instagram

Nieuws archief

Het winterseizoen gaat weer van start….


Het winterseizoen gaat weer van start….
en daarmee dus ook de 3e zondag van de maand.

Varend vanaf onze haven richting de sluis van Spaarndam ligt aan stuurboord een nieuwe, moderne woonwijk. Ouderen onder ons weten nog wel dat op die plek vroeger Scheepswerf Stapel was gevestigd. Over de geschiedenis van deze werf gaat Rik Stapel op zondagmiddag 20 november a.s. om 15.00 uur e.e.a. vertellen.

Het belooft heel interessant te worden.


 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, vrijdag 18 november 2022, aanvang 20.00 uur.

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering. Naast het huldigen van onze vlaggendragers die de HJC op het water weer geweldig hebben vertegenwoordigd komen ook de begroting en tarieven voor 2023 aan de orde.

Het zal niemand verbazen dat de enorm gestegen energieprijzen het bestuur voor een paar dilemma’s plaatst die wij graag aan u voorleggen.

De agenda en stukken voor de vergadering vindt u op het besloten deel van onze website.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

 

Winterstalling cradlekar en water


Hier de lijst met data en tijden van de boten die met de cradlekar uit het water worden gehaald.

Herziene versie 25 september.

Hier de lijst met boten die verplaatst moeten worden en boten die van de E-steiger naar de binnenzijde van de haven gaan.


 

Uitnodiging voor alle leden: havenmeester 50 jaar!


 

 

Steigers schrobben


Voor het winterseizoen willen we graag dat de steigers weer goed begaanbaar zijn voor de havenmeester en leden. Deze klus gaan we met zijn allen aanpakken op zaterdag 29 oktober.
Bent u verhinderd, dan geen probleem, u heeft dan nog de hele week de tijd om het te doen.
Er mag géén gebruik worden gemaakt van hogedrukreinigers, maar we doen het gewoon met ellebogenstoom en een borstel.
Ik hoop jullie allemaal te zien op het Flower Power lustrumfeest.
Goos Finnema, havencommissaris


 

Sluiting seizoen


Het was weer een gezellige sluiting van het seizoen. De wimpel werd gestreken door de havenmeester, terwijl olv het shantykoor de leden het clublied zongen. De wimpel werd dit jaar uitgereikt aan Emma v/d Knaap voor het vele werk wat zij het afgelopen seizoen heeft verricht. De foto's staan hier.

 

Renée 2de op EK


Renée Groeneveld is 2de geworden met haar team op het Europees Kamioenschap matchracen. De wedstrijden werden gehouden in Corfu, Griekenland. Hier de uitslagen. 

105-jarig lustrum, wat een feest


Het bestuur heeft de grote belangstelling bij het 105-jarig lustrum erg op prijs gesteld.
De start met de puzzeltocht op het water is sowieso voor herhaling vatbaar. Tijdens de receptie kregen wij van Lies ’t Hooft een prachtige oude wisselprijs overhandigd genaamd Het Schip Velthuis. Namens de familie Hofman werd ons een HJC gedenk bord aangeboden dat dateert uit 1925. Bijzonder is dat dit bord werd “gevonden” op een rommelmarkt in Frankrijk. De wisselprijs en het bord hebben wij in dank aanvaard en zijn te bewonderen in het clubhuis.

Na de receptie kon men genieten van de maaltijd bij de foodtrucks waarna het jaren 60 feest kon beginnen. De foto’s geven een prachtig beeld van deze mooie lustrum dag.
Dank aan iedereen die zich zo heeft ingespannen om deze dag tot een succes te maken.

Wilko Emmens
voorzitter

Hier de foto's.
Hier de jubileumspeech van de voorzitter.

 

Gewijzigde openingstijden


Ter bevordering van het herstel van de havenmeester is het belangrijk dat hij zich houdt aan de werktijden die met de bedrijfsarts zijn overeen gekomen.

De werktijden zijn daarom tot nader bericht beperkt van 09.00 tot 12.00 uur. 

De dinsdag is ongewijzigd de vrije dag van de havenmeester.

Het bestuur begrijpt dat dit soms lastig kan zijn, maar verzoekt om uw begrip voor deze maatregel.

Met vriendelijke groet,

Wilko Emmens
Voorzitter
Haarlemsche Jachtclub

 

Sluiting seizoen


Op zondag 16 oktober om 16.00 uur sluiten wij het vaarseizoen 2022 af. Een jaar dat ons zeker door alle nieuwe onzekerheden in de samenleving bij zal blijven. Ook de prachtige zomer met een recordaantal prachtige dagen zullen wij niet snel vergeten. Kort na het vieren van ons 105-jarig jubileum is het moment aangebroken om het vaarseizoen 2022 af te sluiten. Namens het bestuur nodig ik u daarvoor van harte uit. Wij doen dat onder begeleiding van het shantykoor met het laten zakken van de clubvlag. Meteen een goede gelegenheid om met elkaar even terug te kijken op het afgelopen seizoen en vooruit te kijken naar de komende winter waar wij u ook weer graag ontmoeten bijvoorbeeld bij de verschillende derde zondag van de maand “borrels”
Wilko Emmens, voorzitter

 

Pubquiz op het water


Kom jij pubquizzen op het water?
Vaar van boei naar boei en beoefen je behendigheidskills. Op 8 oktober is er een echte pubquiz, maar dan op het water!
Wil jij ook meedoen? Maak dan een team van allerlei leeftijden. Er moet tenminste 1 persoon met een QR-app in je team zitten. Schrijf jouw team nu hier in.
Je kan meedoen met elke boot! Zorg ervoor dat je je telefoon droog mee kan nemen.
Ben je onder de 14 jaar, vaar dan gezellig mee met je optimist.
Speciale vragen voor kinderen en altijd prijs.
 

Het aftellen kan beginnen!


Op 8 oktober viert de HJC haar 105-jarig bestaan. De hele dag is er van alles te doen op de haven. Kom jij ook?

Overdag vanaf 13:00 tot 15:30 is er een speurtocht op het water. Een ‘soort’ pubquiz, maar dan met je team in een boot. Nog leuker en moeilijker! Schrijf je hier in met je team.

Na de speurtocht is er een receptie van 16:00 tot 18:00 uur, gevolgd door een feestelijke avond met muziek en eten. Vanaf 18.00 uur staan er verschillende foodtrucks op het terrein met lekkere hapjes voor iedereen. Meld je aan en krijg alvast 5 bonnen. De bar is de hele avond geopend en er kan gedanst worden.

De kosten voor het diner zijn 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Kinderen t/m 12 jaar 10 euro.

Als iedereen lekker gegeten heeft begint het Flower Power-feest, trek je meest groovy jaren 60/70-outfit aan en dans mee op de hits van de Beach boys!

* Bij een feest horen slingers, dus pavoiseer je boot/ schip die dag zodat de hele haven er feestelijk uit komt te zien!

Wij hopen iedereen te zien op 8 oktober!
De jubileumcommissie

 

Bart genomineerd voor wereldzeiler van het jaar. Stem hier.


Bart Lambriex is genomineerd voor World Sailor of the year. Lees hier verder.

Stem op Bart hier.
 

Bereikbaarheid Havenmeester


Gelukkig gaat het met onze havenmeester de goede kant op. Hij is weer halve dagen aan de slag. Heeft u hem nodig maak dan even een afspraak. Krijgt u hem niet te pakken dan geeft zijn voicemail aan wanneer hij wel bereikbaar is. Wij hopen dat zijn herstel voorspoedig blijft verlopen.
Op de haven is het intussen ook wat rustiger en daarom is de inzet van inval-havenmeesters beëindigd. Dank aan iedereen die zich hier de afgelopen periode voor heeft ingezet.

 

Maandag werkavonden en woensdag werkdagen

Vanaf 29 augustus iedere maandagavond vanaf 19.00 uur en vanaf 7 september iedere woensdag vanaf 10.00 uur wordt er weer opgeruimd, geschilderd, getimmerd, getuinierd enz. Er kwamen vorig jaar veel nieuwe leden helpen, waar we heel blij mee zijn. We hopen daarom dat er nog meer leden komen die de afgelopen jaren lid zijn geworden, maar nog niet in de gelegenheid zijn geweest iets voor hun club te doen. Het is bijzonder gezellig en de koffie staat klaar.


Namens de maandagavond werkploeg en woensdag werkploeg, 
Theo van Roode en Jos Ridder


 


De schutbeperking in Spaarndam is opgeheven


De schutbeperking in Spaarndam is opgeheven met ingang van 16 september om 12.00 uur.

Omslagpunt droogte bereikt. Zoetwatertoevoer via KWA wordt afgebouwd.

Sinds 18 juli krijgt West-Nederland extra zoetwater via de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) én indirect via een doorvoerroute door de Krimpenerwaard. Deze maatregel werd genomen om de droogte in het gebied het hoofd te bieden en verzilting tegen te gaan. Nu er weer neerslag valt en de dagen korter worden (met minder verdamping als gevolg) en ook de Rijnafvoer langzaam stijgt, is een omslagpunt bereikt. Het gaat de goede kant op. Dit maakt dat de KWA kan worden afgebouwd.

De KWA wordt in september en oktober stapsgewijs en gecontroleerd afgebouwd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet Gemaal De Aanvoerder uit. Via het Noordergemaal wordt nog wel water ingelaten. Het aantal kubieke meter water per seconde wordt vooralsnog teruggebracht van 11 naar maximaal 5. Het zoetwater dat binnenkomt wordt zorgvuldig
beschermd en verdeeld. Medewerkers van Rijnland blijven de weersverwachting en de Rijnafvoer nauwlettend in de gaten houden en anticiperen daarop.

Overige maatregelen
De huidige omstandigheden maken dat ook enkele maatregelen die samenhangen met de KWA komen te vervallen. Zo wordt op 16 september om 12.00 uur de beperking in het schutregime bij de Grote Sluis in Spaarndam opgeheven en is de Kolksluis niet langer gestremd. Het vaarverbod op de Leidsche Rijn wordt naar verwachting aan het eind van
volgende week opgeheven. De Rietveldsluis blijft 's avonds en 's nachts gestremd.

Rijnland blijft de komende periode doorgaan met de inspectie van de zeer droogtegevoelige dijken, omdat er nog altijd sprake is van een neerslagtekort. De inspecties gaan door totdat het neerslagtekort op een aanvaardbaar niveau is gekomen.

Een volledig en actueel overzicht van de maatregelen is te vinden op  www.rijnland.net/loket/droogte-zomermonitor
Bedieningstijden van de Grote Sluis in Spaarndam zijn te vinden op  www.rijnland.net/loket/varen-in-rijnland/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen
Die van de Kolksluis staan op  www.stichtingkolksluisspaarndam.nl/

Over de KWA
De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoetwater aanvoert vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal; twee inlaatpunten waarop de zee geen invloed heeft. De waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard realiseren samen de KWA. Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water over Nederland en stelt het water beschikbaar voor de KWA. Meer weten over de KWA?  www.youtube.com/watch?v=kFcevlEzw0I&t=2s


 

Vervangende havenmeesters


De havenmeester is tijdelijk niet inzetbaar, maar hopen op een voorspoedig herstel.
Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door invalhavenmeesters, die u zo goed mogelijk helpen.
Voor hele moeilijke vragen is de havencommissaris bereikbaar.

Met vriendelijke groet,
Goos Finnema
havencommissaris

 

Wat vinden passanten van onze haven


Klik hier om te lezen wat passanten van onze haven vinden.

 

Blauwe vlag


Ook dit jaar is het gelukt om de blauwe vlag te behouden op de haven. Een strenge keuring en controle is deze week gehouden.
Alle veiligheidsmiddelen, schoonmaakmiddelen, afval scheiding, netheid, stort chemische toilet waren prima in order. Zelfs de opgehangen bezems op de steigers voor vogel poep werden opgemerkt .
Bedankt ieder die daar een bijdrage aan geleverd heeft, vooral de havenmeester en Esther.

Goos Finnema
havencommissaris

 

Rubberboot gevonden


Er is een rubberboot gevonden. Bent u de eigenaar of weet u van wie deze is, dit graag melden aan de havenmeester. 

Stremming Spaarne tijdens Red Bull Fierste Ljepper


Op zondag 31 juli zal op de Spaarne ter hoogte van Molen de Adriaan het Evenement ‘Red Bull Fierste Ljepper’ plaatsvinden. De vaarweg vanaf de Catharijnebrug tot aan de Nieuwe Gracht is tijdens het evenement gestremd tussen 07:00 en 20:00 uur.

De Catharijnebrug wordt de gehele zondag 31 juli niet bediend.

Doorvaart is tijdens het evenement vanaf beide zijden dus niet mogelijk. Ook het aan- of afmeren van vaartuigen in dit gebied en aanvullend het aangegeven gedeelte van de Kelderwindkade en Conradkade is niet toegestaan.

Op zaterdagavond 30 juli tussen 21:00 en 21:30 uur zal er getest worden met de opstelling ter hoogte van Restaurant Zuidam. Tijdens deze periode is er ook een korte stremming van toepassing.

Red Bull Fierste Ljepper start zondag 31 juli rond 12:30 uur en is gratis toegankelijk voor publiek. Kom gezellig langs om vanaf de kades of het water het evenement te beleven. 

Verdere beperking sluis Spaarndam


Het hoogheemraadschap Rijnland heeft het schutbeleid van de Rijnlandsluis in Spaarndam opgeschaald naar code Oranje.

Dit houdt in dat de beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan meeschutten.
De recreatievaart kan minimaal 3x per dag schutten, Afgestemd op de bedientijden van de brug A9.
(ochtend, middag en avondopeningen).
De Blauwe Golf blijft dus gewaarborgd.
Helaas kan de wachttijd voor motorboten oplopen van ca. 2 tot 5 uur.

Laten we hopen dat code rood (beroepsvaart schutten op afspraak en een volledige stremming voor de recreatievaart) niet nodig zal zijn.

Auke Bender

Lees ook hier. 

Polyvalk weekend gaat niet door


Beste leden van de HJC,

Helaas hebben we moeten besluiten dat het polyvalkweekend dit jaar niet doorgaat op 27 en 28 augustus.

Hartelijke groet,
Jeugdbestuur


 

Extra opening Brug Rijksweg 9 over Zijkanaal C


Rijkswaterstaat neemt proef met extra bedientijden

De ochtend en middag openingen van de brug Rijksweg 9 over Zijkanaal C heeft in de drukke maanden juli en augustus tot gevolg dat de file opbouw van het wegverkeer erg lang wordt. Dit heeft tot gevolg dat filevorming zelfs plaats vindt in de Wijkertunnel. Dit is voor Rijkswaterstaat onaanvaardbaar. 
Om de filedruk die ontstaat door de brugopeningen te verminderen wil Rijkswaterstaat deze zomer in de maanden juli en augustus op werkdagen een proef gaan nemen met twee extra brugopeningen, één in de ochtend en één in de middag.

Nadeel voor de scheepvaart is wel dat voor de opening slechts doorvaart wordt toegestaan in één richting. Het vraag van het Watersportverbond om tegengestelde doorvaart toe te staan is door RWS afgewezen. Zij vinden de doorvaart breedte van de brug (ca. 8 m.) hiervoor te smal.
Op de vraag van het Watersportverbond hoe te handelen bij een zeer klein aanbod van schepen stelt RWS dat het eenrichtingsverkeer in principe blijft gelden, maar de aanwezige brugwachter mag anders beslissen.

De openingstijden voor de proef in juli en augustus zijn:
10.30 uur - doorvaart van noord naar zuid
11.00 uur - doorvaart van zuid naar noord
13.45 uur - doorvaart van noord naar zuid
14.15 uur - doorvaart van zuid naar noord

De bedientijden voor de avond blijven ongewijzigd evenals de bedientijden op zaterdag, zondag en feestdagen.

Auke Bender 

Nou tabée dan Windjammer Beatrijs….


Gisteren een maand geleden is de windjammer Beatrijs van de haven weggevaren. 
Het is nog steeds wennen als je op de haven komt en ze niet meer ligt op haar vaste ligplaats. Het afscheid nemen is zo goed gegaan. We hebben haar in de loods van de winter met elkaar nog kunnen opknappen. Haar vaarklaar maken voor haar nieuwe eigenaar. Een eigenaar waar we heel blij mee zijn. Dit was het schip waar hij al jaren naar had uitgekeken. En naar zo iemand hebben wij meer dan twee jaar gezocht. 
En gelukkig vonden we elkaar! 
 
In de periode van deze winter hoorden we vaak om ons heen dat de Windjammer niet zomaar van de haven mocht verdwijnen. Na meer dan 65 jaar trouw aan de HJC verbonden te zijn geweest. Zo hebben we op zaterdag 30 april een “ zogenaamde “ overdracht gevierd met het neerhalen van de Hjc vlag en het hijsen van de letter W als vlag van de nieuwe eigenaar. Het was een heel fijn samenzijn met veel leden van de vereniging. Veel herinneringen met elkaar gedeeld en ook door sommigen op schrift gesteld. Veel dank daarvoor allemaal!

Totaal verrast werden we ineens doordat plotseling een boom met de trekker voor ons op de grond werd gezet. Een boom ter nagedachtenis van het feit dat de Windjammer zolang de Hjc als thuishaven heeft gehad. Drie havens heeft meegemaakt. Wat een enorme eer!! De maandag daarop is de boom geplant naast de loods van de Batavus. Ook zo’n oudgediende. 
Graag willen wij iedereen, die daaraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken voor dit geweldige cadeau. Een mooie herinnering aan de Windjammer Beatrijs. 
En fijn dat we dit met elkaar hebben kunnen “ vieren “. 

Familie Hin

 

Beperking opening sluis Spaarndam


I.v.m. de droogte en daardoor tekort aan water is voor de Rijnlandsluis te Spaarndam Code Geel van kracht geworden.

Dit houdt het volgende in:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
Voor de recreatievaart is er per 2 uur een schutting heen en terug, wanneer er geen aanbod is van beroepsvaart in een tijdsvak van 2 uur.

Wees er op voorbereid dat als de droogte aanhoudt er eind juli meer beperkingen zullen gaan volgen!
Uiteraard wordt u tijdig daarover geïnformeerd.

Auke Bender

 

Vera en Jorien op Jeugd WK


Vera en Jorien doen mee met het Jeugd Wereldkampioenschap in Scheveningen. Informatie over de wedstrijden hier en hier. De resultaten hier.(Klik op W Skiff)

 

Waarneming Havenmeester

Beste HJCers,

In verband met de haperende gezondheid van de vader van Esther is zij samen met Clemens met spoed naar Suriname gereisd. De verwachting is dat zij tot ca 18 juli niet aanwezig zullen zijn.
In deze periode wonen de ouders van Clemens in de havenmeesters-woning. Zij openen en sluiten en verzorgen schoonmaak sanitair.

De overige havenmeesterstaken worden door invalhavenmeesters vervuld. Ruud Gortworst heeft de coördinatie hiervan op zich genomen.

Dank aan iedereen die zich inzet om de afwezigheid van Clemens en Esther zo goed mogelijk op te vangen.

Met vriendelijke groet,

Wilko Emmens

Voorzitter
Haarlemsche Jachtclub

 

Filmopnames


Maandag 27 juni vanaf 13.00 uur wordt er gefilmd op de haven. Het gaat om een groep nieuwe Nederlanders die gelegenheid heeft gekregen een film op te nemen. Dit wordt begeleid door een professioneel bedrijf.


 

Gastenboek


Wat vinden onze gasten van onze haven? Lees dat hier in ons gastenboek.


 

Criminaliteit in jachthavens: zie jij het?


Hier een film over criminaliteit in jachthavens opgenomen in onze haven met medewerking van de havenmeester en Theo van Meerwijk.

Hier een bijpassende folder. 

HZV 100 jaar


Het bestuur van de HJC heeft onze zustervereniging de HZV van harte gefeliciteerd met hun 100 jarig jubileum. Tijdens de receptie hebben wij hen een grote (kunststof) plant overhandigd die zij op hun verlanglijstje hadden staan voor hun nieuwe clubhuis.

 

Combi uitslagen en foto's


De volledige uitslagen van de Combi staan hier.
De foto's staan hier.
 
Optimist Groen
1 Lucas Oonk HJC
2 Luit Schram HJC
3 Nils Bakkenes KWV de Kaag
Ilca 4.7
1Thije Boogaard KNZ&RV Muiden
2 Nienke Stokman WV De Nieuwe meer
3 Naud Voskuilen HJC
Splash A
1 Boudewijn Grootes HJC
Splash B
1 Jarno Kamphuis ARZV
2 Zahra Belkhaddar HJC
3 Fleur de Vries ARZV
 
RS Feva
1 Diederik Engler Max Breur HJC
2 Juul Kampschreur Feline Vreeburg WV Braasemermeer
3 Norah Werkhoven Minke Rovers KWVL
Optimist Benjamin
1 Dirkje van der Pol KNZ&RV Muiden
2 Babette Lennartz KWV de Kaag
3 Olivia Bos KWVL
Optimist
1 Fenne Bogaard KNZ&RV Muiden
2 Wesse Brink WV Vinkeveen-Abcoude
3 Dirkje van der Pol KNZ&RV Muiden
Winnaar beginners
Valentijn Destillier HJC

   

De Zeilclinic

Het is bijna weer zo ver, wij mogen de cursisten voor een weekend ontvangen op de haven. De zeilclinic waar we allemaal erg naar uitkijken is bijna in zicht. Deze zal plaatsvinden over twee weken op 11 en 12 juni. Het belooft een weekend vol zeilen, spelletjes, eten en vriendjes te worden. Onder andere staat op de planning een heerlijke barbecue, een gezellige spelletjes avond, overdag lekker zeilen en daarna volop waterpret.
Namens alle instructeurs kijken wij er super erg naar uit. Zit jij ook op zeilles bij ons en heb jij er nu net zoveel zin in gekregen als wij? Geef je dan snel op via  deze link of via onze  website!

Vera Stokman
 


Van de Clubhuiscommissaris


De meeste prijzen van de te verkrijgen consumpties aan de bar zijn vanaf 31 mei verhoogd. Dit is nodig omdat de inkoopprijzen de afgelopen jaren zijn gestegen. We moeten een bepaalde marge houden op de producten om goed kosten dekkend te kunnen opereren. Nu de munten niet meer geldig zijn hoeven we niet meer af te ronden op ronde getallen wat inhoud dat de doorgevoerde prijsstijging beter past bij de in te kopen voorraad.

PMD en restafval en koelkast:
Misschien is het al opgevallen, in de keuken staat een nieuwe koelkast. Deze koelkast is er gekomen ter vervanging van de koelkast en de vriezer in de keuken en de koelkast die achter de bar stond. Met de nieuwe koelkast beschikken we over een ijsblokjes machine, hebben we voor het strandhuisje geen nieuwe koelkast hoeven kopen en voeren we een energiebesparing door.
Omdat achter de bar een gat is ontstaan vanwege het verwijderen van de witte koelkast hebben we daar een nieuwe prullenbak geplaatst. In deze prullenbak kan gescheiden PMD (Plastic Metaal en Drankpakken) en restafval worden gedeponeerd. Let op in het PMD gedeelte moeten speciale zakken worden gebruikt. Wanneer de zak vol is dan kan deze met zak en al in de PMD bak worden gegooid.


Koffie en gebruik van het clubhuis:
Gelukkig wordt er weer goed gebruik gemaakt van het clubhuis. Afgelopen weekend hebben we de Kolibrie club mogen ontvangen en komend weekend is het tijd voor de Pinkster Combi. De zeiltrainingen zijn weer begonnen en elke morgen om 10.00 uur wordt er weer koffie gedronken. Wij hebben alleen in het weekend iemand achter de bar staan die de koelkast bijvult, rond de bar even de boel aanveegt, de boel opruimt en schoon achterlaat. Daarom vragen wij wanneer er geen barbezetting is even rond te kijken of er nog iets te doen is. Wanneer je ziet dat de vaatwasser vol is, deze even uitruimen. Wanneer je denkt dat de koelkast leeg is, deze even vullen. Wanneer de vloer vol met kruimels ligt, deze even vegen. Wanneer er zaken zijn waarvan je denkt dat moet of kan beter of je hebt een goed idee dan even mailen naar  clubhuis@haarlemschejachtclub.nl of mij even direct aanschieten of bellen.

Met vriendelijk groet,
Wouter Coosemans, clubhuiscommissaris
 


Jong geleerd, oud gedaan


 Jong geleerd, oud gedaan


 

Overlijden Tom Huisman


Zaterdag ontvingen wij het verdrietige bericht dat op 27 mei ons lid Tom Huisman op veel te jonge leeftijd is overleden. Hij lag met zijn zeiljacht op de haven en kwam er regelmatig. Het bestuur wenst Lara, Wessel, Roemer, Eise en overige familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Wilko Emmens
Voorzitter

 Klik om te vergroten
 

Onze voorzitter over verzekeringen


Kijk hier wat onze voorzitter o.a. over een bootverzekering zegt.

Lees hier wat onze voorzitter o.a. over een bootverzekering zegt.


 

Boeiende ALV


Het was een gezellige en goede Algemene Ledenvergadering. Vele onderwerpen kwamen voorbij zoals de jaarverslagen, de financiele verslagen, aanpassing statuten, aanpassingen clubhuis, nieuws van het Watersportverbond en regiovertegenwoordiger. Onze penningmeester Peter Unkel trad na 12 jaar af. Mark van Ingen volgde hem op. De Poelsnipbeker van 2021 werd uitgereikt aan Vera ter Horst en Jorien Hin. De vlaggendragers van 2021 zijn Felix Mulder, Diederik Engler, Max Breur, Boudewijn Grootes, Jorien Hin, Vera ter Horst, Renée Groeneveld en Bart Lambriex. Tot slot kreeg Nico Hin kreeg de Waarderingsprijs 2021.

 

Houdt uw steiger schoon!


Aan iedere reddingsboei/brandblusser paal hangt nu een schrobber. Daarmee kunt u de uitwerpselen van o.a. eenden en ganzen verwijderen van uw steiger.

 

Bedieningstijden sluis en bruggen


Hier de bedieningstijden van de sluis en bruggen van Buitenhuizen tot Lisse van 1 april t/m 31 oktober 2022.

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, dinsdag 24 mei


Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 mei, aanvang 20.00 uur. Locatie: Clubhuis HJC.
In verband met agendacomplicaties hebben wij deze vergadering bij uitzondering op een dinsdagavond moeten plannen.

De agenda en overige documenten vindt u tijdig onder “ Mijn HJC”, het besloten deel van de website en in de Schuimspatten. Zoals u zult zien hebben wij heel wat agendapunten aan de orde en voor een vlot verloop van de vergadering stelt het bestuur het op prijs wanneer u eventuele vragen tijdig bij de secretaris in wil dienen.

Het bestuur kijkt er naar uit u bij deze vergadering te ontmoeten.

Wilko Emmens
Voorzitter

 

Opening strandje


Beste HJC’ers
Jullie hebben het vast al gezien, maar we hebben sinds dit jaar een echt strand op de haven! Dit is fantastisch en we willen het strand graag feestelijk met jullie openen. 
Dit gaan we doen op zaterdag 21 mei vanaf 16:00. Dus zorg dat je erbij bent! 
Groetjes Emma


 

Spaarne en ringvaart op 21 en 22 mei gedeeltelijk afgesloten


Op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 organiseert roei- en zeilvereniging KR&ZV Het Spaarne de Spaarne Lenterace.  De Lenterace is een roeiwedstrijd over 4,5 kilometer waaraan circa 1000 wedstrijdroeiers meedoen in circa 300 boten. Die boten gaan in twee shifts per dag op het water. De start van de wedstrijd is op de ringvaart nabij de brug bij Zwaanshoek/Bennebroek. De finish is ter hoogte van hun verenigingsgebouw langs het Zuiderbuitenspaarne in Heemstede.

Voor een goed verloop van de wedstrijd is het nodig de wedstrijdbaan op 21 en 22 mei twee keer af te sluiten voor overig vaarverkeer. Tijdens de afsluiting is het niet toegestaan de wedstrijdbaan te betreden.

Op het kaartje zijn de afgesloten delen van Zuiderbuitenspaarne en Ringvaart aangegeven.
Op de andere plaatjes zijn de tijden aangegeven.

Klik op de plaatjes om te vergroten.


 

Eigenaar optimist Jip gezocht


Laatste oproep: Wil de eigenaar van de optimist Jip zich melden bij de havenmeester.


 

Nieuwe meerpalen


Enkele meerpalen worden vervangen.


 

Windjammer Beatrijs vertrekt


De Windjammer Beatrijs was 65 jaar in het bezit van de familie Hin. Zij kwam op de oude oude haven, verhuisde mee naar de oude haven en vervolgens verhuisde zij naar de huidige haven. Vele avonturen heeft zij meegemaakt, maar nu was het tijd om afscheid te nemen. Zij vertrekt met een nieuwe enthousiaste eigenaar. Het was een emotioneel maar mooi afscheid voor Marja en Nico.

Ter herinnering aan de Windjammer is er een boom (moeraseik) aangeboden aan Nico en Marja. Deze is door de maandagavond werkploeg geplaatst.


 

Brug A9 werkt weer.


Update: Brug gemaakt. Blijkt dat een glasvezelkabel beschadigd was.

Ivm herstelwerkzaamheden, geldt het volgende:

Geen bediening, Brug in A9 Spaarndam, over Zijkanaal C woensdag 6 april 2022 12:54 tot nader bericht.
Kijk hier voor de actuele situatie. 

Gezellige opening vaarseizoen


Opening seizoen onder prachtige omstandigheden. Goed om zoveel leden weer op de HJC terug te zien!
 

Opening vaarseizoen zondag 10 april 2022


Het bestuur nodigt u van harte uit voor de opening van het vaarseizoen op zondag 10 april om 16.00 uur. Wij doen dat door het hijsen van de clubvlag en toasten met u op een voortvarend seizoen. De afgelopen weken hebben wij al kunnen genieten van prachtig voorjaarsweer en het is er dan ook de hoogste tijd voor. Voor onze nieuwe leden is het een mooie gelegenheid om nader kennis te maken of om gewoon met elkaar bij te praten en de plannen voor dit jaar door te nemen. Graag tot de 10e.
 

Groot onderhoud vlaggenmast


De vlaggenmast heeft groot onderhoud nodig, zodat tijdens de opening van het vaarseizoen op 10 april de HJC wimpel weer gehezen kan worden.
 

Boten veilig te water


Vandaag de laatste boten met de cradlekar te water gegaan. Alle boten zijn weer vlot en veilig te water gelaten door het team olv van Goos Finnema en Clemens De Graaf. Het team bestond verder o.a. Harry, Joost, Theo, Bas, Ben, John en Cees.

De boten die een ligplaats in het water hebben en met de kraan te water gaan, kunnen tot 15 april een afspraak maken met de havenmeester.
 

Bart in Palma


Bart Lambriex doet met zijn bemanning Floris van de Werken mee aan de Trofea Princesa Sofia op Palma de Mallorca. Dit is het eerste grote zeilevent van het jaar. De uitslagen zijn hier te vinden.

Daarna doe hij mee met de Semaine Olympique Française de Hyères. De uitslagen daarvan zijn hier te vinden.

 

HOT NEWS: Boten te water een dag uitgesteld


Door de sneeuwval wordt het 'boten te water' met de cradlekar een dag uitgesteld. Dus alles schuift een dag op. Verdere informatie bij de havencommissaris of havenmeester.

 

Uitstort voor chemisch toilet


De haven is nu helemaal klaar voor de blauwe vlag. Door ijverige werkploeg is er een uitstorttafel voor een chemisch toilet geplaatst. 

Woensdag werkploeg hard aan het werk


   
Wouter, Nico, Klaas en Jan verwijderen de oude houtopslag. Half april komt er een nieuwe houtopslag.


Roel en John schilderen het huisje en zetten de vlonder in de olie.

Rob bestraat de nieuwe BBQ plaats.

Oud ijzer wordt weggebracht. 

Vlaggemast wordt gerepareerd door Auke.

De oude verf wordt door Roel van de loods gehaald.en zo zijn er nog meer leden bezig op de woensdag. Er moet nog veel meer gebeuren dus kom ook helpen! Vanaf 10uur is iedereen van harte welkom.

 

Zonneboiler


Er wordt hard gewerkt aan de zonneboiler.

  Klik om te vergroten.
 

Boten te water


De boten gaan met de cradlekar van 1 t/m 4 april te water. De volgorde  hier.

Alle andere boten met een ligplaats in het water gaan van 5 t/m 14 april te water. Maak hiervoor een afspraak met de havenmeester.

 

Sponsorcommissie aangesteld


Het werven van adverteerders en sponsoren werd al enige tijd niet structureel opgepakt. Dat is jammer want daardoor missen wij inkomsten die de HJC op diverse terreinen goed kan gebruiken. Athalie Stegeman en Sjef van Steen merkten dit ook op en hebben een veel belovend plan ontwikkeld dat met het bestuur is besproken. Besloten is om voor de uitvoering van dit plan een sponsorcommissie in te stellen die bestaat uit Athalie en Sjef. Hieronder stellen zij zich voor en lichten zij hun plan toe. In het bestuur is de penningmeester voor hen het aanspreekpunt.

Sponsorteam HJC
Met trots vertegenwoordigen Athalie Stegeman en Sjef van Steen de sponsorcommissie van HJC.
Athalie is al 14 jaar lid van HJC samen met haar dochter Vera Stokman en Sjef van Steen is in 2021 nieuw lid geworden bij HJC. Athalie & Sjef zijn in mei 2021 gestart met de inventarisatie van de huidige sponsoractiviteiten en de verkenning van wensen vanuit het bestuur. Hiervoor is een sponsorplan gemaakt dat besproken is met het bestuur. In de komende ledenvergadering zullen wij dit plan toelichten. Met deze aanpak van sponsoring beogen wij een structurele inkomstenbron te ontwikkelen die bedoeld is ter financiering van met name onze maatschappelijke bijdrage. Concreet gaat het om de activiteiten voor de jeugd, en het ontwikkelen en aanbieden van watersport-activiteiten voor volwassenen.

Wil je een financiële bijdrage leveren en/of sponsor worden bij HJC? Neem dan contact ( sponsor@haarlemsejachtclub.nl) met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Met vriendelijke groeten,
Athalie Stegeman
M + 31 (0) 6 50243993

 

Cees Kuiper overleden


Afgelopen donderdag 17 maart is ons oudste lid Cees Kuiper overleden. Hij is 96 jaar geworden. Wij herinneren ons Cees als een markante man die zei waar het op stond. Hij heeft diverse (wedstrijd)zeiljachten en motorboten gehad. Hij maakte vele zeiltochten waaronder een met zijn zoon de Atlantische oceaan over en op gevorderde leeftijd voer hij nog met zijn zeiljacht naar St Petersburg.
Het bestuur wenst zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 28 maart om 15.15 uur in Crematorium Westerveld.
Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis.

(Klik om te vergroten)


 

Lezing niet, 3e zondag borrel gaat wel door


Helaas kan de lezing a.s. zondag 20 maart geen doorgang vinden. Hans Boogert, die een uiteenzetting zou geven over de "Nieuwe" Afsluitdijk, moet vanwege Corona binnen de familiekring in quarantaine. De lezing wordt verschoven naar komend winterseizoen.

Maar natuurlijk gaat de 3e zondag borrel in het HJCafé wel door! U bent vanaf 16.00 uur van harte welkom om bij te praten, kennis te maken, de werkzaamheden aan de boot en de plannen voor het komende seizoen te bespreken.

Auke Bender
Evenementencoördinator

PS U kunt zich nog steeds opgeven voor de pubquiz van 26 maart. Lees  hier over deze gezellig avond.

 

Munten ongeldig als betaalmiddel in het clubhuis


Wat we eigenlijk al veel eerder hadden willen doen, maar door Corona nog niet hebben gedaan, is het ongeldig maken van de blauwe en gele munten. Dit doen wij omdat de prijzen niet meer corresponderen met de munten. Naast dit argument is de muntenautomaat al meer dan een jaar verdwenen uit het clubhuis. Er kan nog betaald worden met de munten tot en met de openingswedstrijden op de HJC op 30 april en 1 mei. De laatste dag dat er met munten betaald kan worden is dus 1 mei.

Let op!! De munten zijn niet inwisselbaar voor geld. Maak ze dus op voor 2 mei.

Vriendelijke groet,
Wouter Coosemans, clubhuiscommissaris

 

De 3e zondag van de maand gaat weer van start


Het is alweer bijna twee jaar geleden dat er de 3e zondag van de maand heeft plaats gevonden.
De reden hiervoor mag bekend zijn.
Maar gelukkig kan het nu weer en daarom voor het eerst en meteen voor het laatst in het winterseizoen 2021/22 op 20 maart a.s. vanaf 15.00 uur in ons clubhuis een 3e zondag van de maand een lezing en daarna is het een gezellig samen zijn.

Ir. Hans Boogert, zelf een enthousiast zeiler, komt dan vertellen over de Afsluitdijk die momenteel danig op de schop gaat.
Hij zal uitleggen waarom de dijk aan vernieuwing toe is en waarom het een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk moet worden.

Degenen van ons die afgelopen zomer via Den Oever naar het wad zijn gevaren hebben dit al kunnen waarnemen. 

PubquizSlimste mensen van de HJC opgelet! We (de evenementencommissie) zijn terug met de pubquiz! Na een jaar coronapauze met een bingo, gaan we nu weer beginnen. Test jouw kennis van muziek, actualiteit en natuurlijk alles over watersport in 100 vragen. Stel je beste team samen van maximaal 6 personen. Wij zorgen voor hapjes, drankjes en mooie prijzen.

Wanneer: 26 maart, inloop vanaf 19:30, de quiz start om 20:00 uur.

Entree: 3 euro per persoon.

Meld je team hier aan. 

Wil je graag meedoen aan de Pubquiz 2022, maar kan je nog geen team vinden? Geen probleem! Meld je aan als losse deelnemer, dan stellen wij een aantal topteams samen. Andere vragen over het vormen van een team? Stel je vraag hier en wij komen er zms op terug! 
Tot de 26e! 
Emma, Claudia, Wouter en Caroline


 

Introductie nieuwe leden


Sinds de uitbraak van corona in Nederland zijn tientallen mensen lid geworden van onze club. Helaas hebben er weinig evenementen kunnen plaatsvinden en bleef ook ons gezellige clubhuis vaak gesloten. Dit maakt het voor een nieuw lid natuurlijk lastig om andere leden te leren kennen en andersom.
Daarom zijn deze nieuwe leden uitgenodigd zichzelf aan u voor te stellen middels een stukje tekst, al dan niet in combinatie met foto’s van zichzelf en/of hun boot. Op deze manier kunnen wij hen in elk geval alvast leren kennen. Kijk  hier.

 

Bruggen Haarlem dicht t/m 31 maart


Door diverse onderhoudswerkzaamheden is de komende weken doorvaart door Haarlem niet mogelijk, zo meldt de gemeente. Tijdens de stremming wordt alleen de Waarderbrug nog bediend. Tussen de Prinsenbrug en Buitenrustbruggen is de maximale doorvaarthoogte is 2.20 m gedurende deze gehele periode. Lees hier verder.

 

Watersportverbond volgt lijn internationale sportwereld inzake situatie Oekraïne
Het Watersportverbond reageert met afschuw op de inval van Rusland in Oekraïne en sluit sporters, officials en teams uit Rusland en Belarus (Wit-Rusland) uit van deelname aan (internationale) wedstrijden in Nederland. Ook zendt de bond geen sporters naar wedstrijden in deze twee landen. Het betreft hierbij sporters uit de disciplines zeilen, kite- en
windsurfen en kanovaren.

Hiermee volgt het Watersportverbond de lijn die is ingezet in de mondiale sportwereld, aangevoerd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en gevolgd door de internationale zeilfederatie World Sailing, de International Canoe Federation (ICF) en in Nederland door NOC*NSF.

In de praktijk betekent dit dat sporters gelieerd aan of uit Rusland en Belarus niet welkom zijn op de Allianz Regatta (27 mei - 5 juni, Almere/Amsterdam) en het Jeugd WK Zeilen (10-15 juli in Den Haag/Scheveningen).

Het Watersportverbond roept alle verenigingen en organisaties op die wedstrijden organiseren met een open internationale inschrijving deze ingezette lijn te volgen.

Daarnaast roept het Watersportverbond Nederlandse zeilers en officials op zich terug te trekken uit wedstrijden en/of teams die zijn gelieerd aan Rusland en Belarus.

Wij leven mee met iedereen die door de situatie wordt geraakt.

Mocht u naar aanleiding van dit statement vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@watersportverbond.nl.

 

Grensoverschrijdend gedrag


Voorvallen van grensoverschrijdend hebben de afgelopen weken in de media de aandacht opgeëist. Zoals daarbij is gebleken komt ook in de sport ongewenst gedrag voor.
Verder blijkt dat dit gedrag soms al langer voorkomt zonder dat dit de aandacht krijgt die nodig is.
Het bestuur vindt dat wij ons in moeten zetten om de risico’s van grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te houden en mocht dit onverhoopt toch plaats vinden de drempel om dat bespreekbaar te maken of daarvan melding te doen zo laag mogelijk te maken.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Leden van de HJC (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van het Watersportverbond of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Vertrouwenscontactpersoon voor de Haarlemsche Jachtclub is:

Marcel de Groot
Arts
Tel. 06-23715673
mcmdegroot@planet.nl


 

Van de havencommissaris


Hoi Goos, denk je om de nieuwsbrief voor maart? Dit berichtje kreeg ik via de bestuur app.
Wat? Nu alweer! Wat gaat het toch snel, nog maar 4 weken om te poetsen, schilderen en ander onderhoud te plegen, voordat de boten weer te water gaan.

Storm:
Gelukkig zijn de schepen op de kant allemaal rechtop blijven staan tijdens de drie stormen in februari. Blij met het goede opstelmateriaal, sjorbanden en de kielklemmen.
De havenmeester had het wel druk met het nastellen van de banden en de bokken. Gelukkig kwamen er ook diverse mensen wel kijken of hun eigendom goed bestand was tegen de storm. Ik heb verschillende filmpjes van andere havens voorbij zien komen, waar veel schade was.

Ook met de schepen die in het water zijn blijven liggen is het goed gegaan, al heeft de havenmeester een aantal mensen gebeld om hun landvasten na te kijken. Het blijft toch ongelooflijk dat er nog schepen overwinteren met de fok en het grootzeil nog aangeslagen op hun schip.
Rolfokhoezen gingen vreselijk tekeer, je kunt het er allemaal maar beter afhalen in de winter, want het waait alleen maar stuk.

De werkploeg is nu ook weer voluit begonnen op de woensdagen. Het hok voor het opbergen van ladders en materiaal voor de wintertent wordt vernieuwd en voorzien van een nieuwe stelling. De bagagewagens worden weer nagekeken en de jeugdboten weer schoongemaakt.
Deze maand wordt een nieuwe zonneboiler geplaatst, zodat de haven nog groener wordt qua energie.

Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien schilderen en poetsen aan de boot en natuurlijk op woensdag bij het klussen op de haven.
Elke dag om 10.00 uur is er de gratis vraagbaak, onder genot van heerlijke koffie.

Vriendelijke groet,
Goos Finnema, havencommissaris

 

Jeugdzeilen


In de maand maart gaan we verder met de voorbereidingen voor het seizoen 2022. De brieven gaan eruit met de bevestigingen van de lessen. We gaan inventariseren of er nog kinderen van de wachtlijst geplaatst kunnen worden. Er worden draaiboeken gemaakt met alle informatie die er nodig is om het seizoen vlot te laten verlopen. Van kennismaking dag, Omslaan in de Planeet en de andere evenementen. We gaan dit seizoen starten met een frisse blik en zijn vanaf nu actief met meerdere coördinatoren bij de jeugdcommissie. Deze coördinatoren zullen een beroep doen op ouders die ook weer hun steentje bij kunnen dragen bij het jeugdzeilen. We gaan dit jaar van start met 19 instructeurs waarvoor we een begeleider (opleider) gevonden hebben. Bert Wolf gaat deze uitdaging aan. We zullen dan in maart en april weer een EHBO en rescuetraining proberen te plannen. Olaf Severijnse, Piet Hein Schram, Jan-Willem Harwijne zijn de coördinatoren van de wedstrijd- en reguliere zeilopleiding, We hebben aankomend seizoen weer de beschikking over een professionele wedstrijdtrainer Han Beverwijk. Ook hebben we voor de combi organisatie al een aantal nieuwe leden en ouders gevonden die de organisatie voor hun rekening nemen. Als je dit leest en denkt dat je ook nog een steentje kan bijdragen neem dan alsjeblieft contact op. Vanaf de ALV, in mei, is de functie van Jeugdcommissaris vacant. Spreekt deze functie je aan neem dan alsjeblieft contact op met Monique Pals jeugd@haarlemschejachtclub.nl.

Volwassenzeilen
Bij het volwassenzeilen heeft u nu contact met Frank Boks die er ontzettend veel plezier in heeft om de communicatie te doen met de potentiële nieuwe cursisten en leden die de zeilsport willen gaan beoefenen. De opleiding van 2022 zit helemaal vol. Als je geoefend zeiler bent en je wilt helpen als instructeur sluit je alsjeblieft aan bij de groep. Ook krijgen we steeds meer vraag naar Laserlessen. We willen daarom inventariseren of we op maandag of dinsdag een Laser lesavond voor volwassenen kunnen organiseren. Ook hier zoeken we dan 1 of 2 instructeurs voor die deze 8 lessen kunnen geven.
Bij interesse neem alsjeblieft contact op met volwassenzeilen@haarlemschejachtclub.nl.

Vriendelijke groet,
Monique Pals, jeugdcommissaris

 

Werkploeg weer begonnen


De werkploeg is weer met veel enthousiasme begonnen. Iedere woensdag vanaf 10.00 uur wordt er weer geklust. Iedereen is van harte welkom.

Lees hier meer over de werkploegen.

 

Eugene Yachtclub


Er hangt een nieuwe clubvlag boven de bar in het clubhuis.

Het is de clubvlag van de Eugene Yachtclub in de USA. Deze vlag is aan de Haarlemsche Jachtclub geschonken door oud HJC-lid Evert Slijper. De heer Slijper is eind zestiger jaren naar Amerika geëmigreerd en is daar lid geworden van de Eugene Yacht Club. Hij zeilt daar nog steeds actief in een 3 mans zwaardboot en in een 20 voets kieljachtje.
In 2020 bezocht de heer Slijper tijdens een vakantie in Nederland de HJC en daar werden de clubvlaggen uitgewisseld.

 

Ochtend na Eunice


De ochtend na Eunice. De haven ligt er weer vredig bij. Hoogst gemeten wind van onze Windguru 59kts, 110km/u. Tijd om uw boot, landvasten, spanbanden, dektent enz. te controleren, want er komt nog meer wind aan.

De meeste foto's en filmpjes over de stormen voor deze site, Facebook en Instagram worden trouwens aangeleverd door onze havenmeester. Waarvoor dank!
 

Laatste coronaprotocol?


Het bestuur gaat er van uit dat dit de laatste keer is dat wij over corona-maatregelen moeten publiceren. Wij kijken er erg naar uit dat het verenigingsleven vanaf 25 februari geen belemmeringen meer kent en hopen u allemaal weer snel op de HJC te zien. Tot snel.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter
 

Corona protocol HJC vanaf 18/25 februari 2022

De coronamaatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Rijksoverheid, Veiligheidsregio Kennemerland en het Watersportverbond.

Tot 25 februari geldt als enige maatregel dat voor toegang tot het clubhuis een coronatoegangsbewijs noodzakelijk is.
Vanaf die datum vervalt ook die maatregel.

Adviezen die voor iedereen van toepassing blijven:
  • Houd 1,5 m afstand
  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Schud geen handen.
  • Bij klachten: blijf thuis en doe een test.

Het zijn de laatste loodjes en het bestuur gaat er van uit dat leden of bezoekers zich mede in het belang van leden in de kwetsbare categorieën aan de regels houden.

 

Shantykoor zingt weer


Vanaf donderdag 17 februari beginnen we weer met zingen. Ik hoop dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn. Is het zo dat je niet wil of kan komen geef dan even een bericht.

Zijn er nog leden van de club die willen zingen? Kom gerust op donderdagavond 20.00 uur naar het clubhuis. Wij verwelkomen je met plezier.

Groetjes Goke van Beijeren, 0637474409

 

Mooie Nelloop en boerenkoolmaaltijd


We kunnen en mogen weer wat!
Dus starten we op 13 februari a.s. met de Mooie Nelloop. Een leuke hardloopwedstrijd of wandeltocht van ca 10 km rond de Mooie Nel.
De wandelaars vertrekken om 14.30 uur en de hardlopers starten om 15.00 uur.
Start en finish zijn op de haven.

De snelste dame en heer bij de wedstrijdlopers winnen de Mooie Nel wisseltrofee. Voor de wandelaars staat de traditionele taart klaar.

En om 17.30 uur wordt er voor max. 30 personen de bekende boerenkoolmaaltijd geserveerd. Vol = vol!

Aan de wandeltocht en hardloopwedstrijd zijn geen kosten verbonden, aan de boerenkoolmaaltijd wel.
Nieuw is dat iedereen zich via deze link moet aanmelden.

Ook wijzen wij u erop dat voor toegang tot het clubhuis een corona toegangsbewijs verplicht is!

Voor meer informatie: evenementen@haarlemschejachtclub.nl

 

HJC vanuit de lucht


Hier een video van de HJC vanuit de lucht. Vergeet niet de video een duimpje te geven en gelijk te abonneren.

 

HJC 105 jaar


Dit jaar bestaat de Haarlemsche Jachtclub 105 jaar.
Het plan is om dit op 8 oktober a.s. bescheiden te gaan vieren.
In grote lijnen zijn er wat plannen, die echter nog uitgewerkt moeten gaan worden.
U zult begrijpen dat we daar graag hulp bij vragen, want dat kunnen we niet alleen.

Dus mocht uw leuke ideeën hebben en of graag willen meewerken, meldt u zich dan aan.
Dan wordt het zeker een ontzettend leuk feest.

Met vriendelijke groet,
Auke Bender
Evenementencoördinator
020-6464515 - 06 15350515 -  evenementen@haarlemschejachtclub.nl

 

Van de havencommissaris


Boten te water:
Het winterseizoen schiet alweer op. Diverse mensen zijn al druk bezig om hun boot weer netjes klaar te maken voor het vaarseizoen. In de maand januari zijn er al aardig wat droge dagen geweest om onderhoud te plegen.

De lijst van volgorde schepen te water met de cradlecar staat hier. We beginnen op 1 april (echt waar!).
Heeft u een ligplaats in het water en gaat uw boot met de kraan of met de eigen trailer te water, neem dan na 4 april contact op met de havenmeester om een afspraak te maken. Uw boot moet vóór het begin van het zomerseizoen (15 april) weer in het water liggen, als u een ligplaats in het water heeft. Wanneer uw boot na 15 april nog op de wal staat i.p.v. de ligplaats in het water, zullen er helaas extra stallingskosten berekend moeten worden.
Ook voor de schepen in de loods geldt dat zij vóór 15 april uit de loods moeten zijn en vóór 15 april te water moeten zijn, als zij een water ligplaats hebben.

Degenen die in de winter op een andere ligplaats dan hun toegewezen zomerligplaats liggen, dienen hun boot vóór 30 maart te hebben verplaatst naar hun zomerligplaats.

Opzeggen ligplaats:
Helaas hebben ook dit jaar mensen zich niet afgemeld voor een ligplaats vóór de in de statuten vastgestelde datum. Wij hebben die mensen hiervoor toch een rekening moeten sturen. Dus mocht u géén gebruik willen maken van uw ligplaats, dan dient u dit op tijd kenbaar te maken via het formulier op de website.

Gezellige werkdagen:
Gelukkig is het weer mogelijk om gezamenlijk te klussen op de haven. Elke woensdag vanaf 10.00 uur kan er weer getimmerd, geschilderd of een andere klus gedaan worden. Natuurlijk beginnen we met koffie en eindigen we met een gezellige evaluatie van het verrichte werk.
Jos Ridder heeft veel leuke klussen op zijn lijst staan.

Goos Finnema, havencommissaris


 

Nieuw coronaprotocol per 26 januari 2022


Net als iedereen kijkt ook het bestuur reikhalzend uit naar mogelijkheden om het verenigingsleven weer meer inhoud te kunnen geven. Met de maatregelen die met ingang van 26 januari in gaan is er, weliswaar onder voorwaarden, meer mogelijk. Het HJC coronaprotocol is daarop aangepast.

De belangrijkste punten:
Het clubhuis kan open en wij hopen dat u van de mogelijkheid gebruik zal maken om een kop koffie of een ander drankje te komen nuttigen.
De woensdag werkploeg kan met ingang van woensdag 2 februari ook weer aan de slag.

Het bestuur

 

Bruggen in Zijkanaal-C draaien nu ook op afroep


Een aantal bruggen en sluizen draait nu ook op afroep. Dit betekent dat je buiten de reguliere bedieningstijden ook een opening kunt aanvragen, ondanks dat het object niet wordt bemand. Als je aanvraag wordt goedgekeurd zal iemand van Rijkswaterstaat het betreffende object op het afgesproken tijdstip bedienen. Lees hier verder. 

Update nav corona persconferentie 14-01-2022


Helaas blijft corona, nu met de Omicron variant, de samenleving parten spelen. De bestaande maatregelen op de HJC kunnen niet worden versoepeld en geplande evenementen kunnen helaas niet doorgaan.

3e zondag 16-01-2022
Helaas is niet mogelijk om het clubhuis te openen en dus kan een bijeenkomst zoals de 3e zondag op 16 januari definitief niet doorgaan.

Werkdagen,
Het bestuur vindt het nu ook niet verstandig de werkochtenden weer in ere te herstellen. Afstand houden blijkt bij veel werkzaamheden lastig en ook het clubhuis dat gesloten moet blijven staat een herstart in de weg.

Het bestuur hoopt net als iedereen dat er snel meer mogelijk wordt.

Met vriendelijke groet,

Wilko Emmens

Voorzitter
Haarlemsche Jachtclub

 

Holland vaart video


In deze tweede aflevering van 'Holland Vaart' is de crew van Watersport-TV in Haarlem. Ze varen via de sluis bij Spaarndam richting de Mooie Nel. Daar meren ze af bij onze club. Er is een interview met onze havenmeester en met Monique Pals over het jeugdzeilen bij de HJC. 

Koop via Onzeclubwinkel en sponsor onze club


De feestdagen komen eraan en veel leden doen dan aankopen via webshops zoals Bol.com of Coolblue. Als u via onzeclubwinkel.nl koopt dan gaat er een percentage van het aankoopbedrag naar onze club. Maakt u een account aan en logt u in dan krijgt uzelf ook een korting. Lees alles over Onzeclubwinkel  hier en sponsor onze club! 


 

Van de voorzitter


Beste HJCers,

Ten eerste wens ik u namens het bestuur een mooi en gezond 2022 toe en ik hoop dat u met voldoening op de feestdagen terug kunt kijken. 

We hebben een bijzonder verenigingsjaar achter de rug dat de nodige beperkingen maar toch ook een paar mooie evenementen heeft opgeleverd. Tal van werkzaamheden zijn door vrijwilligers op fantastische wijze uitgevoerd waarbij het Cubaanse strand wel het meest in het oog springt. De nieuwe havenmeester heeft met zijn partner de weg op de HJC intussen goed gevonden. Het bestuur kijkt al met al met voldoening terug op 2021.

Nu ligt een nieuw jaar voor ons met onzekerheid wat dit ons zal brengen. Helaas hebben wij net als vorig jaar moeten besluiten om de nieuwjaarsreceptie niet door te laten gaan. Bijzonder jammer omdat het ieder jaar een van de drukst bezochte en gezellige bijeenkomsten is geweest en ik had u daar graag gezien.

Toch gaan wij er van uit dat het geleidelijk weer mogelijk wordt om elkaar met minder beperkingen te kunnen ontmoeten. Of dat ook voor onze, over het algemeen druk bezochte, ledenvergaderingen gaat lukken is de vraag. Wij kijken er in ieder geval naar uit om met elkaar in en rond het clubhuis weer in gesprek te kunnen over alles wat ons bind.
We hebben een volgeboekt zeil opleidingsprogramma en over het hele jaar een aantal mooie evenementen op de agenda. Vanzelfsprekend zullen wij de organisatie ervan zodra dit verantwoord mogelijk is oppakken.

Wij houden u op de hoogte en hopen dat u in 2022 weer regelmatig en met veel plezier op de HJC aanwezig zult zijn.

Wilko Emmens
Voorzitter

 


Clubhuis gesloten


Er is een nieuw coronaprotocol. Lees dat hier. Daarin staat o.a. dat het clubhuis gesloten is, maar de toiletten nog toegankelijk zijn.
Helaas zal de nieuwjaarsreceptie ook dit jaar niet door gaan evenals de werkdagen t/m 12 januari. Over de (on)mogelijkheden na 14 januari houdt het bestuur u op de hoogte. 


 

Prettige feestdagen en een gezond 2022
 

Raymond Duchesne overleden


Helaas bereikte ons het bericht dat Raymond Duchesne op 22 december op 71 jarige leeftijd is overleden. Raymond was een aimabele persoonlijkheid die veel op de haven kwam. Hij heeft zich regelmatig als vrijwilliger, zoals voor laswerkzaamheden, ingezet.
Het bestuur wenst zijn naasten veel sterkte toe.
 

Video jaaroverzicht Watersportverbond


De HJC is aangesloten bij het Watersportverbond en op 11 december vond de ALV plaats. Omdat ook deze vergadering digitaal plaats vond, werd het jaaroverzicht dit keer in een video samengevat. Het geeft een goed beeld van de inspanningen van het Verbond.

Tijdens de vergadering werden jaarplan en begroting 2022 vastgesteld en de gewijzigde statuten en huishoudelijke reglement goedgekeurd.

In deze video ook beelden van de HJC, Auke Bender en Wilko Emmens met name in de eerste helft van de video.

 

De kerstman wenst ... Klik op de foto

 

Boten te water


De boten gaan met de cradlekar van 1 t/m 4 april te water. De volgorde hier.
 

Van de voorzitter


Beste HJCers, 

Op het sportieve vlak was het een mooie novembermaand voor de HJC. Bart Lambriex werd samen met Floris van de Werken wereldkampioen in de 49er. De wedstrijden werden in Oman verzeild en tot en met de laatste race bloedspannend. Bart en Floris zeilen pas kort met elkaar en dan is het erg knap om onder grote druk te blijven presteren.
Het bestuur feliciteert hen van harte met dit prachtige resultaat.

In het weekend van 20/21 november werd op de HJC het Nederlandse kampioenschap teamzeilen in de Splash gevaren. Met zo’n veertig boten een mooi evenement. Jammer dat er geen toeschouwers bij konden zijn. Het wedstrijd-comité onder aanvoering van Bert van Veldhuijsen heeft de wedstrijden in goede banen geleid. Dank aan iedereen die aan dit evenement zijn/haar bijdrage heeft geleverd.

ALV 26 november
Het bestuur heeft u met oog op de omstandigheden geïnformeerd dat de ALV van 26 november niet door kon gaan. Wij vinden het erg jammer dat wij onze vlaggendragers niet in het zonnetje hebben kunnen zetten en de verschillende andere agendapunten niet met u aan de orde konden hebben. Wij hebben gevraagd, en ik herhaal dat bij deze, om kennis te nemen van de begroting en tarieven 2022 en uw eventuele opmerkingen daarover aan de penningmeester kenbaar te maken.
Leo Roelofs is met ingang van 26 november, conform het rooster van aftreden, teruggetreden als vice-voorzitter. De vereniging en het bestuur zijn Leo veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zijn vice-voorzitterschap in de periode april 2020 tot nu heeft ingevuld. Het bestuur zal zijn inzet zeer missen. Leo heeft zich ook voor zijn periode als vice-voorzitter gedurende een reeks van jaren zeer actief voor onze club ingezet en blijft ook nu gelukkig actief betrokken in de rol van webmaster. Het bestuur zal hier op een gelegen moment nog aandacht aan geven.

Vacature vice-voorzitter
Helaas is nog niet in opvolging van het vice-voorzitterschap voorzien. Toch ziet het bestuur deze rol graag ingevuld en moedigt je aan om je kandidaat te stellen. Het bestuur kan ook in de rol van Algemeen Bestuurslid worden versterkt. Bestuurlijke ervaring is daarvoor plezierig maar niet persé vereist. In het teamverband met de andere bestuursleden is altijd ondersteuning te vinden en het is een mooie kans om bestuurlijke ervaring in een prachtige vereniging op te doen. Heb je interesse neem dan voor een oriënterend gesprek contact op met de voorzitter of een van de andere bestuursleden.

Corona-maatregelen
Helaas zijn wij nog steeds niet verlost van deze epidemie. De maatregelen die op 25 november zijn afgekondigd om de situatie weer beter onder controle te krijgen zijn vertaald naar het corona-protocol van de HJC dat u hier kunt raadplegen. De inhoud spreekt voor zich en het bestuur vertrouwt op uw medewerking bij het nakomen van de maatregelen.

Laatste maand van het jaar
2021 is omgevlogen en de laatste weken van het jaar staan voor de deur. Het bestuur wenst u ondanks de onzekere situatie ten aanzien van de mogelijkheden rond kerst en de jaarwisseling een goede december maand.

Wilko Emmens
voorzitter


 

Van de havencommissaris


Beste leden,

De boten staan weer op de wal en in de loods en alle schepen die in het water liggen hebben een (storm)veilige plek gekregen.
Stroompunten zijn naar de juiste ligplaatshouders omgezet, zodat iedereen de juiste rekening krijgt.

De havenmeester heeft het druk gehad om alles administratief te verwerken.
Er zijn echter een paar trailers waarvan de eigenaar onbekend is. Ook zijn er rubberboten zonder toestemming en naam in de mastenloods gelegd. Dit zonder toestemming neerleggen van boten en andere spullen, kan echt niet. Kijk voor de zekerheid uw eigendomen na of daar wel een label aan zit met uw naam en lidnummer erop. Dat geldt ook voor ongebruikte dektenten en masten.
Verder staat er nog een fiets waarvan de eigenaar onbekend is en hebben we nog andere diverse gevonden voorwerpen. Zie ook deze film met gevonden voorwerpen

Zo, dat was mijn mopperstukje, nu over naar de leuke dingen die op de haven gebeuren:

Op de woensdagen is druk geklust, het strandhuis staat al in vrolijke kleuren en in de Batavusloods komt een kast voor tuingereedschap.
De verlichting rond het havenkantoor wordt vernieuwd en energiezuinig gemaakt.
De laatste takken zijn gesnoeid en het terrein is opgeruimd.
Extra hoge steunen zijn gemaakt voor het verbeteren van de ondersteuning van de boten in de winterstalling.
Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om het stukje steiger achter of voor hun boot schoon te maken. Daar ben ik blij mee!
De havenmeester is druk bezig om de heftruck weer mooi te maken en heeft het weekeind van de teamwedstrijden Splash laten zien dat hij, samen met Esther, een goede gastheer is.
Al met al zijn we lekker bezig op de haven.

Ik hoop dat de Corona maatregelen mee zullen vallen. Maar waar zit je beter dan in je boot? Lekker winterklusjes doen, radiootje aan en een verse pot lak en winters genieten van het onderhoud dat deel van de hobby is.

Allemaal alvast een heel goed uiteinde gewenst en bedankt aan degenen die mee hebben geholpen om onze haven in topconditie te houden.

Goos Finnema,
havencommissaris


 

Werkdagen en evenementen gaan niet door


Door de opgeleefde corona-epidemie heeft het bestuur helaas moeten besluiten om de werkdagen in december en de evenementen Kerststukjes maken en 3de zondagborrel niet door te laten gaan. In de loop van december zal het bestuur besluiten over de rest van het winterprogramma.
Het bestuur

Lees hier het coronaprotocol vanaf 28 novemeber.

 

Eigenaar Optimist Jip gezocht


Wil de eigenaar zich melden bij de havenmeester.


 

Gevonden voorwerpen


Film  gevonden voorwerpen. Te verkrijgen bij de havenmeester.

 

HJC Mosselavond


Het was alweer twee jaar geleden dat er voor laatst mosselen werden gekookt en gegeten op de Haarlemsche Jachtclub. Gelukkig kon het nu weer; dus 22 mosselliefhebbers kwamen op zaterdagavond 13 november naar het clubhuis om te genieten van deze zilte delicatesse.
De nieuwe corona maatregelen eiste wat aanpassingen in de aanvangs- en eindtijd van de maaltijd maar gelukkig leverde dat geen problemen op.
Het was een reuze gezellige bijeenkomst en hopelijk komen er volgende jaar meer mosselliefhebbers. Iedereen die aan deze avond een bijdrage heeft geleverd; hartelijk dank! AB

 

Passanten


We hebben in 2021 t/m oktober 484 schepen als passant mogen ontvangen op de HJC. Nationaliteiten waren: 28 Duitsers, 4 Zwitsers, 6 Belgen, 2 Engelsen en 444 Nederlanders.
 

2021

 

Januari

0

Februari

0

Maart

2

April

11

Mei

39

Juni

69

Juli

148

Augustus

147

September

54

Oktober

14

November

 

December

 

   

totaal:

484


Wat vonden de passanten van de HJC? Kijk hier.

 

ONZE SPONSORS

© 2022 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix