instagram

Cursusoverzicht

Groep 1  Beginnerscursus Optimist
Groep 2 Aspirantencursus Optimist
Groep 3 Gevorderdencursus Optimist
Groep 4 Wedstrijdcursus Optimist Combi C niveau
Groep 5 Wedstrijdcursus Optimist Combi B niveau
Groep 6 Wedstrijdcursus Optimist Combi A niveau
Groep 7 Zeilcursus Splash/Laser (4.7)
Groep 8 Wedstrijdcursus Splash/Laser (4.7) Combi B niveau
Groep 9 Wedstrijdcursus Splash/Laser (4.7) Combi A niveau
Groep 10 Polyvalk 

 

Groep 1: Beginnerscursus Optimist

Tijdens de lessen van de beginnende zeilers gebruiken de kinderen de Optimisten van de club en kan er bij de beginnende zeilers ouder dan 10 jaar ook gestart worden bij groep 10 de zeilcampus waar les gegeven wordt in de polyvalk en splash. De kinderen wordt spelenderwijs de basisvaardigheden van het zeilen bijgebracht: het sturen, overstag gaan, gijpen en koers houden. Centraal staat wat de wind en het water met de boot doen en hoe je daarop moet reageren. De praktijk wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Deze cursus is met name ook geschikt voor degenen die tijdens de zomer op zeilkamp gaan of op een andere manier een zeilvakantie zullen beleven.

De cursus bestaat uit: 

 • Kennismakingsdag met theorieles van 2 uur op zondag
 • Omslaan met een optimist oefenen in het zwembad
 • 12 Praktijklessen van elk 3 uur op donderdag en vrijdag.
 • Een CWO examen
 • Meedoen met de Combi Haarlem

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1.  Lesgeldcursus groep 1 Optimist beginners inclusief CWO examen
 2. Huur cluboptimist
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.
 


  Groep 2: Aspirantencursus Optimist

Wanneer je het nodige van zeilen af weet en de beginnerscursus al hebt gevolgd (of al op gelijkwaardig niveau bent) dan word je verder opgeleid om voortaan op een verantwoorde wijze zelfstandig te gaan zeilen, onder niet al te moeilijke omstandigheden (tot ongeveer windkracht 4 Beaufort). Dit wordt natuurlijk ook aangevuld met de bijbehorende theorie. Als je deze cursus hebt gehaald, kun je onder normale omstandigheden zelfstandig zeilen. 

De cursus bestaat uit: 

 • 1 Theorieles van 2 uur op zondag
 • Omslaan met een optimist oefenen in het zwembad, facultatief
 • 12 Praktijklessen van elk 3 uur op vrijdag en dinsdag onder voorbehoud
 • Een CWO examen
 • Meedoen met de Combi Haarlem

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 2 Optimist aspiranten inclusief CWO examen
 2. Huur cluboptimist
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.


Groep 3: Gevorderdencursus Optimist

Naast het perfectioneren van de zeiltechniek wordt er aandacht besteed aan een vlotte organisatie en veilige controle over de boot, ook onder moeilijke omstandigheden. (tot ongeveer windkracht 6 Beaufort) Er komt dus meer bij kijken dan zeilen alleen. Het omvat zowel de basismanoeuvres als de manoeuvres voor gevorderden, zoals aankomen aan hoger wal én lager wal. Ook de theorie sluit aan bij het gevorderdenniveau en er wordt aandacht gegeven aan het wedstrijdzeilen. Sommigen zullen al actief aan wedstrijden gaan meedoen. Om zelfstandig te kunnen gaan zeilen en aan wedstrijdjes (bijvoorbeeld combi C-niveau) mee te gaan doen is het natuurlijk makkelijker als je al een eigen Optimist hebt. Wil je toch gebruik blijven maken van een club Optimist, dan ben je wel afhankelijk van de beschikbaarheid.

De cursus bestaat uit: 

 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen
 • Omslaan met een optimist oefenen in het zwembad, facultatief
 • 12 Praktijklessen van elk 3 uur op donderdag
 • Meedoen met de Combi Haarlem

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 3 Optimist gevorderden inclusief CWO examen
 2. Liggeld eigen boot of bij beschikbaarheid de huur van een cluboptimist
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.


Groep 4: Wedstrijdcursus Optimist Combi C niveau

Dit is een speciale groep voor zeilers die willen leren wedstrijdzeilen. Naast de vaardigheden die er in de ‘gewone’ Groep 3 Gevorderden worden geleerd (zie bovengenoemde cursus) krijgen deze zeil(st)ers een gerichte wedstrijdtraining waarin o.a. 'het leren starten, verschillende banen varen en toepassen van de wedstrijdregels' aan bod komt.

De meeste zeilers zullen natuurlijk met een eigen wedstrijdbootje varen. Om het zeilniveau in de groep zo hoog mogelijk te krijgen is er een verplichte deelname aan diverse wedstrijden. Naast het Pinkster combi weekend van de HJC op 8 en 9 juni 2019 wordt er ook mee gedaan aan nog minstens 2 van de andere 6 combi-wedstrijden en ook de Mooie Nel Sluitingswedstrijden. Tijdens alle combiwedstrijden waar minimmaal 5 clubboten meedoen krijgen de zeilers begeleiding van de HJC trainer, zowel op de wal als te water vanaf de coachboot. Zeilers die met een clubboot meedoen hebben nog geen wedstrijdverplichting, maar wordt wel een hoge trainingsmotivatie en inzet verwacht.

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeiltrainingen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • 16 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag
 • Proefwedstrijden met wedstrijdgroepen 5 en 6 (Combi A en B) o.l.v. een HJC trainer
 • Deelname aan het HJC Zeilteam (kledingpakket van sponsors)
 • Wedstrijdbegeleiding tijdens alle combiwedstrijden en Mooie Nel Sluitingswedstrijden

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 4 Wedstrijdcursus Optimist Combi C niveau inclusief CWO examen
        Naast deze kosten zijn er nog flexibele kosten bestaande uit:
 • Lesgeld voor- en najaarstrainingen
 • Liggeld eigen boot of huur clubboot
 • Lidmaatschap HJC
 • Inschrijfgeld (combi) wedstrijden

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.


Groep 5: Wedstrijdcursus Optimist Combi B niveau

De wedstrijdcursus is voor de gevorderde zeil(st)ers die begonnen zijn mee te doen met wedstrijden en tot doel hebben op een hoger niveau te presteren. Voor deze cursus wordt van de deelnemers veel inzet verwacht. De zeil(st)ers uit deze groep zullen meedoen aan het Combi weekend bij de HJC op 8 en 9 juni (Pinksteren)2019 en nog minimaal 4 van de totaal 6 combi-wedstrijden en de Mooie Nel Sluitingswedstrijden. Tijdens alle combiwedstrijden krijgen de zeilers waar minimmaal 5 clubboten meedoen begeleiding van de trainer, zowel op de wal als te water vanaf de coachboot. Deelname is alleen mogelijk met een eigen boot en ook zal aan het beginnend combi B zeilniveau voldaan moeten worden. De uiteindelijke indeling bij de wedstrijdgroepen wordt door de trainers bepaald.

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeiltrainingen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • 16 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag
 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • Deelname aan het HJC zeilteam (kledingpakket van  sponsors )
 • Wedstrijdbegeleiding tijdens alle combiwedstrijden en Mooie Nel Sluitingswedstrijden

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 5 Wedstrijdcursus Optimist Combi B inclusief CWO examen
        Naast de reguliere cursus kosten worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 • Liggeld eigen boot
 • Lidmaatschap HJC
 • Inschrijfgeld (combi) wedstrijden
 • Inschrijfgeld voor-en najaarstrainingen

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.


Groep 6: Wedstrijdcursus Optimist Combi A niveau

Deze wedstrijdcursus is voor de gevorderde zeil(st)ers die regelmatig meedoen met wedstrijden en tot doel hebben op een hoger niveau te presteren. Voor deze cursus worden gespecialiseerde trainers ingezet, waarmee ook van de deelnemers veel inzet wordt geëist. De trainingsperiode start na de Voorjaarstrainingen op zondagen en er kan na afloop nog aan Najaarstrainingen meegedaan worden, zodat er een gesloten trainingsperiode ontstaat.

Van de zeil(st)ers uit deze groep wordt een goede wedstrijdkennis verwacht en zij zullen dan ook meedoen aan de het combi weekend bij HJC op 8 en 9 juni (Pinksteren)2019 en alle andere (nog minimaal 4) van de totaal 10 combi-wedstrijden en de Mooie Nel Sluitingswedstrijden. Tijdens alle combiwedstrijden krijgen de zeilers begeleiding van de trainer. Er wordt een voor- en nabespreking gehouden en na elke wedstrijd worden er persoonlijke aanwijzingen gegeven waarvoor de zeilers zich bij de coachboot melden. In het seizoen 2019 zullen de wedstrijdzeilers ook mee gaan doen aan andere landelijke wedstrijden.

Deelname is alleen mogelijk als aan de selectievoorwaarden (beginnend combi-A of hoger) is voldaan. De uiteindelijke indeling bij de wedstrijdgroepen wordt door de trainers vastgesteld.

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeiltrainingen, met voor- en nabespreking door de trainer inclusief CWO examen
 • 16 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag
 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • Deelname aan het HJC Zeilteam (kledingpakket van  sponsors 
 • Facultatieve deelname aan conditie- en core stability training
 • Wedstrijdbegeleiding tijdens alle combiwedstrijden en HJC Sluitingswedstrijden

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 6 Wedstrijdcursus Optimist Combi A
 2. Liggeld eigen boot
 3. Lidmaatschap HJC
 4. Inschrijfgeld (combi) wedstrijden
 5. Inschrijjfgeld voor- en najaarstrainingen

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.


Groep 7: Zeilcursus Splash/Laser (4.7)

Wanneer je al het één en ander van zeilen af weet word je (verder) opgeleid om op een verantwoorde wijze zelfstandig te gaan zeilen, onder niet al te moeilijke omstandigheden, maar wel tot ongeveer windkracht 4 Beaufort. Daarbij is belangrijk dat de zeil(st)er een goede schipper aan boord wordt en de vaaromstandigheden te allen tijde goed kan interpreteren. Natuurlijk wordt de bijbehorende theorie behandeld en na deze cursus kan de zeil(st)er onder normale omstandigheden zelfstandig zeilen met een Splash of Laser 4.7. De vereniging bezit 2 Splashes en 2 Lasers (4.7) welke gehuurd kunnen worden voor deelname aan deze cursus èn recreatief zeilen op de Mooie Nel. 

Tijdens de cursus wordt er wel enige aandacht gegeven aan het wedstrijdzeilen, maar er wordt niet verwacht dat de deelnemers actief aan wedstrijden buiten de vereniging mee gaan doen. Voor beginnende en gevorderde wedstrijdzeilers worden aparte cursussen geboden. 

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen
 • 12 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag en onder voorbehoud op vrijdag

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 7 Splash/Laser 4.7 inclusief CWO examen
 2. Liggeld eigen boot of huur Club Splash/Laser 4.7 
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.
Bij toetreding van nieuwe leden wordt ook eenmalig het entreegeld berekend.  Als er voorheen al bij de HJC in een Optimist is gevaren zal het eenmalig entreegeld al zijn voldaan.


Groep 8/9: Wedstrijdcursus Splash/Laser (4.7) Combi A/B niveau

De wedstrijdcursus is voor de gevorderde zeil(st)ers die begonnen zijn mee te doen met wedstrijden en tot doel hebben op een hoger niveau te presteren. Voor deze cursus wordt van de deelnemers veel inzet verwacht. De zeil(st)ers uit deze groep zullen meedoen aan de combi wedstrijden bij HJC op 8 en 9 juni 2019 en nog minimaal 3 van de totaal 6 combi-wedstrijden en de Mooie Nel Sluitingswedstrijden. Tijdens alle combiwedstrijden krijgen de zeilers begeleiding van de trainer, zowel op de wal als te water vanaf de coachboot. Deelname is in principe alleen mogelijk met een eigen boot en ook zal aan het beginnend combi B zeilniveau voldaan moeten worden. De uiteindelijke indeling bij de wedstrijdgroepen wordt door de trainers bepaald.

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • 12 Praktijklessen van elk 3½ uur op donderdag
 • Deelname aan het HJC zeilteam (kledingpakket van  sponsors )
 • Wedstrijdbegeleiding tijdens alle combiwedstrijden en Mooie Nel Sluitingswedstrijden 

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 8 Wedstrijdcursus Splash/Laser (4.7) Combi B
 2. Liggeld eigen boot, huur in overleg
 3. Lidmaatschap HJC tot wederopzegging
 4. Inschrijfgeld (combi) wedstrijden
 5. Inschrijfgeld voor- en najaarstrainingen

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.
Bij toetreding van nieuwe leden wordt ook eenmalig het entreegeld berekend. Als er voorheen al bij de HJC in een Optimist is gevaren zal het eenmalig entreegeld al zijn voldaan. 
  


Groep 10: Zeilen in de Polyvalk

Zeilen in de polyvalk is geschikt voor de jeugd vanaf 11 jaar. De kinderen hebben weinig of geen zeilervaring en willen gaan zeilen vooral om sociaal met leeftijdgenoten te zijn.
Er wordt geleerd om goed te zeilen in de (club) Polyvalk. Er wordt zoveel mogelijk in één boot gezeild met anderen die een vergelijkbaar zeilniveau hebben, maar ook met de eigen vriend(inn)en natuurlijk.
Net als bij de zeilcursussen kan er na de lessen examen gedaan worden om een CWO-diploma te halen en dan mag, bij voortdurend lidmaatschap van de HJC, een clubvalk worden gehuurd. Zo kan er afgesproken worden om nog meer samen te gaan zeilen.

De cursus bestaat uit:
 • 1 Theorieles van 2 uur
 • 12 Zeilavonden op vrijdag
 • Zeilclinic (facultatief)
 • Een CWO diploma
Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:
 • Lesgeld groep 10 Zeilcursus polyvalk inclusief CWO examen
 • Lidmaatschap HJC
Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.

Polyvalkweekend

Het jeugdbestuur organiseert ieder jaar een kampweekend naar de Kagerplassen of het Alkmaardermeer. Samen met de polyvalken en een bijboot weg om daar te gaan kamperen, zwemmen, barbecueën en veel te zeilen. Meer informatie Emma van der Knaap, jeugdbestuur
 
;

CWO examen

De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van o.a. het Watersportverbond, de Hiswa en de ANWB. Zij bieden hun diploma's als uniform systeem voor de vrijwillige vaaropleidingen, dus is er een diploma voor bijna elke watersportdiscipline. Met het CWO diploma wordt het zeilniveau bepaald op I, II of III. Voor het behalen van het CWOIII examen moet er een toer/puzzeltocht gevaren worden. Bij de HJC is dit het Rondje Mooie Nel. Deze puzzeltocht wordt tijdens les 10 gevaren.
Tijdens de lessen zullen de instructeurs alle zeilers de vaardigheden laten trainen die nodig zijn voor het behalen van het CWO-diploma. Bij het examen worden er dan verschillende opdrachten uitgevoerd waarbij o.a. zeilstanden, overstag gaan en gijpen worden getest. Maar, niet alleen het examenmoment is van belang, ook de vorderingen gedurende het hele seizoen! Het examen wordt afgenomen door een eigen instructeur van de HJC, die door het Watersportverbond als beoordelingsgemachtigde is erkend en gediplomeerd.


CWO examen bij de HJC

De HJC heeft er voor gekozen om alle cursisten mee te laten doen aan het CWO-examen tijdens het eerste cursusjaar kan je dan het CWO 1 examen doen of een vorderingsstaat halen waar de behaalde technieken worden beschreven De kosten (circa 20 euro) zijn opgenomen in het lesgeld . . Er kunnengeen garanties gegeven worden dat na een bepaald aantal lessen een bepaald CWO-niveau is bereikt. Dit heeft natuurlijk niets te maken met het niveau of intensiteit van de opleiding, maar wel met de mogelijkheden van de deelnemers zelf.

Als tijdens het examen blijkt dat de zeil(st)er nog niet alle vaardigheden voor een bepaald CWO-niveau beheerst, geven wij zoals bovengenoemd een Vorderingsstaat. Hierop staat aangegeven welke handelingen zijn getoetst en welke voldoende zijn bevonden. Het volgend jaar kan de Vorderingsstaat dan aangevuld worden met de nieuw geleerde vaardigheden. In de praktijk blijkt dat een deelnemer nooit langer dan twee lesseizoenen doet over het behalen van een CWO-diploma.

Het examen wordt afgenomen tijdens de laatste les, les 12.

;

Meer informatie

Vragen over de cursussen en het CWO-examen kunnen gesteld worden aan onze jeugdcommissaris: jeugd@haarlemschejachtclub.nl
(naam en telefoonnummer zijn te vinden bij contact)

Algemene informatie over het examen staat op de site van het CWO:  http://www.cwo.nl

ONZE SPONSORS

© 2022 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix