instagram

Wist je dat?


De Haarlemsche Jachtclub is opgericht op dinsdag 2 oktober 1917 onder leiding van de heer C.N. Hin. Ruim 100 jaar later zijn er nog steeds leden van de familie Hin actief in de vereniging.
In 2017 bestond de HJC 100 jaar. In het boek "tussen water en wind, de historie van 100 jaar Haarlemsche Jachtclub" wordt de geschiedenis bescheven. 
Vanaf 1984 organiseert de HJC combi zeilwedstrijden onderdeel van de Combi Amsterdam. Op een keer na altijd tijdens Pinksteren. 
De vlaggenmast voor het clubhuis is decennia lang ieder jaar gelakt door Jaap Blom. Jaap was een specialist in lakken en gebruikte daarvoor zijn eigen kwasten waar hij bijzonder zuinig op was. Hij bewaarde zijn kwasten altijd in de lijnolie en sommige waren al 40 jaar oud. Helaas is Jaap overleden, maar als herinnering heet de mast nog steeds de Jaap Blom mast.
Deze mast is ooit geregeld door F. Hin, de vader van ons ere-lid Nico Hin.

De HJC vlag-etiquette vind je hier.


De eerste locatie van de Haarlemsche Jachtclub in 1920 lag aan de Spaarndamseweg, ter hoogte van waar nu het clubschip van de Scoutinggroep Prins Willem ligt. In 1969 werd verhuisd naar een nieuwe haven die ruim 200 meter ten noorden van de oude lag. Tenslotte werd er in 2010 weer verhuisd daar er op de plaats van de haven de Schoterbrug werd gebouwd. De haven aan de Mooie Nel is op 17 april 2010 geopend. Die dag zijn alle boten van de oude locatie aan de Spaarndamseweg gevaren naar de nieuwe locatie. Kijk  hier naar een filmpje van de verhuizing. Het clubhuis was echter nog niet klaar. Er was een tijdelijk clubhuis en een woning voor de havenmeester geplaatst. Het nieuwe clubhuis werd een half jaar later op 16 oktober 2010 geopend.
De roestvrij stalen banken en tafel die voor het clubhuis staan zijn beschikbaar gesteld door de familie Lubberink.


 
In 1974 zijn voor het eerst Optimisten aangeschaft voor de zeilles.
 
Het clubblad van de HJC verscheen voor het eerst in 1927. Het heette toen nog De Brulboei. Vanaf 1950 werd de naam de Schuimspatten.
 
De twee tafels die voor het clubhuis staan zijn gemaakt van zwaarden van een platbodem. Ons oud-lid Ben Oudendijk stelde ze beschikbaar aan de club. De werkploeg heeft er prachtige tafels van gemaakt.
 

De HJC website is voor het eerst online gegaan in 1998. 
De HJC heeft vanaf 1965 jarenlang enkele ligplaatsen in Medemblik gehad. Voor de bouw van de van een jachthaven in de Westerhaven is Sichting Jachthaven Medenblik opgericht. Die heeft een inschrijving geopend voor ligplaatsen. Hierop heeft de HJC ingetekend voor 6 ligplaatsen.
De snoepkast die achter de bar hangt is al meer dan 60 jaar oud. Hij hing al in het eerste clubhuis en heeft dus twee verhuizingen meegemaakt. 
Vanaf 2002 oefent het Shantykoor iedere donderdagavond (tegenwoordig dinsdagmiddag) in het winterseizoen en treedt het regelmatig op.

 
De Haarlemsche Jachtclub heeft zich in 1918 aangesloten bij het Watersportverbond. Het heette toen nog Verbonden Zeilverenigingen van Nederland en België.
Zeilende clubboten die de HJC heeft en/of gehad heeft: 12-voets-jol, Spaarnejol, Vaurien, Optimist, Cadet, Centaur, Polyvalk, Laser, Splash en RS-Feva.
Vanaf 1971 is de sloep Batavus (geschonken door Blankevoort) in gebruik bij de HJC.
 
De Dukdalf, een betonnen zitbank met een bijzondere vorm die voor het clubhuis staat, werd tijdens het 75-jarig bestaan door de leden aangeboden. 

 
De Poelsnipbeker wordt al sinds 1957 uitgereikt aan de zeiler die de meeste officiële starts maakt in het zeilseizoen, waarbij de starts op de Mooie Nel dubbel tellen. 
Het bestuur van de HJC gaf jachtontwerper H.W. de Voogt in 1940 de opdracht voor het ontwerpen van een midzwaardjol. De naam van deze jol werd `Spaarnejol'.

 
In 1969 betrok de HJC haar clubhuis aan de Spaarndamseweg. Omdat er niet of nauwelijks meubilair was werden er aan de Spaarnekant drie tafels met banken gemaakt in de vorm van een treinzit. Toenmalig bestuurslid Nico van Dee maakte de constructietekening en havenmeester H. Finnema (vader van Goos) en Joop van Viersen (vader van Onno) hebben het toen gemaakt. De banken kregen al snel de bijnaam "de tram". Een naam die tot op heden gebruikt wordt.
Tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de HJC kregen alle leden bijgaande luchtfoto cadeau. Digitale beeldbewerking was toen nog nauwelijks bekend. Diverse HJC leden zijn met ladders en trappen op het dak geklommen om met eigen ogen te kunnen zien wat er op het dak geschilderd was. En tot hun verbazing zagen dat er niets op stond!
 
De OK-jol was in het begin van de jaren zestig enorm succesvol in België. Daarom besloten toenmalig voorzitter Piet Stapel en havencommissaris Frans Hin sr. de OK-jol in Nederland met succes te promoten. De H1 was van ons ere-lid Nico Hin, de H2 van Piet Stapel en de H3 van oud-voorzitter Cees Vroege. In 1966 werd HJC lid Emiel Verharen Nederlands kampioen in de OK-jol.

 
In 1997 introduceerde het HJC bestuur als blijk van waardering voor zeilers en zeilsters die grote successen hebben behaald in het verenigingsjaar het begrip HJC Vlaggendrager. Tijdens de najaars ALV krijgen ze dan een vlag uitgereikt. Inmiddels heeft Renée Groeneveld verreweg de meeste vlaggen op haar naam staan.
De salontafel in het clubhuis is al meer dan 60 jaar oud. Hij stond al in het eerste clubhuis en heeft dus twee verhuizingen meegemaakt.

 
Begin april, na het boten te water. is er de opening van het seizoen. Na de toespraak van de voorzitter wordt, onder het hijsen van de clubwimpel door de havenmeester, het clublied gezongen en getoost op het vaarseizoen.
Midden oktober is het sluiting van het seizoen. De HJC wimpel wordt gestreken en door de voorzitter uitgereikt aan een persoon die volgens de voorzitter het afgelopen jaar het meest verdienstelijk is geweest voor hem of de HJC.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de HJC overhandigde het Watersportverbond een tegel met daarop de HJC clubvlag. Tot grote hilariteit van alle aanwezige HJC leden bleek de ster in de vlag op zijn kop te staan!
 
HJC zeilers hebben één gouden Olympische medaille en vele andere kampioenschappen gewonnen.
Tegenwoordig worden grotere boten met een hellingkar op de wal gezet. Maar op de vorige havens gebeurde dat anders. Op de eerste haven werden geen boten op de kant gezet. Daar was helemaal geen ruimte voor. Pas op de tweede haven was daar een mogelijkheid voor. De boten werden met een drijvende bok van de firma Stapel op de kant gezet. Vervolgens werden ze met de havenkar (geschonken door Gerrit Bethlem) naar hun plaats gebracht. De havenkar werd vaak getrokken door Jan Bart (vader van Anneke Bennen) met z'n Volvo, wat vaak rokende en stinkende koppelingsplaten opleverde. Dan tilde men met een vijzel de boot op en werden er oude olievaten onder geschoven. Later ging het sneller en werden de boten met een mobiele kraan op hun plaats gezet op bokken. Dit gebeurde in anderhalve dag en dat waren bijzonder gezellige dagen.
 
De HJC heeft 180 ligplaatsen voor boten in het water.


 
Het clubhuis is ontworpen in opdracht van de gemeente Haarlem. De ronde ramen in het clubhuis zijn later aan het ontwerp toegevoegd op verzoek van de bouwcommissie (Leo Roelofs, Hans Gortworst en John Bal) om het uiterlijk een iets vriendelijker uitstraling te geven.
 
Tijdens de najaarstocht wordt de Bangma lokaal uitgereikt. Deze terugtocht op het IJsselmeer had een wedstrijdkarakter. Er werden allerlei snode plannen bedacht om de tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen. Zo werd er onder de boot van Lieuwe Bangma een paar emmertjes gebonden zodat hij langzamer ging. Lieuwe heeft toen een mooie houten voet en deksel voor een van deze emmertjes laten maken. Nog steeds wordt deze bokaal tijdens de najaarstocht uitgereikt aan de dapperste, domste soms ook snelste zeiler, of zomaar aan iemand die iets aparts heeft gedaan.

 
De windguru windmeter waarvan de resultaten op de website staan, is aangeboden door de leden ter ere van het 100-jarig jubileum.


 
Op de vorige haven was er een loodsje voor de Batavus gebouwd o.l.v. oud-voorzitter Henk van Beijeren. Deze loods heeft twee uilenborden, gemaakt door Joop van Viersen (vader van Onno). Ook op de huidige haven is er weer een Batavusloods gebouwd door Henk van Beijeren en Hans de Vries waarop de originele uilenborden geplaatst zijn.
 
Water en Wind. Zo heten beide polyvalken, maar zo heet ook het clublied wat bij de opening- en sluiting van het seizoen o.l.v. het shantykoor wordt gezongen.
"Water en wind, het Noorder-Buiten Spaarne,
De Mooie Nel, en de Spaarndammerbaren.
Daar is de club, daar gaan we mee in zee,
Het is de wel bekende HJCéééé."
De HJC waarderingsprijs wordt ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering uitgereikt aan die vrijwilliger die zich volgens het bestuur uitzonderlijk heeft ingezet voor de Haarlemsche Jachtclub. Deze prijs is aangeboden door N.F. van Dee.

 
Iedere 3de zondag van de maand in de wintermaanden is er een gezellige borrel in het clubhuis vanaf 16.00 uur. Daarvoor om 15.00 uur is er meestal een korte lezing. 
Sinds 1950 is er het Comité Nationale Zeilwedstrijden. Het CNZ is een samenwerkingsverband van de HJC, de JVW en de HZV. Er werden wedstrijden georganiseerd met veel deelnemers tot zelfs uit Duitsland toe. Grote klassen waren o.a. de Schakel, Vaurien en de Scow Tempo. Tegenwoordig organiseert zij tweemaal per jaar vanuit Volendam zeilwedstrijden voor kajuitjachten op het IJsselmeer. Ook organiseren zij de Fortrace. De Fortrace is een wedstrijd op de Noordzee, genoemd naar het Forteiland in de haven van IJmuiden. 
De Mooie Nel was tot 1935 nagenoeg onbruikbaar omdat deze plas erg ondiep was met veel wier en stadsvuil op de bodem. Je kon wel naar Penningsveer varen, maar alleen door de vaargeul. De zeilerij vond dus aanvankelijk alleen plaats op het Noorderbuiten-Spaarne. Tussen 1935 en 1940 vond ontzanding van de Mooie Nel plaats tot ca 14 meter diepte. Het zand ging per bak en sleepboot naar Amsterdam, omgeving Admiraal de Ruijterweg. 
 Vroeger droegen veel HJC leden een gebreide HJC sjaal of HJC muts. Het patroon is nog steeds te krijgen bij ons lid Marja Hin. 
Op de herinneringsplaquette in ons clubhuis staan de namen van vijf oud-leden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. En dat niet zomaar, maar door hun vaak heldhaftige verzet tegen de Duitse overheersers. In het boekje ' Verhalen achter een plaquette' van ons lid Klaas de Jong vindt u het boeiende relaas van deze vijf oud-leden. Sommige bekers in onze prijzenkast bewaren ook de herinnering aan hun zeilprestaties.
 
Op de loods liggen zonnecellen. Hun opbrengst zie je hier.
De jeugdbestuur waarderingsprijs wordt ieder jaar door het jeugdbestuur uitgereikt aan degene die zich het voorafgaande jaar het meeste heeft ingezet voor de jeugd van de HJC.

 
De eerste voorzitter van de HJC heet Kolonel C.W. de Visser. Hij was ruim 22 jaar voorzitter en hij is benoemd tot ere-lid. Hij was een betrokken persoonlijkheid en ras bestuurder. Hier leest u zijn levensverhaal.
 
 De ketting voor de vrouwlijke secretaris.


 
De HJC vlag is ontworpen in het oprichtingsjaar 1917. In het eerste jaar van het bestaan van de HJC was de naam HZV (Haarlemsche Zeilvereninging). Maar omdat de toenmalige penningmeester een motorvlet aanschafte werd de naam HZV gewijzigd in Haarlemsche Jachtclub HJC. Er zijn diverse ontwerpen geweest, maar alleen de bovenste is daadwerkelijk uitgevoerd. De HJC vlag is gebaseerd op het gemeente wapen van Haarlem. De kleuren daarvan zijn gebruikt, het witte kruis slaat op het zwaard en de ster op de sterren in het gemeente wapen.


 

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix