Nieuws archief

BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE LEDEN

leeg


Haven tot nader order gesloten

In verband met het coronavirus is de haven tot nader order van het bestuur a.i. gesloten. vragen kunnen naar voorzitter@haarlemschejachtclub.nl (Wilco Emmens a.i.)

update - DE HAVEN IS PER DIRECT GESLOTEN

De haven is per direct gesloten. Hiertoe zijn wij genoodzaakt i.v.m. de omstandigheden.

CORONA-VIRUS EN DE HJC, bericht 2,  27 maart 2020

Aan de leden en donateurs van de HJC,

Gisteren begonnen we ons mailbericht met een zin die begint met de woorden “het is wel bijna het ergste dat een watersportliefhebber, tevens booteigenaar, kan overkomen…

Nu beginnen we de mail met een woord van dank aan allen die gisteren en vandaag gereageerd hebben op een acuut besluit. Velen hebben in korte, enkele in langere mails hun waardering uitgesproken, bij anderen riep het besluit praktische vragen op, een enkeling liet verontwaardiging blijken.

De laatste zin van het bericht van gisteren luidt                                                                                                      “we hopen op korte termijn te berichten over het vervolg”.

Als bestuur vertegenwoordigen en behartigen wij de belangen en eigendommen van de leden van de vereniging. Het bestuur is ook de formele werkgever van een op het terrein wonende havenmeester met echtgenoot. Helaas deden zich de afgelopen dagen situaties voor, die het bestuur noopten direct een veiligheidsmaatregel te treffen ten behoeve van de werknemer. Hier ging de verordening van de regering inzake zorgmaatregelen te nemen door de verantwoordelijke instantie (lees: de werkgever) boven belangen van de leden. Hiermee “kocht” het bestuur tijd om in overleg met havenmeester en havencommissaris te zoeken naar een regeling die tegemoet komt aan veiligheidsvoorschriften enerzijds en aan de belangen van booteigenaars/leden anderzijds.

Belangrijk voor de leden is uiteraard om zo snel mogelijk te weten wanneer zij weer toegang hebben tot het eigen terrein, wetende van richtlijnen die het bestuur nodig acht tijdens deze coronacrisis ter voorkoming van besmetting met het virus. De noodzaak om daarover snel helderheid te geven, realiseert het bestuur zich terdege. Ook met het oog op het op enigerlei wijze mogelijk maken van tewaterlating van boten vanaf de eerste april.

Resumerend: op basis van RIVM-richtlijnen streeft het bestuur er naar om uiterlijk                maandag 30 maart om 09.00 uur aan te geven op welke wijze het HJC-terrein betreden kan worden voor activiteiten ten behoeve van  het vaarklaar maken van de boot; tevens zal uiterlijk op dinsdag 31 maart 17.00 uur door de havenmeester bekend gemaakt worden hoe en wanneer boten te water gelaten kunnen worden.

We hopen op korte termijn via website en/of mailpost te berichten over het vervolg.

Namens het bestuur van de HJC, Sybout van der Meer, secretaris.

bericht 1:
                       

CORONA-VIRUS EN DE HJC

“Locaties moeten worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende maatregelen van het kabinet of als dit dreigt te gebeuren”.

 

Aan de leden en donateurs van de HJC,

Het is wel bijna het ergste dat een watersportliefhebber, tevens booteigenaar, kan overkomen met uitdagend mooi voorjaarsweer: niet aan de boot kunnen werken en deze ook niet te water kunnen laten gaan.

Dat is nu op ons haventerrein aan de orde. In tientallen zijn leden van de HJC deze mooie dagen naar de haven gekomen om voorbereidingen te treffen voor de te waterlating vanaf 1 april a.s. Havencommissaris, havenmeester en bestuur gingen er tot vandaag nog steeds vanuit dat we met het in acht nemen van voorzorgsmaatregelen volgens plan konden doorgaan.

Nu blijkt dat wij als bestuur toch niet de waarborgen kunnen geven, die nodig zijn voor, in de eerste plaats, de gezondheid van onze werknemer de havenmeester en haar echtgenoot en voor de leden die het terrein bezoeken voor welke activiteit dan ook, hebben wij het volgende besluit genomen:

Het haventerrein van de HJC is vanaf heden  
  – donderdag 26 maart 2020 –   
tot nader orde voor iedereen gesloten.

We hopen op korte termijn via website en/of mailpost te berichten over het vervolg.

Namens het bestuur van de HJC, Sybout van der Meer, secretaris
 

Boten te water

De havenindeling van 2020 vind u onder " mijn HJC"  De dagen waarop de boten te water gaan zijn ook weer bekend, klik hier


 

UPDATE 2 Diverse mededelingen coronavirus

I

Bericht 4:

De haven is per direct gesloten. Hiertoe zijn wij genoodzaakt i.v.m. de omstandigheden. Er volgt zo spoedig mogelijk een nieuwsbrief met toelichting.

Bericht 3: 


Het te water laten van de boten gaat voorlopig gewoon door, erchter met minden mensen en op 1,5m afstand van elkaar.

Bericht 2:

HAARLEMSCHE JACHTCLUB                                                                                      Mooie Nelweg 1010, 2031 BV Haarlem

 

Haarlem, 16 maart 2020.

 

Betreft:                                                                                                                                                        informatie van het bestuur i.v.m. Corona-virus.

 

Aan de leden,

De afgelopen week werd op het terrein en in het clubhuis van de HJC door de een meer dan door de ander de richtlijnen van het RIVM in acht genomen, zoals: geen handen schudden of “huggen”, regelmatig handen wassen, hoesten of niesen in de binnenkant van de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes, afstand houden van elkaar, wegblijven als je verkoudheidsklachten hebt. Sinds zondagmiddag 15 maart 2020 is het afgelopen met laconiek, laat staan slordig gedrag over deze richtlijnen.

Het bestuur van HJC heeft op grond van richtlijnen en voorschriften van de overheid met ingang van vandaag besluiten genomen, die vooralsnog conform de overheidsrichtlijn gelden tot en met 6 april 2020. 

 1. Het clubhuis is gesloten.
 2. Alle activiteiten in het Clubhuis zijn afgelast (voor de duidelijkheid: geen shantykoor, geen medewerkersdiner, geen koffie om 10.00 uur, geen woensdagwerkploeg).
 3. De douches zijn op slot – de wc’s kunnen wel gebruikt worden.
 4. De geplande opening van het seizoen op 5 april gaat niet door.

De veranderingen m.b.t. activiteiten van de jeugdafdeling, zoals kennismakingsdag, zwembad bezoek, enz.  zijn door de Jeugdcommissie direct gecommuniceerd met de betrokkenen.

Vooralsnog meent het bestuur dat individueel werken aan de (eigen) boot mogelijk moet zijn. Dat geldt ook voor het te water laten van boten. Mochten er van overheidswege nog striktere verordeningen komen, die consequenties hebben voor de HJC, dan zal het bestuur u daar opnieuw z.s.m. over berichten.

Hopelijk ten overvloede nogmaals het dringende verzoek: houd u aan de richtlijnen voor onderling contact en persoonlijke hygiëne. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat wij als leden van de Vereniging elkaar zullen steunen bij het handhaven van deze regels.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,                                                                                           
Sybout van der Meer, secretaris HJC

Bericht 1:


In verband met het coronavirus zijn alle bardiensten tot nader order gescrapt, de bar is voorlopig nog wel open, wilt u iets hebben bedien uzelf.
Gerbrand Janssen, clubhuiscommissaris

Van de jeugdcommissie,

Helaas moeten we na het horen van de persconferentie deze middag over de gang van zaken betreft het Coronavirus besluiten om de kennismakingsdag van 5 april uit te stellen, Ook zal waarschijnlijk de zwembad activiteit op 19 april geen doorgang vinden.

Wij gaan de kennismaking met de nieuwe jeugdleden uitstellen tot 23 en 24 april, en aan het einde van het seizoen een extra les inplannen. Als er verder nog aanpassingen nodig zijn houden we jullie op de hoogte.
 


LET OP!! Alle evenementen tot nader order afgelast

In verband met het u allen bekende virus zijn op verzoek van de overheid alle evenementen zoals de 3de zondag en de medewerkersavond afgelast. we houden u via deze weg op de hoogte.Op zondag 15 maart a.s. is het alweer de laatste 3e zondag van de maand in ons HJCafé.

 

Hans Boogert, een enthousiast zeiler en v.m. ingenieur bij Rijkswaterstaat, en Jan Pals,

Ook enthousiast zeiler en momenteel werkzaam aan de afsluitdijk, gaan ons alles vertellen en tonen waarom de Afsluitdijk aan vernieuwing toe is en waarom het een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk moet worden.


 

Interim Havencommissaris

Aan de leden,

In een eerder bestuursbericht bent u op de hoogte gesteld van het feit dat Wilco Dijk zijn activiteiten als havencommissaris heeft beëindigd.

Zoals daar al gemeld, hopen we hem op de eerstkomende ALV voor zijn werkzaamheden van de afgelopen twee jaar te bedanken.

We zijn blij dat wij in Leo Roelofs de persoon hebben gevonden, die bereid is om de taak tijdelijk op zich te nemen. We kennen het erelid Leo Roelofs als iemand die zich altijd met hart en ziel voor HJC heeft ingezet.

Zo zal hij ook zeker de interim periode invulling geven aan het havencommissariaat.

We wensen hem van harte succes toe in deze nieuwe vrijwilligersrol.


Namens het bestuur,
Herman de Bock, voorzitter HJC


(Dit bericht was helaas niet meegenomen in de nieuwsbrief)
 


Pubquiz

De HJC Pub Quiz
Wegens het enorme succes van vorig jaar geprolongeerd: de HJC Pub Quiz.
Nu op zaterdagavond 7 maart 2020 om 20 uur in ons clubhuis.


  Lees verder

van het jeugdzeilen

Van het jeugdzeilen

Maart roert zijn staart, we hopen niet dat alle wind in april op is want dat zou jammer zijn voor het zeilseizoen en de zeillessen.

We hebben de afgelopen maand al het één en ander gedaan aan voorbereiding van de lessen en de instructeursopleiding. 8 februari zijn we bij elkaar geweest voor de instructeursopleiding en op 29 februari deden we dat nog een keer en deze keer hebben we ons de halve dag onder leiding van Marcel Groot verdiept in de EHBO op en rond het water. Ook hebben de nieuwe assistent instructeurs geoefend in het maken van lesplannen. We hebben bij de zeillessen nog plek voor 4 beginners op de donderdag, en 2 plekken in de polyvalk op vrijdag.  Verder is het in overleg wat er eventueel nog mogelijk is in de groep splash/laser rs feva met club-of eigen boot, en bij de gevorderden en wedstrijdgroep met eigen boot.

Volwassenzeilen

Bij het volwassenzeilen zijn we ook actief met de indeling en het werven van nieuwe instructeurs onder onze zeilgetalenteerde leden, op 1 maart hebben we een koffiebijeenkomst om 11 uur in het clubhuis om te kijken hoe we dit op een soepele manier willen gaan inplannen. De bedoeling is om koppels te maken van 2 instructeurs die beide 4 lessen voor hun rekening nemen en de lessen in overleg met de cursist indelen in verband met vakanties, beschikbaarheid e.d. wanneer je dit leuk lijkt en aan wilt sluiten neem contact op via jeugd@haarlemschejachtclub.nl
 


UPDATE Vacature havencommissaris.

Leo neemt in ieder geval tot de najaars ALV het havencommissariaat waar.


Gedurende een tweetal jaren heeft Wilco Dijk nu de bestuursfunctie van havencommissaris vervuld.

Weinigen van de leden zullen beseffen hoeveel tijd gevraagd wordt voor de uitvoering van deze vrijwilligersactiviteit, Wilco kon deze tijd vrij maken dankzij zijn flexibele werktijden

Lees verder

Mooie Nelloop word Mooie Nelstorm kijken

Door de extreme weersomstandigheden (zie ons Windguru station) is er helaas besloten het wandelen niet door te laten gaan, Maar het was des te gezelliger tijdens de drukbezochte boerenkoolmaaltijd.

 

Meteo cursus afgelopen

De weercursus met Henk Huizinga is weer afgelopen. Het was een zeer geslaagde cursus en we hebben ook nog een van zijn gesigneerde boeken ontvangen voor de boekenkast.

 

Elektraprijzen

Van de Penningmeester,

 

U heeft van mij nog een uitwerking te goed over de verhoging van de elektra prijs van 22 naar 35 cent per kWh.

Ondertussen heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. Ik ben me na de ALV verder gaan verdiepen in de contracten die we hebben met Liander en de overige betrokkenen bij leveringen van energie aan de HJC. Hieruit bleek dat werkelijke piekwaarden die de HJC op enig moment produceert veel lager liggen dan aangenomen werd bij het afsluiten van de contracten. Wij hadden dus een veel hoger kWh contract met Liander dan noodzakelijk bleek te zijn.

Inmiddels is het contract per 1 januari herzien en substantieel teruggebracht.

Hiermee ontbreekt verder de grond om de verhoging van 22 naar 35 cent te rechtvaardigen.

Het tarief voor elektra is en blijft dus 22 cent per kWh.

Met dank aan de moderne meettechnieken waarbij we gedurende het hele jaar terug kunnen kijken wat het dagelijkse kWh verbruik is en pieken apart in beeld kunnen worden gebracht.

 

Met vriendelijke groet,

 

P. Unkel

Penningmeester.
 


Geslaagde 3de zondag

Vandaag gaf Klaas de Jong aan een vol clubhuis met meer dan 50 man een uiterst interesante presentatie over het onstaan van ons geliefde vaarwater, hij had een mooi verhaal met een groot aantal prachtige kaarten waar hij dankzij de nieuwe beamer prachtig op kon inzoomen. Hierna werd er onder het genot van een drankje nog gezellig nagepraat.

 

Update - Bart op WK 49’er

UPDATE 15-2

Bittere pil voor Lambriex & Van Vugt
De Nederlandse 49er-mannen Bart Lambriex & Pim van Vugt voeren een sterk WK en lagen gedurende de hele week op koers om een Nederlandse 49er-team voor Tokio 2020 te kunnen kwalificeren. Een top 8 landenplek zou hiervoor voldoende zijn. Op de laatste wedstrijddag zit het echter tegen en moeten de mannen een 25e en 9e plek aan hun scorebord toevoegen. Dit brengt het duo naar een 9e landenplek en de 11e plek in het overall klassement. 

"Dit is gewoon heel zuur", vertelt Van Vugt. "We moeten er net een stapje bovenop doen. Een 11e plek is niet slecht natuurlijk, maar we moeten gewoon net iets beter, dan heb je dit probleem niet."

Na het WK hebben de 49er-zeilers nog 2 kansen om aan de prestatie-eisen van NOC*NSF te voldoen. Dit kan nog tijdens de Prinses Sofia Cup (Palma de Mallorca, 30 maart t/m 4 april) en tijdens het EK 49er (Garda, 11 - 17 mei).

 

Voor de Nederlandse mannen in de 49er, Bart Lambriex en Pim van Vugt, staat er redelijk wat op het spel. Bij het WK in Geelong hebben de mannen de kans te voldoen aan de prestatie-eisen voor de Olympische Spelen van Tokio, indien zij (voor de 2e keer) een top 8 plek (landen) weten te varen.

De zeilers hebben de landenkwalificatie in de 49er tijdens het afgelopen WK in Auckland reeds binnen weten te halen en met de 8e plaats overall eveneens de eerste ‘halve NOC*NSF nominatie’ op zak. Mochten zij in Geelong wederom voldoen aan die prestatie-eis, dan is het nog een kwestie van afwachten of zij het enige Nederlandse team blijven dat aan deze eisen voldoet. Indien een ander Nederlands team zich op een later moment nog kwalificeert, zal er een interne selectie volgen.

Lambriex & Van Vugt hebben de afgelopen periode aan verschillende doelen gewerkt: “Een daarvan was onze snelheid bij licht weer verbeteren. Dat hebben we goed kunnen doen tijdens ons trainingskamp in Vilamoura, begin januari. Daarna zijn we naar Australië vertrokken en hebben we aan onze andere punten gewerkt: boathandling, starten en racen. Tijdens dit WK kunnen we onze tweede halve nominatie halen en dat willen we heel graag. Maar de focus leggen we vooral op het zeilen zelf. We willen ons niveau halen en ervan leren om betere zeilers te worden.”

Kijk hier voor de uitslagen.
 


3de zondag van februari

De 3de zondag van februari staat in het teken van "Het Spaarne", de geschiedenis van een veenrivier. Klaas de Jong gaat met behulp van foto's en kaarten alles vertellen over ons vertrouwde vaarwater Het Spaarne, de Liede en de Mooie Nel.
 

Van de jeugd

Schaatsen zit er dit jaar nog niet in, dat betekent dat je vanzelf weer verder gaat denken aan het zeilseizoen. In februari starten we met de instructeursdagen, dit jaar hebben we 5 nieuwe jeugdleden die zich opgegeven hebben om instructeur te worden. Zaterdag 8 februari komen ze voor de eerste keer bij elkaar.

Zouden jullie mij een plezier willen doen en de kinderen die doorgaan met zeilen in schrijven, dan heb ik het voornamelijk over de gevorderden en wedstrijdgroep, zodat we overleg kunnen hebben binnen de jeugdcommissie over de in te zetten trainers.

Ook wanneer je twijfelt op welk niveau je zou willen starten of wil starten bij de wedstrijdgroep of door wilt groeien naar de splash/laser/Rs feva of polyvalk groep neem alsjeblieft contact op.

Je begrijpt het al, we zitten volop in de voorbereiding.

Hartelijke groet,

Jeugdcommissie HJC

Monique Pals
 


Verwachte storm

Beste winterstallers op de kant  of in het water; check of uw schip bestand is tegen de verwachtte weersomstandigheden.

A.s. zondag 9 februari wordt stormachtig weer voorspeld, eigenlijk de eerste storm van enige betekenis dit winterseizoen.
Onze aanbeveling is om  even langs uw eigendom te lopen om te zien of deze de verwachtte zware windstoten kan doorstaan. Ik denk daarbij aan het checken van de spanbanden, kielborging en eventueel aanwezige dekzeilen, en voor die schepen die in het water liggen uw landvasten. Het is uw verantwoordelijkheid dat dit in orde is.
Onze havenmeester is met vakantie, door de weeks worden/zijn door de  vervangende havenmeesters controlerondjes gelopen, in het weekend is er echter geen vervangende havenmeester. De gedachte daarachter is dat de haven dan toch niet verlaten is omdat er altijd wel leden rondlopen.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Plaatsvervangend havenmeester 7 februari
 

Mooie Nelloop

Doe op 9 februari mee aan de ca. 10 km lange wandeltocht of hardloopwedstrijd rond de Mooie Nel.
De wandelaars vertrekken om 14.30 uur, en de start van de wedstrijd is om 15.00 uur.
  Lees verder

De meteo cursus is begonnenDe meteocursus met Henk Huizinga, bekend van het digitale tijdschrijft ZIlt is begonnen. Het was een erg gezellige en leerzame avond.
 

Geslaagde 3de zondag

Op een drukbezochte 3de zondag van de maand gaf Jaap Brouwer een uiterst interessante presentatie over de toekomst van de watersport. In zijn presentatie vol met prachtig beeldmateriaal ging hij uitgebreid in op het verleden, het heden maar vooral ook de toekomst van waterrecreatie in de breedste zin van het woord. hierna werd er nog gezellig geborreld.

 

Henny en Tjerk beëindigen wereldreis

Henny en Tjerk hebben Sydney bereikt. Hiermee sluiten zij hun wereldreis af. Hun laatste verslag kan je hier  (klik) lezen. Zij vliegen eerdaags terug en zullen de 19de januari op de 3de zondag borrel aanwezig zijn.
 

3de zondag van de maand

De 3e zondag in januari staat in het teken van "een kijkje in de toekomst van hoe over 25 jaar watersport mogelijk bedreven wordt". Een oud medewerker van Waterrecreatie Nederland houdt hierover een presentatie met heel veel beeldmateriaal. De titel van deze presentatie is; Waterrecreatie, een blik vooruit.

Hierna nog gezellig borrelen in het clubhuis.

 

Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Het was weer een traditioneel gezellige nieuwjaarsreceptie, op een minder traditionele datum. De voorzitter verwees in zijn toespraak naar zijn nieuwjaarsgroet op de website en in de nieuwsbrief. Hierna werden onder het genot van een drankje veel vertrouwde maar ook veel nieuwe gezichten begroet.


 

Nieuwjaarswens van de voorzitter

Beste Haarlemsche jachtclub leden,
De haven lag er rond kerst weer vredig en opgeruimd bij.
De wilgen waren geknot, het gras gemaaid en zo liep het jaar uit.
Een lief klein haventje met een rijke geschiedenis.
En omdat we een blauwe vlag hebben ontvangen voor een keurig verzorgde haven, leek het mij een mooie aanleiding om die blauwe lijn aan te houden.
De kernwaarden die ik wilde aanhalen werden door de koning aangehaald in zijn kerstrede;
verbondenheid, vrijheid en tolerantie.
Daarom heb ik mijn schrijven aangepast,
en een parodie gemaakt met deze kernwaarden.

Lidgenoten HJC kunnen enorm van elkaar verschillen.
Maar als je individueel vraagt hoe wij verbonden zijn, krijgt men steevast hetzelfde antwoord; de HJC
Onze band met de watersport, de gezelligheid in het clubhuis, de evenementen, ongeacht lengte, leeftijd of geslacht, al die mogelijkheden die de vereniging te bieden heeft.
En dan is er een woord dat prevaleert; vrijheid. De vrijheid die iedereen heeft om een band te vormen met de sport of hobby die ons verbind. Al 102 jaar sinds de oprichting geniet men hier van het water en de natuur, door met elkaar wedstrijden te varen, tochten te ondernemen.
Of om bij elkaar te komen en het daarover te hebben; met uitzicht op de mooie Nel !
Met zo een grote club mensen is het niet vanzelfsprekend dat iedereen dezelfde vrijheid kan genieten. En daarom is het van belang om rekening met elkaar te houden. te proberen om iemands mening in perspectief te zien van zijn achtergrond en van zijn belang.
Er is ruimte genoeg op onze vereniging om deze vrijheid te beleven.
Een ieder die zich verdiept in de vrijheid, van een ander en van zichzelf,
begrijpt dat verdraagzaamheid heel belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen wij exact datgene wat ons zo dierbaar is.
Een beetje afstand nemen helpt dan om situaties weer in perspectief te kunnen zien.

De Haarlemsche Jachtclub is nog steeds een van de meest succesvolle
zeilverenigingen in de wereld !
Achter dit succes staan mensen zoals u en jij.
500 Professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke momenten samen het beste van weten
te maken. Kapiteins, matrozen, landrotten, dekschrobbers, avonturiers, instructeurs, ambtenaren en zonnepaneel installateurs.

In de laatste dagen van het jaar komt er dikwijls hectiek in het leven. En daarmee komt er soms twijfel naar boven. Doe ik het wel goed? Heb ik wel de juiste keuzes gemaakt?
Ben ik wel een echt verenigings mens.
In de jacht naar ruimte en vrijheid kunnen we onszelf soms voorbij lopen.
En dan kan het gebeuren dat we onszelf verwijten maken als we daar niet in slagen.
Trek het je niet te veel aan als dit niet lukt. Geef en gun jezelf de ruimte.
De mens is als sociaal dier afhankelijk van anderen. We ondernemen graag dingen met elkaar;
vrienden, familie maar ook vreemden hebben wij nodig om gelukkig te zijn.
Dit is de verbondenheid die wij als mens nodig hebben.

Laten wij in het komende jaar wederom genieten van het blauwe water.
En laten u en jij, het blauw diep in de gelederen doordringen.
Dat het een mooi jaar mogen worden.

Herman de Bock.
Uw Voorzitter.
 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

KERSTMIS EN JAARWISSELING

de najaars ALV hebben de aanwezigen kunnen horen hoe levend onze HJC is. Het was alsof een vloed van activiteiten over ons werd uitgestort. In het verslag van de avond kunnen de absenten het rustig na lezen. Met name het jeugd- en jongerenprogramma maakt grote indruk. Naast alles wat met de watersport zelf te maken heeft, gebeurt er ook zoveel dat nauwelijks zichtbaar is. En dan denken we aan alles wat er door een wisselende werkgroep vrijwilligers op en rond de haven gedaan wordt.
  Lees verder

Een bericht van de tc

Beste vrienden, klussers en bijna klussers,

We hebben weer een prima klusjaar 2019 achter de rug met veel grote en nog meer
kleine klussen, met een gemiddelde opkomst op woensdag van ca. 18 leden.
Dat is best een flinke groep, maar een gemiddelde van 25 leden lijkt me nog beter.
Wij, de tc, doen er alles aan om het zo gezellig mogelijk te maken o.a. door de bekende
soep en chocomelk te verzorgen tijdens de lunch en om ca. vier uur een biertje
te drinken.
We zijn vorige week tijdens de laatste klusdag van gebakken vis voorzien en dat
smaakte geweldig. Dank aan het geweldige lid Francis Jak, zij verzorgde vijftig
heerlijke gebakken lekkerbekjes.
Ook in het komende jaar 2020 staan er weer vele klussen op de rol, en om er een paar te
noemen:
-Dertien boxen voorzien van nieuwe palen aan de buitensteiger.
-De grote overkapping afmaken voor de optimisten en lasers.
-Nieuwe overkapping maken voor de HJC fietsen
-Onderhoud van tractor, botenlift, kraan en vorkheftruck.
-Op verschillende tijdstippen in het seizoen; boten en bootjes op het terrein, in de loods
 en in de mastenloods te plaatsen en te verplaatsen.
-Nieuwe opslag maken voor stalen pijpen achter op het terrein.
-En het steeds terug kerende onderhoud en uitbreiding van onze “tuin”, een
 gigantische klus voor onze groenploeg onder leiding van Nico Hin.
-En dan het zeer grote aantal kleinere klussen van schoonmaken, aansluiten,
 verzakkingen, schilderen, etc. etc.

Rest mij namens de tc om allen te bedanken voor de geweldige inzet in het afgelopen jaar, en te hopen dat we in 2020 ook nieuwe leden mogen verwelkomen bij het klussen.
De eerste klusdag in januari is woensdag 15 januari na de koffie, en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie.

Hans Gortworst.

   

Bart op WK in Nieuw Zeeland en wordt 8ste

Bart Lambriex doet met zijn bemanning Pim van Vugt mee aan het wereldkampioenschap 49er in Nieuw Zeeland. Dat duurt van 3 t/m 8 december. Dit is het moment voor hun om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De wedstrijden en resultaten zijn hier te volgen. Een kort interview met Bart hier. Tijdens de pre-Worlds werden zij 10de, dus een goed begin.

Update: Bart eindigt dit toernooi op een achtste plek overall, hiermee heeft het team tevens een halve nominatie van NOC*NSF binnen. Scoren ze op een van de volgende grote toernooien nog een keer een top 8 notering, dan zijn ze zeker van een ticket naar Tokio. Die top 8 notering kunnen ze nog halen op het Wereldkampioenschap van 8 t/m 15 februari 2020, het Europees Kampioenschap van 11 t/m 17 mei 2020 of de Princess Sofia Regatta van 38 maart t/m 19 april 2020.
Al voor de medal race stellen Bart Lambriex en Pim van Vugt hun doel van deze week veilig: Nederland kwalificeren voor Tokio. Het duo komt dan ook blij het water af: “We hadden nooit verwacht zo goed te eindigen. We zijn ineens een heel eind op weg naar de Olympische Spelen. Dit was het eerste evenement waar we iets goeds moesten doen, daar komen we nu met veel zelfvertrouwen uit. We zijn blij met de progressie die we hebben gemaakt, en nu vol motivatie door met de punten waar we aan kunnen werken.”

  Hier komen zij de nieuwe America's Cup boot van de Nieuw Zeelanders tegen.


 

Een nieuw verslag van de Selene op wereldreis

Er is weer een nieuw verslag van Henny en Tjerk die naar Australie varen. Lees het hier
Hier kan je zien waar ze nu zijn. 

Kerstkaart van de havenmeesters

De Kerstkaart van de havenmeesters. (klik voor een vergroting)

 

HJC in het nieuwste nummer van "zeilen"

In het januarinummer van het tijdschrift "zeilen" staat op bladzijde 33 een artikel geschreven door columist Rob Bijnsdorp terwijl hij in onze haven voor anker ligt. kopen kan hier
 

Kerstaankopen via Onzeclubwinkel

Doe jij komende week kerstinkopen via het internet?
Vergeet dan niet om via  www.onzeclubwinkel.nl naar jouw favoriete webshop te gaan.
Je sponsort dan onze vereniging en je betaalt zelf helemaal NIETS extra.

Dus, koop jij een cadeau bij Bol.com, Coolblue, Decathlon, MediaMarkt of een andere webshop.
Ga eerst naar  www.onzeclubwinkel.nl.

Voor jou een kleine moeite.
Voor onze club een grote winst!

Namens het complete bestuur: Alvast bedankt voor je steun!
  


Kerststukjes maken

Op 14 december vanaf 14.00 uur bent u welkom in het clubhuis om uw eigen kerststukjes te maken. Al het benodigde materiaal is aanwezig om iets moois te maken. Alleen schalen of bakjes moet u zelf meenemen.

Namens de evenementencommisie.

 

Mededelingen van de clubhuiscommissaris

Beste leden,

Een aantal mededelingen van jullie clubhuis commissaris;

In verband met de feestdagen zal er geen bar bezetting zijn op 21 & 22 december en op 28 & 29 december.

Zoals vorig jaar al aangekondigd zal de nieuwjaarsreceptie niet op 1 januari maar op 5 januari plaats vinden, u bent dan van harte welkom om elkaar in het clubhuis een gelukkig nieuwjaar te wensen vanaf 16.00 uur.

De bar zal in de maanden januari en februari van het komende jaar niet bemand worden door een vaste bardienst. Ik doe een oproep aan de leden die het gezellig vinden om in het weekend met elkaar een drankje te drinken aan de bar, om dit met elkaar te regelen. Ruimt een ieder wel zijn eigen rommel op na afloop?
 

Lees verder

Notulen ALV

De notulen van de ALV vind u onder "mijn HJC"
 

3e zondag van de maand in het HJCafé

Op zondagmiddag 15 december om 15.00 uur zullen Alphonso Westerhof van Epifanes en Nico Jongejan van Rigo Verfcentrum allerlei praktische tips en adviezen geven voor het lakken en schilderen van schepen.
Daarna zo rond 16 uur gezellig borrelen.

Namens de evenementencommisie
 

 


Zonnepanelen aangesloten en werkend!

Vandaag zijn de zonnepanelen, welke met hulp van een grote groep laser master zeilers zijn geplaatst profesioneel aangesloten op het energienet door Marthijn van Meesterwerk in bouw en verbouw. 

De weersverwachting is nog niet al te zonnig, maar evengoed kunnen we beginnen met het opwekken van een aardig deel van ons eigen verbruik, wat een leuke besparing zal opleveren de komende jaren.

Via deze weg willen we graag iedereen die meegeholpen heeft bedanken voor het vele werk. Samen kunnen we een hoop.

Het bestuur.

 

Geslaagde 3de zondag v/d maand

Gisteren was weer een geslaagde 3de zondag van de maand borrel, met een interessante lezing van Hans van Ravenzwaaij.

Hierna werd er nog gezellig geborreld. 

De kandidaat voorzitter stelt zich voor

Beste HJC leden,

Soms gaan dingen in een stroomversnelling.
Nog maar net lid, word ik voorgedragen om jullie te gaan vertegenwoordigen als voorzitter.
Ik ben blij met het vertrouwen dat het bestuur in mij stelt.
En ik hoop dat jullie dat vertrouwen zullen delen.
Want kennen doen wij elkaar nog niet.
  Lees verder

Maandagavond werkploeg

Dit jaar is er 15 maandagen hard gewerkt door de maandagavond werkploeg. Het groen op de haven is keurig onderhouden en klaar gemaakt voor de winter en de loods ligt er weer keurig opgeruimd bij.

In overleg met Anja, Henk en Nico worden de werkzaamheden uitgevoerd. Het zijn veel dezelfde leden die al dit werk verzetten, maar 5 of 6 op een avond is eigenlijk te weinig. Volgend jaar hopen we op wat meer leden.

Groetjes Theo van Roode
 

geslaagde ALV

Tijdens een zeer geslaagde alv werden de vlaggendragers gehuldigd, de poelsnipbeker uitgereikt, diverse bestuurszaken besproken en de nieuwe voorzitter (de enige zonder pak op de foto) geintroduceerd.
 

Belangrijk nieuws van het bestuur

Tijdens de voorjaars ALV 2019 nam Wilko Emmens na vele jaren afscheid als voorzitter.
Aangezien er geen voorzitter beschikbaar was, nam Henk Hoogland de functie als vice-voorzitter waar.

Deze week heeft het bestuur een gesprek gevoerd met een kandidaat voor het voorzitterschap.
Op grond van dit gesprek meent het voltallig bestuur een bekwame voorzitter te hebben gevonden.
Conform de Statuten artikel 11.4 draagt het bestuur voor als voorzitter van de HJC met ingang van 22 november 2019 het HJC-lid de heer Herman de Bock.

Tijdens de komende ALV op vrijdag 22 november 2019 zal de heer De Bock zich aan u voorstellen, waarna uw instemming gevraagd zal worden.
Het bestuur hoopt van harte dat u met de voordracht zult kunnen instemmen.

Met vriendelijke groet,
Sybout van der Meer,
Secretaris HJC
 


3e zondag van de maand in het HJCafé


Op zondagmiddag 17 november om 15.00 uur zal Hans van Ravenzwaaij al u vragen over uw scheepsmotor beantwoorden en nuttige tips geven.
Daarna zo rond 15.45 uur gezellig borrelen. 

Uitnodiging ALV 22 november

Beste HJCers,

Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 november 2019, aanvang 20:00 uur in het HJC clubhuis.

Op de agenda staan onder andere:

 • Huldiging vlaggendragers en uitreiking poelsnipbeker.
 • Financiële zaken/begroting 2020/tarieven 2020.
 • Bevordering inzet van leden voor clubactiviteiten.
 • HJC plannen voor 2019 2020.
 • Diverse bestuurszaken.

De volledige agenda en de bijlagen vind u onder "mijn HJC" (klik)

 


Geen stroom i.v.m. aansluiten zonnepanelen

zonnepanelen op hun plaatsZoals u allemaal gezien zult hebben liggen de zonnepanelen op het dak, en op dinsdag 12 november zullen deze ook daadwerkelijk worden aangesloten op het energienet. Om deze reden is er vanaf 7.30 uur ochtends geen stroom op de gehele haven, en is de loods afgesloten. Naar verwachting zal de stroom in de loop van de middag gefaseerd weer worden ingeschakeld.

Het bestuur.
 

Mosselen eten


Op 9 november is er weer traditioneel mosselen eten.
Vanaf 18.00 uur bent u welkom in het clubhuis.
De kosten voor deze maaltijd zijn 12 euro pp.
Er is plaats voor maximaal 50 personen. Vol = vol.


Inschrijven kan tot 6 november. Klik hier om in te schrijven. 


Nieuws van het jeugdzeilen

De afgelopen maand stond voor de jeugd in het teken van evalueren en communiceren over de toekomst, zowel met de jeugdcommissie als met de instructeurs. De focus ligt niet op de groei van de jeugdafdeling maar op de kwaliteit van de opleiding en de doorstroom van de jeugd naar de wedstrijdgroep maar ook naar de klasse van de grotere boten zodat zij de weg naar de haven kunnen blijven vinden tot zeker 18 jaar.

Een aantal kinderen had de vraag of we ook les kunnen gaan geven in tweemans boten. We hebben daar aandachtig naar gekeken en gesproken wat dat betekent voor de kwaliteit indelingen en coaching van de diverse disciplines. We zijn tot de conclusie gekomen dat het een mooie aanvulling kan zijn op het aanbod van de diverse lessen en dat de kinderen nog een aantal jaren langer bij de Haarlemsche jachtclub actief zijn wat ook weer betekent dat we een mooie doorstroom hebben naar de instructeursopleiding. Lees verder

Cursus Praktische Meteo voor Zeilers en Motorbootvaarders


Er is een aanbod om bij voldoende belangstelling op de Haarlemsche Jachtclub een cursus meteorologie te geven in januari en/of februari 2020.
Deze cursus wordt gegeven door Henk Huizinga, bekend als weerman van het voormalige digitale tijdschrift Zilt en duurt 4 avonden van ca. 2.5 uur.
De kosten voor de cursus bedragen 100 euro per persoon bij een deelname van 20 personen. Daarbij komt nog 25 euro voor het cursusboek.

Belangstellenden voor deze cursus kunnen zich opgeven om voor 2 december 2019 een mailtje te sturen naar evenementen@haarlemschejachtclub.nl of te bellen naar Auke Bender 06-15350515.

 

Werkdag en boten uit het water


Foto's van woendag werkdag 30 oktober

Er werd woensdag weer hard gewerkt door onze werkploeg. Onderwijl haalden de havenmeesters de boten uit het water. Hier enkele foto's van 16 oktober.
 

Goed nieuws voor het jeugdzeilen


WOW! We hebben goed nieuws! De HJC heeft € 1.918,49 gewonnen in de Rabobank Club support actie om te besteden aan het laten groeien van onze jeugdafdeling! We zijn hier waanzinnig blij mee. ALLE STEMMERS ENORM BEDANKT!!!
 

Sluiting vaarseizoen

vice-voorzitter en shantykoor

Na een mooie toespraak van de vice-voorzitter werd onder begeleiding van het shantykoor de vlag gestreken door de havenmeester, en door de vice-voorzitter uitgereikt aan Leo Roelofs voor alles wat hij de afgelopen jaren -vaak op de achtergrond- voor de club betekend heeft.

Hiermee kwam dit vaarseizoen ten einde waarna er nog gezellig wat gedronken werd in het clubhuis.

Wij hopen iedereen weer terug te zien bij de diverse winteractiviteiten zoals het mosselen eten en de ALV.

 

Het shantykoor is weer begonnen


Beste HJC leden,

Vanaf donderdagavond 17 oktober het shantykoor weer begonnen. We hebben 20 leden dus er kan best wat meer bij. We zingen niet alleen maar zeemansliederen, maar ook ander bekende liedjes. Het zijn altijd gezellige avonden. We beginnen op donderdagavond om 20.00 uur met koffie en zingen tot 22.00 uur.

Als er nog leden zijn die een instrument bespelen helemaal mooi. Rob de Boer is onze accordeonist en dat is de enige dus zeer kwetsbaar.
Kom gewoon eens een keer op donderdagavond naar het clubhuis

Tot ziens,
Goke van Beijeren
tel. 023 5274958, e-mail.

 

Boten uit het water


De boten gaan weer uit het water volgens dit schema.

 
 

Foto's najaarstocht en zonnepanelen


De najaarstocht was een groot succes. Gezellig gevaren op de klipper Umoja met een lekkere barbecue. Klik hier voor enkele foto's.

De zonnecellen zijn op de loods geplaatst. Klik hier voor enkele foto's.

 

Een nieuw verslag van de Selene op wereldreis


Op 18 september zijn we begonnen met de oversteek naar de Loyaliteits eilanden, dichtbij New Caledonie. De laatste week voor wij vertrokken moest er nog veel gebeuren zoals, terug varen van Muskus Cove naar Vuda Marina, allebei heel gezellige havens. De oversteek naar Vuda marina was maar 12 mijl maar moesten daar naar toe om boodschappen in te slaan, diesel te tanken en uit te klaren bij de douane. Lees hier verder. 

Sluiting vaarseizoen


Aan alle mooie dingen komt een eind en dus ook aan het prachtige vaarseizoen van 2019. Op 12 oktober rond de klok van 16.00 uur zijn alle leden van harte uitgenodigd om het vaarseizoen van 2019 af te sluiten. Natuurlijk doen wij dat onder begeleiding van ons shantykoor en onder het genot van een drankje.
Het bestuur


 

Stem op de HJC! Laatste kans !

Beste leden en ouders,

Vandaag vrijdag 11 oktober is het de laatste kans om te stemmen op de HJC. Via de Rabobank Haarlem en Omstreken doen wij dit jaar mee aan de Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport investeert als coöperatieve bank een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen. Rabobank Haarlem en Omstreken stelt dit jaar € 100.000,- beschikbaar. Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 27 september stemmen op jouw favoriete vereniging de HJC.

 

En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?

 

Doel

We willen de kinderen verder laten groeien in de tweemans boot RS-Feva. Dit geeft meer uitdaging doordat er een extra zeil is nl de gennaker. Als we dat bereiken kunnen we de jeugd vasthouden tot aan de instructeursopleiding en het volwassen zeilen. Dit willen we bereiken door drie RS-Feva’s aan te schaffen. Deze boten zijn heel duur vandaar dat we graag in aanmerking komen voor clubsupport.

 

Stem vanaf 27 september op ons! Kijk op rabo-clubsupport.nl.

 

Vanaf 27 september kun je stemmen op de HJC. Dat kan alleen als je klant en lid bent van de Rabobank en ouder bent dan 12 jaar. Ben je wel klant bij Rabobank, maar nog geen lid? Vraag dan hier een gratis lidmaatschap.

We willen zoveel mogelijk stemmen ophalen. Dus ben je lid van de Rabobank? Ga dan vanaf 27 september naar rabo-clubsupport.nl, kijk bij Rabobank Haarlem en stem op ons! Let op: je mag twee keer stemmen op dezelfde club.

 

Hoe meer stemmen, hoe meer kans we maken op een bijdrage.

Vraag daarom ook je ouders, familie, vrienden, buren, medescholieren, studiegenoten en collega’s om op ons te stemmen en deel onze berichten op Facebook en Instagram.

 

We rekenen op je hulp!

 

Met vriendelijke groet,

Jeugdcommissie HJC

 

 


Najaarstocht

We zijn bijna aan het einde van het seizoen en dat sluiten wij af met de najaartocht. Wij gaan met maar liefst 27 boten en 75 man afmeren in Monnickendam. Wanneer wij in Monnickendam zijn gaan wij met zijn allen inschepen op de Loungeklipper Umoja waarop tijdens het zeilen een heerlijke BBQ voor ons klaar staat. Vanaf 15.00 kunnen we inschepen en om uiterlijk 16.00 varen we af! (kom op tijd dus!) Op zondag varen wij met zijn allen terug en wordt er gestreden om het Bangma Bokaal. Om 19.00 gaan de zeilschepen door de brug over het zijkanaal C en varen richting de sluis. Wanneer de sluis opengaat varen wij in colonne richting de HJC waar wij voor het clubhuis langs varen voor een salut ter ere van het einde van een fantastisch vaarseizoen. Nadat wij afgemeerd zijn in onze boxen schuiven wij aan in het clubhuis voor een borrel met bruine bonen! Graag zien wij alle leden die niet meevaren op de haven om de vloot langs te zien varen en binnen te halen! Tot zondag 6 oktober!
 

Nieuws van de vice-voorzitter

Beste HJCer,

 

Na een prachtige zomer met veel vaaruren is het naseizoen alweer begonnen. Met het bestuur hebben we alweer vele agendapunten mogen bespreken en zijn reeds begonnen met de voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 22 november.

Natuurlijk zijn we nog op zoek naar bestuursleden die ons kunnen versterken.

Soms lijkt het heel moeilijk om functies over te nemen die de voorganger zo fantastisch heeft vormgegeven maar bedenk dan dat je die ook niet zomaar kunt matchen en dat niemand dit ook verwacht. Zelfs als je met een deel van de klus wilt en kunt helpen zijn we al heel tevreden. Samen komen we er wel uit!

 

Denk je dat je met een deel kunt helpen? Neem even contact met een van ons op en we kijken samen naar hoe we dit kunnen inpassen.

We zoeken nog naar een voorzitter en een penningmeester. Let voor de inhoud even goed op de vacatures op de website en op de posters in het clubhuis.

 

14 oktober starten we alweer met “de boten uit het water”. Onze havenmeester Anja zal iedereen benaderen voor het maken van een afspraak. Natuurlijk is het op zo’n dag fijn als je wordt geholpen door een van de leden dus we vragen ook aan jou om anderen te helpen op de dag dat je de afspraak hebt. Maak dus een iets ruimer moment vrij!

 

Dan een belangrijk bericht voor de leden die in het mooie proces zitten om een ander schip te kopen. Hoe werkt dit nu? Als u een andere boot koopt die niet meer dan 2 voet groter is dan de vorige dan houdt u recht op een ligplaats. Is hij wel groter dan komt u op de wachtlijst. (U heeft dan een tijdelijke zwerfplaats) Is hij (veel) kleiner dan behoudt u ook uw ligplaats. Heeft u plannen om een (andere) boot te kopen, laat u dan vast op de wachtlijst zetten.


Dan hoop ik u allen te zien op 12 oktober wanneer we gezamenlijk het seizoen sluiten en natuurlijk op de algemene ledenvergadering van 22 november dus SAVE THE DATES!

 

Tot snel ziens!

 

Vice voorzitter

 

Henk Hoogland


 


Laser Masters kijken terug op een mooi seizoen


Omdat het inmiddels helaas weer te vroeg donker wordt is vorige week de laatste woensdagavond competitie van de Laser zeilers geweest. Met 21 deelnemers een waardige afsluiter van een mooi seizoen!

Het seizoen begon met een vliegende storm in april onder ijskoude omstandigheden. Zou koud dat de helft naar de kant moest vanwege een te koud lijf. Gelukkig werd het weer snel beter en is er gedurende het gehele seizoen onder mooie en wisselende windsterkten gevaren.

Het aantal deelnemers is wederom gestegen dit jaar. We hebben als climax 25 boten aan de start gehad, terwijl zelfs in de zomervakantie de “midzomer competitie” toch minimaal 7 boten aan de start bracht. Al met al hebben er 36 zeilers één of meer keren meegedaan en dat is een record!
Het is leuk om te zien dat het niveau nog steeds stijgt en er gevaren wordt met respect voor de regels en de sfeer. Nieuwkomers voelen zich snel thuis en genieten van de super faciliteiten die de HJC te bieden heeft. Het was dan ook des te leuker om te merken dat de Lasergroep direct in het zonnepanelen project dook en ermee aan de slag is gegaan. Oud gedienden, nieuwkomers en junioren hebben er flink aan gewerkt en maken het project binnen een aantal weken af.

Een flink aantal Laserzeilers was ook landelijk in een Laser of in een andere klasse actief. Ook daar zijn we goed zichtbaar geweest. Maar het seizoen is nog lang niet ten einde want in oktober wordt de NK Laser sprintwedstrijden in Loosdrecht bezocht door HJC’ers en is er tot de Boterletter nog voldoende te zeilen. Temeer omdat we van plan zijn om iedere twee weken op de zondagmorgen een aantal sprintwedstrijden te varen op de HJC.

Dit hele seizoen met 76 starts was niet mogelijk geweest zonder een driekoppige wedstrijdleiding. Mariska en Dick startte het seizoen totdat Victor terug was van de grote vaart. Het team wist perfecte banen neer te leggen en streng doch rechtvaardig de wedstrijden te begeleiden. Nogmaals dank daarvoor!
Adse

Uitslagen midzomer competitie
1. Adse Jelles
2. Bert Wolf
3. Michiel Wijn

HJC Laser Master van de Mooie Nel 2019
1. Frans Hin
2. Bert Wolf
3. Michiel Wijn

 
 

Zonnepanelen stand van zaken

Op 4 juli zijn de zonnepanelen voor op de loods afgeleverd. Voor de zomervakantie is er in klein comité gekeken hoe de installatie in zijn werk zou moeten gaan. Vervolgens is begonnen met het monteren van de frames op de loods. Door de geringe dakhelling was dit prima te doen, maar blijkt het toch best veel werk. Door zomervakantie heeft het werk zes weken stil gelegen, maar afgelopen maandag 16 september waren we klaar met de frames waarop de zonnepanelen worden vastgezet. Met dank aan een diverse groep Laser Master zeilers van de woensdagavond hebben we nu twee stevig gemonteerd en goed uitgelijnde frames. De komende komende weken proberen we een dagdeel te plannen waarin de panelen daadwerkelijk op het dak kunnen worden geplaatst. Laatste stap is dan het aansluiten op het stroomnet wat door de leverancier van de installatie zal worden verzorgd. En dan kunnen we beginnen met het opwekken van ca 30% van ons eigen verbruik, wat een mooie kosten besparing zal opleveren in de komende jaren.
Wilko Dijk, havencommissaris
   


 

Enquête doorvaart windparken Noordzee

Aan de leden die op de Noordzee varen,
Rijkswaterstaat Noordzee doet onderzoek naar het ruimtegebruik op de Noordzee. Hierbij is doorvaart en medegebruik ruimte in windparken aan de orde. Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het gaat om het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het Prinses Amalia Windpark (PAWP) en het windpark Luchterduinen (LUD). De windparken zijn toegankelijk onder strikte voorwaarden. Met het toegankelijk maken van de windparken heeft de Nederlandse overheid ingezet op meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee. Het recht van vrije doorvaart zoals dat geldt op de Noordzee kan hierdoor deels blijven bestaan, óók binnen de windparken.

Het Watersportverbond zet zich namens u in voor de vrije doorvaart, zodat u als zeiler of motorbootvaarder vrij bent uw koers te bepalen door de windparken. Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van de doorvaart in de windparken vragen wij u daarom om deel te nemen aan de enquête. Het invullen van de enquête duurt c.a. 8 minuten.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

Om namens onze leden op te komen voor de recreatievaart op de Noordzee is het van belang dat deze enquête door zoveel mogelijk 'ervaringsdeskundigen' wordt ingevuld. Helpt u mee? 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Regioteam Noordzee van het Watersportverbond


 

Dringende oproep aan de leden van de HJC

Vacature HJC Voorzitter, per 30 november 2019 ook voor Penningmeester en per 1 januari ook voor webmaster.

Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden van de HJC (ook nieuwe leden) om zich aan te melden voor de openstaande (bestuurs)functies. Tijdens de ALV op 22 november a.s. willen wij aan u een nieuwe voorzitter en penningmeester presenteren om het huidige, gedreven bestuur compleet te maken. Ook zijn we op zoek per 1 januari naar een webmaster. Wie staan op om de openstaande vacatures in te vullen? Meldt u nu aan bij het bestuur!

We laten de HJC toch niet in z’n hempie staan?!

Lees hier alles over de vacatures. 


Werkdagen beginnen weer

Hallo HJC vrienden,
Op 23 juni heb ik jullie namens de TC een fijne vakantie toegewenst en nu hopen wij dat iedereen die ook heeft gehad. Fijn gevaren, mooie tochten gemaakt en vooral goed weer.
Maar straks 18 september gaan we weer aan het werk en naar ik hoop hebben jullie er weer zin in. Wij zeker en we zullen ons best doen om er weer een fijn en gezellig klusseizoen van te maken. We gaan aan het onderhoud weer de nodige tijd besteden, maar ook nieuwe projecten realiseren.
Een opsomming:  
 • Nieuwbouw van een overkapping voor de optimisten.
 • Zonnepanelen op de loods aanbrengen, door een aparte groep leden.
 • Voltooien van het camera’s en verbeteren van de havenverlichting.
 • De passanten-boxen veilig maken.
 • Het bouwen van een verbeterde hout- en pijpopslag.
 • Het verven en roestvrij maken van de staalconstructies van de loods en mastenloods.
 • Het plaatsen van een steunpijp voor het aan boord stappen voor de leden die daar behoefte aan hebben. Opgeven bij de havenmeester.
 • Verbeteren van het gereedschap-en materiaalmagazijn.
 • En wat zich verder nog voordoet.
Tot 18 September. Met vriendelijke groet,
namens de technische commissie, Hans Gortworst 

Rondje windmolenpark gaat niet door

Beste HJC leden,

Voor het rondje windmolen blijkt in deze periode te weinig draagvlak. Wij zien ons dan ook genoodzaakt dit evenement niet door te laten gaan. Jammer maar helaas. Gelukkig mogen wij wel een groot deel van de club verwelkomen op de Najaarstocht. Tot dan!

Met vriendelijke groet,
De Evenementencommissie 

Nieuws van de havencommissaris

Beste clubleden,

Het vaarseizoen loopt al weer snel naar het einde, nog een paar weken en de schepen kunnen weer de winterstalling in. 

Als u afgelopen jaar met uw schip op de wal heeft gestaan, gaan we er van uit dat u dit jaar weer op de kant gaat. Wilt u echter niet op de kant maar in het water blijven of elders verblijven, willen we dat graag van u horen zodat de planning voor het hellen weer gemaakt kan worden. Ook als u om het jaar de kant op gaat vernemen we dat graag van u. Als de havenmeester terug is van haar welverdiende vakantie zal de planning zo snel mogelijk kenbaar gemaakt worden.

Tevens willen we het sleutelplan weer op orde krijgen. Na de vakantie zullen we hier mee gaan beginnen. Als u een sleutel van de haven heeft, graag even laten controleren bij Henk Dijk. Zodat het nummer hiervan genoteerd kan worden en aan uw naam gekoppeld wordt.

Als laatste denk nog even aan de lockers welke u in gebruik heeft in de loods en in het lashok, graag even doorgeven welk nummer u gebruikt als u dit nog niet gedaan heeft. Niet gemelde lockers zullen worden geopend en geruimd.

Wilco Dijk
havencommissaris


 

Najaarstocht HJC


Vier gezamenlijk de afsluiting van het vaarseizoen 2019!!!!

Na een aantal mooie jaren in Edam hebben wij voor dit jaar een nieuw concept voor de Najaarstocht. In het weekend van 4-5-6 oktober zijn alle leden met aanhang uitgenodigd om naar Monnickendam te komen en mee te zeilen met de lounge klipper Umoja. Op zaterdag vindt er aan boord een BBQ plaats en er wordt uiteraard gezeild en geborreld. Op zondag varen wij met zijn allen terug en strijden om het Bangma bokaal. In colonne varen wij vanuit de sluis naar de club waar er natuurlijk weer een heerlijk schippersmaal klaarstaat.

Heb je geen boot? Ook dan ben je uitgenodigd op de Umoja!
Voor alle info check de flyer
Let op !! De inschrijving sluit vanwege de catering op de Umoja op 8 september.  Wil je alsnog inschrijven neem dan contact op met Wouter Coosemans.


 

Hans Ruigrok van der Werven overleden

.

Werkavonden beginnen weer


Hier weer een berichtje van de maandagavond werkploeg. Van april tot juli hebben we tien werkavonden gehad. Op 2 september om 19.00 uur willen we weer starten voor vier maandagavonden. Ik hoop op een grote opkomst, want er is veel werk te verzetten. Veel handen maken licht werk, maar maakt het ook gezellig. De koffie en thee staat klaar en na afloop een drankje. Groeten Theo van Roode. 

Nieuwe barlijst


De nieuwe barlijst is gepubliceerd op ' Mijn HJC'. Kijk snel of het weer uw jaarlijkse beurt is.
 

Waterplanten Markermeer

Er wordt druk gemaaid op het IJmeer, dit is een deel  van de oogst bij Muiderzand. Op de “ waterplantmelder” app is te zien waar overlast is gemeld, maar ook is te zien waar is gemaaid. Wilko Emmens


 

Rijnland zomermonitor


Zomermonitor
De actuele stand van zaken over onder andere droogte en zwemwaterkwaliteit wordt gepubliceerd in de zomermonitor van Rijnland.
Mocht iemand zelf een beschadiging zien aan een dijk of kade, dan kan dat 24 uur per dag worden gemeld aan Rijnland via telefoon 071-306 3535. Medewerkers van Rijnland beoordelen dan ter plaatse hoe de schade kan worden beperkt en verholpen.


 

HJC genomineerd voor de Blauwe Vlag


Misschien heeft u wel eens gehoord dat een strand of jachthaven de blauwe vlag voert. Als een jachthaven de blauwe vlag voert dan betekent het dat op die haven alles tot in de puntjes verzorgd is. Men spreekt dan over een 5 sterren haven.

Organisatie de Blauwe Vlag is een internationale organisatie waarvan de Nederlandse tak havens of stranden in Nederland op verzoek komt keuren of ze genomineerd kunnen worden voor de Blauwe vlag.

Als je genomineerd bent dan beoordeelt de internationale board of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de vlag Dit gebeurt een keer per jaar. Volgend jaar mei vindt dit plaats in Elburg.
Omdat het bestuur van mening is dat de HJC alles goed voor elkaar heeft en dat ook wel getoond mag worden middels een Blauwe Vlag, heb ik afgelopen donderdag 20 juni een gesprek gevoerd met Erik van Dijk vertegenwoordiger van de organisatie de Blauwe Vlag.

Hij vertelde dat hij voor aanvang van het gesprek alvast op de haven heeft rondgelopen en aangenaam verrast was dat de HJC alles zo goed voor elkaar heeft. Alle brandbestrijdingsmiddelen, reddingsboeien en zwemtrappen waren keurig onderhouden en op de juiste afstanden van elkaar geplaatst. Hij vond de haven keurig schoon en netjes.

Verder hebben we nog een vragenlijst doorgenomen waarop we op de meeste punten goed scoorden. Uiteindelijk bleek dat we bijna aan alle criteria voldoen op enkele protocollen en beschrijvingen na. Bijvoorbeeld het havenreglement hoort in het clubhuis te hangen. Met betrekking tot de AED en 1ehulpkoffer moet er ook aan de buitenkant van het clubhuis aangegeven worden waar die te vinden zijn en zo nog een aantal van dit soort kleine zaken.

Deze gaan we de komende tijd in orde maken en dan staat niets meer een nominatie in de weg. Een groot compliment aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Peter Unkel
Penningmeester


 

Selene op wereldreis

Update 15 juli.
Het is maar 13 mijl varen naar ons volgende doel. We zijn trots op de mooi opgeknapte Selene en ze vaart weer 'supersnel'. Muskus Cove daar zijn we naar onderweg samen met een aantal WARCers. Prima windje wind en komen na 2 uur zeilen aan op dit nieuwe eiland. Klik hier.


 

Nieuw Sluisbeleid Sluis Spaarndam


Eind vorig jaar hebben bestuursleden van de Jachtvereniging Watervrienden, de Haarlemse Zeilvereniging, de Haarlemsche Jachtclub, Scouting Haarlem en de Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem gesproken met Erik van der Linden, Dolf Kern en dijkgraaf Rogier van der Sande van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het gesprek ging over de ontstane problemen bij de stremming van de Grote Sluis in augustus 2018. Deze stremming bleek nodig vanwege een extreem water tekort door de toen heersende droogte en daardoor een te grote zoutindringing vanuit het Noordzeekanaal.
De verenigingen hebben toen sterk aangedrongen bij Rijnland om na te denken hoe deze problemen, vooral op het gebied van communicatie, in de toekomst verbeterd kunnen worden.

Rijnland heeft dit zeer ter harte genomen en heeft een nieuw schutbeleid voorgesteld dat onlangs met bestuursleden van de betrokken verenigingen en Erik van der Linden en Dolf Kern van het Hoogheemraadschap van Rijnland is besproken.

Het voorstel van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor een nieuw schutbeleid houdt 4 fase’s in, t.w.;

Code groen. De situatie is normaal.
Er kan dus optimaal geschut worden.

Code geel. Er dreigt een watertekort.
Hiervoor geldt het volgende schutregime:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
Voor de recreatievaart is er eens per 2 uur een schutting heen en terug, wanneer er geen aanbod is van beroepsvaart in een tijdsvak van 2 uur.
De kolksluis blijft in bedrijf.

Code oranje. Er is een feitelijk watertekort.
Hiervoor geldt het volgende schutregime:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
De recreatievaart kan minimaal 3x per dag schutten. Afgestemd op de bedieningstijden van de brug A9 (ochtend, middag en avond opening).
De Blauwe Golf blijft dus gewaarborgd.
De Kolksluis wordt volledig gestremd.

Code rood. Er is een extreem watertekort.
De beroepsvaart kan alleen schutten op afspraak.
Voor de recreatievaart geldt een volledige stremming.
De Kolksluis wordt volledig gestremd.

Na een goede discussie, waarin duidelijk is geworden dat wel degelijk rekening moet worden gehouden met stremmingen in de (nabije) toekomst hebben de betrokken verenigingen aangegeven zich te kunnen vinden in dit voorstel van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Inmiddels heeft de recreatievaart al kunnen merken dat er wat strenger geschut wordt. De deur die de kolk halveert wordt vaker gebruikt en er wordt wat langer gewacht om meer schepen gelijk te schutten, waarbij wel rekening wordt gehouden met de brugbediening Rijksweg 9.
De bovengenoemde verenigingen stellen wel als voorwaarde dat er ruim van te voren heel goed gecommuniceerd moet gaan worden wanneer er uitzicht is op het van kracht worden of wijzigen van een code.
Hiervoor gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een communicatie protocol opstellen.

Auke Bender


 

Zonnepanelen op de loods


Op 4 juli is het dan eindelijk zover! Dan worden de zonnepanelen voor op de loods geleverd. We hebben een klein comité samengesteld die de voorbereidingen voor de installatie zal doen. Omdat het om 90 panelen gaat is het van belang dat de montage op een gestructureerde en veilige manier kan worden gedaan. Het comité bestaat uit John van Zijl, Cees van der Knaap, Frans Hin en Bernard ter Horst. Voor de daadwerkelijk installatie kunnen we nog wel wat handige (en lenige) mensen gebruiken. Aanmelden kan bij Bernard (06-48874289) We proberen tot aan de zomer vakantie een aantal avonden/dagen met een wisselende groep mensen de montage te doen. De daadwerkelijk aansluiting op het stroomnetwerk zal door een gecertificeerde installateur worden gedaan!
Bernard ter Horst
 

Van de vicevoorzitter

Beste leden van onze mooie vereniging,

Hier een woordje van uw vicevoorzitter (we zoeken nog steeds naar de ondersteuning van een voorzitter :-)) vanaf de Buizerd op vakantie!
Na een paar prachtig zomerse dagen op het Joppe nu aangekomen in het altijd fraaie Gouda (pas op de muggen).

We kijken terug op een geweldige juni-maand met tal van geslaagde activiteiten. Ik pak er zo maar twee activiteiten uit. De Combi Pinksteren was weer zeer geslaagd, ingekort met een dag vanwege de veel te harde wind maar zelfs over het afgelasten van eerste dag mocht ik voor de commissie de complimenten in ontvangst nemen. Super geregeld zo was het oordeel. Ook heb ik genoten van de vele zeeverkenners in onze haven die zo overduidelijk plezier hadden in hun activiteiten.

Onze bestuursvergaderingen in de nieuwe samenstelling verlopen uiterst soepel. Er is sprake van mooie samenwerking, onderlinge ondersteuning en ook lastige besluiten kunnen worden genomen.
Naast heel veel kleinere onderwerpen stonden de vergaderingen vooral in het licht van de plaatsing van de zonnepanelen, het harde werk aan de camerabewaking en altijd een paar leden die wat extra aandacht vragen.
De ballotage voor nieuwe leden, de teleurstellend lage opkomst op de werkavonden (die toch echt heel gezellig zijn) en de mooie activiteiten, hier staan we even stil bij de voorbereidingen en na afloop staan we samen stil bij het verloop. We praten door over de gesprekken die namens het bestuur zijn gevoerd met het Watersportverbond en Rijnland bijvoorbeeld over het schutten van de sluis in Spaarndam en natuurlijk of het lukt met de nieuwe manier van betalen in ons clubhuis.

Ik herinner u er hiervandaan nog maar even aan dat indien u iets wilt bespreken met het bestuur dat vlak voor de bestuursvergaderingen een mooi moment is waarop het bestuur u graag te woord staat.
Zo maar even een klein inzicht in ons werk.

Ik wens u namens alle bestuurs- en ereleden van onze vereniging een fantastisch vaarseizoen!!

Met vriendelijke groet,
Henk Hoogland
vicevoorzitter
Haarlemsche Jachtclub


 

Nieuws van de technische commissie

Hallo klusvrienden,

Wij als T.C. wensen alle medeklussers van het afgelopen klusjaar een geweldige vakantie en een zeer goede vaart met mooi weer en geen pech. Wij, Henk, Hans, Jos, Nico, Edwin en ondergetekende, danken jullie voor de vaak geweldige inzet en de gezelligheid tijdens en na het klussen. Wij hopen jullie na de vakantiemaanden weer terug te zien, want er is weer veel werk.

Er staan weer diversen klussen op de rol zoals het opknappen van het vlot, het bouwen van een nieuwe optimistenopslag tegen de loods, het bouwen van een nieuwe houtopslag tegen het hek, het aanbrengen van een eenvoudig hijssysteem in de mastenloods en het onderhouden van onze technische spullen.

Ook het groen op haven blijft steeds een bron van heel veel werk. Gelukkig is er steeds een vaste ploeg heel deskundige mannen en twee vrouwen, die dat elke week weer met veel inzet doen.

Ook het onderhoud aan steigers en opstallen neemt toe, denk aan camera opstellingen, havenverlichting, roestvorming staalconstructies etc. Dus ook deze punten zijn een bron van veel werk.

Voor dit vele werk zouden we zeker meer mensen kunnen gebruiken. Waar zijn al die leden die van alles toezeggen bij hun ballotage ??? We willenwoensdag 26 juni op de laatste klusdag voor de vakantie, bij de lunch voor gebakken vis zorgen door de T.C. zelf gebakken.

Na een geweldige vakantie beginnen we weer op woensdag 19 september met de eerste klusdag seizoen 2019- 2020 en naar ik hoop met nog meer vrijwilligers met nieuwe energie

Hopende op een gezellig nieuw klusjaar teken ik namens de TC en bedankt voor de inzet.
Hans Gortworst


 

Nieuws van de havencommissaris


Beste leden,

We gaan een inventarisatie maken van de kasten welke in gebruik zijn in de loods en het lashok.

Daarom verzoek ik u om bij de havenmeester aan te geven welke kast u in gebruik heeft en wat de inhoud van de kast is (ivm milieu-eisen en brandgevaar).

Kasten die geen eigenaar hebben, zullen na de vakantie (half september) open worden gemaakt en ontruimd.

Wilco Dijk


 

Henny en Tjerk op wereldreis


De stand van zaken van Henny en Tjerk die op wereldreis zijn hier.


 

Nieuws van de clubhuiscommissaris


Beste leden,

De vakantie staat weer voor de deur. Dit betekent dat er veel mensen afwezig zijn en dat de bardienst dan een probleem wordt. Daarom hebben we besloten de bardienst te laten vervallen en wel vanaf 14 juli t/m 1 sept 2019.
Dit betekent niet dat de deuren van het clubhuis zijn gesloten. Heb je zin in een drankje of een hapje dan is dit mogelijk door zelfwerkzaamheid.
Wel een oproep aan ieder die gebruikmaakt van de bar of clubhuis: ruim je zelf je boel op?
De clubhuiscommissaris en of de havenmeester zijn niet de werksters van de leden die gebruikmaken van het clubhuis.

Gerbrand Janssen 

Maandag werkavond zoekt vrijwilligers

Na vier werkavonden op de haven met maar zes á zeven man zijn de spanners van de winterbokken schoon en ingevet. Maandagavond gaan we het onkruid in de tuin weg halen, maar we hebben wel meer leden nodig om de klus te klaren. Ook de leden die nog niks gedaan hebben voor de HJC zijn van harte welkom. We beginnen om 19.00 uur. De koffie staat klaar en het is reuze gezellig.
Theo van Roode 

Overlijden Kees van den Broek

Beste HJCers,

Vandaag ontvingen wij het overlijdensbericht van Kees van den Broek. Onverwacht en nog vol met plannen is hij op 12 mei overleden.

Op de HJC was hij een graag geziene en vertrouwde verschijning. Hij verzorgde een tijd lang de posters voor de evenementen. Kees vertelde mij meerdere keren dat hij het zo naar zijn zin had en genoot van zijn mooie ligplaats op de nieuwe haven. Zijn grote passie lag bij de muziek en de laatste keer dat ik hem sprak vertelde hij enthousiast over de big band die hij aan het formeren was.

Wij zullen Kees misssen en mede namens het bestuur wens ik Marjo, kinderen en kleinkinderen sterkte in deze moeilijke periode.

Wilko Emmens

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 18 mei om 12.00 uur in de Oosterkerk, Zomerkade 165 in Haarlem. Klik op foto.

 

Nieuws over het weekend naar de Kaag


Of nou ja, het weekend dat we gaan varen maar dit jaar niet naar de Kaag. We gaan dit jaar ergens anders heen met de polyvalken! Waar we heen gaan is nog een verrassing! Kan jij het raden? We maken er uiteraard weer een leuk weekend van! Dus schrijf je snel in! De inschrijving sluit 28 mei 2019. Lees hier verder. 

Reevediep helemaal open voor recreatievaart

Het Reevediep, de nieuwe vaarweg tussen de IJssel en het Drontermeer, is vanaf morgenochtend helemaal beschikbaar voor recreatievaart. Vorige maand werd het Reevediep officieel geopend door koning Willem-Alexander, maar de laatste 150 meter meer was nog niet bevaarbaar vanwege een zaak bij de Raad van State.

Die zaak, die nog steeds loopt, draait om het al dan niet goed genoeg beschermen van natuur en dieren. Maar omdat op dit moment aan alle voorwaarden wordt voldaan, aldus de provincie, wordt de route vanaf morgen vrijgegeven. Dat betekent ook dat de recreatiesluis aan de kant van de IJssel wordt bediend.

Volgens de Provincie geldt, tot een uitspraak van de Raad van State, het huidige bestemmingsplan en dat keurt een doorgaande vaarroute goed. Dat betekent dat er dus gewoon gevaren kan worden.

"Ook op de laatste paar honderd meter, want de drie speciaal aangelegde rieteilandjes bieden voldoende bescherming en voorkomen verstoring van de Roerdomp en de Grote Karekiet", aldus de provincie Overijssel.
Hoogwater

Met het Reevediep heeft de IJssel een extra afvoermogelijkheid bij hoogwaterstanden, waarmee de waterveiligheid rond Kampen is versterkt. Daarnaast kan de waterverbinding worden gebruikt voor de recreatievaart. 


Nieuws van de clubhuiscommissaris

Beste leden,
Afgelopen weken hebben we een nieuw systeem van betaling in gevoerd voor het betalen aan de bar. Er zijn nu drie mogelijkheden om te betalen:
 1. Met de munten zoals de afgelopen jaren,
 2. met bankpas,
 3. en nieuw is het betalen met de havenpas. Dat is de pas die ook wordt gebruikt voor de stroomvoorziening op de steigers. Mocht je geen pas hebben en geen stroom nodig hebben is er ook voor deze leden de mogelijkheid om met deze pas te betalen aan de bar. Deze pas is bij de havenmeester aan te vragen.
Uw clubhuiscommissaris 

Nog 1 plaats vrij volwassenzeilen

Het volwassen zeilen is volgeboekt wat betreft de avonden. Er is echter nog een plek vrij op de dinsdagochtend met nivo CWO 1. Informatie hier. Voor verdere informatie kan er contact opgenomen worden met Robert Steffens: tel. 06-37150333 of mailen


 

Donderdag 18 april Grote sluis Spaarndam gestremd

In verband met groot onderhoud aan de sluisdeuren van de Grote Sluis te Spaarndam zal op donderdag 18 april de sluis de gehele dag gestremd zijn. Lees hier verder.


 

HJC Paasbrunch

Kom gezellig mee eten op 22 april a.s. (2e Paasdag) van 11.00 tot 13.00 uur in het HJC clubhuis. Leuk om eerst te gaan brunchen en daarna naar de boot te gaan! Op het menu staat o.a. uiteraard paasbrood - als amuse een kopje aspergesoep, (chocolade)eieren - matzes - diverse broodjes - croissants - diverse soorten beleg - hartige taart en diverse fruitdranken.
De kosten voor deze brunch bedragen 7,50 euro p.p. voor volwassenen en voor kinderen tot 12 jaar 3,50 euro.
Aanmelden bij evenementen@haarlemschejachtclub.nl
 

Maandag werkavonden zijn weer begonnen

Vanaf maandagavond 15 april gaat de zomerwerkploeg weer van start. Er wordt iedere maandagavond vanaf 19.00 uur weer opgeruimd, geschilderd, getimmerd enz. Speciaal hier ook een oproep aan de leden die de afgelopen jaren lid zijn geworden, maar nog niet in de gelegenheid zijn geweest iets voor hun club te doen. Het is bijzonder gezellig en de koffie staat klaar.

 

Dankwoord Wilko Emmens

Beste dames en heren,

Namens Annelies en mijzelf hartelijk dank voor het mooie afscheid van mijn voorzitterschap, van de mooie woorden en de bekroning met het ere-voorzitterschap zijn wij wel een beetje stil geworden. Ik kan met veel plezier terug kijken op mijn bestuursperiode en op dit mooie afscheid.
Hoewel ik het jammer vind dat er geen directe opvolging kon worden voorgesteld heb ik er het volste vertrouwen in dat dit op termijn wel lukt. Met het bestaande bestuur versterkt met een goede vice-voorzitter zit er in de tussentijd meer dan voldoende kennis, ervaring en motivatie achter de bestuurstafel.

Wij zullen in de toekomst vast nog veel en met plezier op de HJC komen en ik kijk er naar uit om de ontwikkelingen van de andere kant van de bestuurstafel te blijven volgen.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens


Toespraak ereleden hier. 

Drukke ALV

Tijdens een druk bezochte ALV trad Wilko Emmens na 12 jaar af als voorzitter. Er werden warme woorden gesproken over zowel Wilko als Annelies. Wilko werd benoemd tot ere-voorzitter. De financien van de vereniging werden besproken en de jaarverslagen goedgekeurd. Theo van Roode werd benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Er werd een eerste toelichting gegeven over plannen tot wijziging van de tariefstructuur, cameratoezicht en verplichte werkzaamheden leden. Henk Hoogland werd gekozen tot vice-voorzitter en Gerbrand Jansen een jaar langer tot clubhuiscommissaris.
Klik hier voor foto's.


 

Uitnodiging ALV 12 april

Beste HJCers,

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2019. De agenda voor deze vergadering treft u hierbij aan en de relevante stukken vindt u op het besloten deel van onze website onder "Mijn HJC"

Er staan verschillende interessante onderwerpen op de agenda die van belang zijn voor u en de toekomst van onze club. De ALV is de gelegenheid om uw mening over deze, en desgewenst uiteraard ook andere, onderwerpen met het bestuur te delen.

Overbodig dus te zeggen dat uw aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter Haarlemsche Jachtclub 

Opening seizoen 2019

Beste HJCers,
Een mooiere opening van het vaarseizoen is nauwelijks voor te stellen. Het weer kan je niet uitkiezen maar het helpt bijzonder als dat mee zit en dat zat het! De zeer goed bezochte kennismakingsdag voor de jeugd waar meteen ook volop van activiteiten op het water kon worden genoten zorgde voor een geweldige start. Voorafgaand aan de "officiele" opening werden de tien nieuwe cluboptimisten gedoopt door Arne, Emma en Fleur en een behouden vaart toegewenst.
Na het openingswoordje en het hijsen van de clubvlag bleef het onder het genot van een drankje en niet te vergeten heerlijke kibbeling nog lang gezellig druk in en rond het clubhuis.
Iedereen die aan het slagen van deze dag heeft bijgedragen, hartelijk dank, het was een topdag!
 
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter Haarlemsche Jachtclub 

Opening Vaarseizoen, 7 april om 16.00 uur

Het is weer zover, na een milde winter met een paar mooie weken in het vroege voorjaar gevolgd door een periode met veel wind, is het nu toch de hoogste tijd om het vaarseizoen 2019 te openen. Dat doen wij op 7 april door het onder begeleiding van ons clublied hijsen van onze clubvlag.
Na afloop wordt zoals gebruikelijk een drankje aangeboden.
De opening volgt op de kennismakingsmiddag voor de jeugd en de kledingbeurs. Het is die middag gezellig druk op de haven en bij de opening mag u dus ook niet ontbreken.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter Haarlemsche Jachtclub

 

Leo Verwey overleden

In memoriam Leo Verweij.

Helaas hebben wij op donderdag 4 april afscheid moeten nemen van ons HJC- lid Leo Verweij, tot nu  degene die het langst lid was van de HJC.

Leo was al vroeg lid van de Jollenclub, de kern van de HJC in de 50-er jaren. 

De HJC activiteiten draaiden toen hoofdzakelijk om evenementen rond het zeilen in de 12-voetsjol.   

Samen met zijn toenmalige vrouw Ella was hij daar verantwoordelijk voor. Samen organiseerden zij de zeilopleiding en feesten zoals Sinterklaas, jubilea en de boerenkoolmaaltijd. En op 1 januari de Nieuwjaarsreceptie bij hen thuis: ieder HJC- lid was daar vanaf vier in de middag welkom voor een kopje thee. 

In het kader van het 100-jarig bestaan van onze vereniging hebben Auke Bender en Nico Hin Leo thuis in het Oosten van het land een bezoek gebracht. 

Leo heeft ons toen veel verteld hoe het vroeger ging met het reilen en zeilen op de HJC. Ook hoe de HJC de oorlog is doorgekomen. Alles ligt vastgelegd in het jubileumboek. Bij die gelegenheid schonk Leo de vereniging de zilveren wisselbeker “de Huybrechtsbeker”. Deze wisselbeker voor 12-voetsjollen heeft hij drie maal achter elkaar gewonnen en daardoor in zijn bezit gekregen. 

Uit alles blijkt dat Leo Verweij een zeer betrokken en beminnelijke man was, die van de goede en aangename zaken van het leven hield.

Wij wensen zijn partner, Greet Tims, en de familie heel veel sterkte toe.

Auke Bender en Nico Hin.

Klik hier voor de rouwkaart.


 

Foto's die op Instagram en Facebook stonden

 De rescues geschilderd en beplakt. Als nieuw!


 Woensdagwerkploeg 2018/2019


 Zonsondergang
 

HJC op Instagram

De HJC is nu ook te volgen op Instagram. Klik  hier. 

Boten te water

Op een zeer zonnige zaterdag werd begonnen met de boten te water te laten. Meer foto's hier.

 

Tjerk en Henny gaan de wereldreis afmaken

Na alle gezondheid problemen van Tjerk vorig jaar, kregen ze in januari het mooie bericht van de arts, dat de behandelingen die Tjerk onderging, volledig geslaagd zijn. De 'Selene' ligt nog steeds in een veilige haven van Tahiti. Ze hebben de eerder gemaakte regeling, dat hun schip op een groot vrachtschip terug zou varen, gecanceld. Ze gaan door!

Lees hier verder. 

HJC in Haarlemse Stadsglossy

In de Haarlemse Stadsglossy staat een voorwoord van Burgemeester Wienen waarin hij ook iets zegt over de HJC. (klik op de foto om te vergroten)

 

Jeugdhonk is geen stortplaats

Regelmatig wordt er oud hout bij het jeugdhonk neergelegd. Waarschijnlijk met de gedachte dat het daar opgestookt wordt. Dat wordt echter niet gedaan. Vandaar het verzoek om dit hout voortaan bij uw eigen millieustraat in te leveren. 

OnzeClubwinkel als app

Wist je dat vorig jaar 35% van de kopers hun smartphone hebben gebruikt tijdens een online aankoop? Hoor jij daar ook bij? Zorg dan dat je  OnzeClubwinkel nooit meer vergeet: Zet OnzeClubwinkel tussen je apps!  Zo doe je dat. Ook wanneer je een app van bijvoorbeeld Bol.com of Booking gebruikt, kun je deze gewoon via OnzeClubwinkel openen!

 

Oproep

Sinds enige tijd hangt de herinneringsplaquette met de namen van vijf HJC-leden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, weer in ons clubhuis. Dat bord is ooit, in 1950, door het bestuur van onze vereniging aangeboden. Het was zo kort na de oorlog vanzelfsprekend dat er op deze manier aandacht aan hun dood werd besteed. Nu, na zoveel jaar, bleek er tijdens gesprekken in het clubhuis niemand meer te zijn, die wist wie achter de namen op het gedenkbord verborgen zitten. Nieuwsgierig geworden, ben ik op het internet gaan zoeken. Over E.H. Bastet en C.C. Flemming kon ik vinden dat ze in het verzet hebben gezeten en naar concentratiekampen zijn gevoerd. Over de anderen heb ik helaas nog geen aanknopingspunten gevonden. Er zijn in onze vereniging ongetwijfeld nabestaanden of mensen die iets over de omgekomen leden weten. Zouden zij hun kennis met mij willen delen, zodat we alsnog in een verhaal aandacht kunnen besteden aan het lot van de leden die ons in de oorlog zijn ontvallen?
Reacties graag naar Klaas de Jong ( klaasonderzoek@gmail.com)


 

Film over de droogte van afgelopen zomer

Hier een interessante film van het Hoogheemraadschap van Rijnland over de droogte en de maatregelen die genomen zijn tijdens de zomer van 2018.
 

Havenindeling zomer 2019

De zomerligplaatsen voor het seizoen 2019 zijn bekend. Kijk op ' Mijn HJC' voor de indeling.

Ter herinnering:
 • Vanaf 30 maart gaan de op de kant gestalde schepen weer te water volgens  dit schema. 
 • Van de winterliggers in het water wordt verwacht dat zij hun schepen uiterlijk 29 maart op de eigen ligplaats hebben neergelegd.
 • Gaat uw boot met de kraan te water neem dan voor 30 maart contact op met de havenmeester om een afspraak te maken.
De havenmeester
 

Onzeclubwinkel: de leukste manier om je club te sponsoren

Koop je wel eens bij Coolblue, Bol.com, Mediamarkt, Bijenkorf, Booking.com, Wehkamp, Decathlon, Douglas, Leen Bakker, KLM, Sunweb, D-reizen, Hema, Blokker, Inktweb, Tmobile, Expert of Groupon? Onzeclubwinkel krijgt van de webshops die bij hun aangesloten zijn een percentage van het bedrag dat jij bij hen hebt besteed. Dit noemen we commissie en dit percentage verschilt per webshop. Maar hoe meer deelnemers zij hebben, hoe hoger dit percentage kan worden. Deze commissie delen we, met jou én met onze vereniging. Lees hier verder hoe het werkt en onze club kan sponsoren.
 

Geslaagde ALV

bestuur eind 2019Tijdens een zeer geslaagde alv werden de vlaggendragers gehuldigd, de poelsnipbeker uitgereikt, diverse bestuurszaken besproken en de nieuwe voorzitter (de enige zonder pak op de foto) geintroduceerd. Een uitgebreid verhaal met foto's treft u binnenkort aan op "mijn HJC" 
 

ONZE SPONSORS

© 2020 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix