instagram

Nieuws archief

Clubhuis gesloten


Er is een nieuw coronaprotocol. Lees dat hier. Daarin staat o.a. dat het clubhuis gesloten is, maar de toiletten nog toegankelijk zijn.
Helaas zal de nieuwjaarsreceptie ook dit jaar niet door gaan evenals de werkdagen t/m 12 januari. Over de (on)mogelijkheden na 14 januari houdt het bestuur u op de hoogte. 


 

Prettige feestdagen en een gezond 2022
 

De kerstman wenst ... Klik op de foto

 

Bart in het Haarlems Dagblad


Vlak na de Olympische Spelen verbrak Bart Lambriex de samenwerking met zijn zeilpartner Pim van Vugt. Er was niet genoeg vertrouwen tussen de zeilers om samen nog een Olympische cyclus in te gaan. Lambriex vond in Floris van de Werken een nieuwe partner en die samenwerking loopt boven verwachting. Zelfs zo goed, dat ze in Oman onlangs wereldkampioen werden in de 49-er. Lees hier verder.

 

Van de voorzitter


Beste HJCers, 

Op het sportieve vlak was het een mooie novembermaand voor de HJC. Bart Lambriex werd samen met Floris van de Werken wereldkampioen in de 49er. De wedstrijden werden in Oman verzeild en tot en met de laatste race bloedspannend. Bart en Floris zeilen pas kort met elkaar en dan is het erg knap om onder grote druk te blijven presteren.
Het bestuur feliciteert hen van harte met dit prachtige resultaat.

In het weekend van 20/21 november werd op de HJC het Nederlandse kampioenschap teamzeilen in de Splash gevaren. Met zo’n veertig boten een mooi evenement. Jammer dat er geen toeschouwers bij konden zijn. Het wedstrijd-comité onder aanvoering van Bert van Veldhuijsen heeft de wedstrijden in goede banen geleid. Dank aan iedereen die aan dit evenement zijn/haar bijdrage heeft geleverd.

ALV 26 november
Het bestuur heeft u met oog op de omstandigheden geïnformeerd dat de ALV van 26 november niet door kon gaan. Wij vinden het erg jammer dat wij onze vlaggendragers niet in het zonnetje hebben kunnen zetten en de verschillende andere agendapunten niet met u aan de orde konden hebben. Wij hebben gevraagd, en ik herhaal dat bij deze, om kennis te nemen van de begroting en tarieven 2022 en uw eventuele opmerkingen daarover aan de penningmeester kenbaar te maken.
Leo Roelofs is met ingang van 26 november, conform het rooster van aftreden, teruggetreden als vice-voorzitter. De vereniging en het bestuur zijn Leo veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zijn vice-voorzitterschap in de periode april 2020 tot nu heeft ingevuld. Het bestuur zal zijn inzet zeer missen. Leo heeft zich ook voor zijn periode als vice-voorzitter gedurende een reeks van jaren zeer actief voor onze club ingezet en blijft ook nu gelukkig actief betrokken in de rol van webmaster. Het bestuur zal hier op een gelegen moment nog aandacht aan geven.

Vacature vice-voorzitter
Helaas is nog niet in opvolging van het vice-voorzitterschap voorzien. Toch ziet het bestuur deze rol graag ingevuld en moedigt je aan om je kandidaat te stellen. Het bestuur kan ook in de rol van Algemeen Bestuurslid worden versterkt. Bestuurlijke ervaring is daarvoor plezierig maar niet persé vereist. In het teamverband met de andere bestuursleden is altijd ondersteuning te vinden en het is een mooie kans om bestuurlijke ervaring in een prachtige vereniging op te doen. Heb je interesse neem dan voor een oriënterend gesprek contact op met de voorzitter of een van de andere bestuursleden.

Corona-maatregelen
Helaas zijn wij nog steeds niet verlost van deze epidemie. De maatregelen die op 25 november zijn afgekondigd om de situatie weer beter onder controle te krijgen zijn vertaald naar het corona-protocol van de HJC dat u hier kunt raadplegen. De inhoud spreekt voor zich en het bestuur vertrouwt op uw medewerking bij het nakomen van de maatregelen.

Laatste maand van het jaar
2021 is omgevlogen en de laatste weken van het jaar staan voor de deur. Het bestuur wenst u ondanks de onzekere situatie ten aanzien van de mogelijkheden rond kerst en de jaarwisseling een goede december maand.

Wilko Emmens
voorzitter


 

Van de havencommissaris


Beste leden,

De boten staan weer op de wal en in de loods en alle schepen die in het water liggen hebben een (storm)veilige plek gekregen.
Stroompunten zijn naar de juiste ligplaatshouders omgezet, zodat iedereen de juiste rekening krijgt.

De havenmeester heeft het druk gehad om alles administratief te verwerken.
Er zijn echter een paar trailers waarvan de eigenaar onbekend is. Ook zijn er rubberboten zonder toestemming en naam in de mastenloods gelegd. Dit zonder toestemming neerleggen van boten en andere spullen, kan echt niet. Kijk voor de zekerheid uw eigendomen na of daar wel een label aan zit met uw naam en lidnummer erop. Dat geldt ook voor ongebruikte dektenten en masten.
Verder staat er nog een fiets waarvan de eigenaar onbekend is en hebben we nog andere diverse gevonden voorwerpen. Zie ook deze film met gevonden voorwerpen

Zo, dat was mijn mopperstukje, nu over naar de leuke dingen die op de haven gebeuren:

Op de woensdagen is druk geklust, het strandhuis staat al in vrolijke kleuren en in de Batavusloods komt een kast voor tuingereedschap.
De verlichting rond het havenkantoor wordt vernieuwd en energiezuinig gemaakt.
De laatste takken zijn gesnoeid en het terrein is opgeruimd.
Extra hoge steunen zijn gemaakt voor het verbeteren van de ondersteuning van de boten in de winterstalling.
Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om het stukje steiger achter of voor hun boot schoon te maken. Daar ben ik blij mee!
De havenmeester is druk bezig om de heftruck weer mooi te maken en heeft het weekeind van de teamwedstrijden Splash laten zien dat hij, samen met Esther, een goede gastheer is.
Al met al zijn we lekker bezig op de haven.

Ik hoop dat de Corona maatregelen mee zullen vallen. Maar waar zit je beter dan in je boot? Lekker winterklusjes doen, radiootje aan en een verse pot lak en winters genieten van het onderhoud dat deel van de hobby is.

Allemaal alvast een heel goed uiteinde gewenst en bedankt aan degenen die mee hebben geholpen om onze haven in topconditie te houden.

Goos Finnema,
havencommissaris


 

Werkdagen en evenementen gaan niet door


Door de opgeleefde corona-epidemie heeft het bestuur helaas moeten besluiten om de werkdagen in december en de evenementen Kerststukjes maken en 3de zondagborrel niet door te laten gaan. In de loop van december zal het bestuur besluiten over de rest van het winterprogramma.
Het bestuur

Lees hier het coronaprotocol vanaf 28 novemeber.

 

Eigenaar Optimist Jip gezocht


Wil de eigenaar zich melden bij de havenmeester.


 

Gevonden voorwerpen


Film  gevonden voorwerpen. Te verkrijgen bij de havenmeester.

 

HJC Mosselavond


Het was alweer twee jaar geleden dat er voor laatst mosselen werden gekookt en gegeten op de Haarlemsche Jachtclub. Gelukkig kon het nu weer; dus 22 mosselliefhebbers kwamen op zaterdagavond 13 november naar het clubhuis om te genieten van deze zilte delicatesse.
De nieuwe corona maatregelen eiste wat aanpassingen in de aanvangs- en eindtijd van de maaltijd maar gelukkig leverde dat geen problemen op.
Het was een reuze gezellige bijeenkomst en hopelijk komen er volgende jaar meer mosselliefhebbers. Iedereen die aan deze avond een bijdrage heeft geleverd; hartelijk dank! AB

 

ALV op 26 november 2021 gaat niet door!

Beste HJCers,

Wij zijn helaas weer ingehaald door de coronaomstandigheden. Hoewel niet verboden acht het bestuur het ongewenst om met een grote groep personen in het clubhuis samen te komen.
Een digitale vergadering is voor sommigen geen prettig communicatiemiddel en er staan geen onderwerpen op de agenda die om onmiddellijke besluitvorming vragen.
De onderwerpen die wij geagendeerd hebben willen wij nu juist graag in uw fysieke aanwezigheid bespreken.

Het volgens rooster aftreden van onze vicevoorzitter Leo Roelofs, effectief per 26 november, krijgt nu niet de aandacht die het verdient. Leo is voor het bestuur vanaf voorjaar 2020 eerst als ad-interim en later als formeel bestuurslid van onschatbare waarde geweest en zijn inbreng in het bestuur zullen wij zeer missen. Zodra de gelegenheid zich voordoet zal ik hier zeker nog aandacht voor vragen. Gelukkig blijft Leo zijn activiteiten als webmaster voorzetten.

Het bestuur zal de ontwikkelingen de komende weken nauwlettend volgen en u onmiddellijk op de hoogte stellen als wij een mogelijkheid zien om de vergadering alsnog te organiseren.

Het bestuur vraagt u nadrukkelijk wel om kennis te nemen van de begroting en tarieven voor 2022, mocht u daar vragen over hebben dan beantwoordt de penningmeester die graag.

De tarieven zijn geïndexeerd en een paar tarieven heeft het bestuur aangepast, dat betreft onder andere:
 • onderscheid in tarief tussen liggeld in de loods en buiten overdekt, post 379 en 430
 • aanpassing post 501 naar een tarief per meter bootlengte
 • toegevoegd tarief 347 tarief trailer > 7m.
Bij besluit van de Algemene Vergadering is vastgesteld dat tarieven jaarlijks geïndexeerd kunnen worden en een besluit daarover is daarom niet nodig.
De aanpassingen die niet op index zijn gebaseerd worden pas in het voorjaar in rekening gebracht en daarover kan nog formeel besloten worden tijdens de voorjaars ALV.

3e Zondag van de maand borrel op 28 november gaat niet door!
Zoals de ALV niet doorgaat hebben wij ook besloten de 3e zondag van de maand niet door te laten gaan. De spreker heeft gelukkig toegezegd graag bereid te zijn om zijn presentatie later alsnog te houden.

Het bestuur vertrouwt op uw begrip voor deze stappen.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter

 

Passanten


We hebben in 2021 t/m oktober 484 schepen als passant mogen ontvangen op de HJC. Nationaliteiten waren: 28 Duitsers, 4 Zwitsers, 6 Belgen, 2 Engelsen en 444 Nederlanders.
 

2021

 

Januari

0

Februari

0

Maart

2

April

11

Mei

39

Juni

69

Juli

148

Augustus

147

September

54

Oktober

14

November

 

December

 

   

totaal:

484


Wat vonden de passanten van de HJC? Kijk hier.

 

Oproep aan alle ligplaatshouders voor de steigerschoonmaak

Het schoonmaken van de steigers en jollenhelling is een heel karwei, maar niet als we het met z’n allen doen. Vorig jaar hebben dit ook gedaan en het was een groot succes.

Daarom gaan we dit weer doen op zaterdagmorgen 6 november a.s.

Als een ieder het stukje steiger bij zijn/haar boot schoonmaakt op de breedte van de box, is het zo klaar. Leden die een open boot op de kant hebben staan worden opgeroepen om de jollenhelling schoon te maken.

Hoe gaan we dit doen? Gewoon met een bezem/luiwagen, wat sop en een puts of emmer.
Die moet u wel zelf meenemen.

We starten om 10 uur met koffie, om 10.30 uur gaan we schoonmaken en om 11.30 uur gaan we tevreden kijken naar het resultaat.

Bij voorbaat dank.

 

Mosselen eten


Het is al weer twee jaar geleden dat we voor het laatst mosselen hebben gegeten. Gelukkig kan het nu weer en wel op 13 november a.s. Vanaf 18.00 uur bent u welkom in het clubhuis. De kosten voor deze maaltijd zijn 12,50 euro p.p.
Er is plaats voor maximaal 50 personen. Vol = vol.

Let op: Toegang is uitsluitend mogelijk met een coronatoegangsbewijs. 

Inschrijven kan hier tot 6 november.
 

Volg de HJC coronamaatregelen op!


De corona-maatregelen van de HJC zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, Veiligheidsregio Kennemerland, IOC/NSF en Watersportverbond. Misschien worden de maatregelen binnenkort zelfs weer verder aangescherpt. Daarvan houden wij u via de site op de hoogte. Helaas bestaat er bij sommigen verschil van inzicht over nut en noodzaak van de maatregelen, maar het bestuur wil en kan ten aanzien hiervan geen partij zijn. Op basis van de richtlijnen moeten bezoekers van het clubhuis er bij voorbeeld van op aan kunnen dat daar aanwezigen over een coronatoegangsbewijs beschikken.

Helaas is het noodzakelijk gebleken hier ook op te controleren. Een ondankbare activiteit kan ik u uit ervaring melden.

Het bestuur vraagt u daarom nogmaals dringend om de maatregelen uit eigen beweging op te volgen en begrip te tonen in geval van controle door bestuur, evenementen organisator, bardienst of andere leden.

Alvast dank voor uw medewerking.
Wilko Emmens

 

Klus geklaard


Klus geklaard. 57 boten veilig en netjes op de kant gezet !!


 

Geslaagde nieuwe ledenmiddag


Een dertigtal leden was aanwezig bij de nieuwe ledenmiddag. Na afloop werd nog gezellig nagepraat en nader kennis gemaakt. 

Stem bij Rabo Clubsupport!


Wij doen dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport!
Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport. Van 4 tot 25 oktober kan je stemmen. 

Nieuwe ledenmiddag, zondag 24 oktober 14.00-15.30 uur


In 2020 en 2021 hebben wij weer een flink aantal nieuwe leden ingeschreven. Voor hen, en dan met name de “volwassen leden” met hun partner organiseert het bestuur een nieuwe ledenmiddag. Op deze middag zal het bestuur hen bijpraten over de ins en outs van de vereniging. 

 

Nog een week: wijnactie voor het clubhuis!
Onze wijnactie voor het clubhuis loopt nog tot 5 november! Haal nu lekkere wijnen in huis van Wijnhuis Ten Bilt en help ons het clubhuis vernieuwen. Voor elke doos wijn krijgen we 10 euro, die we kunnen gebruiken voor de nodige verbeteringen. Welke wijnen er te koop zijn vind je hier. Bestellen kan je hier. Bij specifieke vragen of bestellingen, mail ons.  Dank voor jullie hulp en geniet van de wijn!
 

Sluiting vaarseizoen


Op zondag 17 oktober om 16.00 uur sluiten wij het vaarseizoen 2021 af. Een bijzonder jaar dat ons net als 2020 bij zal blijven. Helaas hebben wij, afgezien van het jeugdzeilen, geen grote evenementen op de HJC kunnen organiseren. Gelukkig is er weer meer mogelijk en namens het bestuur nodig ik u van harte uit om de sluiting bij te wonen. Dat doen wij onder begeleiding van het shantykoor met het laten zakken van de clubvlag. Het bestuur biedt u daarna een drankje aan. Een goede gelegenheid om met elkaar terug te kijken op de mooie ogenblikken en vooruit te kijken naar de komende winter waarin wij met bijvoorbeeld de derde zondag van de maand “borrel” het verenigingsleven verder op willen pakken.
Wilko Emmens
Voorzitter HJC

 

Wilko en het Platform recreatiesport


Onze voorzitter Wilko Emmens is zeer actief binnen het Watersportverbond. Begin 2020 trad hij ook toe tot het Platform Recreatiesport onder leiding van bestuurslid Christoffer Jonker. Hij kreeg de opdracht met een productaanbod te komen voor verenigingen waaruit de meerwaarde van het lidmaatschap van het Watersportverbond blijkt. Lees hier verder.

 

We mogen weer!


Vanaf donderdag 7 oktober gaan we weer zingen met ons koor de Schuimspetters. We zingen shanty en andere liedjes. We willen graag wat nieuwe leden verwelkomen. Je hoeft geen zangtest af te leggen, maar neem wel gezelligheid mee.

Ook kunnen we nog mensen gebruiken die een instrument bespelen.

Je bent ten alle tijden welkom om te komen kijken.

We zijn er iedere donderdag van 20.00 uur- 22.30 uur.
Inlichtingen bij Goke van Beijeren tel. 0637474409

PS 
Wij moeten de coronarichtlijnen van de overheid en het Watersportverbond volgen. Dat betekent dat je een corona toegangsbewijs moet hebben met een geldige QR-code. Lees in het HJC Coronaprotocol hoe u die kunt krijgen.

 

Wijnproeverij


Zoals al vaker gezegd: onze laatste clubhuisactiviteit begon met een ronde over dat gekke Chinese virus. Inmiddels is het 19 maanden later en kunnen we weer samen komen!

En de donkere dagen komen eraan. Dus wat is nu fijner dan lekker binnen tafelen met een goede fles wijn op tafel?

Daarom organiseert de HJC op 9 oktober een bingoavond met wijnactie. Hiermee proberen we geld op te halen voor vernieuwingen aan het clubhuis. Dat kan HJC niet geheel zelf betalen, dus hopen we dat jullie als leden op een leuke manier ook wat willen bijdragen. Let op: de wijnproeverij begint om 19.00 uur. Aansluitend begint de bingo.
We hebben voor deze actie de handen ineengeslagen met Wijnhuis Ten Bilt. Bij elke wijnbestelling (per doos) krijgen we 10 euro voor ons clubhuis. Hopelijk halen we zo een mooi bedrag op en hebben jullie een heerlijk wijnpakket in huis.

Hier vind je een selectie van de wijnen die we willen aanbieden in deze actie. Bestellen kan hier en kan tot 5 november.

Laten we er samen een mooie avond en een mooi(er) clubhuis van maken!

Namens de organisatie:
Wouter, Claudia, Emma, Bonnika en Caroline

 

Bingo!


Onze laatste clubhuisactiviteit begon met een ronde over dat gekke Chinese virus. Inmiddels zijn we 19 maanden verder en zijn we terug! Op 9 oktober om 20.00 uur organiseert de HJC een bingo-avond met wijnactie. Let op: de wijnproeverij begint al om 19.00 uur.

Wat kan je verwachten? 
We spelen 5 rondes bingo onder leiding van een ware showmaster, met natuurlijk mooie prijzen. De bingoballen worden vergezeld van een hapje en een drankje. Tussendoor worden er heerlijke wijnpakketten verkocht, waarmee we wat extra geld hopen op te halen voor enkele vernieuwingen van het clubhuis. 

Hoe en wat met corona? 
De bingo vindt plaats in het clubhuis. Wij volgen de coronarichtlijnen van de overheid en het Watersportverbond. Dat betekent dat je bij aankomst de coronacheck-app moet laten controleren op een geldige QR-code. Die werkt als je gevaccineerd bent, negatief getest of recent genezen van corona. 

Deelname kost 5 euro, inclusief een drankje en een bingokaart. Daarna koop je de kaarten los voor 2 euro. Betalen kan aan de bar. 

Meld je snel aan via dit formulier.  
Wouter, Claudia, Emma, Bonnika en Caroline

 

Van de havencommissaris


Beste leden,
Weer een raar coronajaar achter de rug, maar toch ben ik niet ontevreden over de werkzaamheden op de haven. Er werd in kleine ploegjes en individueel geklust.
Veel werk is er verzet om het strand te realiseren. Het volgend jaar kunnen we genieten van een lekkere cocktail op ons eigen HJC strand. De filmploeg die het mooie strand zag als ideale film locatie heeft alle zeilen bijgezet om het te beschermen tegen schade. Er is wel wat zand weggespoeld door de hoge golven die gemaakt moesten worden voor de opnamen, dat was voorzien, maar dat wordt op kosten van de filmmaatschappij weer aangevuld.
Op de maandagavond is dit jaar ook ontzettend hard gewerkt. Het groen blijft maar groeien, maar wordt vakkundig in toom gehouden onder leiding van Theo van Roode. Om het grasveld van in totaal 1400 m² netjes te houden, is er een nieuwe professionele grasmaai machine aangeschaft.

Boten uit het water:
In oktober beginnen we weer om onze boten op de kant te zetten. De mensen van wie de boot met de cradlecar uit het water gaat, hebben al een mail ontvangen. Voor de schepen die met de kraan de wal op gaan, kunt u een afspraak maken met de havenmeester.
Voor alle duidelijkheid nog even de regels: eigenaren van de boten die op de kant gaan, helpen een dagdeel om met elkaar het opstelmateriaal in elkaar te zetten en verdere hand- en spandiensten te verrichten.

Schuren:
Zoals u weet zijn wij een haven met een blauwe vlag, het schuren mag alleen plaatsvinden met een gedegen stofafzuiging.

Schilderen:
Het schilderen van het opstelmateriaal is niet gewenst, dus graag even de rubber steunkussens afplakken. Zet geen stempels los van de romp, zonder overleg met de havenmeester/havencommissaris.

Elektra:
Tijdens de winterstalling wordt de stroom van op de wal gestalde boten iedere avond er af gehaald.

Steigers schoonmaken:
Na het succes van verleden jaar gaan we dit jaar ook weer de steiger gezamenlijk schoonmaken. Dit doen we 6 november, hou de site en nieuwsbrief voor de datum goed in de gaten.
Wilt u graag een klusje doen op de haven, maar kunt u niet op woensdag, dan kunt u contact opnemen met Jos Ridder, hoofd technische commissie.
Ik wens een ieder nog een mooi najaar toe en we ontmoeten elkaar bij het boten uit het water halen of natuurlijk op woensdag klusdag en anders gewoon gezellig in ons clubhuis, want dat mag weer!

Met vriendelijke groet,
Goos havencommissaris

 

23 en 25 september filmopnames op de HJC


Pupkin Film zal op 23 en 25 september opnames maken voor de jeugdserie Lampje. De serie is gebaseerd op het gelijknamige (Nederlandstalige) boek van Annet Schaap, dat na verschijning de gouden griffel heeft gewonnen. De serie zal in 2022 door de NPO worden uitgezonden.
Het verhaal vertelt hoe het personage van Lampje op ruige zee in een bootje dobbert, terwijl er een zeemeerminjongetje om het bootje heen zwemt. De opnamen spelen zich af bij de steiger achter het werkterrein.

Planning:
De opnamen staan gepland op 23 en 25 september en vinden plaats tussen 08.00 en 18.30 uur. Op 22–09 worden al wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en een en ander opgebouwd. Op 24-09 zullen de technische installaties blijven staan.
In verband met verzekeringseisen zal in de avond en nacht extra bewaking aanwezig zijn.

Facilitair:
Bij de opnames zijn zo’n 40 personen betrokken.
Op het HJC terrein worden enkele filmmateriaal-, catering voertuigen geplaatst. Dit is afgestemd met de havenmeester. Andere voertuigen worden op het parkeerterrein gestald.
Op 23 en 25 september zullen de heren en dames kleedkamer gebruikt worden als kleedruimte en voor de visagie. Het clubhuis zal tussen ca. 12.30 tot 14.30 als lunchruimte worden gebruikt.
Na afloop zullen terrein en gebruikte ruimtes worden achter gelaten zoals zij bij aanvang zijn aangetroffen.

Gedurende deze dagen is er dus wel enig ongemak door het in gebruik zijn van kleedkamers etc maar toegang tot steigers en boten en gebruik van de jollenhelling blijft mogelijk.
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter


 

Nieuwe regels toegang clubhuis


Vanaf 25 september zijn er nieuwe regels van de Rijksoverheid voor toegang tot het clubhuis. 

Regeling bezoek clubhuis
 • Iedereen van 13 jaar of ouder behoort in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs. (Behalve voor het afhalen van drinken en/of eten en het daarna nuttigen op het terras)
 • Dit coronatoegangsbewijs kunt u tonen via de coronacheck-app met een geldige QR-code. Die werkt als je gevaccineerd bent, negatief getest of recent genezen van corona.
 • Heeft u geen smartphone? Dan kunt u het coronabewijs voor uzelf of uw kinderen ook uitprinten via de website CoronaCheck.nl.
 • Het coronatoegangsbewijs wordt gecontroleerd door bestuursleden, evenementencommissie, de verantwoordelijke voor een in het clubhuis georganiseerde bijeenkomst, de bardienstvrijwilliger of de havenmeester.
 • Bij evenementen zoals de Bingo, 3de zondag borrel of ALV wordt er altijd gecontroleerd.
 • Op alle andere tijden zoals bijvoorbeeld 10 uur koffie drinken, werkdagen, zaterdag/zondagmiddag borrels, lunch, shantykoor, kan er steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
We gaan er van uit dat leden zonder coronatoegangsbewijs zich niet in het clubhuis zullen begeven. Het is een lastige periode voor onze samenleving, maar het bestuur vertrouwt, ondanks de impact die controle mogelijk heeft, op uw begrip en medewerking.

 

Boten uit het water


Van 16 t/m 24 oktober gaan de boten met de cradlekar uit het water. Kijk hier voor de volgorde.
Afhankelijk van wanneer u eruit gaat verwachten we dat u het dagdeel, wanneer uw boot uit het water gaat ’s ochtends of ’s middags, aanwezig bent en hand en span diensten verricht.
Schepen die met de kraan uit het water gaan, kunnen hiervoor een afspraak maken met de havenmeester (Kranen is mogelijk in de periode vóór 16 oktober en ná 24 oktober)

 

Guus geboren


Het is altijd fijn om een blij en mooi bericht te kunnen delen. Op 10 september is Guus geboren. Zoon van Danny en Daphne en kleinzoon van Hans en Tineke Struijkenkamp. 

 


 

Van de clubhuiscommissaris

Er is weer koffie. Om 10 uur elke ochtend is er weer koffie. Kom gerust weer eens langs. Deze jarenlange traditie lijkt door de impact van het welbekende virus een flinke deuk opgelopen te hebben vandaar dit bericht. Lekker aan de koffie dus !!

De koffieautomaat is inmiddels verdwenen. Er moet dus verse koffie gezet worden met het koffiezetapparaat in de keuken. Loop je om kwart voor tien in het clubhuis en er is nog geen koffie gezet voel je vrij om een kannetje te maken. Filters liggen in de la onder het apparaat en koffie staat er naast. Een kopje met een kop erop moet er aan koffie in het filter. Het water kan je er boven in gieten met de thermoskan, waarna je deze direct onder het filter kan zetten.

Groet en tot ziens in het clubhuis!
Wouter Coosemans
Clubhuiscommissaris 

Mededeling van overlijden


Afgelopen week ontvingen wij het droevige nieuws van het overlijden van Luca Juul Paauw, zoon van Jolan Paauw en Eva Assendelft, kleinzoon van Albert Jan Paauw en Meike Paauw-Kuipers en neefje van Arne Paauw en Sandra Buijs. 

We leven mee met dit vreselijke verdriet en wensen de ouders, grootouders en oom en tante heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

Het bestuur van de HJC


 

Mooie opkomst maandag werkavond

Goede opkomst bij de maandagavond werkavond. Maarrrr we kunnen nog veel meer hulp gebruiken. U komt toch ook volgende week?


 

De werkavonden en werkdagen zijn weer begonnen!


De werkavonden en werkdagen zijn weer begonnen!

Er is een enorme achterstand opgelopen wat het onderhoud van de haven betreft. Dus er is heel veel hulp nodig. Dus kom helpen!

Een speciale oproep voor de leden die de afgelopen jaren lid zijn geworden en nog niet in de gelegenheid zijn geweest om iets voor de club te doen. Kom gezellig klussen. U hoeft niet handig te zijn, alleen enthousiast!

U bent vanaf 23 augustus iedere maandagavond om 19.00 uur welkom en vanaf 25 augustus iedere woensdag om 10.00 uur welkom.

 

Zonneweide Schoteroog


Op 26 augustus heb ik weer een werksessie bijgewoond over de voorgenomen aanleg Zonneweide Schoteroog.
In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. De Nederlandse ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Om hier invulling aan te geven heeft de Regio IJmond/Zuid Kennemerland een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. De ambitie van Haarlem is om in 2030 zo veel mogelijk (circa 750 TJ) elektriciteit lokaal en duurzaam op te wekken.
De zonneweide Schoteroog moet daar een bijdrage aan gaan leveren. Doel van deze werksessie is met geleverde input en ideeën tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen. Met aanvullingen, opmerkingen en toelichtingen op het huidige ontwerp, wordt met behulp van een zogenaamde “vlekkenkaart” inzichtelijk gemaakt op welke manier op locatie Schoteroog een breed gedragen ontwerp voor een Zonneweide gerealiseerd kan worden.

Het ontwerp is nu aangepast naar aanleiding van eerdere opmerkingen van belanghebbenden en op basis van onder andere de Unesco werelderfgoed richtlijnen. De omvang is teruggebracht van 7 MW piek tot 3,5 a 4 MW piek en dat is in het bijgaande plaatje goed te zien. De aanwezigen (bewoners Land in Zicht, Recreatieschap, Gemeente Haarlem), konden zich in het nu voorliggende plan vinden. Voor de HJC en recreanten rond de Mooie Nel lijkt dit ook een aanvaardbaar ontwerp.
De opmerkingen van vanavond worden meegenomen, o.a. over de beveiliging van het geheel met hekken en/of bramenstruiken en camera's etc.
De volgende werksessie is gepland rond  7 september en daarna volgt op 23 september een bijeenkomst met alle betrokkenen waarin het ontwerp zou moeten worden afgetikt.
De Gemeente Haarlem is nog gevraagd duidelijkheid te verschaffen over een gerucht over het voornemen van de bouw van een grote windmolen op Schoterog. Dit viel buiten het doel van deze avond maar de aanwezigen zijn bezorgd dat zij straks verrast worden. Op dit moment is van een concreet plan daartoe geen sprake.

Wordt vervolgd.
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens


 

Tekenen op de haven

Een groep tekenaars van Haarlem Urban Sketchers hebben afgelopen zaterdag een paar uur getekend. Ze hadden lekker weer en onze haven gaf veel inspiratie. Hier het mooie resultaat.


 

Winterstalling

Het vaarseizoen loopt al weer snel naar het einde. Over een kleine twee maanden gaan de schepen weer de winterstalling in.

Als u afgelopen jaar met uw schip op de wal heeft gestaan of in het water heeft gelegen, gaan we er van uit dat u dit jaar weer op de wal gaat of in het water blijft.
Wijzigt er echter iets dan graag dit formulier invullen voor 15 september. Wat kan er allemaal wijzigen?
 • voor de eerste keer winterstalling op de HJC (wal, loods of in het water),
 • als u winterstalling in het water had en nu op de wal wilt,
 • als u winterstalling op de wal had en nu in het water wilt,
 • als u eerst met mast omhoog op de wal stond en nu zonder mast wilt of andersom.
 • iedere andere situatie die anders was dan het jaar ervoor.
Tot slot: afhankelijk van wanneer u eruit gaat verwachten we dat u het dagdeel, wanneer uw boot uit het water gaat ’s ochtends of ’s middags, aanwezig bent en hand en span diensten verricht.
Goos Finnema
Havencommissaris

 

Ik ben verzadigd, totaal verzadigd


Niet van eten en ook niet van drank. Nee ik ben verzadigd van sport. Normaal kijk ik eigenlijk nooit naar sport. Niet op zondagavond bordje op schoot naar Sport in beeld of hoe dat ook mag heten. Eindeloos veel voetbal. Ja als we het WK dreigen te winnen kijk ik wel maar dat is het nationale gevoel. Dan voel ik oranje in mij opkomen. Het damesvoetbal vind ik veel leuker. Ik mag die meiden. Van de herenvoetballers weet ik eigenlijk geen naam. Van die meiden wel. Bij de heren moet Louis van Gaal het nu gaan redden. Maar dat is meer de reddekedel er omheen. Ik weet niet of dit woord echt bestaat in schrijftaal.

Nee de Olympische Spelen daar word ik warm van. Staat al vroeg in mijn agenda. Ga niet op vakantie. Neem er de tijd voor. Prachtig programma. Op NPO 1 krijg je ook nog veel achtergrondinformatie. Oude Olympiërs leggen uit, voorspellen, leven enorm mee. Ik switch van 1 naar Eurosport. Ik denk dat ik alle sporten wel heb gezien. En ’s avonds om 21 uur uit Scheveningen. Interviews met de sporters zelf. En natuurlijk deze keer Bart Lambriex en Pim van Vugt in de 49er-klasse. Zesde en dan meedoen voor de eerste keer!! Ik verheug me al op Parijs.

Sommige sporten probeer ik te begrijpen. Van Judo b.v. En ook boxen maar karate spande de kroon. Vechten tegen een denkbeeldige tegenstander met veel geluid en passie. En dan over het zwemmen. Hoe je geïntimideerd kan worden. Sporters naar elkaar. Die Amerikaan tegen onze Arno Kamminga. Die woeste blik in zijn ogen. Maar Arno deed het gelukkig niets. Ook de Argentijnse hockeymeiden tegen het Nederlandsche team. Lawaai maken dat ze niet goed kunnen slapen. Nooit geweten.

En dan Scheveningen ook nog. Alle sporten in het klein nagebouwd voor kinderen. Coaches erbij om het goed uit te leggen. Optimist on tour was ook aanwezig. Een heel groot bassin. Je kon les krijgen. Je mocht ook zelf varen als je het een beetje kon. We hebben daar een hele dag doorgebracht en….ik hoefde niets te missen. Overal heel grote schermen waar je alles op kon volgen. We hebben het damesvoetbal daar gezien samen met veel mensen. Dat geeft ook een enorme kick. Helaas ging het toen fout. Ze verloren. En dan kun je geen wijntje drinken als troost. Het hele evenement was alcoholvrij anders mocht het geen doorgang vinden. En als kers op de taart een echte huldiging. De roeiers. Ik heb ze allemaal gefeliciteerd. Hun families waren er ook allemaal bij. Gewoon ontroerend.

En dan ook nog te vertellen dat het daar in Tokio zo warm was. Het buitenwater waar ze in moesten zwemmen was 30 graden. Dat is toch haast onmogelijk.

Het was een sport-zomer en ik heb ervan genoten. Als het mooi weer was openslaande deuren wagenwijd open en maar blijven kijken.

Nu eerst de winterspelen (wat ook heel leuk is) en dan op naar Parijs.

Gelukkig zijn de Olympische Spelen niet elk jaar.

Marja Hin

 

Geef je mening!

Het Ministerie van I&W werkt op dit moment de uitvoering van de verzegeling voor pleziervaartuigen uit. Het Watersportverbond roept alle leden van haar verenigingen op te reageren op Besluit Activiteiten Leefomgeving zodat er een uitvoering komt die realistisch en haalbaar is. In dit artikel zetten we het standpunt van het Watersportverbond uiteen en leggen we uit hoe je kan reageren. Lees hier verder.

 

Leden voor leden en advertenties

Ons administratiesysteem E-captain heeft verschillende mogelijkheden in het 'leden voor leden' gedeelte:
 • U kunt een e-mailadres of telefoonnummer van een medelid opzoeken.
 • U kunt u (mail) adresgegevens zelf aanpassen.
 • U kunt er een watersport gerelateerde advertentie plaatsen.
Klik  hier om uw adres aan te passen, contactgegevens van een mede-lid te zoeken of een advertentie te plaatsen.

Klik  hier om de advertenties te bekijken.

 

HJC mail systeem


Helaas blijft het HJC mail systeem een hardnekkig probleem houden dat er voor zorgt dat mails verzonden vanuit een Gmail account naar een HJC mailadres soms geweigerd worden. Hoewel onze technische ondersteuner Auke Jutjens en onze provider er hard aan werken om dit probleem op te lossen, wil dit nog niet lukken. Mocht een mail geweigerd worden stuur dan het bericht naar hjchaarlem@gmail.com dan zorg ik dat het bericht bij het betreffende bestuurslid/persoon komt. LR

 

Zomerreces werkdagen en werkavonden


Ook voor onze hard werkende werkploeg vrijwilligers is het zomerreces. De laatste maandagwerkavond voor de zomervakantie is op 5 juli. De laatste woensdagwerkdag voor de zomervakantie is op 7 juli.

Zet vast in uw agenda: 
De maandagwerkavonden beginnen weer op 23 augustus.
Op 25 augustus beginnen de woensdagwerkdagen weer. 

 

Informatiesessie Zonneweide Schoteroog 23-06-2021


Afvalzorg heeft in deze informatiesessie de voortgang vanaf maart dit jaar met betrekking tot het plan voor de zonneweide Schoteroog toegelicht. De zonneweide lijkt beperkter van omvang te worden omdat een deel van het beoogde oppervlak behoort tot  de stelling van Amsterdam en valt onder de strenge richtlijnen van Unesco werelderfgoed. De oorspronkelijke capaciteit zou 5 a 6 MW piek opbrengen maar de nieuwe variant 3 a 4 MW piek.

In grote lijnen komt het er op neer dat de zonneweide vanaf het begin van de windturbineweg  tot de derde windmolen mag worden aangelegd en niet zoals eerst de bedoeling was tot de hoek waar de weg het Spaarne bereikt. De bewoners van Land in Zicht zijn veel beter te spreken over dit aangepaste plan. Er is overigens nog steeds overleg over de mogelijkheid om binnen de Unesco richtlijnen toch een grotere zonneweide te kunnen bouwen, maar die kans lijkt beperkt. Een en ander heeft ook weer gevolgen voor de financiële haalbaarheid die nu verder wordt onderzocht.

De planning ziet er nu als volgt uit:
 • 26-08-2021 denktankoverleg met stakeholders,
 • 23-09-2021 participatieoverleg mert belangstellenden
 • maart 2022 inspraak/zienswijzen,
 • september 2022 subsidieaanvraag,
 • maart 2023 start realisatie.
De HJC is door deelname aan het denktank-overleg betrokken bij de verdere ontwikkelingen. Op de website van  Afvalzorg.nl is meer informatie te vinden.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens

 

Afmelden aanwezigheid boot


Leden die langer dan een etmaal van de haven weg zijn met hun boot worden verzocht dit te melden bij de havenmeester via dit formulier, WhatsApp of SMS, zodat hun ligplaats eventueel tijdelijk door anderen gebruikt kan worden. Sla dit formulier op uw telefoon op dan heeft u het snel bij de hand.

Dit lijkt logisch en dat is het ook voor veel leden. Helaas zijn er ook veel leden die vertrekken zonder dit te melden. De havenmeesteer weet dan niet of hij de ligplaats voor passanten kan gebruiken. Het kan dus zijn dat als u terugkomt uw box bezet is.

 

Haventerrein beperkt toegangkelijk


Tijdens het weekend op zaterdag 19 en zondag 20 juni is het haventerrein beperkt toegankelijk. Dit ivm jeugdzeilwedstrijden.

Leden kunnen via het loophek gelijk linksaf naar hun boot. 

Leden die willen zeilen met hun open boot kunnen het beste contact opnemen met de Corona verantwoordelijke die op het terrein aanwezig is of iemand anders van de organisatie. Die kan je vertellen wanneer en waar je het beste je boot te water kan laten. 


 

Opruimen na gebruik terras/clubhuis


Het is natuurlijk fijn dat het clubhuis en terras weer geopend zijn. Je merkt meteen dat je meer mensen spreekt waardoor het alweer snel gezellig is. Zoals in eerdere berichten is aangegeven is het wel zaak wanneer er geen bardienst is de boel weer netjes achter te laten. Gebruik je glazen zet ze dan niet in de spoelbak of in de keuken, maar was ze af en ruim ze op. Kopjes, schoteltjes, bestek en andere zaken kunnen in de vaatwasser. Wanneer die vol is zet deze aan. Er hoeft geen poeder in dat gaat automatisch. Wanneer je ziet dat de vaatwasser klaar is en je hebt tijd over ruim deze dan even uit. Wanneer iedereen een steentje bijdraagt helpt dat enorm.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,
Wouter Coosemans
Clubhuiscommissaris


 

Zeilclinic en bouw strandje vanuit de lucht


De zeilclinic vanuit de lucht. Klik hier.

Werken aan het Cubaanse strandje. Klik hier.


 

Spectaculaire uitverkoop


De laatste HJC kleding voor extra lage prijzen. Nog slechts enkele maten beschikbaar. Wees er snel bij want op is op!
Te verkrijgen bij de havenmeester.
 
HJC kleding 14/6    
         
Slazenger poloshirt lichtblauw
maat aantal M/V    
116 2 Kind    
152 1 Kind    
5 Dames    
4 Dames    
L 2 Dames    
XL 1 Dames    
         
Grijze sweater met rits    
maat aantal M/V    
2 Uni    
2 Uni    
         
Grijze hoodie    
maat aantal M/V    
116 1 Kind    
128 2 Kind    
         
Blauwe Fleecetrui    
maat aantal M/V    
L 4 Uni    
         
T-shirt zwart    
maat aantal M/V    
1 Uni    

Jorien Hin in Amstelveens Dagblad


Sporttalent Jorien Hin (16) uit Ouderkerk groeide op in een echte zeilfamilie en is al van jongs af aan in de ban van deze sport. Ze begon rond haar tiende jaar met wedstrijdzeilen in de bekende eenpersoonsboot de Optimist. Vorig najaar maakte ze met succes de overstap naar de 29er, een tweepersoons-skiff met spinnaker en trapeze waarmee relatief hoge snelheden gehaald kunnen worden. Samen met de één jaar jongere stuurvrouw Vera ter Horst drong Jorien door tot de nationale jeugdselectie in deze zeilklasse. Lees hier verder.

Hier een filmpje van Jorien en Vera aan het trainen in hun 29er voor de kust van Scheveningen.

 

In mijn regio: Auke Bender, regioteamlid Noord-Holland Zuid


Het Watersportverbond heeft zestien regioteams verspreid over heel Nederland die bestaan uit meerdere teamleden en een regiovertegenwoordiger. De regioteams zetten zich in voor de watersport in hun regio op het gebied van toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. Op vrijwilligersbasis ondersteunen deze watersportliefhebbers in hart en nieren de watersportverenigingen. In de rubriek ‘in mijn regio’, stellen ze zich aan je voor. Deze keer ons (ere)lid Auke Bender. Lees hier verder.

 

Aanpassing openingstijd brug A9


De openingstijd van de A9 brug is aangepast en staat daarom verkeerd in de folder 'Bedieningstijden bruggen en sluizen Haarlem'. De avondopening doordeweeks van maandag t/m vrijdag is veranderd naar 20.15 uur.
 

Zeilclinic


Van het jeugdzeilen

Het is juni en er mag steeds ietsje meer.
We hebben dan ook besloten dat we de ‘Zeilclinic” door laten gaan. Yeah hoorde ik meteen om mij heen. De kinderen maar ook de instructeurs hebben er reuze veel zin in. Het jeugdbestuur zal het weekend organiseren.

Het weekend van de zeilclinic is zaterdag en zondag 12 en 13 juni. We starten zaterdag om 10 uur. Je meldt je aan en je brengt je slaapspullen naar de loods. Je richt je plekje in en een uurtje later gaat de dag beginnen. Er wordt theorieles gegeven, er wordt gezeild maar er wordt niet alleen maar gezeild. Er is een waterglijbaan, we gaan met z’n allen lunchen en natuurlijk ook avondeten.

Zondagochtend gaan we na de ochtend gymnastiek en het lekkere ontbijt weer enthousiast het water op.

Het inschrijfformulier staat op de  website. Ook hier direct de link om in te schrijven.

De zeilclinic is bedoeld voor de groep beginners, aspiranten en gevorderden. Er kunnen maximaal 30 kinderen meedoen.

Bij vragen neem contact op met  jeugd@haarlemschejachtclub.nl.

 


Van de clubhuiscommissaris


Per 5 juni mag er weer een hoop meer, zo mogen het clubhuis en de kleedkamers weer open. Op zaterdag en zondag gaan we waar mogelijk weer een bardienst inzetten. Er kan dus weer in het clubhuis en op het terras gezellig een drankje worden gedaan. s'ochtens om 10:00 uur kan er ook weer een kopje koffie worden gedronken. Wanneer er geen bardienst is en je wil toch wat drinken met een groepje kan dat ook maar wijs dan een barverantwoordelijke aan. Natuurlijk blijven de bestaande corona regels nog steeds van kracht.

Met vriendelijke groet,
Wouter Coosemans
Clubhuiscommissaris

 

Aanpassingen clubhuis


Beste leden, 

Het afgelopen jaar zijn er plannen gemaakt om het clubhuis te moderniseren en op te knappen. Daarvoor is een ontwerp gemaakt en dat willen wij graag aan u presenteren. Klik hier voor de presentatie. U kunt zien dat op de plaats waar nu de tram staat schuifdeuren zullen komen. Ook willen wij nog een paar grote planten toevoegen aan het clubhuis. 

Wij horen het graag van u wanneer u vragen of feedback heeft! 

U kunt mailen naar clubhuis@haarlemschejachtclub.nl of u kunt Wouter Coosemans of Emma van der Knaap aanspreken.

 

PMD inzamelen


We hebben tegenwoordig verschillende containers voor ons afval waaronder een PMD container. PMD staat voor plastic, metaal en drinkpakken. Maar niet al het plastic of metaal is recyclebaar. We zien dat er van alles in de container wordt gegooid wat er niet in hoort. Niet al het plastic is reclybaar. Klik daarom op het plaatje en lees het eens door of kijk op de poster die naast de container hangt wat er wel of niet in de container mag. Bij twijfel wordt geadviseerd het in de restafvalcontainer te gooien.
 

Terras open


Goed nieuws ! 19 mei mag het terras van de HJC open. Vanaf 5 juni ook het clubhuis. Wanneer je met een aantal mensen een drankje wil nuttigen is dat mogelijk, maar dat maakt wel dat er een persoon van deze groep op dat moment bar verantwoordelijke is. Wanneer bijvoorbeeld de werk- of de Laserploeg aanwezig is dan even iemand aanwijzen die de drankjes verzorgd en de boel weer netjes achterlaat. Wanneer het drukker wordt op het terras kunnen er ook nog statafels bijgezet worden. De regels zijn vanaf 5 juni dat er 4 personen aan een tafel mogen zitten tenzij uit hetzelfde huishouden of onder de 12 jaar oud. Natuurlijk hopen wij jullie ondanks alle maatregelen snel weer te zien in het clubhuis en op het terras.

Om aan de corona maatregelen te voldoen vragen we uw rekening te houden met de onderstaande regels:
 • Maximaal 4 personen aan een tafel.
 • Meer personen aan een tafel mag mits uit hetzelfde huishouden.
 • Houdt ten allen tijden 1,5 meter afstand.
 • Bestellen aan de bar, volg de aangegeven looproute.
 • Geopend tot 22.00 uur.
Veel plezier en geniet van uw drankje,
De clubhuiscommissaris

 

Varen in Haarlem


Ga je het water op? Dan is het goed om te weten waar je rekening mee moet houden. In deze folder lees je een aantal belangrijke regels en aandachtspunten die gelden in Haarlem. Zo houden we het samen veilig en prettig op het water. 

HJC in Haarlems Dagblad


Ook dit jaar heeft de HJC de blauwe vlag. Een artikel hierover stond in het Haarlems Dagblad. Klik op het plaatje voor het artikel.

 

Nieuwe bewoner op de HJC


Dat het landschap rondom de HJC fantastisch is voor honden, wisten we al. De havenmeester en zijn vrouw hebben daarom besloten om een labrador pup te gaan opvoeden. Zijn naam is “Gaffel”, en we wensen hem heel veel plezier in zijn nieuwe omgeving. 

Help mijn man heeft een hobby!


Vorig jaar in maart is het begonnen. Corona kwam dichter en dichterbij. Elke avond op de televisie werden we bijgepraat en konden we zien hoe druk het was in de ziekenhuizen. Elke avond rond 23 uur kwam een verpleger of verpleegster aan het woord om zijn of haar belevenissen van die dag met ons te delen. Schrijnende verhalen. Vreselijke verhalen. En met die verhalen ging je dan slapen of je moest vóór die tijd de t.v. uitzetten. Juist ook in die periode maakten wij plannen om aan de boot te beginnen. Krabben, schuren, lakken. Het jaarlijkse ritueel. Al gauw kwam er een Nieuwsbrief van het Bestuur. Haven gesloten, later clubhuis en wc’s alleen gesloten. Wij hebben toen gebeld. Als we ons niet veilig voelden om in de loods te werken moesten we het maar niet doen. De schrik zat er toen goed in. Maar ja, de boot moest wel straks te water.

We gingen niet naar de haven. Ook kinderen en kleinkinderen zagen we niet meer. Geen verjaardagen of gezellig met elkaar eten. Het zat er allemaal niet in. Je kwam nergens. Boodschappen deed je voor een hele week vroeg in de ochtend.

Maar de lente kwam zoals gewoonlijk. De natuur liet zich niet beïnvloeden.

En toen begon het….
Zal ik dit jaar eens wat zaaien? We kunnen toch bijna nergens heen en dan hebben we van de zomer mooie bloemen en planten. Dat was een goed idee! Dus werd er gezaaid. Bakjes vol. Eerst kleine potjes, dan verpotten in grotere potjes, weer verpotten in nog grotere potjes. Overal in huis bakken met potjes vol stekjes en zaadjes. Niemand kwam logeren dus wat maakte het uit. Alleen de badkamer was lastig. We hebben daar een bovenlicht en dat bleek uitermate geschikt om de zaadjes en stekjes goed op te laten komen.

Dus wilden we douchen dan moesten al die bakken op de gang en later weer terug. Maar ach, we hadden alle tijd. Mijn man had het er erg druk mee. Maar het was dan ook zijn idee. Tussendoor gingen we af en toe naar de boot. Als er iemand anders ook in de loods was gingen we weer naar huis. Ik geloof dat de boot eind mei pas te water ging.

We hadden een vrolijke en mooie tuin die zomer.

Ook dit jaar werd het weer maart. Corona nog steeds niet voorbij. Maar het vaccineren komt op gang. We voelen ons veiliger. Clubhuis nog steeds gesloten maar de wc’s gelukkig open. We gingen weer gewoon naar de haven. Wel later want gezellig koffiedrinken is er nog steeds niet bij. We lunchten in de loods. Het ging allemaal een stuk ontspannener.

Maar ja al die herinneringen aan die zaadjes en die stekjes. Die leuke plantjes en lekkere tomaatjes. Kortom, het huis staat weer vol. Ook AH vulde een gat in de markt met zijn moestuinmaatjes. Zaadjes in piepkleine bakjes en ook twee kleinkinderen werden enthousiast.

Ik ben bang dat deze hobby een blijvertje wordt.

Nou ja, straks hebben we geen boot meer…..

Marja Hin


 

Brug/sluisbediening 5 mei


Beste vaarweggebruikers,

Komende woensdag is het 5 mei, Bevrijdingsdag. Dit is een nationale feestdag, maar wordt in de meeste bedienbesluiten niet aangewezen als feestdag omdat is gebleken dat het bedrijfsleven en de beroepsvaart hun activiteiten dan voortzetten. Er wordt dan dus als een ‘normale’ werkdag bediend.
Momenteel staat dit nog niet juist op  www.vaarweginformatie.nl
Deze informatie wordt zsm aangepast.

Auke Bender 
Regiovertegenwoordiger Noord-Holland Zuid

 

Contact met de havenmeester


Havenmeester zijn is een drukke baan. Zes dagen per week staat onze havenmeester voor u klaar buiten al zijn andere werkzaamheden. Daarom graag uw aandacht voor twee zaken: zijn rusttijden en de beste manier om contact met hem te hebben.
Op dinsdag is onze havenmeester vrij.
Iedere dag is er lunch van 12.00 tot 13.00 uur en diner van 18.00 tot 19.00 uur.

Gelieve de havenmeester op zijn vrije dag, tijdens de maaltijden en 's avonds niet te storen.
Telefoneren kost veel tijd en haalt hem steeds van zijn werkzaamheden af. Het beste kunt u op de volgende manieren met hem in contact komen:
 • De havenmeester is voor bijv. het afmelden bij afwezigheid, afspraken over boot uit het water, elektra, gebruik werksteiger, gebruik kraan enz. primair te bereiken via WhatsApp, SMS of e-mail. Hij kan uw vragen of opmerkingen dan behandelen op een moment dat het hem uitkomt.
 • Telefoneer alleen voor zaken die absoluut niet schriftelijk kunnen. Als er toch getelefoneerd moet worden, dan graag overdag op doordeweekse dagen. Ook de havenmeester gunnen we een rustige avond/weekend.
 • Op de haven is hij tijdens zijn werkuren overdag altijd aan te spreken. Zijn werktijden hangen in de hal van het clubhuis op het mededelingenbord van het bestuur.
Voor de duidelijkheid:
De havenmeester is 24/6 via zijn mobiele nummer (06-33716379) bereikbaar voor (medische) noodgevallen.
E-mail: havenmeester@haarlemschejachtclub.nl
Laten we er met zijn allen op letten dat wij de havenmeester zijn rust momenten gunnen en via de correcte methode contact met hem opnemen.


 

ALV 22 april


Beste HJCers,

De digitale wijze van vergaderen is helaas niet helemaal zonder strubbelingen verlopen, een aantal leden had moeite met inloggen. Het veruit grootste deel van de aangemelde leden is dat wel gelukt. Voor de stemfunctie moesten sommigen uitwijken naar een reactie via chat of mail. Dit zal in de notulen worden verwerkt.

Alle agendapunten waarover werd gestemd zijn in grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Met een woord van dank hebben wij afscheid genomen van onze secretaris Fleur Finnema. Met algemene stemmen werd Gerry van Leuven als secretaris benoemd en Emma v.d. Knaap als vertegenwoordiger van het jeugdbestuur. Helaas moesten wij het gebruikelijke applaus bij deze benoemingen er bij denken.

Ook zijn de ontvangers van de waarderingsprijzen, dit jaar twee, bekend gemaakt. De uitreiking die eerder werd opgenomen kunt u via de link op de site nog bekijken. De gelukkige is ten eerste Jos Ridder, die het afgelopen jaar naast ontelbare taken die normaal gesproken door de havenmeester worden uitgevoerd ook de havencommissaris bij tal van andere klussen heeft ondersteund. Als tweede werd de waarderingsprijs uitgereikt aan Anneke Bennen die deze in ontvangst nam namens twintig invalhavenmeesters waar onze club het afgelopen jaar op heeft kunnen bouwen.

De notulen van deze vergadering worden zo spoedig mogelijk op het besloten deel van onze website geplaatst.

Het bestuur kijkt reikhalzend uit naar een ledenvergadering oude stijl waar wij elkaar in het clubhuis treffen en tijdens de pauze en na afloop met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Wilko Emmens
Voorzitter

 

Introductie nieuwe leden


Sinds de uitbraak van corona in Nederland zijn tientallen mensen lid geworden van onze club. Helaas hebben er helemaal geen evenementen kunnen plaatsvinden en bleef ook ons gezellige clubhuis gesloten. Dit maakt het voor een nieuw lid natuurlijk lastig om andere leden te leren kennen en andersom.

Daarom heb ik deze nieuwe leden uitgenodigd zichzelf aan u voor te stellen middels een stukje tekst, al dan niet in combinatie met foto’s van zichzelf en/of hun boot. Op deze manier kunnen wij hen in elk geval alvast leren kennen.

Ik heb al veel enthousiaste reacties mogen ontvangen, maar mocht u de deadline hebben gemist, stuurt u dan gerust alsnog uw stukje in voor de volgende nieuwsbrief. Dat geldt ook voor wie al wat langer lid is, maar nog niet de kans heeft gehad kennis te maken, of voor wie het gewoon leuk vindt zomaar een stukje te schrijven. Insturen kan naar: secretaris@haarlemschejachtclub.nl.

Bedankt voor alle leuke stukjes die ik heb mogen ontvangen en hopelijk tot snel in het echt!

Klik HIER om kennis te maken met onze nieuwe leden.

Fleur Finnema, secretaris

 

Waarderingsprijs 2020


De waarderingsprijs is deze keer tweemaal uitgereikt. Als eerste aan Jos Ridder voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren en ten tweede aan de invalhavenmeesters. De uitreiking staat hier op ons YouTube kanaal.


 

Boris geboren


Het bestuur feliciteert Hilano van Westerhoven en Lidy Veltman van harte met de geboorte op 17 maart 2021 van Boris Arnold, broertje van Jurre en Ivy.
Wij wensen hen veel geluk.

 

Algemene Ledenvergadering

Let op: aanvang ALV 19.30 uur. (vanwege avondklok)

Algemene Ledenvergadering donderdag 22 april 2021
Hierbij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering te houden op donderdag 22 april om 19.30 uur. Helaas is het nog steeds nodig om deze vergadering digitaal te houden.
Het bestuur stelt uw deelname aan deze vergadering zeer op prijs.
U dient zich voor deelname aan te melden via deze link. Gesloten.
Voor de vergadering ontvangt u een persoonlijke link en instructies voor het bijwonen van deze vergadering. De vergadering wordt gehouden met behulp van Microsoft Teams en daar de link persoonlijk is moet u zich aanmelden met voor- en achternaam.

Het bestuur vraagt uw medewerking om de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat betekent dat u uw vragen over de verslagen en voor de rondvraag een week voor de vergadering (dus uiterlijk 15 april) bij de  secretaris moet hebben ingediend. Tijdens de vergadering worden geen cijfers (zie  website) of verslagen (Schuimspatten 2021) gepresenteerd. U dient die zelf uitgeprint of anderszins ter beschikking te hebben. Vragen over hetgeen tijdens de vergadering aan de orde komt kunnen per mail worden gesteld aan:  alv@haarlemschejachtclub.nl. De vragen worden tijdens de vergadering beantwoord.

Het bestuur hoopt u op 22 april om 19.30 uur in ieder geval digitaal te ontmoeten.

 

Bereikbaarheid havenmeester


Update
Op dit moment is de havenmeester helemaal niet telefonisch te bereiken. Allen per mail.
Excuses voor het ongemak.

Er zijn wat probleempjes met de telefoon van de havenmeester. Onder andere de WhatsApp werkt niet. Hij is prima bereikbaar via email havenmeester@haarlemschejachtclub.nl of door te bellen. Het probleem wordt zo snel mogelijk opgelost.

 

Een leven zonder………………………………niet meer mogelijk


Een leven zonder…… een mobieltje. Echt haast niet meer mogelijk. Op een dag verloor ik mijn mobiel. Ik kon hem traceren, heel spannend. Ging er op de fiets op af. Belde aan. Nee, niet gevonden. Heeft U al in de bosjes gezocht. Ja dat had ik. Belde een huis verderop aan. Nee, niet gevonden. Heeft U al in de bosjes gezocht. Ja, dat had ik. Op naar de overkant en hetzelfde verhaal. Nee, niet gevonden. Een groot raadsel. Weer naar huis kijken op de tablet. En toen ging hij uit de lucht. Ja zo kan het gaan. Iemand vindt hem. Simkaart eruit en klaar is kees.

En dan ga je nadenken. Een vreemd gevoel bekruipt je. Een leven zonder mobiel kan niet meer. Dat voelt raar. Eerst wil je dit niet toegeven. Ik probeerde het een week. Als ik thuis ben bellen ze wel terug. Maar dat voelt heel ongemakkelijk. Waarom wil ik toch alles meteen horen of weten? Alles appen wat in mijn hoofd opkomt. Meteen een foto maken van wat ik op dat moment zie.

Het blijkt eigenlijk je trouwste kameraad. Je voelt je gewoon niet compleet.

En wat doe je er ongemerkt allemaal mee. Alsof het normaal is. Betalen, je banktegoed ter plekke bekijken, zegeltjes sparen, bruggen bellen, om een ligplaats bellen, ook je liggeld betalen, een spelletje in een verloren ogenblik, grapjes ontvangen en grapjes doorsturen, muziek via een boxje luisteren, je locatie delen, je aankomst delen, foto’s maken en ook foto’s krijgen, even iets snel uitrekenen, enz. enz.

Kortom ik moet bekennen. Ik denk dat ik zonder auto kan, zonder boot, zonder fiets, maar ik kan niet zonder mobiel. Hoe ik het vroeger allemaal deed begrijp ik niet. Vroeger was alles beter, vast wel maar dat telt niet voor een klein, plat apparaatje wat je eigenlijk altijd bij je hebt.

Gelukkig heb ik weer een nieuwe.

De moraal van dit verhaal….vind je een mobiel, geef het aan, je maakt de eigenaar zielsgelukkig.

En wie wil dat nou niet?

Marja Hin

 

Brugtijden 2021


Hier de bedieningstijden van sluis en bruggen van Buitenhuizen t/m Lisse.

 

Opening seizoen


Zondag 11 april om 16.00 uur was er de digitale opening van het seizoen. Kijk daarvoor naar deze link en proost thuis met elkaar op een mooi vaarseizoen.
 

Harde wind

Het waait hard. Controleer regelmatig uw boot en de landvasten.


 

Van de havencommissaris


Ligplaats water:
Heeft u een ligplaats in het water en gaat uw boot met de kraan of via de helling te water, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de havenmeester om een afspraak te maken. Uw boot moet vóór het begin van het zomerseizoen (15 april) weer in het water liggen, als u een ligplaats in het water heeft. Wanneer uw boot na 15 april nog op de wal staat i.p.v. in de ligplaats in het water zullen er helaas extra stallingskosten berekend moeten worden.
Ook voor de schepen in de loods geldt dat zij vóór 15 april uit de loods moeten zijn en vóór 15 april te water moeten zijn, als zij een water ligplaats hebben.

Trappen op slot:
Achter op het terrein zijn er trappen aan het hek vast gemaakt met sloten. Er moet daar o.a. gesnoeid worden, dus graag deze sloten verwijderen. Ladders kunt u opbergen onder het afdak achter op het terrein.

Bedankt!
Het heeft in totaal 13 maanden geduurd dat wij geen inzetbare havenmeester hebben gehad. Vele leden hebben hier niks van gemerkt, de haven werd gerund door een heel team van vrijwilligers.
Er was 7 dagen in de week een vervangende havenmeester die alles bij hield. Dat is best veel werk. Vlag hijsen, deuren van slot, telefoon aan nemen, mail beantwoorden, kraan bedienen, ligplaatsen toewijzen, trailer helling afhandelen, vuilcontainers laten legen, boten vast leggen, kasboek en logboek bijhouden, afrekenen en nog veel meer. De stappentellers stonden vaak over de 10 kilometer per dag.
Trots op onze zo flexibele vereniging en de vrijwilligers.
Zonder iemand tekort te doen wil ik Jos Ridder nog extra bedanken. Hij heeft de coördinatie van de invalhavenmeesters gedaan en was bijna dagelijks op de haven om het geheel in goede banen te leiden.
Ik hoop dat ik met vrije dagen/vakantie van de havenmeester weer een beroep op jullie mag doen.
Vanaf 1 april krijgen de invalhavenmeesters en de sleutel-ronde-gangers het een stuk rustiger. Dan begint onze nieuwe havenmeester aan zijn nieuwe taak. Sommige hebben al kennis met hem gemaakt bij het in het te water laten van de schepen, waarbij hij al wegwijs werd gemaakt met boten vanaf de bok hijsen en de tractor besturen. Ook hier was weer een team aanwezig om te helpen waarbij Wouter Coosemans nu ook alle hendeltjes in de tractor onder de knie heeft. Het verplichte dagdeel dat boot eigenaren moesten helpen werd, op een uitzondering daar gelaten, goed gehoor aan gegeven.

Goos Finnema
Havencommissaris

 

Mooie Nel geblokkeerd


Helaas is de vaarweg tussen het Spaarne en de Mooie Nel tijdelijk geblokkeerd. 

Zonneweide op Schoteroog


Ik heb op 25 maart deelgenomen aan een (digitale) vergadering waarin Afvalzorg, de beheerder van een groot deel van Schoteroog, uiteen heeft gezet welke plannen zij heeft met de aanleg van zonneweides op Schoteroog. Dit plan komt voort uit een samenwerking met de gemeente Haarlem en past natuurlijk in de energietransitie.
De gedachten gaan uit naar omvangrijke velden met zonnepanelen aan de west en zuidzijde van Schoteroog dus eigenlijk van de oude vuilstort. Omwonenden, met name vanuit Land in Zicht, hebben bezwaar geuit. Zij menen dat dit hun uitzicht schade toebrengt.
Door hen wordt geopperd de zonnepanelen naar de oostzijde (Mooie Nel zijde) te verplaatsen.
Tevens kwam een plan naar voren om de parkeerplaats bij de HJC van zonnepanelen te voorzien. Dat zou overigens kunnen op de wijze zoals bij Bloemendaal aan Zee in de vorm van een overkapping, maar dit is nog niet meegenomen in de plannen die deze avond aan de orde kwamen
Op  www.zonneweideschoteroog.nl kun je er meer over lezen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Wilko Emmens

 

Evenementencommissie leden gezocht


De kans is groot dat we na de zomer weer evenementen op de HJC kunnen gaan organiseren. Daarom zoekt de evenementencommissie hulp en zoekt naar jonge en oudere leden die leuke ideeën hebben om weer gezellig bijeen te komen. En die mee willen helpen om bestaande en nieuwe evenementen voor de HJC leden te realiseren. Voor meer informatie en aanmeldingen neem contact op met Auke Bender - 06 15350515 of mail naar evenementen@haarlemschejachtclub.nl.


Kijk hier welke vacatures er nog meer zijn.

 

De havenmeester stelt zich voor

 

Vanaf 1 april mag ik voor Haarlemsche Jachtclub als havenmeester aan de slag. Een fantastische, veelzijdige en uitdagende baan die ik, Clemens de Graaf (48 jaar), samen met mijn partner Esther Hogeboom (47 jaar) dan ook graag met beide handen aangrijp. Graag stellen wij ons alvast in het kort aan jullie voor…

Toen ik 14 jaar oud was, heb ik mijn eerste zeilbootje bij elkaar gespaard met appels plukken. Het was een Bruynzeel “Springer” waarop ik mijzelf op het Veluwemeer heb leren zeilen. “Zwelgje” heette ze, omdat het een klein scheepje was maar voor grote avonturen zorgde. Nu, 34 jaar later, wonen Esther en ik op een zeilende loodskotter van 19.60 m (de “Lord Nelson” uit 1920) met een eigen ligplaats in Wormer.

Mijn loopbaan is ook veelzijdig geweest; ik heb 9 jaar voor Landal Greenparks als manager Sport en Entertainment mogen werken. Later heb ik een camping in Blaricum mogen beheren, catamaran zeilles mogen geven op Sardinië en een aantal jaren als coach in de zorg trainingen gegeven op het gebied van omgaan met agressie. Esther is het zeilen ook zeker niet vreemd; Zij heeft een Bavaria 35 gehad op Tenerife. Zij heeft verder 26 jaar ervaring in de zorg en heeft als verpleegkundige op de traumahelikopter van het UMCG gevlogen. Haarlem is trouwens haar thuishaven; het is ook de plaats waar we elkaar ontmoet hebben. Gitaarspelen, klussen, motorrijden en natuurlijk zeilen zijn mijn passies. Esther schildert graag, kookt fantastisch en vindt alles dat met zeilen en varen te maken heeft, geweldig.

We kijken er enorm naar uit om voor de HJC te mogen gaan werken en hopen de verwachtingen die jullie van een nieuwe havenmeester en zijn partner hebben, flink te overtreffen.

We wensen jullie alvast een prachtig vaarseizoen en maken graag binnenkort persoonlijk kennis met een ieder van jullie!

Clemens de Graaf & Esther Hogeboom

 


 


Volwassen zeilen seizoen 2021


Na vele aanvragen voor de lessen volwassenzeilen willen we de cursisten vragen het inschrijfformulier op de website in te vullen. We kunnen dan kijken wanneer en op welke manier we de lessen kunnen gaan starten. Als we de gegevens hebben van de inschrijvers kunnen we hen juist informeren als er wijzigingen optreden omtrent de Corona regels. Wij handelen volgens het protocol van het Watersportverbond.

Op dit moment mogen er 4 volwassenen sporten op 1,5 meter afstand. Voor nu zou dat betekenen dat we les kunnen geven aan één persoon per boot. Daardoor zijn we beperkt in het aantal deelnemers. Op een later tijdstip zullen er wellicht versoepelingen mogelijk zijn. We streven ernaar om te starten in de week van 10 mei 2021.

Het eerste jaar dat men zeilles volgt bij HJC hoeft men nog geen lid te zijn van de vereniging. Als de cursus vervolgt gaat worden in het volgende seizoen dien je wel lid te zijn. Wij gaan er dan vanuit dat je een actief lid wilt worden die meer doet dan alleen zeillessen volgen.

Hier de link naar het inschrijfformulier van de cursus volwassenzeilen.

 

Boten te water


Vanaf 25 maart gaan de op de kant gestalde schepen weer te water met de cradlekar volgens dit schema. Zorg dat uw schip tijdig gereed is en dat u op het aangegeven tijdstip ook aanwezig bent. Het dagdeel van uw tewaterlating wordt er verwacht dat u mee helpt de gebruikte stallingsmaterialen op te ruimen.

Van de winterliggers in het water wordt verwacht dat zij hun schepen uiterlijk zondag 21 maart op de eigen ligplaats hebben neergelegd. De zomerligplaatsen 2021 staan hier.

Gaat uw boot met de kraan te water neem dan voor 30 maart contact op met de vervangende havenmeester om een afspraak te maken. Uw boot moet voor het begin van het zomerseizoen 15 april weer in het water liggen anders zullen er stallingskosten wal berekend gaan worden.

Ook voor de schepen in de loods geldt dat zij voor 15 april uit de loods moeten zijn en voor 15 april te water zijn als zij een water ligplaats hebben.

Heeft u vragen neem dan contact op met de havencommissaris.

PS We houden ons strak aan de Corona regels. Dus houdt 11/2 meter afstand. 

Er zijn al weer veel mooie dagen geweest en er wordt dan ook weer veel gepoetst en geschilderd.
 


Woning havenmeester opgeknapt


Voordat onze nieuwe havenmeester de woning kon intrekken moest hij weer worden opgeknapt. Geschilderd, schoongemaakt en gerepareerd is de woning door Roel Koops, John Bal, Goos Finnema, Jos Ridder, Theo van Meerwijk, Leo en Maaike Roelofs.
 
Meer foto's hier.Controleer uw mobiele nummer!

 

De volgende ALV staat gepland op donderavond 22 april, dit zal wederom een digitale vergadering worden. Dit keer ziet het er naar uit dat wij de deelnemers in laten loggen met een sms code en daarvoor is het van belang dat uw mobiele nummer goed in de ledenadministratie vermeld staat. De ervaring leert namelijk dat dit zeker niet altijd het geval is. Wij vragen u dringend uw nummer te controleren via de website onder Info/ Ledenbestand Ecaptain. Lukt dat niet vul dan dit formulier in.

 


Storm!


Vanmiddag toenemende wind en donderdag de eerste storm van 2021. Zeer onstuimig met zeer zware windstoten. Voorkom schade. Controleer nog even of je boot in het water goed vast ligt met de landvasten. Voor de boten op de wal: loop de bok en de spanbanden nog even na. Dit geldt ook voor de kleinere boten op de wal. Blokkeer de wielen en zet de boot met een spanband vast aan de trailer.
Let op: ook zaterdag veel wind met zware windstoten.

Windkracht en de schaal van Beaufort: hoe zit het precies? Klik hier.

 

Baby nieuwsOp 29 januari is geboren Sander Struijkenkamp. Zoon van Ingrid Nanne en Robbert Struijkenkamp en kleinzoon van Hans en Tineke.Op 9 februari is geboren Stijn Jutjens. Zoon van Ellen Gorter en Auke Jutjens en kleinzoon van Wim en Ria.

Wij wensen beide ouders en grootouders veel geluk met hun (klein)zonen.

 

Website werkt niet goed


Er zijn op dit moment wat technische problemen met de website. Er wordt aan gewerkt om dit op te lossen. 

In wat voor land leven wij ??


U zult zich meteen afvragen wat bedoelt ze in hemelsnaam ?

Ik bedoel dat alles anders is. En zo lang al. Ik ga het niet over de politiek hebben, nee over Corona waar we allemaal last van hebben. Wel of niet scholen open. Eén persoon bij je op bezoek, niet meer uit eten, geen verjaardagen met familie en vrienden vieren. Niet naar Artis in de voorjaarsvakantie. Geen sport. Overal monddoekjes op. Ik heb er nu in al mijn jassen en tassen één. In je huis opgesloten zitten. Anderen doen je boodschappen. Nooit meer knuffelen. Een handkusje op 1.50 m afstand. Het klinkt misschien gek maar bij mij begint het te wennen. Ik kijk bij iedereen naar zijn haar. Soms moet ik inwendig lachen. Sommige haren moeten inderdaad in model gehouden worden door een knipbeurt.

Ja en dan al die zorgen in het bedrijfsleven. Dagelijks worden we door radio en televisie op de hoogte gehouden hoe zwaar dat voor de mensen is en dan de jeugd niet te vergeten. Lessen online, thuis werken online. Vergaderingen per Zoom. Daar had ik daarvoor nog nooit van gehoord. Studenten die in een klein kamertje bijna tegen de wanden vliegen. En ga zo maar door.

En dan ineens is er de sneeuw. Een heuse sneeuwstorm bijna op de minuut af te volgen. Eerst in het zuiden en dan kruipt hij omhoog. En veel sneeuw. Opgewaaide sneeuw. Sommige hekken konden niet meer open. Sneeuwschuivers kwamen tevoorschijn en zout, heel veel zout. Dag en nacht.

Je kon ze op de televisie zien schuiven. Soms vijf op een rij. En geen Coronanieuws.

Je zag kinderen op straat sneeuwballen gooien, sneeuwpoppen maken. Sleeën werden van zolder gehaald. Kortom genieten. Durfde je de straat niet op vanwege de gladheid kon je uit de ramen kijken. Een mooi verstild landschap.

Daarna de vorst. Flinke vorst. Elfstedentocht?? Elfstedenkoorts?? Op radio en televisie viel het wederom stil over Corona. Heerlijk. Eindelijk.

En toen kwam dat zonnige schaatsweekend. Bijna heel Nederland genoot van het schaatsen. Je zag ze schaatsen op het Spaarne, de Delft, een klein stukje op de Mooie Nel en op nog heel veel meer plaatsen. Auto’s stonden in de bermen geparkeerd. Op de televisie ging het nergens anders meer over. En geen Coronanieuws.

Geen koek en sopie maar wel veel rugtassen met lekkers erin. En…. Iedereen was blij en vrolijk. Wat een weekend!

En dan een week later. Je schaatsen moeten nog worden opgeruimd. De slee staat nog in de tuin. Van 15 graden onder nul naar 15 graden boven nul. Zonder jas in de zon zitten. De Krokussen vliegen de grond uit. De sneeuwklokjes waren er al maar staan nu hoger op hun steeltjes. Vele HJC leden poetsen en schilderen hun boot. En weer was iedereen vrolijk en blij.

Dat bedoel ik nu met: In wat voor land leven wij. Hoe kan dit?
Ja ik weet het, klimaatverandering. Maar dit allemaal in één week!!

Verwondering, verbazing, genieten.

Laten we van harte proberen alle coronamaatregelingen op te volgen ook al zegt de één dat het allemaal onzin is en de ander weer van niet. Ik weet het niet en niemand kan het echt bewijzen. Alleen de cijfertjes liegen niet. Dus houd ik mij eraan. Maar ik heb volop genoten van deze twee heerlijke weekenden en dat gevoel wil ik vasthouden. Ik houd me, maar nu met een glimlach, aan de regels. Ik hoop U ook.

Dan gaan we samen op weg naar een zonnige vrijheid.

Marja Hin

 

Vrijwilligers gezochtWe zijn een kerngezonde vereniging met zo'n 500 leden waarvan 70 jeugdleden. Allemaal mensen die iets gemeenschappelijks delen namelijk de liefde voor de watersport en het lidmaatschap van de HJC. Dat betekent dus dat er heel wat leden zijn die hun steentje bij kunnen dragen aan werkzaamheden voor onze club. Een kleine honderd leden vervullen met veel enthousiasme al een deel van de taken. Toch blijven er altijd wel een aantal werkzaamheden/rollen over. Wij begrijpen dat er wat koud watervrees kan bestaan maar echt, het zijn stuk voor stuk leuke een belangrijke activiteiten en je wordt echt niet meteen in het diepe gegooid. Dus meld je aan zodat we het samen voor alle HJCers nog leuker kunnen maken!

Kijk hier voor welke werkzaamheden wij nog leden zoeken.

 


OPROEP voor zeilinstructeur!!!


Het wordt voorjaar en we beginnen weer zin te krijgen in het zeilseizoen van 2021. Ben jij een gecertificeerd zeilinstructeur of wil jij juist zeilinstructeur worden meldt je dan aan via jeugd@haarlemschejachtclub.nl, zodat we kunnen onderzoeken of je het leuk vindt om ons team te versterken.


 

Kolonel C.W. de Visser

 

Een betrokken persoonlijkheid en ras bestuurder

Voorzitter van de Haarlemsche Jachtclub 1918 - 1940

 

Nog steeds wordt in HJC-kringen met ontzag over kolonel De Visser gesproken. Nota bene met de toevoeging van zijn militaire rang, terwijl hij al lang als marine-officier gepensioneerd was, toen hij zich voor de belangen van onze club inzette. Hij was eigenlijk kapitein-ter-zee bij de marine geweest, maar bij de land- en luchtmacht stond deze rang gelijk met die van kolonel. En zo werd hij als burger aangeduid.

 

In ons jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2017 staat al wat te lezen over deze eerste voorzitter van de HJC. Nadat een voorlopig bestuur onder leiding van de heer Cornelis Hin de eerste toebereidselen had getroffen voor de oprichting van een nieuwe zeilvereniging, werd besloten de kolonel te vragen om de eerste president van de vereniging te worden. Die functie - nu zouden we zeggen voorzitter - aanvaardde hij op 2 maart 1918. Hij zou dat maar liefst tot 1940 blijven, waarna hij tot erelid en erevoorzitter werd benoemd.

 

Over de achtergronden van deze voor de HJC zo belangrijke figuur is tot nu toe weinig bekend. In deze PDF file kunt u meer lezen en foto’s bekijken over het leven van kolonel De Visser en zijn jaren als voorzitter van de HJC. Er wordt van het verhaal ook een boekje gemaakt, dat veel fotomateriaal bevat. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan kunt u dat kenbaar maken aan Auke Bender. Mail naar phoca@online.nl of bel 06 15350515. De kosten voor het boekje bedragen ca. 7 euro.

 

Klaas de Jong

 


Bart Lambriex podcast


Op de lokale omroep Haarlem105 wordt wekelijks in de rubriek ‘In the Sportlight’ een sporter uit de omgeving ondervraagd. Onlangs werd HJC lid en 49er-zeiler Bart Lambriex aan de tand gevoeld. Momenteel bevindt hij zich, samen met heel TeamNL Zeilen, op Lanzarote om te trainen. Samen met Pim van Vugt bereidt de Haarlemmer zich voor op de Olympische Spelen in Tokio, die deze zomer worden gehouden.
In de podcast vertelt Bart hoe ze zich voorbereiden op de Olympische Spelen, welke combinatie de boot zo snel maakt, welke toernooien er verder nog op de kalender staan, wat het coronavirus voor invloed op de aanloop naar de Spelen heeft, hoe Bart de kansen voor Pim en zichzelf inschat, hoe het programma in Tokio eruit gaat zien, hoe hij het heeft ervaren toen hij op 5-jarige leeftijd voor het eerst in een zeilboot stapte en wat tot nu toe het mooiste moment uit zijn carrière is. Luister hier naar de podcast.

 

Schaatsen in de haven gevaarlijk


De Mooie Nel is aan het dichtvriezen. Er ontstaat een prachtige ijsvloer die straks sterk genoeg is om op te schaatsen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ook de haven lijkt dicht bevroren. Onder enkele boten in onze haven hangen echter zogenaamde de-icers die de boten ijsvrij houden. Dit heeft effect op de ijsdikte in de gehele haven. Het is daarom gevaarlijk om te schaatsen binnen onze haven ondanks dat het soms lijkt als of het ijs dik genoeg is. Ik heb dat zelf mogen ervaren een paar jaar geleden met een nat pak tot gevolg. Dus vandaar dat het niet is toegestaan om te schaatsen binnen onze haven.
Met vriendelijke groet,
Goos Finnema
havencommissaris

 

ICP herziening


In december vorig jaar kondigde het Watersportverbond een aanscherping van de aanvraagprocedure van het ICP aan. Inmiddels is het Watersportverbond in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) tot een nieuw convenant gekomen die per 1 maart 2021 in zal gaan. Lees hier verder.

 

Sleutelplan


We zijn het sleutelplan aan het updaten. Daarvoor willen wij graag weten wie er een sleutel heeft en welke. Daarom verzoeken we je als je een sleutel hebt op de zijkant te kijken welke je hebt. Op alle sleutels staat op de ene kant 805. Maar op de andere kant staat een letter en een cijfer gegrafeerd. Dat is vaak slecht te lezen en je hebt misschien een vergrootglas nodig. Mail die letter en cijfer naar sleutel@haarlemschejachtclub.nl.
We verzoeken ook iedereen een sleutel die zij niet meer gebruiken in te leveren. Dat doe je door deze in een enveloppe met je naam in de brievenbus van het bestuur in de hal van het clubhuis te doen.
Hartelijk dank voor de medewerking. LR

 

Dektent controle

 Drone video van de haven. 
 Like de video en abonneer je op het HJC YouTube kanaal.


 

Ook zo trots?


Help ons het wedstrijdzeilen op de HJC hoog te houden! Er is nog een bestuursfunctie beschikbaar voor een wedstrijdcommissaris. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wilko Emmens, via  voorzitter@haarlemschejachtclub.nlof 06-53434298.

 

Winter op de HJC

Veel meer foto's hier.

 

Verkoop jij nog een koelkast aan een Eskimo?Dan moet de sponsorwerving voor de HJC voor jou een eitje zijn! Wat extra inkomsten na dit lastige corona jaar zijn zeer welkom. Zou jij dit voor onze club willen doen? Neem even contact op met Leo Roelofs (  vice-voorzitter@haarlemschejachtclub.nl of 06-17328840). We zouden heel blij zijn als iemand zich hiervoor kan inzetten!


 

Allianz partner Watersportverbond


Allianz Benelux en het Watersportverbond zijn een partnership overeengekomen voor 8 jaar. Allianz ondersteunt hiermee het Watersportverbond in haar missie Nederlanders veilig, succesvol en met plezier het water op te laten gaan, nu en in de toekomst. Daarnaast is Allianz hoofdsponsor geworden van het Jeugd WK 2022, het WK Zeilen 2023 in Den Haag en de jaarlijkse Allianz Regatta, voorheen Medemblik Regatta. De evenementen zijn ook de reden dat TIG Sports partner is in de overeenkomst. Het brede partnership in de watersport sluit aan bij het doel van Allianz - ‘We secure your future’. Het is tevens een aanvulling op het wereldwijde partnership van Allianz met de Olympische en Paralympische Spelen. Lees hier verder.

 

Het Watersportverbond Jaaroverzicht 2020


 Klik hier voor het het Watersportverbond Jaaroverzicht 2020

De HJC is, zoals u weet, aangesloten bij het Watersportverbond. Veel van de activiteiten van het Watersportverbond spelen zich op de achtergrond af. Toch doen die er toe om de belangen van onze sport in de samenleving te bevorderen. Auke Bender is vertegenwoordiger in een van de regioteams waarover wordt gesproken in dit video-jaarverslag. In dit verslag is te zien op welke terreinen het Watersportverbond voor ons actief is. 
Mocht u daarin zaken missen geef dat dan svp bij de voorzitter of Auke Bender aan, zij hebben de ingangen bij het Watersportverbond om die zaken zo nodig op te laten pakken. 

 

Kun jij de Any Key wel vinden?Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! De HJC is op zoek naar een webmasterteam voor het onderhoud van de HJC website, het verzenden van nieuwsbrieven, het verzorgen van leuke updates op de HJC social media kanalen en het verzorgen van inschrijfformulieren. Kun jij (een deel van) deze taken op je nemen? Geef je dan graag op bij Leo Roelofs via  webmaster@haarlemschejachtclub.nl.


 

Overlijden Tjerk Koops


Ons lid Tjerk Koops is op oudejaarsdag overleden. Tjerk ontmoet zijn Henny op latere leeftijd. Zij vinden elkaar in hun grote liefde zeilen. Ze hadden grote plannen en hebben die ook waar gemaakt. Niets was hun te ver. Even om varen om de Fastnet Rock te bekijken was een kleine moeite. Tjerk had al ruime ervaring met het oceaanzeilen en ook samen staken zij nog tweemaal de Atlantische oceaan over. De eerste maal voor een ”rondje Atlantic”. De tweede maal gingen zij verder, het Panamakanaal door. In de Pacific openbaarde zich de eerste kenmerken van de ziekte van Tjerk. Hun reis moest in Tahiti onderbroken worden voor behandeling in Nederland. Hierna gingen zij weer verder en zeilden via prachtige tropische eilanden in de Stille oceaan naar Australië. Daar varen zij langs het beroemde Opera House en onder de Sydney Harbour brug door. Je kunt hun avonturen nog nalezen in hun blog. Er werd besloten de Selene op een grote boot te zetten en naar Palma de Mallorca te laten vervoeren. Deze zomer voeren zij de Selene van Palma via Spanje en Portugal naar de Canarische eilanden. Helaas verslechterde de toestand van Tjerk en 12 december kwamen zij thuis. Komende zomer hadden zij samen de Selene terug naar de HJC willen zeilen, maar dat is helaas niet meer gelukt.

Old sailors never die, they just sail away.

De crematieplechtigheid zal wegens de bijzondere omstandigheden in besloten kring plaats vinden. De crematieplechtigheid is zaterdag 9 januari om 13.15 uur te volgen via de link  mijn-laatste-ik.nl/live-koops met het wachtwoord 'Tjerk'.

Namens de HJC wensen wij Henny en de nabestaanden heel veel sterkte met dit verlies.
Leo Roelofs

 

Nieuwe banden

Onze tractor krijgt vier nieuwe banden. Alle foto's hier.
 
 

 

Stand van zaken ICP


Eind oktober berichtte het Watersportverbond u over het oneigenlijk gebruik van het ICP met als gevolg dat een herziening van dit certificaat aanstaande is. Graag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen sindsdien. Lees hier verder.


 

Hal clubhuis opgeknapt


Dank aan de winterschilders. De entree van het clubhuis ziet er weer strak uit.

 

Kolksluis gestremd


De Kolksluis in Spaarndam is tot nader orde gestremd. De kademuren in en bij de sluis zijn dermate slecht, dat voor instorting gevreesd moet worden. Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert momenteel een serie noodmaatregelen uit, waarna komende zomer de restauratie aangepakt wordt.
Onze verwachting is, dat er volgend jaar geen schuttingen kunnen plaats vinden. Daarna zijn de sluishoofden aan de beurt. Hopelijk worden die wel gedurende de winter uitgevoerd, zodat er in 2022 weer geschut kan worden.

Gedurende de stremming kan men wel door de Grote Sluis.

Rik Stapel
Stichting Kolksluis Spaarndam

 

Gevolgen Brexit per 1 januari 2021 voor watersport


Vanaf 1 januari 2021 gelden bij terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) de douaneregels voor bestemmingen buiten de Europese Unie. Dit heeft ook consequenties voor watersporters die naar het VK reizen met hun boot en/of vanuit het VK terugkeren naar Nederland. Lees hier verder.


 

Mondkapjesplicht


Per 1 december geldt in alle publieke binnenruimten mondkapjesplicht. Dit betekent dat een mondkapje gedragen moet worden in de hal van het clubhuis, toiletten, kleedkamers, havenkantoor, loods en alle werkhokken. Lees het gehele HJC  coronaprotocol nog eens na.


 

ONZE SPONSORS

© 2022 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix