instagram

Cursusoverzicht

Groep 1  Beginnerscursus Optimist
Groep 2 Aspirantencursus Optimist
Groep 3 Gevorderdencursus Optimist
Groep 4 Wedstrijdcursus Optimist
Groep 7 Zeilcursus Splash / ILCA 4 (Laser 4.7)
Groep 9 Zeilcursus RS Feva

Groep 1: Beginnerscursus Optimist

Tijdens de lessen van de beginnende zeilers gebruiken de kinderen de Optimisten van de club. De kinderen wordt spelenderwijs de basisvaardigheden van het zeilen bijgebracht: het sturen, overstag gaan, gijpen en koers houden. Centraal staat wat de wind en het water met de boot doen en hoe je daarop moet reageren. De praktijk wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Deze cursus is met name ook geschikt voor degenen die tijdens de zomer op zeilkamp gaan of op een andere manier een zeilvakantie zullen beleven.

De cursus bestaat uit: 

 • Kennismakingsdag met theorieles van 2 uur op zondag
 • Omslaan met een optimist oefenen in het zwembad
 • 12 Praktijklessen van elk 3 uur op donderdag en vrijdag.
 • Een CWO examen Introductie/Basis
 • Meedoen met de Combi Haarlem

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1.  Lesgeldcursus groep 1 Optimist beginners inclusief CWO examen
 2. Huur cluboptimist
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.
 


Groep 2: Aspirantencursus Optimist

Wanneer je het nodige van zeilen af weet en de beginnerscursus al hebt gevolgd (of al op gelijkwaardig niveau bent) dan word je verder opgeleid om voortaan op een verantwoorde wijze zelfstandig te gaan zeilen, onder niet al te moeilijke omstandigheden (tot ongeveer windkracht 4 Beaufort). Dit wordt natuurlijk ook aangevuld met de bijbehorende theorie. Als je deze cursus hebt gehaald, kun je onder normale omstandigheden zelfstandig zeilen. 

De cursus bestaat uit: 

 • 1 Theorieles van 2 uur op zondag
 • Omslaan met een optimist oefenen in het zwembad, facultatief
 • 12 Praktijklessen van elk 3 uur op vrijdag en dinsdag onder voorbehoud
 • Een CWO examen Basis/Ervaren
 • Meedoen met de Combi Haarlem

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 2 Optimist aspiranten inclusief CWO examen
 2. Huur cluboptimist
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.


Groep 3: Gevorderdencursus Optimist

Naast het perfectioneren van de zeiltechniek wordt er aandacht besteed aan een vlotte organisatie en veilige controle over de boot, ook onder moeilijke omstandigheden. (tot ongeveer windkracht 6 Beaufort) Er komt dus meer bij kijken dan zeilen alleen. Het omvat zowel de basismanoeuvres als de manoeuvres voor gevorderden, zoals aankomen aan hoger wal én lager wal. Ook de theorie sluit aan bij het gevorderdenniveau en er wordt aandacht gegeven aan het wedstrijdzeilen. Sommigen zullen al actief aan wedstrijden gaan meedoen. Om zelfstandig te kunnen gaan zeilen en aan wedstrijdjes mee te gaan doen is het natuurlijk makkelijker als je al een eigen Optimist hebt. Wil je toch gebruik blijven maken van een club Optimist, dan ben je wel afhankelijk van de beschikbaarheid.

De cursus bestaat uit: 

 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen
 • 12 Praktijklessen van elk 3 uur op donderdag
 • Meedoen met de Combi Haarlem

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 3 Optimist gevorderden inclusief CWO examen Ervaren/Gevorderd
 2. Liggeld eigen boot of bij beschikbaarheid de huur van een cluboptimist
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.


Groep 4: Wedstrijdcursus Optimist

Dit is een speciale groep voor zeilers die willen leren wedstrijdzeilen. Naast de vaardigheden die er in de ‘gewone’ Groep 3 Gevorderden worden geleerd (zie bovengenoemde cursus) krijgen deze zeil(st)ers een gerichte wedstrijdtraining waarin o.a. 'het leren starten, verschillende banen varen en toepassen van de wedstrijdregels' aan bod komt.

De meeste zeilers zullen natuurlijk met een eigen wedstrijdbootje varen. Om het zeilniveau in de groep zo hoog mogelijk te krijgen is er een verplichte deelname aan diverse wedstrijden. Naast het Pinkster combi weekend van de HJC op 27 en 28 mei 2023 wordt er ook mee gedaan aan nog minstens 2 van de andere 6 combi-wedstrijden en ook de Mooie Nel Sluitingswedstrijden. Tijdens alle combiwedstrijden waar minimaal 5 clubboten meedoen krijgen de zeilers begeleiding van de HJC trainer, zowel op de wal als te water vanaf de coachboot. Zeilers die met een clubboot meedoen hebben nog geen wedstrijdverplichting, maar wordt wel een hoge trainingsmotivatie en inzet verwacht.

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeiltrainingen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • 12 Praktijklessen van elk 3 uur op donderdag
 • Wedstrijdbegeleiding tijdens alle combiwedstrijden en Mooie Nel sluitingswedstrijden

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 4 Wedstrijdcursus Optimist inclusief CWO examen Gevorderd
Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.

Groep 7: Zeilcursus Splash / ILCA 4

Wanneer je al het één en ander van zeilen af weet word je (verder) opgeleid om op een verantwoorde wijze zelfstandig te gaan zeilen, onder niet al te moeilijke omstandigheden, maar wel tot ongeveer windkracht 4 Beaufort. Daarbij is belangrijk dat de zeil(st)er een goede schipper aan boord wordt en de vaaromstandigheden te allen tijde goed kan interpreteren. Natuurlijk wordt de bijbehorende theorie behandeld en na deze cursus kan de zeil(st)er onder normale omstandigheden zelfstandig zeilen met een Splash of ILCA 4. De vereniging bezit 2 Splashes en 2 ILCA's 4 welke gehuurd kunnen worden voor deelname aan deze cursus èn recreatief zeilen op de Mooie Nel. 

Tijdens de cursus wordt er wel enige aandacht gegeven aan het wedstrijdzeilen, maar er wordt niet verwacht dat de deelnemers actief aan wedstrijden buiten de vereniging mee gaan doen. Voor beginnende en gevorderde wedstrijdzeilers worden aparte cursussen geboden. 

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen
 • 12 Praktijklessen van elk 3 uur op donderdag en onder voorbehoud op vrijdag

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 7 Splash / ILCA 4 inclusief CWO examen Basis/Ervaren/Gevorderd
 2. Liggeld eigen boot of huur club Splash / ILCA 4 
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.


Groep 9: Zeilcursus RS Feva

Wanneer je al het één en ander van zeilen af weet en je de Optimistklasse ontgroeid bent kan je verder in de RS Feva klasse, een tweemans zwaardboot, je wordt daarin (verder) opgeleid om op een verantwoorde wijze zelfstandig, te gaan zeilen met je zeilmaat onder niet al te moeilijke omstandigheden, maar wel tot ongeveer windkracht 4 Beaufort. Daarbij is belangrijk dat er een goede samenwerking ontstaat tussen schipper en de fokkemaat en de vaaromstandigheden te allen tijde goed kan interpreteren. Natuurlijk wordt de bijbehorende theorie behandeld en na deze cursus kan de zeil(st)ers onder normale omstandigheden zelfstandig zeilen met een RS Feva. De vereniging bezit 1 RS Feva clubboot welke gehuurd kunnen worden voor deelname aan deze cursus èn recreatief zeilen op de Mooie Nel.

Tijdens de cursus wordt er wel enige aandacht gegeven aan het wedstrijdzeilen, maar er wordt niet verwacht dat de deelnemers actief aan wedstrijden buiten de vereniging mee gaan doen.  

De cursus bestaat uit:

 • Theorielessen als onderdeel van de zeillessen, met voor- en nabespreking door de trainer
 • 12 Praktijklessen van elk 3 uur op donderdag

Bij het volgen van deze cursus bestaan de totale kosten uit:

 1. Lesgeld cursus groep 9 RS Feva inclusief CWO examen Basis/Ervaren/Gevordend
 2. Liggeld eigen boot of huur Club RS Feva
 3. Lidmaatschap HJC

Het lidmaatschap is een jaarlijks terugkerend bedrag, tot wederopzegging.
Wijzigingen kunnen tot 15 maart doorgevoerd worden daarna is de inschrijving en boothuur definitief.

;

CWO examen

De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van o.a. het Watersportverbond en de Hiswa. Zij bieden hun diploma's als uniform systeem voor de vrijwillige vaaropleidingen, dus is er een diploma voor bijna elke watersportdiscipline.

De vorderingen worden getoetst tijdens de laatste drie lessen zodat er in meerdere weersomstandigheden gevaren kan worden.

Diploma's en vorderingenstaten

Het CWO-systeem kent vele diploma's. In principe heeft elke discipline drie diploma's, een aantal disciplines zelfs vier. De opbouw van de diploma's is bijna altijd dezelfde:

 • Diploma Basis geeft aan dat alle basisvaardigheden zijn geleerd.
 • Diploma Ervaren betekent dat er onder normale omstandigheden zelfstandig gevaren kan worden.
 • Diploma Gevorderd wil zeggen dat men t/m windkracht 6 Beaufort kan zorgen voor een veilige vaart voor schip en bemanning.

Van elk diploma bestaat ook een vorderingenstaat. Als een cursist de opleiding verlaat terwijl nog niet aan alle eisen van het diploma is voldaan, krijgt de cursist de vorderingenstaat mee. Hierop staat aangegeven aan welke eisen is voldaan, zodat duidelijk is aan welke eisen nog gewerkt moet worden.

Na het behalen van een diploma of vorderingenstaat kan de opleiding bij een andere vaarschool of vereniging worden vervolgd of aangevuld. De geldigheidsduur van de eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden.

Als het niet is gelukt om een diploma binnen de geldigheidsduur van de vorderingenstaat te halen kan in het volgende jaar meestal eenvoudig de oude stof weer worden opgehaald.

;

Meer informatie

Vragen over de cursussen en het CWO-examen kunnen gesteld worden aan onze jeugdcommissaris: jeugd@haarlemschejachtclub.nl

Algemene informatie over het examen staat op de site van het CWO:  http://www.cwo.nl

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix