instagram

Alternatief Fleetracen

Wedstrijdzeilen wordt meestal in een vloot gedaan. Hierbij starten alle boten uit de vloot tegelijk en diegene die als eerste het parcours aflegt wint ('Fleetracen'). Een evenement bestaat hierbij meestal uit meerdere wedstrijden en degene die het gemiddeld het beste doet over alle afzonderlijke wedstrijden, wint het evenement.

Naast Fleetracen is het bij de HJC ook mogelijk om individueel aan Teamzeilen mee te doen in de eigen optimist. Het Nederlands Kampioenschap, dat door de OCN wordt georganiseerd, heeft enkele keer plaats gevonden bij de HJC.

Klik voor een YouTube-filmpje van het NK Teamzeilen bij de HJC in 2013:
NK Teamzeilen Optimist

Voor het NK is er altijd een 2-daagse clinic door de toptrainers van de Optimist Kernploeg, vaak aangevuld met een buitenlandse gasttrainer. Onderaan deze pagina staan de spelregels van het teamzeilen.

 


Matchracen

Teamzeilen is afgeleid van het Matchracen. Bij Matchracen starten er 2 boten tegelijk 'één tegen één' en diegene die eerder dan de ander finisht, wint. Tijdens een evenement wordt meerdere keren gestart. Via een 'cupsysteem' (poulfase, kwart-, halve- en finale) wordt de uiteindelijke winnaar bepaald. Een essentieel onderdeel van het matchracen is dat er continu een motorboot met jury achter de boten aan vaart. De tegenstander hinderen is onderdeel van het spel. Het is zelfs de bedoeling de tegenstander tot een fout te dwingen, waardoor deze door de jury wordt bestraft en zo mogelijk zelfs de overwinning wordt behaald. Door deze strategie kan het voorkomen dat het parcours een stuk terug gevaren wordt. HJC zeilster Renée Groeneveld is topzeilster in het Matchracen en diverse keren Nederlands kampioen geworden.


Teamzeilen

Bij het Teamzeilen wordt er in plaats van 1 boot tegen 1 boot (matchracen), met 2 boten tegen 2 boten, of 3 tegen 3 boten etc. gevaren. Er zijn verschillende puntentellingen mogelijk.
Een evenement wordt, net zoals bij matchracen, via een 'cupsyteem' gevaren. Net zoals bij het matchracen vaart er jury mee, per “koppel” is er 1 jury boot. Naast het hinderen en de tegenstander dwingen tot fouten zijn er binnen het teamzeilen nog meer strategische mogelijkheden om voordeel te krijgen. Een veel gebruikte strategie is om de tegenstander weg te brengen. Door vlak boven een tegenstander te varen op een aandewinds rak wordt voorkomen dat hij of zij overstag kan om naar de boei te gaan. Op deze manier kan er heel ver van de boei weg gevaren worden met één van de tegenstanders. Als dat goed gaat, dan kan een teamgenoot beide boten inhalen en dus twee plaatsen opschuiven in het klassement. Daarmee kan het gehele team misschien de overwinning bemachtigen. Dat door deze manouvre de eigen boot een plek achteruit gaat, levert in totaal dus punten winst op.


Club Teamzeilen

Regelmatig doen HJC wedstrijdzeilers mee aan het NCK Teamzeilen, het Nederlands Kampioenschap voor Clubteams. De teams die in de top 3 van het NK eindigen mogen meedoen aan het EK teamzeilen voor clubteams.

De verenigingen die aan dit Nederlands Kampioenschap meedoen, hebben een team dat in 2 kielboten vaart, met elk 4 zeilers. Naast het focussen op hun eigen zeilprestaties, strijden de zeilers nu ook voor de eer van hun club. Natuurlijk moeten de deelnemers lid zijn van de vereniging waar ze voor varen en de HJC is dan ook heel trots dat zij in de loop der jaren zo veel goede zeilers heeft weten op te leiden en ook zeilers als lid heeft mogen verwelkomen die al verder gevorderd waren in hun zeilcarrière.

 

  

Champagne voor het HJC Zeilteam in 2010: de eerste plaats en dus Nederlands Kampioen. In 2011 werden zij met nagenoeg gelijke bezetting eervol tweede.


 

;

Spelregels Teamzeilen Optimist

Bij Teamzeilen wordt er dus in een team van twee of drie boten tegen een ander team van 2 of 3 boten gevaren. Het team waarvan de som van de finishplaatsen het laagst is, wint. Als team A met zijn drie boten bijvoorbeeld op plaatsen 1, 2, en 5 eindigt, dan hebben zij 8 punten. De tegenstanders uit team B hebben met de overige finishplaatsen (3, 4, en 6) dan meer, namelijk 13 punten. Team A heeft op puntenaantal dus gewonnen. In het geval dat er met 2 boten per team wordt gevaren, geldt er bovendien de regel dat er bij een gelijk puntenaantal, het team met de laatste plaats verliest.

Onderstaande tabel geeft de verschillende winnende finishcombinaties voor team A.  

Twee boten

Drie boten

 Team A 1 - 2, Team B 3 - 4, dus 3 tegen 7 punten

 Team A 1 - 2 - 3, Team B 4 - 5 - 6, dus   6 tegen 15 punten  

 Team A 1 - 3, Team B 2 - 4, dus 4 tegen 6 punten

 Team A 1 - 2 - 4, Team B 3 - 5 - 6, dus   7 tegen 14 punten

 Team A 2 - 3, Team B 1 - 4, elk 5 punten, B laatste      Team A 1 - 2 - 5, Team B 3 - 4 - 6, dus   8 tegen 13 punten 
   Team A 1 - 2 - 6, Team B 3 - 4 - 5, dus   9 tegen 12 punten 
   Team A 1 - 3 - 4, Team B 2 - 5 - 6, dus   8 tegen 13 punten 

 

 Team A 1 - 3 - 6, Team B 2 - 4 - 5, dus 10 tegen 11 punten

 

 Team A 1 - 4 - 5, Team B 2 - 3 - 6, dus 10 tegen 11 punten

 

 Team A 2 - 3 - 4, Team B 1 - 5 - 6, dus   9 tegen 12 punten

 

 Team A 2 - 3 - 5, Team B 1 - 4 - 6, dus 10 tegen 11 punten

 

 

 

 

 

 

 


Uit deze tabel blijkt dat het dus mogelijk is om als laatste te finishen en toch te winnen. Het kan dus voordelig zijn om een goede positie in het veld op te offeren om teamgenoten te helpen. 

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix