Nieuws archief

Financieel jaarverslag 2019

Het "financieel jaarverslag 2019" staat onder "mijn HJC"  ( klik)
 

Update coronaverordeningen Watersportverbond

Gelukkig deze keer goede berichten!

Veel jachthavens in de regio laten weer (beperkt) passanten toe met schepen die wat sanitair betreft zelfvoorzienend moeten zijn, want toiletten op jachthavens blijven tot 1 juli gesloten. Terrassen op havens mogen per 1 juni weer gebruikt worden. Max 30 personen zijn toegestaan met een onderlinge afstand van 1,5 m.

Betreft het toelaten van passanten het openen van het terras op de HJC: het bestuur is druk bezig e.e.a. uit te werken en komt hier nog op terug.

Ook de bedientijden in de regio worden aanzienlijk verruimd en soms worden de beperkingen zelfs helemaal opgeheven:

 • De provincie Zuid-Holland gaat m.i.v.11 mei op alle dagen bedienen van 9.00 tot 19.00 uur.
 • De provincie Noord-Holland gaat m.i.v. 21 mei weer bedienen volgens de normale zomerbedientijden.
 • Gemeente Zaanstad (Zaan en Nauernaschevaart): op 21 mei wordt de stremming van de Wilhelminasluis opgeheven. Op de Zaan en Nauernaschevaart, wordt vanaf 6 april al normaal bediend.
 • Hoogheemraadschap Rijnland: de Rijnlandsluis te Spaardam wordt m.i.v. 21 mei bediend volgens de normale zomerbedientijd.
 • Rijkswaterstaat bedient de bruggen in de regio volgens de normale zomerbedientijd.

Met vriendelijke groet,

Auke Bender

Regiovertegenwoordiger West-Holland
 


De HJC voert nu de blauwe vlag

Milieukeurmerk Blauwe Vlag toegekend aan Haarlemsche Jachtclub Haarlem – 11 mei.

De Haarlemsche Jachtclub heeft afgelopen week het keurmerk Blauwe Vlag ontvangen. Dit is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon en duurzaam zijn. De zeilvereniging aan de Mooie Nel in Haarlem voldoet aan alle criteria.

Veilige en schone jachthavens en stranden
Criteria waaraan moet worden voldaan zijn bijvoorbeeld schoon water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de Haarlemsche Jachtclub nog aan de vereisten voldoet. De Haarlemsche Jachtclub ontving de Blauwe Vlag voor de eerste keer. “Wij zijn er trots op dat wij deze onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Ik ben al lang lid van de Haarlemsche Jachtclub en weet nog goed dat de waterkwaliteit in de periode dat ik lid werd, niet aanmoedigde om een duik te nemen. Dat is nu gelukkig heel anders. Met dank aan allen die daaraan hebben meegewerkt voldoen wij aan de eisen die de Blauwe Vlag stelt”, zegt Wilko Emmens van de Haarlemsche Jachtclub. “Naast al onze leden die hier graag verblijven, hebben wij een intensief jeugdzeilprogramma en in de zomermaanden worden wij door veel passanten bezocht. Met onze prachtige locatie is het ‘Blauwe Vlag’ keurmerk een extra aanbeveling voor de Haarlemsche Jachtclub. Wij zullen ons inspannen om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de eisen die aan dit keurmerk verbonden zijn”.

Blauwe Vlag
Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur, een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale milieuorganisatie.

COVID-19
De jurering van Blauwe Vlag vindt plaats op basis van ervaringen van inspecties die uitgevoerd zijn in het vorige seizoen. Uiteraard dient de jachthaven ook in 2020 aan deze eisen te voldoen. In het kader van COVID-19 heeft de internationale jury bepaald dat jachthavens de voorgeschreven verordeningen en regels van de betreffende veiligheidsregio strikt toepast. De Haarlemsche Jachtclub heeft zorgvuldig de regels toegepast op de haven en de voorzieningen om een zo veilig mogelijke recreatievoorziening aan te bieden. In normale omstandigheden zou de Blauwe Vlag uitgereikt zijn tijdens een jaarlijkse nationale ceremonie. Vanwege het COVID-19 virus, is de vlag afgelopen week op de Haarlemsche Jachtclub uitgereikt zonder publiek. Leden konden de ceremonie via Facebook volgen.
 

Het jeugdzeilen gaat van start!!!

Het is zover de zeillessen en trainingen gaan beginnen. Op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei gaan de optimisten splashes en lasers met de jeugd tot 18 jaar het water op. We kunnen het hele CWO programma doorlopen alle 12 lessen kunnen doorgaan als het weer het toelaat. We hebben een protocol dat voldoet aan alle eisen, ondanks een aantal berperkingen gaan we ervan uit dat we een leerzame gezellige les/training zullen hebben met een hoop zeilplezier.  Bij vragen neem contact op met  Monique Pals

 


Schutregime


 

Opening van het seizoen, zondag 17 mei

Zoals u allemaal op deze website en onze Facebook pagina heeft kunnen lezen gaan binnenkort de zeillessen voor de jeugd tot 18 jaar weer beginnen. Hierom willen we graag het seizoen officieel openen en wel op zondag 17 mei om 16:00 uur. Omdat dit vanwege de corona maatregelen helaas niet op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden is er besloten om dit live te streamen op onze YouTube pagina.
 

Dit werkt heel simpel:

 1. U zet een glas champagne naast uw computer
 2. U klikt zondag HIER om naar onze YouTube pagina te gaan.
 3. U klikt op de foto van de vlaggenmast. "de HJC live"
 4. U zet het geluid aan.
 5. Nu kunt u live genieten van het openen van het seizoen en uw champagne opdrinken.

 

Verder willen wij graag iedereen met een google account (gmail) of een YouTube account vragen zich op ons YouTube kanaal te abonneren. Dit is ook heel simpel:

 1. U klikt HIER om naar ons YouTube kanaal te gaan.
 2. U logt in met uw google of YouTube account.
 3. U klikt op de grote rode knop “abonneren”.
 4. Vraag al uw vrienden en kennissen die de HJC een warm hart toedragen zich ook te abonneren.
 

Corona protocol HJC, van kracht tot 20 mei 2020

 • Uitsluitend leden mogen de haven betreden, een lid mag een introducee meenemen.
 • Leveranciers mogen alleen na toestemming havenmeester het terrein betreden.
 • De haven is tot 20 mei gesloten voor passanten en het is niet toegestaan om aan boord te overnachten.
 • Houdt er rekening mee dat de sanitaire voorzieningen gesloten zijn.
 • Contact met de havenmeester geschiedt uitsluitend telefonisch of via “balkon” gesprek.
 • Je blijft thuis als je kucht, hoest en/of verkouden bent. Krijgt je daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Blijf ook thuis als iemand anders in jouw huishouden verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft.
 • Je betreedt alleen de haven voor het bezoeken van of het uitvoeren van werkzaamheden aan een gestald schip of voor het hellen van het schip.
 • Houdt altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Extra aandacht in het 1,5 meter afstand houden verdient “verkeer” op de steigers. Daar is het extra noodzakelijk om anderen de ruimte te geven. Personen die de steiger willen verlaten hebben voorrang. De tegenligger keert om naar een punt waar 1.5 meter afstand in acht genomen kan worden.
 • Groepsvorming is verboden.
 • Het speeltuintje blijft tot nader berichtgeving gesloten.
 • Het is, na verkregen toestemming van de havenmeester toegestaan professionele werkzaamheden door derden aan een schip uit te laten voeren.
 • Varen mag zolang dit zonder assistentie van derden mogelijk is.
 • Maximaal 2 personen aan boord tenzij meerdere mensen een huishouden vormen. Houd ook aan boord 1,5 meter afstand.
 • Blijf gewoon thuis als je niet op de haven hoeft te zijn.
 • Spreek elkaar erop aan als men zich niet aan het protocol houdt. Doe dit met respect.
 • Ervaar je een vervelende situatie? Meld het dan bij het bestuur a.i..
 • Ten slotte dienen leden aanwijzingen van de havenmeester of een bestuurslid strikt op te volgen.

Eventuele wijzigingen in het protocol worden op de website bekend gemaakt. Laten we er samen voor zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt. 

Van het jeugdzeilen

Hoopgevend nieuws deze week voor de jeugd betreft het zeilseizoen van 2020. Jeugd tot 13 jaar mag na 28 april starten met trainen en sporten in de buitenlucht. Fysiek contact moet zoveel mogelijk vermeden worden. Ook de jeugd tot 18 jaar kan starten, zij het met het 1,5 meter regime. Het gaat hierbij alleen om trainen, er worden geen wedstrijden gespeeld of gevaren. De jeugdcommissie is bezig om een protocol te schrijven dat aan alle eisen die door het watersportverbond, de veiligheidsregio Kennemerland en het RIVM gesteld worden voldoet. Als we dit naleven kunnen we starten met lesgeven.
We zullen dit protocol als het klaar is volgende week met de leden delen. Als eerste bespreken we het met de instructeurs, als die denken dat ze onder deze maatregelen een goede leerzame risicoarme les kunnen geven dan wordt het gepresenteerd aan het bestuur. Als het bestuur zijn goedkeuring geeft dan kunnen we starten in de week na de meivakantie op donderdag en vrijdag 14 en 15 mei. De eerste drie lessen worden dan sowieso volgens dit protocol gegeven. Op 11 mei worden de regels van het RIVM opnieuw bekeken, we zullen het protocol dan naar de nieuwe regels aanpassen.
 


Trailer helling/kraan buiten gebruik

Beste boot bezitter, het is voor niet-leden helaas NIET mogelijk om gebruik te maken van de trailerhelling en de hijskraan. De vereniging volgt daarbij het advies op van het Watersportverbond.

Zodra er nieuwe richtlijnen zijn met betrekking tot de coronamaatregelen bent u weer van harte welkom.

G. Finnema
havencommissaris a.i
 


HJC doneert aan de voedselbank

Zoals iedereen weet is het clubhuis momenteel helaas niet geopend. Er zijn ook geen zeiltrainingen en de altijd zo gezellige derde zondag van de maand borrel gaat ook niet door. Door het niet doorgaan van al deze activiteiten is er ook geen verkoop van de bar. Omdat wij het zonde vinden dat de voorraad verloopt doneert de HJC een groot deel daarvan aan de voedselbank
.
De HJC bedankt de voedselbank voor het goede werk dat zij verrichten!

Met vriendelijke groet,
Wouter Coosemans
Clubhuiscommissaris a.i.

 


UPDATE - Grote sluis en brug Spaarndam

Rijkswaterstaat heeft besloten tot nader order de brug over zijkanaal C
(Rijksweg 9) en de Buitenhuizerbrug op zon-en feestdagen NIET te
bedienen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in verband met gezondheidsrisico's besloten alle bruggen en sluizen op zon- en feestdagen te sluiten.
De openingstijden zullen er als volgt uitzien:

Vanaf 1 april Grote sluis en brug te Spaarndam:
maandag tot en met vrijdag 05.30 – 21.30
zaterdag 8.30 – 16.30
zon- en feestdagen gesloten

Deze openingstijden gelden voorlopig voor de maand april en mei, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de medewerkers en de maatregelen van de overheid.


Boten te water

De kalender vind u hier, let erop dat alles 2 dagen opschuift. De havenindeling vind u onder "mijn HJC"
 

Staande mastroute gewijzigd

Een belangrijke mededeling voor leden die een schip hebben met een staande mast.

Zoals bekend heeft de gemeente Haarlem de spitssluiting in de avond verschoven met een half uur. (was van 16.00 uur tot 18.00 uur en wordt 16.30 uur tot 18.30 uur.)
 

Lees verder

Een laatste bericht van de Selene

Nog een afsluitings eindtocht van de Selene, ik kan het niet laten.
De tijd gaat nu snel en liggen met de boot alweer ruim en week in de jacht haven "Marina Honneysuckle" in Newcastle, NSW.
Daarvoor een prima laatste zeiltocht gehad vanaf de Nelson bay een waterrijk gebied met leuke kleine haventjes, vooral veel kleine soort walvissen gezien en bijzondere vogels.
  Lees verder

Zeilcursus volwassenen

Per vandaag 10 maart 2020 sluiten we de inschrijving voor het volwassen zeilen in de polyvalk. De cursus is volgeboekt. We wensen iedereen die zich ingeschreven heeft veel zeilplezier. Een bevestiging met de indelingen wordt op een later tijdstip naar de cursisten gemaild.
 


Pubquiz

De HJC Pub Quiz
Wegens het enorme succes van vorig jaar geprolongeerd: de HJC Pub Quiz.
Nu op zaterdagavond 7 maart 2020 om 20 uur in ons clubhuis.


  Lees verder

van het jeugdzeilen

Van het jeugdzeilen

Maart roert zijn staart, we hopen niet dat alle wind in april op is want dat zou jammer zijn voor het zeilseizoen en de zeillessen.

We hebben de afgelopen maand al het één en ander gedaan aan voorbereiding van de lessen en de instructeursopleiding. 8 februari zijn we bij elkaar geweest voor de instructeursopleiding en op 29 februari deden we dat nog een keer en deze keer hebben we ons de halve dag onder leiding van Marcel Groot verdiept in de EHBO op en rond het water. Ook hebben de nieuwe assistent instructeurs geoefend in het maken van lesplannen. We hebben bij de zeillessen nog plek voor 4 beginners op de donderdag, en 2 plekken in de polyvalk op vrijdag.  Verder is het in overleg wat er eventueel nog mogelijk is in de groep splash/laser rs feva met club-of eigen boot, en bij de gevorderden en wedstrijdgroep met eigen boot.

Volwassenzeilen

Bij het volwassenzeilen zijn we ook actief met de indeling en het werven van nieuwe instructeurs onder onze zeilgetalenteerde leden, op 1 maart hebben we een koffiebijeenkomst om 11 uur in het clubhuis om te kijken hoe we dit op een soepele manier willen gaan inplannen. De bedoeling is om koppels te maken van 2 instructeurs die beide 4 lessen voor hun rekening nemen en de lessen in overleg met de cursist indelen in verband met vakanties, beschikbaarheid e.d. wanneer je dit leuk lijkt en aan wilt sluiten neem contact op via jeugd@haarlemschejachtclub.nl
 


Mooie Nelloop word Mooie Nelstorm kijken

Door de extreme weersomstandigheden (zie ons Windguru station) is er helaas besloten het wandelen niet door te laten gaan, Maar het was des te gezelliger tijdens de drukbezochte boerenkoolmaaltijd.

 

Meteo cursus afgelopen

De weercursus met Henk Huizinga is weer afgelopen. Het was een zeer geslaagde cursus en we hebben ook nog een van zijn gesigneerde boeken ontvangen voor de boekenkast.

 

Elektraprijzen

Van de Penningmeester,

 

U heeft van mij nog een uitwerking te goed over de verhoging van de elektra prijs van 22 naar 35 cent per kWh.

Ondertussen heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. Ik ben me na de ALV verder gaan verdiepen in de contracten die we hebben met Liander en de overige betrokkenen bij leveringen van energie aan de HJC. Hieruit bleek dat werkelijke piekwaarden die de HJC op enig moment produceert veel lager liggen dan aangenomen werd bij het afsluiten van de contracten. Wij hadden dus een veel hoger kWh contract met Liander dan noodzakelijk bleek te zijn.

Inmiddels is het contract per 1 januari herzien en substantieel teruggebracht.

Hiermee ontbreekt verder de grond om de verhoging van 22 naar 35 cent te rechtvaardigen.

Het tarief voor elektra is en blijft dus 22 cent per kWh.

Met dank aan de moderne meettechnieken waarbij we gedurende het hele jaar terug kunnen kijken wat het dagelijkse kWh verbruik is en pieken apart in beeld kunnen worden gebracht.

 

Met vriendelijke groet,

 

P. Unkel

Penningmeester.
 


Geslaagde 3de zondag

Vandaag gaf Klaas de Jong aan een vol clubhuis met meer dan 50 man een uiterst interesante presentatie over het onstaan van ons geliefde vaarwater, hij had een mooi verhaal met een groot aantal prachtige kaarten waar hij dankzij de nieuwe beamer prachtig op kon inzoomen. Hierna werd er onder het genot van een drankje nog gezellig nagepraat.

 

Update - Bart op WK 49’er

UPDATE 15-2

Bittere pil voor Lambriex & Van Vugt
De Nederlandse 49er-mannen Bart Lambriex & Pim van Vugt voeren een sterk WK en lagen gedurende de hele week op koers om een Nederlandse 49er-team voor Tokio 2020 te kunnen kwalificeren. Een top 8 landenplek zou hiervoor voldoende zijn. Op de laatste wedstrijddag zit het echter tegen en moeten de mannen een 25e en 9e plek aan hun scorebord toevoegen. Dit brengt het duo naar een 9e landenplek en de 11e plek in het overall klassement. 

"Dit is gewoon heel zuur", vertelt Van Vugt. "We moeten er net een stapje bovenop doen. Een 11e plek is niet slecht natuurlijk, maar we moeten gewoon net iets beter, dan heb je dit probleem niet."

Na het WK hebben de 49er-zeilers nog 2 kansen om aan de prestatie-eisen van NOC*NSF te voldoen. Dit kan nog tijdens de Prinses Sofia Cup (Palma de Mallorca, 30 maart t/m 4 april) en tijdens het EK 49er (Garda, 11 - 17 mei).

 

Voor de Nederlandse mannen in de 49er, Bart Lambriex en Pim van Vugt, staat er redelijk wat op het spel. Bij het WK in Geelong hebben de mannen de kans te voldoen aan de prestatie-eisen voor de Olympische Spelen van Tokio, indien zij (voor de 2e keer) een top 8 plek (landen) weten te varen.

De zeilers hebben de landenkwalificatie in de 49er tijdens het afgelopen WK in Auckland reeds binnen weten te halen en met de 8e plaats overall eveneens de eerste ‘halve NOC*NSF nominatie’ op zak. Mochten zij in Geelong wederom voldoen aan die prestatie-eis, dan is het nog een kwestie van afwachten of zij het enige Nederlandse team blijven dat aan deze eisen voldoet. Indien een ander Nederlands team zich op een later moment nog kwalificeert, zal er een interne selectie volgen.

Lambriex & Van Vugt hebben de afgelopen periode aan verschillende doelen gewerkt: “Een daarvan was onze snelheid bij licht weer verbeteren. Dat hebben we goed kunnen doen tijdens ons trainingskamp in Vilamoura, begin januari. Daarna zijn we naar Australië vertrokken en hebben we aan onze andere punten gewerkt: boathandling, starten en racen. Tijdens dit WK kunnen we onze tweede halve nominatie halen en dat willen we heel graag. Maar de focus leggen we vooral op het zeilen zelf. We willen ons niveau halen en ervan leren om betere zeilers te worden.”

Kijk hier voor de uitslagen.
 


3de zondag van februari

De 3de zondag van februari staat in het teken van "Het Spaarne", de geschiedenis van een veenrivier. Klaas de Jong gaat met behulp van foto's en kaarten alles vertellen over ons vertrouwde vaarwater Het Spaarne, de Liede en de Mooie Nel.
 

Van de jeugd

Schaatsen zit er dit jaar nog niet in, dat betekent dat je vanzelf weer verder gaat denken aan het zeilseizoen. In februari starten we met de instructeursdagen, dit jaar hebben we 5 nieuwe jeugdleden die zich opgegeven hebben om instructeur te worden. Zaterdag 8 februari komen ze voor de eerste keer bij elkaar.

Zouden jullie mij een plezier willen doen en de kinderen die doorgaan met zeilen in schrijven, dan heb ik het voornamelijk over de gevorderden en wedstrijdgroep, zodat we overleg kunnen hebben binnen de jeugdcommissie over de in te zetten trainers.

Ook wanneer je twijfelt op welk niveau je zou willen starten of wil starten bij de wedstrijdgroep of door wilt groeien naar de splash/laser/Rs feva of polyvalk groep neem alsjeblieft contact op.

Je begrijpt het al, we zitten volop in de voorbereiding.

Hartelijke groet,

Jeugdcommissie HJC

Monique Pals
 


Verwachte storm

Beste winterstallers op de kant  of in het water; check of uw schip bestand is tegen de verwachtte weersomstandigheden.

A.s. zondag 9 februari wordt stormachtig weer voorspeld, eigenlijk de eerste storm van enige betekenis dit winterseizoen.
Onze aanbeveling is om  even langs uw eigendom te lopen om te zien of deze de verwachtte zware windstoten kan doorstaan. Ik denk daarbij aan het checken van de spanbanden, kielborging en eventueel aanwezige dekzeilen, en voor die schepen die in het water liggen uw landvasten. Het is uw verantwoordelijkheid dat dit in orde is.
Onze havenmeester is met vakantie, door de weeks worden/zijn door de  vervangende havenmeesters controlerondjes gelopen, in het weekend is er echter geen vervangende havenmeester. De gedachte daarachter is dat de haven dan toch niet verlaten is omdat er altijd wel leden rondlopen.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Plaatsvervangend havenmeester 7 februari
 

Mooie Nelloop

Doe op 9 februari mee aan de ca. 10 km lange wandeltocht of hardloopwedstrijd rond de Mooie Nel.
De wandelaars vertrekken om 14.30 uur, en de start van de wedstrijd is om 15.00 uur.
  Lees verder

De meteo cursus is begonnenDe meteocursus met Henk Huizinga, bekend van het digitale tijdschrijft ZIlt is begonnen. Het was een erg gezellige en leerzame avond.
 

Geslaagde 3de zondag

Op een drukbezochte 3de zondag van de maand gaf Jaap Brouwer een uiterst interessante presentatie over de toekomst van de watersport. In zijn presentatie vol met prachtig beeldmateriaal ging hij uitgebreid in op het verleden, het heden maar vooral ook de toekomst van waterrecreatie in de breedste zin van het woord. hierna werd er nog gezellig geborreld.

 

Henny en Tjerk beëindigen wereldreis

Henny en Tjerk hebben Sydney bereikt. Hiermee sluiten zij hun wereldreis af. Hun laatste verslag kan je hier  (klik) lezen. Zij vliegen eerdaags terug en zullen de 19de januari op de 3de zondag borrel aanwezig zijn.
 

3de zondag van de maand

De 3e zondag in januari staat in het teken van "een kijkje in de toekomst van hoe over 25 jaar watersport mogelijk bedreven wordt". Een oud medewerker van Waterrecreatie Nederland houdt hierover een presentatie met heel veel beeldmateriaal. De titel van deze presentatie is; Waterrecreatie, een blik vooruit.

Hierna nog gezellig borrelen in het clubhuis.

 

Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Het was weer een traditioneel gezellige nieuwjaarsreceptie, op een minder traditionele datum. De voorzitter verwees in zijn toespraak naar zijn nieuwjaarsgroet op de website en in de nieuwsbrief. Hierna werden onder het genot van een drankje veel vertrouwde maar ook veel nieuwe gezichten begroet.


 

Nieuwjaarswens van de voorzitter

Beste Haarlemsche jachtclub leden,
De haven lag er rond kerst weer vredig en opgeruimd bij.
De wilgen waren geknot, het gras gemaaid en zo liep het jaar uit.
Een lief klein haventje met een rijke geschiedenis.
En omdat we een blauwe vlag hebben ontvangen voor een keurig verzorgde haven, leek het mij een mooie aanleiding om die blauwe lijn aan te houden.
De kernwaarden die ik wilde aanhalen werden door de koning aangehaald in zijn kerstrede;
verbondenheid, vrijheid en tolerantie.
Daarom heb ik mijn schrijven aangepast,
en een parodie gemaakt met deze kernwaarden.

Lidgenoten HJC kunnen enorm van elkaar verschillen.
Maar als je individueel vraagt hoe wij verbonden zijn, krijgt men steevast hetzelfde antwoord; de HJC
Onze band met de watersport, de gezelligheid in het clubhuis, de evenementen, ongeacht lengte, leeftijd of geslacht, al die mogelijkheden die de vereniging te bieden heeft.
En dan is er een woord dat prevaleert; vrijheid. De vrijheid die iedereen heeft om een band te vormen met de sport of hobby die ons verbind. Al 102 jaar sinds de oprichting geniet men hier van het water en de natuur, door met elkaar wedstrijden te varen, tochten te ondernemen.
Of om bij elkaar te komen en het daarover te hebben; met uitzicht op de mooie Nel !
Met zo een grote club mensen is het niet vanzelfsprekend dat iedereen dezelfde vrijheid kan genieten. En daarom is het van belang om rekening met elkaar te houden. te proberen om iemands mening in perspectief te zien van zijn achtergrond en van zijn belang.
Er is ruimte genoeg op onze vereniging om deze vrijheid te beleven.
Een ieder die zich verdiept in de vrijheid, van een ander en van zichzelf,
begrijpt dat verdraagzaamheid heel belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen wij exact datgene wat ons zo dierbaar is.
Een beetje afstand nemen helpt dan om situaties weer in perspectief te kunnen zien.

De Haarlemsche Jachtclub is nog steeds een van de meest succesvolle
zeilverenigingen in de wereld !
Achter dit succes staan mensen zoals u en jij.
500 Professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke momenten samen het beste van weten
te maken. Kapiteins, matrozen, landrotten, dekschrobbers, avonturiers, instructeurs, ambtenaren en zonnepaneel installateurs.

In de laatste dagen van het jaar komt er dikwijls hectiek in het leven. En daarmee komt er soms twijfel naar boven. Doe ik het wel goed? Heb ik wel de juiste keuzes gemaakt?
Ben ik wel een echt verenigings mens.
In de jacht naar ruimte en vrijheid kunnen we onszelf soms voorbij lopen.
En dan kan het gebeuren dat we onszelf verwijten maken als we daar niet in slagen.
Trek het je niet te veel aan als dit niet lukt. Geef en gun jezelf de ruimte.
De mens is als sociaal dier afhankelijk van anderen. We ondernemen graag dingen met elkaar;
vrienden, familie maar ook vreemden hebben wij nodig om gelukkig te zijn.
Dit is de verbondenheid die wij als mens nodig hebben.

Laten wij in het komende jaar wederom genieten van het blauwe water.
En laten u en jij, het blauw diep in de gelederen doordringen.
Dat het een mooi jaar mogen worden.

Herman de Bock.
Uw Voorzitter.
 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

KERSTMIS EN JAARWISSELING

de najaars ALV hebben de aanwezigen kunnen horen hoe levend onze HJC is. Het was alsof een vloed van activiteiten over ons werd uitgestort. In het verslag van de avond kunnen de absenten het rustig na lezen. Met name het jeugd- en jongerenprogramma maakt grote indruk. Naast alles wat met de watersport zelf te maken heeft, gebeurt er ook zoveel dat nauwelijks zichtbaar is. En dan denken we aan alles wat er door een wisselende werkgroep vrijwilligers op en rond de haven gedaan wordt.
  Lees verder

Een bericht van de tc

Beste vrienden, klussers en bijna klussers,

We hebben weer een prima klusjaar 2019 achter de rug met veel grote en nog meer
kleine klussen, met een gemiddelde opkomst op woensdag van ca. 18 leden.
Dat is best een flinke groep, maar een gemiddelde van 25 leden lijkt me nog beter.
Wij, de tc, doen er alles aan om het zo gezellig mogelijk te maken o.a. door de bekende
soep en chocomelk te verzorgen tijdens de lunch en om ca. vier uur een biertje
te drinken.
We zijn vorige week tijdens de laatste klusdag van gebakken vis voorzien en dat
smaakte geweldig. Dank aan het geweldige lid Francis Jak, zij verzorgde vijftig
heerlijke gebakken lekkerbekjes.
Ook in het komende jaar 2020 staan er weer vele klussen op de rol, en om er een paar te
noemen:
-Dertien boxen voorzien van nieuwe palen aan de buitensteiger.
-De grote overkapping afmaken voor de optimisten en lasers.
-Nieuwe overkapping maken voor de HJC fietsen
-Onderhoud van tractor, botenlift, kraan en vorkheftruck.
-Op verschillende tijdstippen in het seizoen; boten en bootjes op het terrein, in de loods
 en in de mastenloods te plaatsen en te verplaatsen.
-Nieuwe opslag maken voor stalen pijpen achter op het terrein.
-En het steeds terug kerende onderhoud en uitbreiding van onze “tuin”, een
 gigantische klus voor onze groenploeg onder leiding van Nico Hin.
-En dan het zeer grote aantal kleinere klussen van schoonmaken, aansluiten,
 verzakkingen, schilderen, etc. etc.

Rest mij namens de tc om allen te bedanken voor de geweldige inzet in het afgelopen jaar, en te hopen dat we in 2020 ook nieuwe leden mogen verwelkomen bij het klussen.
De eerste klusdag in januari is woensdag 15 januari na de koffie, en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie.

Hans Gortworst.

   

Bart op WK in Nieuw Zeeland en wordt 8ste

Bart Lambriex doet met zijn bemanning Pim van Vugt mee aan het wereldkampioenschap 49er in Nieuw Zeeland. Dat duurt van 3 t/m 8 december. Dit is het moment voor hun om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De wedstrijden en resultaten zijn hier te volgen. Een kort interview met Bart hier. Tijdens de pre-Worlds werden zij 10de, dus een goed begin.

Update: Bart eindigt dit toernooi op een achtste plek overall, hiermee heeft het team tevens een halve nominatie van NOC*NSF binnen. Scoren ze op een van de volgende grote toernooien nog een keer een top 8 notering, dan zijn ze zeker van een ticket naar Tokio. Die top 8 notering kunnen ze nog halen op het Wereldkampioenschap van 8 t/m 15 februari 2020, het Europees Kampioenschap van 11 t/m 17 mei 2020 of de Princess Sofia Regatta van 38 maart t/m 19 april 2020.
Al voor de medal race stellen Bart Lambriex en Pim van Vugt hun doel van deze week veilig: Nederland kwalificeren voor Tokio. Het duo komt dan ook blij het water af: “We hadden nooit verwacht zo goed te eindigen. We zijn ineens een heel eind op weg naar de Olympische Spelen. Dit was het eerste evenement waar we iets goeds moesten doen, daar komen we nu met veel zelfvertrouwen uit. We zijn blij met de progressie die we hebben gemaakt, en nu vol motivatie door met de punten waar we aan kunnen werken.”

  Hier komen zij de nieuwe America's Cup boot van de Nieuw Zeelanders tegen.


 

Een nieuw verslag van de Selene op wereldreis

Er is weer een nieuw verslag van Henny en Tjerk die naar Australie varen. Lees het hier
Hier kan je zien waar ze nu zijn. 

Kerstkaart van de havenmeesters

De Kerstkaart van de havenmeesters. (klik voor een vergroting)

 

HJC in het nieuwste nummer van "zeilen"

In het januarinummer van het tijdschrift "zeilen" staat op bladzijde 33 een artikel geschreven door columist Rob Bijnsdorp terwijl hij in onze haven voor anker ligt. kopen kan hier
 

Kerstaankopen via Onzeclubwinkel

Doe jij komende week kerstinkopen via het internet?
Vergeet dan niet om via  www.onzeclubwinkel.nl naar jouw favoriete webshop te gaan.
Je sponsort dan onze vereniging en je betaalt zelf helemaal NIETS extra.

Dus, koop jij een cadeau bij Bol.com, Coolblue, Decathlon, MediaMarkt of een andere webshop.
Ga eerst naar  www.onzeclubwinkel.nl.

Voor jou een kleine moeite.
Voor onze club een grote winst!

Namens het complete bestuur: Alvast bedankt voor je steun!
  


Kerststukjes maken

Op 14 december vanaf 14.00 uur bent u welkom in het clubhuis om uw eigen kerststukjes te maken. Al het benodigde materiaal is aanwezig om iets moois te maken. Alleen schalen of bakjes moet u zelf meenemen.

Namens de evenementencommisie.

 

Bart haalt kwalificatie voor Olympische Spelen

Bart Lambriex heeft de landenkwalificatie gehaald voor de Olympische Spelen. Nu moet hij nog als team aan de eisen voldoen. Maar superknap!

Annette Bekkering en Annemiek Duetz (49erFX) zijn wereldkampioen geworden. En Bart Lambriex en Pim van Vucht in de 49er hebben door als 8e te eindigen zowel hun landennominatie (eis World Sailing) gehaald als hun eerste (van de twee) top 8 van de kwalificatie-eis van NOC*NSF.
 

Mededelingen van de clubhuiscommissaris

Beste leden,

Een aantal mededelingen van jullie clubhuis commissaris;

In verband met de feestdagen zal er geen bar bezetting zijn op 21 & 22 december en op 28 & 29 december.

Zoals vorig jaar al aangekondigd zal de nieuwjaarsreceptie niet op 1 januari maar op 5 januari plaats vinden, u bent dan van harte welkom om elkaar in het clubhuis een gelukkig nieuwjaar te wensen vanaf 16.00 uur.

De bar zal in de maanden januari en februari van het komende jaar niet bemand worden door een vaste bardienst. Ik doe een oproep aan de leden die het gezellig vinden om in het weekend met elkaar een drankje te drinken aan de bar, om dit met elkaar te regelen. Ruimt een ieder wel zijn eigen rommel op na afloop?
 

Lees verder

Notulen ALV

De notulen van de ALV vind u onder "mijn HJC"
 

3e zondag van de maand in het HJCafé

Op zondagmiddag 15 december om 15.00 uur zullen Alphonso Westerhof van Epifanes en Nico Jongejan van Rigo Verfcentrum allerlei praktische tips en adviezen geven voor het lakken en schilderen van schepen.
Daarna zo rond 16 uur gezellig borrelen.

Namens de evenementencommisie
 

 


Zonnepanelen aangesloten en werkend!

Vandaag zijn de zonnepanelen, welke met hulp van een grote groep laser master zeilers zijn geplaatst profesioneel aangesloten op het energienet door Marthijn van Meesterwerk in bouw en verbouw. 

De weersverwachting is nog niet al te zonnig, maar evengoed kunnen we beginnen met het opwekken van een aardig deel van ons eigen verbruik, wat een leuke besparing zal opleveren de komende jaren.

Via deze weg willen we graag iedereen die meegeholpen heeft bedanken voor het vele werk. Samen kunnen we een hoop.

Het bestuur.

 

Geslaagde 3de zondag v/d maand

Gisteren was weer een geslaagde 3de zondag van de maand borrel, met een interessante lezing van Hans van Ravenzwaaij.

Hierna werd er nog gezellig geborreld. 

De kandidaat voorzitter stelt zich voor

Beste HJC leden,

Soms gaan dingen in een stroomversnelling.
Nog maar net lid, word ik voorgedragen om jullie te gaan vertegenwoordigen als voorzitter.
Ik ben blij met het vertrouwen dat het bestuur in mij stelt.
En ik hoop dat jullie dat vertrouwen zullen delen.
Want kennen doen wij elkaar nog niet.
  Lees verder

Maandagavond werkploeg

Dit jaar is er 15 maandagen hard gewerkt door de maandagavond werkploeg. Het groen op de haven is keurig onderhouden en klaar gemaakt voor de winter en de loods ligt er weer keurig opgeruimd bij.

In overleg met Anja, Henk en Nico worden de werkzaamheden uitgevoerd. Het zijn veel dezelfde leden die al dit werk verzetten, maar 5 of 6 op een avond is eigenlijk te weinig. Volgend jaar hopen we op wat meer leden.

Groetjes Theo van Roode
 

geslaagde ALV

Tijdens een zeer geslaagde alv werden de vlaggendragers gehuldigd, de poelsnipbeker uitgereikt, diverse bestuurszaken besproken en de nieuwe voorzitter (de enige zonder pak op de foto) geintroduceerd.
 

Belangrijk nieuws van het bestuur

Tijdens de voorjaars ALV 2019 nam Wilko Emmens na vele jaren afscheid als voorzitter.
Aangezien er geen voorzitter beschikbaar was, nam Henk Hoogland de functie als vice-voorzitter waar.

Deze week heeft het bestuur een gesprek gevoerd met een kandidaat voor het voorzitterschap.
Op grond van dit gesprek meent het voltallig bestuur een bekwame voorzitter te hebben gevonden.
Conform de Statuten artikel 11.4 draagt het bestuur voor als voorzitter van de HJC met ingang van 22 november 2019 het HJC-lid de heer Herman de Bock.

Tijdens de komende ALV op vrijdag 22 november 2019 zal de heer De Bock zich aan u voorstellen, waarna uw instemming gevraagd zal worden.
Het bestuur hoopt van harte dat u met de voordracht zult kunnen instemmen.

Met vriendelijke groet,
Sybout van der Meer,
Secretaris HJC
 


3e zondag van de maand in het HJCafé


Op zondagmiddag 17 november om 15.00 uur zal Hans van Ravenzwaaij al u vragen over uw scheepsmotor beantwoorden en nuttige tips geven.
Daarna zo rond 15.45 uur gezellig borrelen. 

Uitnodiging ALV 22 november

Beste HJCers,

Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 november 2019, aanvang 20:00 uur in het HJC clubhuis.

Op de agenda staan onder andere:

 • Huldiging vlaggendragers en uitreiking poelsnipbeker.
 • Financiële zaken/begroting 2020/tarieven 2020.
 • Bevordering inzet van leden voor clubactiviteiten.
 • HJC plannen voor 2019 2020.
 • Diverse bestuurszaken.

De volledige agenda en de bijlagen vind u onder "mijn HJC" (klik)

 


Geen stroom i.v.m. aansluiten zonnepanelen

zonnepanelen op hun plaatsZoals u allemaal gezien zult hebben liggen de zonnepanelen op het dak, en op dinsdag 12 november zullen deze ook daadwerkelijk worden aangesloten op het energienet. Om deze reden is er vanaf 7.30 uur ochtends geen stroom op de gehele haven, en is de loods afgesloten. Naar verwachting zal de stroom in de loop van de middag gefaseerd weer worden ingeschakeld.

Het bestuur.
 

Mosselen eten


Op 9 november is er weer traditioneel mosselen eten.
Vanaf 18.00 uur bent u welkom in het clubhuis.
De kosten voor deze maaltijd zijn 12 euro pp.
Er is plaats voor maximaal 50 personen. Vol = vol.


Inschrijven kan tot 6 november. Klik hier om in te schrijven. 


Nieuws van het jeugdzeilen

De afgelopen maand stond voor de jeugd in het teken van evalueren en communiceren over de toekomst, zowel met de jeugdcommissie als met de instructeurs. De focus ligt niet op de groei van de jeugdafdeling maar op de kwaliteit van de opleiding en de doorstroom van de jeugd naar de wedstrijdgroep maar ook naar de klasse van de grotere boten zodat zij de weg naar de haven kunnen blijven vinden tot zeker 18 jaar.

Een aantal kinderen had de vraag of we ook les kunnen gaan geven in tweemans boten. We hebben daar aandachtig naar gekeken en gesproken wat dat betekent voor de kwaliteit indelingen en coaching van de diverse disciplines. We zijn tot de conclusie gekomen dat het een mooie aanvulling kan zijn op het aanbod van de diverse lessen en dat de kinderen nog een aantal jaren langer bij de Haarlemsche jachtclub actief zijn wat ook weer betekent dat we een mooie doorstroom hebben naar de instructeursopleiding. Lees verder

Cursus Praktische Meteo voor Zeilers en Motorbootvaarders


Er is een aanbod om bij voldoende belangstelling op de Haarlemsche Jachtclub een cursus meteorologie te geven in januari en/of februari 2020.
Deze cursus wordt gegeven door Henk Huizinga, bekend als weerman van het voormalige digitale tijdschrift Zilt en duurt 4 avonden van ca. 2.5 uur.
De kosten voor de cursus bedragen 100 euro per persoon bij een deelname van 20 personen. Daarbij komt nog 25 euro voor het cursusboek.

Belangstellenden voor deze cursus kunnen zich opgeven om voor 2 december 2019 een mailtje te sturen naar evenementen@haarlemschejachtclub.nl of te bellen naar Auke Bender 06-15350515.

 

Werkdag en boten uit het water


Foto's van woendag werkdag 30 oktober

Er werd woensdag weer hard gewerkt door onze werkploeg. Onderwijl haalden de havenmeesters de boten uit het water. Hier enkele foto's van 16 oktober.
 

Goed nieuws voor het jeugdzeilen


WOW! We hebben goed nieuws! De HJC heeft € 1.918,49 gewonnen in de Rabobank Club support actie om te besteden aan het laten groeien van onze jeugdafdeling! We zijn hier waanzinnig blij mee. ALLE STEMMERS ENORM BEDANKT!!!
 

Sluiting vaarseizoen

vice-voorzitter en shantykoor

Na een mooie toespraak van de vice-voorzitter werd onder begeleiding van het shantykoor de vlag gestreken door de havenmeester, en door de vice-voorzitter uitgereikt aan Leo Roelofs voor alles wat hij de afgelopen jaren -vaak op de achtergrond- voor de club betekend heeft.

Hiermee kwam dit vaarseizoen ten einde waarna er nog gezellig wat gedronken werd in het clubhuis.

Wij hopen iedereen weer terug te zien bij de diverse winteractiviteiten zoals het mosselen eten en de ALV.

 

Het shantykoor is weer begonnen


Beste HJC leden,

Vanaf donderdagavond 17 oktober het shantykoor weer begonnen. We hebben 20 leden dus er kan best wat meer bij. We zingen niet alleen maar zeemansliederen, maar ook ander bekende liedjes. Het zijn altijd gezellige avonden. We beginnen op donderdagavond om 20.00 uur met koffie en zingen tot 22.00 uur.

Als er nog leden zijn die een instrument bespelen helemaal mooi. Rob de Boer is onze accordeonist en dat is de enige dus zeer kwetsbaar.
Kom gewoon eens een keer op donderdagavond naar het clubhuis

Tot ziens,
Goke van Beijeren
tel. 023 5274958, e-mail.

 

Boten uit het water


De boten gaan weer uit het water volgens dit schema.

 
 

Foto's najaarstocht en zonnepanelen


De najaarstocht was een groot succes. Gezellig gevaren op de klipper Umoja met een lekkere barbecue. Klik hier voor enkele foto's.

De zonnecellen zijn op de loods geplaatst. Klik hier voor enkele foto's.

 

Een nieuw verslag van de Selene op wereldreis


Op 18 september zijn we begonnen met de oversteek naar de Loyaliteits eilanden, dichtbij New Caledonie. De laatste week voor wij vertrokken moest er nog veel gebeuren zoals, terug varen van Muskus Cove naar Vuda Marina, allebei heel gezellige havens. De oversteek naar Vuda marina was maar 12 mijl maar moesten daar naar toe om boodschappen in te slaan, diesel te tanken en uit te klaren bij de douane. Lees hier verder. 

Sluiting vaarseizoen


Aan alle mooie dingen komt een eind en dus ook aan het prachtige vaarseizoen van 2019. Op 12 oktober rond de klok van 16.00 uur zijn alle leden van harte uitgenodigd om het vaarseizoen van 2019 af te sluiten. Natuurlijk doen wij dat onder begeleiding van ons shantykoor en onder het genot van een drankje.
Het bestuur


 

Stem op de HJC! Laatste kans !

Beste leden en ouders,

Vandaag vrijdag 11 oktober is het de laatste kans om te stemmen op de HJC. Via de Rabobank Haarlem en Omstreken doen wij dit jaar mee aan de Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport investeert als coöperatieve bank een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen. Rabobank Haarlem en Omstreken stelt dit jaar € 100.000,- beschikbaar. Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 27 september stemmen op jouw favoriete vereniging de HJC.

 

En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?

 

Doel

We willen de kinderen verder laten groeien in de tweemans boot RS-Feva. Dit geeft meer uitdaging doordat er een extra zeil is nl de gennaker. Als we dat bereiken kunnen we de jeugd vasthouden tot aan de instructeursopleiding en het volwassen zeilen. Dit willen we bereiken door drie RS-Feva’s aan te schaffen. Deze boten zijn heel duur vandaar dat we graag in aanmerking komen voor clubsupport.

 

Stem vanaf 27 september op ons! Kijk op rabo-clubsupport.nl.

 

Vanaf 27 september kun je stemmen op de HJC. Dat kan alleen als je klant en lid bent van de Rabobank en ouder bent dan 12 jaar. Ben je wel klant bij Rabobank, maar nog geen lid? Vraag dan hier een gratis lidmaatschap.

We willen zoveel mogelijk stemmen ophalen. Dus ben je lid van de Rabobank? Ga dan vanaf 27 september naar rabo-clubsupport.nl, kijk bij Rabobank Haarlem en stem op ons! Let op: je mag twee keer stemmen op dezelfde club.

 

Hoe meer stemmen, hoe meer kans we maken op een bijdrage.

Vraag daarom ook je ouders, familie, vrienden, buren, medescholieren, studiegenoten en collega’s om op ons te stemmen en deel onze berichten op Facebook en Instagram.

 

We rekenen op je hulp!

 

Met vriendelijke groet,

Jeugdcommissie HJC

 

 


Najaarstocht

We zijn bijna aan het einde van het seizoen en dat sluiten wij af met de najaartocht. Wij gaan met maar liefst 27 boten en 75 man afmeren in Monnickendam. Wanneer wij in Monnickendam zijn gaan wij met zijn allen inschepen op de Loungeklipper Umoja waarop tijdens het zeilen een heerlijke BBQ voor ons klaar staat. Vanaf 15.00 kunnen we inschepen en om uiterlijk 16.00 varen we af! (kom op tijd dus!) Op zondag varen wij met zijn allen terug en wordt er gestreden om het Bangma Bokaal. Om 19.00 gaan de zeilschepen door de brug over het zijkanaal C en varen richting de sluis. Wanneer de sluis opengaat varen wij in colonne richting de HJC waar wij voor het clubhuis langs varen voor een salut ter ere van het einde van een fantastisch vaarseizoen. Nadat wij afgemeerd zijn in onze boxen schuiven wij aan in het clubhuis voor een borrel met bruine bonen! Graag zien wij alle leden die niet meevaren op de haven om de vloot langs te zien varen en binnen te halen! Tot zondag 6 oktober!
 

Nieuws van de vice-voorzitter

Beste HJCer,

 

Na een prachtige zomer met veel vaaruren is het naseizoen alweer begonnen. Met het bestuur hebben we alweer vele agendapunten mogen bespreken en zijn reeds begonnen met de voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 22 november.

Natuurlijk zijn we nog op zoek naar bestuursleden die ons kunnen versterken.

Soms lijkt het heel moeilijk om functies over te nemen die de voorganger zo fantastisch heeft vormgegeven maar bedenk dan dat je die ook niet zomaar kunt matchen en dat niemand dit ook verwacht. Zelfs als je met een deel van de klus wilt en kunt helpen zijn we al heel tevreden. Samen komen we er wel uit!

 

Denk je dat je met een deel kunt helpen? Neem even contact met een van ons op en we kijken samen naar hoe we dit kunnen inpassen.

We zoeken nog naar een voorzitter en een penningmeester. Let voor de inhoud even goed op de vacatures op de website en op de posters in het clubhuis.

 

14 oktober starten we alweer met “de boten uit het water”. Onze havenmeester Anja zal iedereen benaderen voor het maken van een afspraak. Natuurlijk is het op zo’n dag fijn als je wordt geholpen door een van de leden dus we vragen ook aan jou om anderen te helpen op de dag dat je de afspraak hebt. Maak dus een iets ruimer moment vrij!

 

Dan een belangrijk bericht voor de leden die in het mooie proces zitten om een ander schip te kopen. Hoe werkt dit nu? Als u een andere boot koopt die niet meer dan 2 voet groter is dan de vorige dan houdt u recht op een ligplaats. Is hij wel groter dan komt u op de wachtlijst. (U heeft dan een tijdelijke zwerfplaats) Is hij (veel) kleiner dan behoudt u ook uw ligplaats. Heeft u plannen om een (andere) boot te kopen, laat u dan vast op de wachtlijst zetten.


Dan hoop ik u allen te zien op 12 oktober wanneer we gezamenlijk het seizoen sluiten en natuurlijk op de algemene ledenvergadering van 22 november dus SAVE THE DATES!

 

Tot snel ziens!

 

Vice voorzitter

 

Henk Hoogland


 


Laser Masters kijken terug op een mooi seizoen


Omdat het inmiddels helaas weer te vroeg donker wordt is vorige week de laatste woensdagavond competitie van de Laser zeilers geweest. Met 21 deelnemers een waardige afsluiter van een mooi seizoen!

Het seizoen begon met een vliegende storm in april onder ijskoude omstandigheden. Zou koud dat de helft naar de kant moest vanwege een te koud lijf. Gelukkig werd het weer snel beter en is er gedurende het gehele seizoen onder mooie en wisselende windsterkten gevaren.

Het aantal deelnemers is wederom gestegen dit jaar. We hebben als climax 25 boten aan de start gehad, terwijl zelfs in de zomervakantie de “midzomer competitie” toch minimaal 7 boten aan de start bracht. Al met al hebben er 36 zeilers één of meer keren meegedaan en dat is een record!
Het is leuk om te zien dat het niveau nog steeds stijgt en er gevaren wordt met respect voor de regels en de sfeer. Nieuwkomers voelen zich snel thuis en genieten van de super faciliteiten die de HJC te bieden heeft. Het was dan ook des te leuker om te merken dat de Lasergroep direct in het zonnepanelen project dook en ermee aan de slag is gegaan. Oud gedienden, nieuwkomers en junioren hebben er flink aan gewerkt en maken het project binnen een aantal weken af.

Een flink aantal Laserzeilers was ook landelijk in een Laser of in een andere klasse actief. Ook daar zijn we goed zichtbaar geweest. Maar het seizoen is nog lang niet ten einde want in oktober wordt de NK Laser sprintwedstrijden in Loosdrecht bezocht door HJC’ers en is er tot de Boterletter nog voldoende te zeilen. Temeer omdat we van plan zijn om iedere twee weken op de zondagmorgen een aantal sprintwedstrijden te varen op de HJC.

Dit hele seizoen met 76 starts was niet mogelijk geweest zonder een driekoppige wedstrijdleiding. Mariska en Dick startte het seizoen totdat Victor terug was van de grote vaart. Het team wist perfecte banen neer te leggen en streng doch rechtvaardig de wedstrijden te begeleiden. Nogmaals dank daarvoor!
Adse

Uitslagen midzomer competitie
1. Adse Jelles
2. Bert Wolf
3. Michiel Wijn

HJC Laser Master van de Mooie Nel 2019
1. Frans Hin
2. Bert Wolf
3. Michiel Wijn

 
 

Zonnepanelen stand van zaken

Op 4 juli zijn de zonnepanelen voor op de loods afgeleverd. Voor de zomervakantie is er in klein comité gekeken hoe de installatie in zijn werk zou moeten gaan. Vervolgens is begonnen met het monteren van de frames op de loods. Door de geringe dakhelling was dit prima te doen, maar blijkt het toch best veel werk. Door zomervakantie heeft het werk zes weken stil gelegen, maar afgelopen maandag 16 september waren we klaar met de frames waarop de zonnepanelen worden vastgezet. Met dank aan een diverse groep Laser Master zeilers van de woensdagavond hebben we nu twee stevig gemonteerd en goed uitgelijnde frames. De komende komende weken proberen we een dagdeel te plannen waarin de panelen daadwerkelijk op het dak kunnen worden geplaatst. Laatste stap is dan het aansluiten op het stroomnet wat door de leverancier van de installatie zal worden verzorgd. En dan kunnen we beginnen met het opwekken van ca 30% van ons eigen verbruik, wat een mooie kosten besparing zal opleveren in de komende jaren.
Wilko Dijk, havencommissaris
   


 

Enquête doorvaart windparken Noordzee

Aan de leden die op de Noordzee varen,
Rijkswaterstaat Noordzee doet onderzoek naar het ruimtegebruik op de Noordzee. Hierbij is doorvaart en medegebruik ruimte in windparken aan de orde. Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het gaat om het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het Prinses Amalia Windpark (PAWP) en het windpark Luchterduinen (LUD). De windparken zijn toegankelijk onder strikte voorwaarden. Met het toegankelijk maken van de windparken heeft de Nederlandse overheid ingezet op meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee. Het recht van vrije doorvaart zoals dat geldt op de Noordzee kan hierdoor deels blijven bestaan, óók binnen de windparken.

Het Watersportverbond zet zich namens u in voor de vrije doorvaart, zodat u als zeiler of motorbootvaarder vrij bent uw koers te bepalen door de windparken. Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van de doorvaart in de windparken vragen wij u daarom om deel te nemen aan de enquête. Het invullen van de enquête duurt c.a. 8 minuten.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

Om namens onze leden op te komen voor de recreatievaart op de Noordzee is het van belang dat deze enquête door zoveel mogelijk 'ervaringsdeskundigen' wordt ingevuld. Helpt u mee? 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Regioteam Noordzee van het Watersportverbond


 

Dringende oproep aan de leden van de HJC

Vacature HJC Voorzitter, per 30 november 2019 ook voor Penningmeester en per 1 januari ook voor webmaster.

Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden van de HJC (ook nieuwe leden) om zich aan te melden voor de openstaande (bestuurs)functies. Tijdens de ALV op 22 november a.s. willen wij aan u een nieuwe voorzitter en penningmeester presenteren om het huidige, gedreven bestuur compleet te maken. Ook zijn we op zoek per 1 januari naar een webmaster. Wie staan op om de openstaande vacatures in te vullen? Meldt u nu aan bij het bestuur!

We laten de HJC toch niet in z’n hempie staan?!

Lees hier alles over de vacatures. 


Werkdagen beginnen weer

Hallo HJC vrienden,
Op 23 juni heb ik jullie namens de TC een fijne vakantie toegewenst en nu hopen wij dat iedereen die ook heeft gehad. Fijn gevaren, mooie tochten gemaakt en vooral goed weer.
Maar straks 18 september gaan we weer aan het werk en naar ik hoop hebben jullie er weer zin in. Wij zeker en we zullen ons best doen om er weer een fijn en gezellig klusseizoen van te maken. We gaan aan het onderhoud weer de nodige tijd besteden, maar ook nieuwe projecten realiseren.
Een opsomming:  
 • Nieuwbouw van een overkapping voor de optimisten.
 • Zonnepanelen op de loods aanbrengen, door een aparte groep leden.
 • Voltooien van het camera’s en verbeteren van de havenverlichting.
 • De passanten-boxen veilig maken.
 • Het bouwen van een verbeterde hout- en pijpopslag.
 • Het verven en roestvrij maken van de staalconstructies van de loods en mastenloods.
 • Het plaatsen van een steunpijp voor het aan boord stappen voor de leden die daar behoefte aan hebben. Opgeven bij de havenmeester.
 • Verbeteren van het gereedschap-en materiaalmagazijn.
 • En wat zich verder nog voordoet.
Tot 18 September. Met vriendelijke groet,
namens de technische commissie, Hans Gortworst 

Rondje windmolenpark gaat niet door

Beste HJC leden,

Voor het rondje windmolen blijkt in deze periode te weinig draagvlak. Wij zien ons dan ook genoodzaakt dit evenement niet door te laten gaan. Jammer maar helaas. Gelukkig mogen wij wel een groot deel van de club verwelkomen op de Najaarstocht. Tot dan!

Met vriendelijke groet,
De Evenementencommissie 

Nieuws van de havencommissaris

Beste clubleden,

Het vaarseizoen loopt al weer snel naar het einde, nog een paar weken en de schepen kunnen weer de winterstalling in. 

Als u afgelopen jaar met uw schip op de wal heeft gestaan, gaan we er van uit dat u dit jaar weer op de kant gaat. Wilt u echter niet op de kant maar in het water blijven of elders verblijven, willen we dat graag van u horen zodat de planning voor het hellen weer gemaakt kan worden. Ook als u om het jaar de kant op gaat vernemen we dat graag van u. Als de havenmeester terug is van haar welverdiende vakantie zal de planning zo snel mogelijk kenbaar gemaakt worden.

Tevens willen we het sleutelplan weer op orde krijgen. Na de vakantie zullen we hier mee gaan beginnen. Als u een sleutel van de haven heeft, graag even laten controleren bij Henk Dijk. Zodat het nummer hiervan genoteerd kan worden en aan uw naam gekoppeld wordt.

Als laatste denk nog even aan de lockers welke u in gebruik heeft in de loods en in het lashok, graag even doorgeven welk nummer u gebruikt als u dit nog niet gedaan heeft. Niet gemelde lockers zullen worden geopend en geruimd.

Wilco Dijk
havencommissaris


 

Najaarstocht HJC


Vier gezamenlijk de afsluiting van het vaarseizoen 2019!!!!

Na een aantal mooie jaren in Edam hebben wij voor dit jaar een nieuw concept voor de Najaarstocht. In het weekend van 4-5-6 oktober zijn alle leden met aanhang uitgenodigd om naar Monnickendam te komen en mee te zeilen met de lounge klipper Umoja. Op zaterdag vindt er aan boord een BBQ plaats en er wordt uiteraard gezeild en geborreld. Op zondag varen wij met zijn allen terug en strijden om het Bangma bokaal. In colonne varen wij vanuit de sluis naar de club waar er natuurlijk weer een heerlijk schippersmaal klaarstaat.

Heb je geen boot? Ook dan ben je uitgenodigd op de Umoja!
Voor alle info check de flyer
Let op !! De inschrijving sluit vanwege de catering op de Umoja op 8 september.  Wil je alsnog inschrijven neem dan contact op met Wouter Coosemans.


 

Hans Ruigrok van der Werven overleden

.

Werkavonden beginnen weer


Hier weer een berichtje van de maandagavond werkploeg. Van april tot juli hebben we tien werkavonden gehad. Op 2 september om 19.00 uur willen we weer starten voor vier maandagavonden. Ik hoop op een grote opkomst, want er is veel werk te verzetten. Veel handen maken licht werk, maar maakt het ook gezellig. De koffie en thee staat klaar en na afloop een drankje. Groeten Theo van Roode. 

Nieuwe barlijst


De nieuwe barlijst is gepubliceerd op ' Mijn HJC'. Kijk snel of het weer uw jaarlijkse beurt is.
 

Waterplanten Markermeer

Er wordt druk gemaaid op het IJmeer, dit is een deel  van de oogst bij Muiderzand. Op de “ waterplantmelder” app is te zien waar overlast is gemeld, maar ook is te zien waar is gemaaid. Wilko Emmens


 

Rijnland zomermonitor


Zomermonitor
De actuele stand van zaken over onder andere droogte en zwemwaterkwaliteit wordt gepubliceerd in de zomermonitor van Rijnland.
Mocht iemand zelf een beschadiging zien aan een dijk of kade, dan kan dat 24 uur per dag worden gemeld aan Rijnland via telefoon 071-306 3535. Medewerkers van Rijnland beoordelen dan ter plaatse hoe de schade kan worden beperkt en verholpen.


 

HJC genomineerd voor de Blauwe Vlag


Misschien heeft u wel eens gehoord dat een strand of jachthaven de blauwe vlag voert. Als een jachthaven de blauwe vlag voert dan betekent het dat op die haven alles tot in de puntjes verzorgd is. Men spreekt dan over een 5 sterren haven.

Organisatie de Blauwe Vlag is een internationale organisatie waarvan de Nederlandse tak havens of stranden in Nederland op verzoek komt keuren of ze genomineerd kunnen worden voor de Blauwe vlag.

Als je genomineerd bent dan beoordeelt de internationale board of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de vlag Dit gebeurt een keer per jaar. Volgend jaar mei vindt dit plaats in Elburg.
Omdat het bestuur van mening is dat de HJC alles goed voor elkaar heeft en dat ook wel getoond mag worden middels een Blauwe Vlag, heb ik afgelopen donderdag 20 juni een gesprek gevoerd met Erik van Dijk vertegenwoordiger van de organisatie de Blauwe Vlag.

Hij vertelde dat hij voor aanvang van het gesprek alvast op de haven heeft rondgelopen en aangenaam verrast was dat de HJC alles zo goed voor elkaar heeft. Alle brandbestrijdingsmiddelen, reddingsboeien en zwemtrappen waren keurig onderhouden en op de juiste afstanden van elkaar geplaatst. Hij vond de haven keurig schoon en netjes.

Verder hebben we nog een vragenlijst doorgenomen waarop we op de meeste punten goed scoorden. Uiteindelijk bleek dat we bijna aan alle criteria voldoen op enkele protocollen en beschrijvingen na. Bijvoorbeeld het havenreglement hoort in het clubhuis te hangen. Met betrekking tot de AED en 1ehulpkoffer moet er ook aan de buitenkant van het clubhuis aangegeven worden waar die te vinden zijn en zo nog een aantal van dit soort kleine zaken.

Deze gaan we de komende tijd in orde maken en dan staat niets meer een nominatie in de weg. Een groot compliment aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Peter Unkel
Penningmeester


 

Selene op wereldreis

Update 15 juli.
Het is maar 13 mijl varen naar ons volgende doel. We zijn trots op de mooi opgeknapte Selene en ze vaart weer 'supersnel'. Muskus Cove daar zijn we naar onderweg samen met een aantal WARCers. Prima windje wind en komen na 2 uur zeilen aan op dit nieuwe eiland. Klik hier.


 

Nieuw Sluisbeleid Sluis Spaarndam


Eind vorig jaar hebben bestuursleden van de Jachtvereniging Watervrienden, de Haarlemse Zeilvereniging, de Haarlemsche Jachtclub, Scouting Haarlem en de Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem gesproken met Erik van der Linden, Dolf Kern en dijkgraaf Rogier van der Sande van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het gesprek ging over de ontstane problemen bij de stremming van de Grote Sluis in augustus 2018. Deze stremming bleek nodig vanwege een extreem water tekort door de toen heersende droogte en daardoor een te grote zoutindringing vanuit het Noordzeekanaal.
De verenigingen hebben toen sterk aangedrongen bij Rijnland om na te denken hoe deze problemen, vooral op het gebied van communicatie, in de toekomst verbeterd kunnen worden.

Rijnland heeft dit zeer ter harte genomen en heeft een nieuw schutbeleid voorgesteld dat onlangs met bestuursleden van de betrokken verenigingen en Erik van der Linden en Dolf Kern van het Hoogheemraadschap van Rijnland is besproken.

Het voorstel van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor een nieuw schutbeleid houdt 4 fase’s in, t.w.;

Code groen. De situatie is normaal.
Er kan dus optimaal geschut worden.

Code geel. Er dreigt een watertekort.
Hiervoor geldt het volgende schutregime:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
Voor de recreatievaart is er eens per 2 uur een schutting heen en terug, wanneer er geen aanbod is van beroepsvaart in een tijdsvak van 2 uur.
De kolksluis blijft in bedrijf.

Code oranje. Er is een feitelijk watertekort.
Hiervoor geldt het volgende schutregime:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
De recreatievaart kan minimaal 3x per dag schutten. Afgestemd op de bedieningstijden van de brug A9 (ochtend, middag en avond opening).
De Blauwe Golf blijft dus gewaarborgd.
De Kolksluis wordt volledig gestremd.

Code rood. Er is een extreem watertekort.
De beroepsvaart kan alleen schutten op afspraak.
Voor de recreatievaart geldt een volledige stremming.
De Kolksluis wordt volledig gestremd.

Na een goede discussie, waarin duidelijk is geworden dat wel degelijk rekening moet worden gehouden met stremmingen in de (nabije) toekomst hebben de betrokken verenigingen aangegeven zich te kunnen vinden in dit voorstel van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Inmiddels heeft de recreatievaart al kunnen merken dat er wat strenger geschut wordt. De deur die de kolk halveert wordt vaker gebruikt en er wordt wat langer gewacht om meer schepen gelijk te schutten, waarbij wel rekening wordt gehouden met de brugbediening Rijksweg 9.
De bovengenoemde verenigingen stellen wel als voorwaarde dat er ruim van te voren heel goed gecommuniceerd moet gaan worden wanneer er uitzicht is op het van kracht worden of wijzigen van een code.
Hiervoor gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een communicatie protocol opstellen.

Auke Bender


 

Zonnepanelen op de loods


Op 4 juli is het dan eindelijk zover! Dan worden de zonnepanelen voor op de loods geleverd. We hebben een klein comité samengesteld die de voorbereidingen voor de installatie zal doen. Omdat het om 90 panelen gaat is het van belang dat de montage op een gestructureerde en veilige manier kan worden gedaan. Het comité bestaat uit John van Zijl, Cees van der Knaap, Frans Hin en Bernard ter Horst. Voor de daadwerkelijk installatie kunnen we nog wel wat handige (en lenige) mensen gebruiken. Aanmelden kan bij Bernard (06-48874289) We proberen tot aan de zomer vakantie een aantal avonden/dagen met een wisselende groep mensen de montage te doen. De daadwerkelijk aansluiting op het stroomnetwerk zal door een gecertificeerde installateur worden gedaan!
Bernard ter Horst
 

Van de vicevoorzitter

Beste leden van onze mooie vereniging,

Hier een woordje van uw vicevoorzitter (we zoeken nog steeds naar de ondersteuning van een voorzitter :-)) vanaf de Buizerd op vakantie!
Na een paar prachtig zomerse dagen op het Joppe nu aangekomen in het altijd fraaie Gouda (pas op de muggen).

We kijken terug op een geweldige juni-maand met tal van geslaagde activiteiten. Ik pak er zo maar twee activiteiten uit. De Combi Pinksteren was weer zeer geslaagd, ingekort met een dag vanwege de veel te harde wind maar zelfs over het afgelasten van eerste dag mocht ik voor de commissie de complimenten in ontvangst nemen. Super geregeld zo was het oordeel. Ook heb ik genoten van de vele zeeverkenners in onze haven die zo overduidelijk plezier hadden in hun activiteiten.

Onze bestuursvergaderingen in de nieuwe samenstelling verlopen uiterst soepel. Er is sprake van mooie samenwerking, onderlinge ondersteuning en ook lastige besluiten kunnen worden genomen.
Naast heel veel kleinere onderwerpen stonden de vergaderingen vooral in het licht van de plaatsing van de zonnepanelen, het harde werk aan de camerabewaking en altijd een paar leden die wat extra aandacht vragen.
De ballotage voor nieuwe leden, de teleurstellend lage opkomst op de werkavonden (die toch echt heel gezellig zijn) en de mooie activiteiten, hier staan we even stil bij de voorbereidingen en na afloop staan we samen stil bij het verloop. We praten door over de gesprekken die namens het bestuur zijn gevoerd met het Watersportverbond en Rijnland bijvoorbeeld over het schutten van de sluis in Spaarndam en natuurlijk of het lukt met de nieuwe manier van betalen in ons clubhuis.

Ik herinner u er hiervandaan nog maar even aan dat indien u iets wilt bespreken met het bestuur dat vlak voor de bestuursvergaderingen een mooi moment is waarop het bestuur u graag te woord staat.
Zo maar even een klein inzicht in ons werk.

Ik wens u namens alle bestuurs- en ereleden van onze vereniging een fantastisch vaarseizoen!!

Met vriendelijke groet,
Henk Hoogland
vicevoorzitter
Haarlemsche Jachtclub


 

Nieuws van de technische commissie

Hallo klusvrienden,

Wij als T.C. wensen alle medeklussers van het afgelopen klusjaar een geweldige vakantie en een zeer goede vaart met mooi weer en geen pech. Wij, Henk, Hans, Jos, Nico, Edwin en ondergetekende, danken jullie voor de vaak geweldige inzet en de gezelligheid tijdens en na het klussen. Wij hopen jullie na de vakantiemaanden weer terug te zien, want er is weer veel werk.

Er staan weer diversen klussen op de rol zoals het opknappen van het vlot, het bouwen van een nieuwe optimistenopslag tegen de loods, het bouwen van een nieuwe houtopslag tegen het hek, het aanbrengen van een eenvoudig hijssysteem in de mastenloods en het onderhouden van onze technische spullen.

Ook het groen op haven blijft steeds een bron van heel veel werk. Gelukkig is er steeds een vaste ploeg heel deskundige mannen en twee vrouwen, die dat elke week weer met veel inzet doen.

Ook het onderhoud aan steigers en opstallen neemt toe, denk aan camera opstellingen, havenverlichting, roestvorming staalconstructies etc. Dus ook deze punten zijn een bron van veel werk.

Voor dit vele werk zouden we zeker meer mensen kunnen gebruiken. Waar zijn al die leden die van alles toezeggen bij hun ballotage ??? We willenwoensdag 26 juni op de laatste klusdag voor de vakantie, bij de lunch voor gebakken vis zorgen door de T.C. zelf gebakken.

Na een geweldige vakantie beginnen we weer op woensdag 19 september met de eerste klusdag seizoen 2019- 2020 en naar ik hoop met nog meer vrijwilligers met nieuwe energie

Hopende op een gezellig nieuw klusjaar teken ik namens de TC en bedankt voor de inzet.
Hans Gortworst


 

Nieuws van de havencommissaris


Beste leden,

We gaan een inventarisatie maken van de kasten welke in gebruik zijn in de loods en het lashok.

Daarom verzoek ik u om bij de havenmeester aan te geven welke kast u in gebruik heeft en wat de inhoud van de kast is (ivm milieu-eisen en brandgevaar).

Kasten die geen eigenaar hebben, zullen na de vakantie (half september) open worden gemaakt en ontruimd.

Wilco Dijk


 

Henny en Tjerk op wereldreis


De stand van zaken van Henny en Tjerk die op wereldreis zijn hier.


 

Nieuws van de clubhuiscommissaris


Beste leden,

De vakantie staat weer voor de deur. Dit betekent dat er veel mensen afwezig zijn en dat de bardienst dan een probleem wordt. Daarom hebben we besloten de bardienst te laten vervallen en wel vanaf 14 juli t/m 1 sept 2019.
Dit betekent niet dat de deuren van het clubhuis zijn gesloten. Heb je zin in een drankje of een hapje dan is dit mogelijk door zelfwerkzaamheid.
Wel een oproep aan ieder die gebruikmaakt van de bar of clubhuis: ruim je zelf je boel op?
De clubhuiscommissaris en of de havenmeester zijn niet de werksters van de leden die gebruikmaken van het clubhuis.

Gerbrand Janssen 

Geslaagde ALV

bestuur eind 2019Tijdens een zeer geslaagde alv werden de vlaggendragers gehuldigd, de poelsnipbeker uitgereikt, diverse bestuurszaken besproken en de nieuwe voorzitter (de enige zonder pak op de foto) geintroduceerd. Een uitgebreid verhaal met foto's treft u binnenkort aan op "mijn HJC" 
 

ONZE SPONSORS

© 2020 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix