instagram

Sponsoring

Algemeen

Een permanente banner (zie Sponsorborden en banners) kan op de HJC website worden geplaatst, maar ook kan een reclameboodschap, logo of bedrijfsnaam worden gepubliceerd. De HJC website heeft gemiddeld circa 100 bezoekers per dag. Ook in de maandelijkse nieuwsbrief kunnen banners geplaatst worden.

Daarnaast kan er geadverteerd worden op het mededelingenbord dat in de gang van het clubhuis hangt, of een advertentie in het clubblad Schuimspatten worden geplaatst. Het blad wordt eenmaal per jaar rond maart naar alle leden gestuurd, dit zijn circa 500 adressen. 

Kosten voor deze opties staan in de Tarievenlijst 

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een éénmalige of jaarlijkse geldelijke bijdrage te doen, maar ook het leveren van diensten als het verzorgen van drukwerk en website hosting behoort tot de mogelijkheden. Bij de knop INFO staat meer geschreven over de mogelijkheden van sponsoring. 

Geen enkel overzicht van sponsormogelijkheden is compleet, gaandeweg zal er altijd weer een idee kunnen komen waar we niet aan hebben gedacht. Voor elke onderneming zijn er diverse interessante samenwerkingsverbanden uit te werken. Wij vragen dan ook om voor verder overleg contact op te nemen. Voor de mensen die speciaal het jeugzeilen bij de HJC een warm hart toedragen, zou een bijdrage voor de hand liggen in bijvoorbeeld:

  1. Ter beschikking stellen van kleding:  Kleding HJC Zeilteam
  2. Evenement sponsoring (webshops/ kleding/ F&B):  Evenement sponsoring
;

Steun en promotie jeugdzeilen

Boot op school

Er is ook een samenwerking mogelijk waarbij er een optimist naar een school of bedrijf wordt gebracht en een HJC medwerker uitleg geeft over het zeilen. Deze jeugdzeilboot wordt dan met waltrailer op (bijvoorbeeld) het schoolplein gezet. Op deze manier hebben zowel de school of  bedrijf een opvallend evenement als de HJC een moment om het jeugdzeilen bij de club onder de aandacht te brengen.

Naar aanleiding van een dergelijk project heeft het Haarlems Dagblad bijvoorbeeld een artikel geplaatst over de school en de presentatie.

In verband met de organisatie is het wel belangrijk dat er ruim op tijd aangegeven wordt wanneer er een boot wordt gewenst, want de meeste HJC vrijwilligers werken overdag. Voor een afspraak kan er contact opgenomen worden met de jeugdcommissaris  (mail).

Vriendenbord

Het jeugdzeilen bij de HJC zit in de lift. De HJC trailer wordt met regelmaat gebruikt om 6 optimisten naar Combi wedstrijden bij andere verenigingen te vervoeren en de ribs van de HJC gaan mee om de beginnende en gevorderde wedstrijdzeilers in de Optimist of Splash op het water te begeleiden. Kinderen enthousiast maken voor het zeilen in het algemeen en voor het wedstrijdzeilen in het bijzonder, past in het jeugdbeleid dat door de HJC wordt gevoerd.

Leden van ons  HJC Zeilteam dragen allemaal een gesponsord HJC jack. Dit is goed voor de uitstraling van de HJC op de wedstrijdvelden en het teamgevoel van de zeilers.
Naast de doordeweekse zeillessen, wordt er de afgelopen jaren Zomerzeilcursussen voor beginnende Optimist zeilers georganiseerd om aan de groeiende belangstelling voor het zeilen bij de HJC te voldoen. Zo hebben er jaarlijks circa 90 kinderen les bij onze vereniging. We stimuleren ouders om mee te helpen en lid te worden van de HJC, zodat het jeugdzeilen uiteindelijk als mede-basis kan dienen voor een gezonde groei van de Haarlemsche Jachtclub.

Vanzelfsprekend kost het begeleiden van zoveel jeugzeilers de nodige energie, tijd en geld. De jeugdcommissie heeft nog een heel aantal plannen op de plank liggen om het jeugdzeilen bij de HJC nog leuker te maken. Zo willen we een Valkenweekend opzetten, een overdekte stalling voor meer optimisten op de haven krijgen en, bij voldoende zeilers, een enkele keer groot water training aanbieden. Ook willen we graag meer zeilers die overstappen naar de Splash en actief blijven zeilen in de regio.

Om al deze plannen te kunnen verwezenlijken zijn we op zoek naar 'Vrienden van het HJC jeugdzeilen'. We zoeken mensen of bedrijven die ons enthousiasme delen en willen ondersteunen. Voor 50 euro per jaar komt uw naamplaatje op het 'Vriendenbord' in de hal van ons clubhuis te hangen. De link naar het aanmeldingsformulier staat hieronder. Namens alle HJC jeugdzeilers, hartelijk dank!

;
 

Vriendenbord

Stap aan boord bij het HJC Jeugdzeilen en vul het aanmeldingsformulier in via de link: Vrienden

Contact

e-mail: HJC jeugdsponsoring

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix