instagram

Grote sluis Spaarndam

De Grote Sluis in Spaarndam is een schutsluis tussen het Spaarne (Noorder Buiten Spaarne) en het Noordzeekanaal. Veel HJC leden maken veelvuldig gebruik van deze sluis.
De eerste Grote of Haarlemmer Sluis werd in 1569 gebouwd als alternatief voor de Kleine Haarlemmersluis. De sluis werd verschillende malen vervangen en gemoderniseerd.
In de periode 2009-2011 is de sluis geheel vernieuwd en langer en smaller geworden.

De Grote Sluis vervangt sinds 1927 de westelijker gelegen Kolksluis. Voor de renovatie van de Grote Sluis werd de monumentale oude sluis in 2009 weer in gebruik genomen voor de pleziervaart. Sindsdien is deze sluis van belang omdat door het kleinere volume van de sluiskolk er minder brak water per schutting op het Spaarne komt. Tussen de Kolksluis en de Grote Sluis ligt een oude spuisluis die niet meer in gebruik is, de Woerdersluis.

De Grote Sluis vormt de grens tussen Spaarndam-West en Spaarndam-Oost en tussen de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. De sluis zelf valt inclusief de kades onder Haarlem.
Het Spaarne staat, via de Mooie Nel en de Liede in open verbinding met de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Het IJ staat via Zijkanaal C in open verbinding met het (zilte) Noordzeekanaal.

Maximale schutmaat voor schepen in de sluis is 105m lang, 9,5m breed en een diepgang van 3m.

Bron: Wikipedia

 
;

Droogtemaatregelen Hoogheemraadschap Rijnland

We merken het allemaal; door klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met langere periodes van droogte. Het Hoogheemraadschap Rijnland merkt daar direct de gevolgen van. De vraag naar zoet water neemt toe en de afvoer van Rijnwater neemt langzaam af. Door dat laatste bestaat het risico op verzilting van de Hollandse IJssel, de belangrijkste bron van zoetwater voor Rijnland. Als deze verzilting te hoog gaat worden moet Rijnland maatregelen nemen om dit tegen te gaan.

Een paar van deze maatregelen zijn:
  • Het verhogen van de waterpeilen in een aantal polders tot boven zomerpeil. Dit wordt alleen toegepast waar dit nodig is. Hiermee houden we zoveel mogelijk zoetwater in ons watersysteem beschikbaar als buffer.
  • Een aangepast neerslagprotocol; dit is nodig om in de situatie met verhoogde waterpeilen het risico van wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.
  • Het optioneel inzetten van alternatieve aanvoerroutes van zoet water in afstemming met de aangrenzende waterschappen. Rijnland kan daardoor de inlaat van water vanuit de Hollandse IJssel beperken en het verziltingsrisico bij de Hollandse IJssel verminderen.
  • Het schutregime van de sluis te Spaarndam aan te passen.
Om de verzilting te meten heeft Rijnland ten noorden en ten zuiden van de sluis gele boeien met meetapparatuur in het water geplaatst. Mocht de verzilting te hoog worden dan moeten er helaas maatregelen genomen worden om dit tegen te gaan.

Hiervoor hebben de Rijnland en de Watersportorganisaties goede afspraken gemaakt om de overlast voor de recreatievaart zoveel mogelijk te beperken. Deze afspraken over het schutregime van de sluis te Spaarndam zijn;

Code groen. De situatie is normaal. Er kan dus optimaal geschut worden.

Code geel. Er dreigt een watertekort.
Hiervoor geldt het volgende schutregime:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
Voor de recreatievaart is er eens per 2 uur een schutting heen en terug, wanneer er geen aanbod is van beroepsvaart in een tijdsvak van 2 uur.
De kolksluis blijft in bedrijf.

Code oranje. Er is een feitelijk watertekort.
Hiervoor geldt het volgende schutregime:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
De recreatievaart kan minimaal 3x per dag schutten. Afgestemd op de bedieningstijden van de brug A9 (ochtend, middag en avond opening).
De Blauwe Golf blijft dus gewaarborgd.
De Kolksluis wordt volledig gestremd.

Code rood. Er is een extreem watertekort.
De beroepsvaart kan alleen schutten op afspraak.
Voor de recreatievaart geldt een volledige stremming.
De Kolksluis wordt volledig gestremd.

Mocht er aanleiding zijn om een van deze code’s in te stellen of te wijzigingen dan worden de watersportorganisaties door Rijnland zodanig ingelicht zodat deze organisaties hun leden hierover
tijdig kunnen informeren!
 
;

De Kolksluis

Lees hier over de geschiedenis van de Kolksluis.

Lees hier over de Stichting Kolksluis Spaarndam.
 

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix