Lidmaatschap

De Haarlemsche Jachtclub is een watersportvereniging waarvan het lidmaatschap toegankelijk is voor iedereen die de doelstellingen van de vereniging ondersteunt. Lidmaatschap van de vereniging is o.a. noodzakelijk voor het volgen van zeilles, het aanvragen van een ligplaats voor de zeil- of motorboot, het huren van clubboten en het deelnemen aan bepaalde door de HJC georganiseerde evenementen.

Over alle verschillende soorten lidmaatschappen (jeugd, volwassene of gezin) staat uitgebreide informatie in de statuten. Het is ook mogelijk om donateur te worden.

De tarieven voor het lidmaatschap staan hier. Belangrijke punten:

  1. Bij het lid worden is naast de eerste contributie ook een entreegeld verschuldigd.
    Dit entreegeld wordt per persoon en eenmalig in rekening gebracht.
    (Note: klik hier voor speciale regeling bij jeugdlidmaatschap.)
     
  2. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd op 1 januari.
  3. Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari.

 Inzet vereniging

Het lidmaatschap van de HJC brengt met zich mee dat volwassen leden en ouders van jeugdleden zich inzetten voor de vereniging. Eenmaal per jaar is er een verplichte bardienst en bij de zeillessen voor de jeugd is er een Haven- en Soepdienst. Ook wordt er nog een andere bijdrage verwacht.

Een belangrijk verschil met commerciële jachthavens is dan ook dat er niet alleen een ligplaats voor de boot wordt geboden, maar HJC leden nemen ook deel aan het verenigingsleven. 


Ligplaatsen

Een ligplaats in het water wordt aangevraagd via dit formulier. De wachttijd is afhankelijk van de lengte en breedte van het schip en het type schip. Het kan zijn dat er geen wachttijd is en er voor nieuwe leden al direct een ligplaats beschikbaar is of dat er een tijdelijke plaats aangewezen wordt. De actuele situatie is te bevragen bij de havencommissais, maar hoe eerder men lid wordt, hoe hoger op de wachtlijst!

Een ligplaats op de wal voor een open bootje is meestal wel beschikbaar.

;
 

Lidmaatschap

Meer informatie over het lidmaatschap is te verkrijgen via e-mail:  secretaris@haarlemschejachtclub.nl

Formulieren voor het aanvragen en wijzigen van het HJC lidmaatschap volwassenen of jeugd, staan bij de knop:  Lidmaatschap formulieren.

Ligplaatsen

Informatie over de beschikbaarheid van ligplaatsen is te verkrijgen bij de havencommissaris:

E-mail: haven@haarlemschejachtclub.nl

ONZE SPONSORS

© 2019 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Sitemap - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix