbel tellen.

Wil jij ook in aanmerking komen voor het winnen van de Poelsnip beker? Dat kan, stuur een lijstje op met de starts die je dit jaar hebt gemaakt, geef daarbij aan wanneer en bij welk evenement. Stuur dit naar: wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl. En wie weet neem jij de beker mee naar huis na de komende jaarvergadering.

Bert van Veldhuijsen.


Lezing "veilig gebruik van gas aan boord" zondag 19 november 15.00 uur

Elk jaar gebeuren er weer gasontploffingen aan boord van pleziervaartuigen, persoonlijke ongelukken en materiële schade zijn vaak het onnodige gevolg. Helaas wordt door veel schippers het gevaar van een ondeugdelijke gasinstallatie onderschat, achterstallig onderhoud en slijtage aan de installatie zijn het gevolg.

Leo Middelkoop van GasVeilig.nl geeft 19 november een lezing over het veilig gebruik van gas aan boord van pleziervaartuigen, aanvang 15:00 uur. Tevens bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken, om de gasinstallatie te laten keuren.


Renée in Zuid-Korea

Van 14 t/m 18 november doet Renée met haar team mee aan de Busan Cup Women's International Match race. Deze wedstrijden worden gehouden in Busan, Zuid-Korea.

De uitslagen staan hier. De Facebook pagina hier. De Busan website hier.


 

Viswedstrijd 11 november 13.00 uur

De traditionele viswedstrijd van HJC is dit jaar op 11 november, de start is om 13:00 uur en het eindsignaal klinkt om 16:00 uur.

Wie o wie vangt de grootste en of meeste vis; snoek, karper, voorn en baars, het zwemt allemaal in de haven.

Deze uitdaging is voor jong en oud, voor koffie en warme chocolademelk wordt gezorgd.

Meedoen is gratis en na het vissen heeft onze befaamde kok Nico Hin weer een verassingsmaaltijd klaar.

Ook niet vissers zijn welkom om te komen eten. Om de kosten van het eten een beetje te drukken wordt er een kleine bijdrage gevraagd.


Havenmeester weer aan het werk.

Woensdag 8 november is de havenmeester beter gemeld en is hij weer volledig aan het werk.
Peter Vernout, havencommissaris

Procedure bardienst

Uit gesprekken met leden merken wij dat de afspraken voor het vervullen van een bardienst niet bij iedereen duidelijk zijn. Daarom hierbij alles nog eens op een rijtje.

Het lidmaatschap van een vereniging brengt met zich mee dat leden zich ook inzetten voor de vereniging. Bij de HJC is de “bardienst” daarvan een belangrijk voorbeeld, deze wordt als enige activiteit daadwerkelijk voor u ingepland. Hoe dat in zijn werk gaat leggen wij hieronder uit.

Van leden die een boot op de haven stallen in het water, loods, of op het haventerrein verwachten wij dat zij minimaal één maal per jaar één bardienst vervullen. Dit wil niet zeggen dat leden zonder boot niet op de barlijst gezet kunnen worden. De leeftijd waar tussen men bardienst draait loopt van 18 tot 70 Jaar.

Er zijn veel leden die zich o.a. bij evenementen voor de vereniging inzetten, wij horen vaak dat men dit ziet als vervanging van de te vervullen bardienst. Dat is niet zo. Als al de leden die regelmatig iets doen voor de club geen bardienst zouden hoeven draaien is de barbezetting n.l. niet meer rond te krijgen. Ook horen wij vaak dat er afspraken gemaakt zouden zijn dat men geen bardienst zouden hoeven draaien. Deze afspraken blijken moeilijk te achterhalen.

Het is natuurlijk mogelijk dat door bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken men niet in staat is zijn dienst te vervullen. Als u dat tijdig meldt dan houden wij daar rekening mee en maken hier een aantekening van in het administratiesysteem (e-captain) zodat u niet meer op de barlijst wordt gezet.

Hoe gaan wij te werk; zodra iemand op de barlijst wordt gezet krijgt hij of zij een mail met de vermelding van datum en tijd waarop men wordt verwacht voor de bardienst. Wij verwachten dan een bevestiging te ontvangen, of bericht als men echt verhinderd is zodat vervanging kan worden gepland. In de week voor de bardienst krijgt men nog een herinnerings-mail.

Het valt ons op dat er nauwelijks leden zijn die zich zelf op de barlijst zetten. We stellen u daarvoor in de gelegenheid, dat scheelt een hoop geregel en u bent ingepland op een tijdstip dat u zelf het beste past. Geef de datum dat u wil draaien tijdig door aan: bardienst@haarlemschejachtclub.nl

De meest actuele barlijst staat hier. In de Schuimspatten, die één maal in de drie maanden uit komt, is de barlijst ook terug te vinden.

Op de dag van de bardienst

De bardienst begint om 12.00 ( in de wintermaanden om 15.00 uur ) of tenzij anders vermeld of afgesproken is. Om 17.45 uur geef je “de bel” voor de laatste ronde!!!!

(De bardienst wordt daarna door NIEMAND overgenomen!!!)

Daarna begin je al met de laatst gespoelde glazen af te drogen en terug te zetten en de tap schoon te maken met een sopje!!!! Als laatste haal je een vochtig doekje over de bar.

De havenmeester of als wij aanwezig zijn, sluiten af.

Tip

1. Maak van uw bardienst een feestje, meldt vrienden en bekenden dat je bardienst hebt en nodig ze uit.

2. Het is belangrijk dat het e-mail adres en telefoonnummer in onze administratie klopt, dit is eventueel zelf aan te passen op de leden-loginpagina op de site.

3. Bij onduidelijkheden achter de bar is er altijd wel iemand die u even verder op weg helpt.

Met vriendelijke groet,

Arie en Mirjam van de Koppel

bardienst@haarlemschejachtclub.nl, Tel 06-12386973


Mosselen eten zaterdag 4 november 18.00 uur

Vroeger zeiden de mensen de R is in de maand we kunnen weer mosselen eten, dat is niet helemaal waar; mosselen worden tegenwoordig gekweekt en daardoor kun je ze het hele jaar eten. Mosselen eten is heerlijk en gezond, mosselen bevatten veel eiwitten en weinig vet bovendien zijn mosselen rijk aan mineralen. Het vet van de mosselen behoort tot de categorie onverzadigde vetzuren en leidt niet tot verhoging van het cholesterolgehalte en met een heerlijk wit wijntje erbij zijn ze nog lekkerder. Door scherp inkopen van Henk van Beijeren kunnen we de prijs laag houden: € 10,00.

Opgeven kan hier.

Geef je snel op er kunnen maar 50 mensen mee eten en vol is vol.


Havenmeester beperkt inzetbaar

Beste allemaal,

Na het veel goede nieuws de afgelopen periode moet ik jullie op de hoogte stellen van een flinke tegenvaller. Afgelopen woensdag 18 oktober heeft de havenmeester bij het schoonmaken van de motormaaier zijn hand behoorlijk verwond. Hij is in het ziekenhuis behandeld, maar mag zijn hand voorlopig niet belasten. Het bestuur betreurt het voorval zeer en wenst Erik een snel en goed herstel toe.

Nu komt iets dergelijks natuurlijk nooit gelegen en zeker in deze periode van het begin van de winterstalling niet. De havencommissaris probeert zo snel als mogelijk voor vervanging zorg te dragen, maar dat is niet een twee drie gebeurd. Het is daarom niet te voorkomen dat het schema voor uit het water halen van de schepen moet worden aangepast. Diegenen waarvoor dat van toepassing is zullen telefonisch op de hoogte worden gebracht.

Wij doen onze uiterste best om het ongemak voor iedereen zo veel mogelijk te beperken maar vertrouwen op uw begrip.

Mochten er vragen zijn neem dan svp contact op met de havencommissaris, Peter Vernout.

 

Schoonmaak ploeg

Ons clubhuis is het visitekaartje van de club en dagelijks wordt dit door de havenmeester schoon gehouden. Toch kan enige extra aandacht geen kwaad en in het verleden hebben wij goede ervaring opgedaan met een schoonmaakploeg die periodiek de puntjes op schoonmaak I zet. Dat willen wij ook nu weer organiseren. Goke van Beijeren heeft op zich genomen om een en ander te coördineren en zoekt een paar vrijwilligers die deze schoonmaakploeg willen bemensen. Vele handen maken licht werk en gezellig is het natuurlijk ook. Aanmelden kan bij Goke van Beijeren.

Wilko Emmens

Voorzitter

 

 

 


Foto's Jubileumweekend staan op de site. Kijken maar!

De foto's van het HJC Jubileumweekend staan op de site. Klik op de button 'info' en daarna op 'mijn hjc'. De code die je moet invullen is die van het hek van de HJC. Klik op de link 'foto's algemeen' om naar de foto's van het jubileum te gaan. Er staan wel meer dan tien mappen met foto's voor je klaar. Zo kan iedereen er zijn favorieten uithalen. Je scrolt heel makkelijk door de albums heen. We wensen je veel plezier bij het kijken!

 

 


Lezing Henny Zomerdijk en Tjerk Koops, aansluitend 3e zondag van de maand borrel

Op 22 oktober om 15.00 uur starten we weer met de 3e zondag van de maand borrel. (Eigenlijk deze keer 4de zondag) De borrel is een maand vervroegd; normaal starten we in november, maar omdat Henny Zomerdijk en Tjerk Koops een reis om de wereld gaan maken, ze vertrekken in november, willen ze hun verhaal vertellen over de voorbereiding en tevens afscheid nemen van de clubleden.

Vanaf Las Palmas steken ze op 19 november over naar St. Lucia, een reis van 2700 mijl, en op 6 januari 2018 gaan ze met 40 boten de wereld rond.

Eenieder die van avontuur houdt en misschien ook nog eens zo’n reis wil maken, is het een aanrader om hun verhaal aan te horen en vragen te stellen.

Na afloop nemen we, onder het genot van een borrel, afscheid van Henny en Tjerk.


Mijn HJC en foto's

Omdat de pagina's 'Ledenlogin' en 'Ledenpagina' teveel op elkaar leken heeft de Ledenpagina een nieuwe naam gekregen nl 'Mijn HJC'. Deze pagina is te vinden in het menu onder 'Info'. De pagina opent u met de bekende code die ook voor het toegangshek wordt gebruikt. Op deze pagina zijn nog steeds o.a. de bekende zaken te vinden zoals Notulen, Financiele verslagen, oudere Schuimspatten en veel contactpersonen. Maar ook een kolom met waar er allemaal foto's zijn geplaatst. De bekende foto's worden op veler verzoek weer geplaatst in een klassiek fotoalbum. LR


Bescherming persoonsgegevens

Op de site staan soms documenten waarin telefoonnummers en/of mailadressen van leden staan vermeld. Een voorbeeld daarvan is de barlijst, doel van de vermelding daar is dat leden die verhinderd zijn om hun bardienst te doen op de voorgestelde datum en tijdstip zelf het initiatief nemen om met een ander op de lijst van bardienst te ruilen. Deze zelfwerkzaamheid scheelt veel tijd.

Volgens de wetgeving mogen bij namen echter geen telefoonnummers en andere persoonlijke data vermeld worden als die openbaar zichtbaar zijn. Dat geldt in ieder geval voor publicaties op het niet besloten deel van de site en in de Schuimspatten tenzij daarvoor (persoonlijk) toestemming is verleend. Natuurlijk wil en moet de HJC zich aan de wet houden. Recent is ook bezwaar geuit bij de vermelding van deze persoonlijke gegevens.

Het bestuur heeft daarom besloten om bij aanvraag van het lidmaatschap hier toestemming voor te vragen en middels de nieuwsbrief aan bestaande leden te vragen of zij bezwaar hebben tegen vermelding.
Vanzelfsprekend maken wij van uw toestemming zo min mogelijk gebruik. Het bestuur verzoekt u daarom bij de secretaris kenbaar te maken wanneer u bezwaar heeft tegen vermelding ( secretaris@haarlemschejachtclub.nl).

Mocht het zo zijn dat een relatief groot aantal leden bezwaar heeft tegen vermelding, dan zijn wij genoodzaakt informatie die hieraan onderhevig is op een besloten deel van de site te plaatsen.
De ervaring leert echter dat toegang daartoe door middel van een wachtwoord belemmerend werkt. 


ONZE SPONSORS

© 2018 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Sitemap - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix