instagram

Credit/disclaimer

Credit

  • Ontwerp: Buterfly Grafix, MISD (Erik van Iterson).
  • Teksten, plaatjes, tekeningen en foto's: © Leo Roelofs, Auke Bender, Caetlin Voogdt, Ben Koren, bestuursleden, havenmeester, HJC zeilteam kinderen en ouders, instructeurs en vele anderen leden.
  • Technische ondersteuning: Auke Jutjens

 

Disclaimer

De Haarlemsche Jachtclub spant zich in zo zorgvuldig mogelijk te zijn bij het samenstellen van deze site en het selecteren van de te verstrekken informatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Haarlemschejachtclub.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Haarlemschejachtclub.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

 

Haarlemschejachtclub.nl bevat links naar websites van derden. Deze sites en Haarlemschejachtclub.nl kunnen informatie bevatten die onjuist, onvolledig of niet up-to-date is. De Haarlemsche Jachtclub aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

 

Het feit dat haarlemschejachtclub.nl links naar websites van derden opneemt impliceert op geen enkele wijze zeggenschap over of de goedkeuring van de inhoud van deze sites of enige connectie tussen de exploitanten daarvan en haarlemschejachtclub.nl.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Haarlemschejachtclub.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de de webmaster(s).

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Haarlemschejachtclub.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Haarlemschejachtclub.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Haarlemschejachtclub.nl verkregen is. Haarlemschejachtclub.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Haarlemschejachtclub.nl verkregen informatie.

 

Nadere informatie:

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de Haarlemsche Jachtclub. De informatie op deze website is ter oriëntatie. Raadpleeg altijd de officiële gedrukte informatie van de HJC, zoals aankondigingen, reglementen, etc. Wel kunt u op deze website last minute informatie vinden van evenementen, waarnaar in de officiële aankondigen wordt verwezen. Deelname aan wedstrijden, tochten en evenementen van de HJC geschiedt geheel op eigen risico.


Gebruik van video- en beeldmateriaal:
Tijdens de zeillessen, wedstrijden en/of evenementen kunnen foto´s of video-opnames gemaakt worden voor publicitaire doeleinden van de HJC. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, nieuwsbrieven, brochures, folders, flyers, Schuimspatten, Twitter, Instagram en Facebook. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. 

Gebruik van persoonlijke gegevens:
Lees hiervoor de HJC privacy verklaring.

 

Voor vragen of opmerkingen over haarlemschejachtclub.nl kunt u mailen naar  webmaster@haarlemschejachtclub.nl.

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix