instagram

Zomerstalling

Basisregel:

 • Wanneer u gebruik maakt van zomerstalling (water, wal of loods) dan gaan we er vanuit dat u dat ieder jaar blijft doen. Dus dan hoeft u niet ieder jaar een formulier in te vullen.
 • Indien u geen gebruik meer wilt maken van uw zomerligplaats, moet u zich voor 1 januari afmelden. Daarna bent u tot betaling verplicht! Het afmelden kan via dit formulier.
Eerste keer zomerstalling:
Wilt u voor de eerste keer zomerstalling vul dan dit zomerformulier in.
 • Je kan alleen een aanvraag doen voor een ligplaats als je lid bent. Ben je geen lid dan wordt je aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Er zijn op de HJC geen ligplaatsen voor sloepen, tenders of open motorboten. 
 • Voor alle andere motorboten is er een wachtlijst. Neem na het invullen van het zomerformulier contact op met de havencommissaris.
Verhuurovereenkomst:
Voor het stallen van een boot dien je een Lig- en Bergplaats overeenkomst te tekenen bij de havenmeester.

Verzekering:
Voor het stallen van een boot dient deze minimaal WA verzekerd te zijn. Iedere boot, ongeacht afmetingen, moet een eigen verzekering hebben. Meeverzekeren op je persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering is niet voldoende. 
;

Havenindeling

Het bestuur heeft altijd het recht om de havenindeling te wijzigen. Dit betekent dat u geen recht heeft op een vaste ligplaats. De havencommissaris zal zijn best doen de haven zo economisch mogelijk in te delen om zoveel mogelijk inkomsten voor de club te genereren. Hij zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met eventuele wensen. Het aantal malen dat uw boot al verplaatst is of het aantal jaren dat u al lid bent van de HJC is daarbij geen criterium.

Daar de HJC leden heeft die slecht ter been zijn, zullen ligplaatsen met zijsteigers zo veel mogelijk aan deze leden worden toegewezen. Het gaat hierbij vooral om de ligplaatsen aan de binnenzijde. Net zoals u in de bus opstaat voor een oudere of minder valide persoon, zo verwachten wij ook van u dat u zonder protest uw ligplaats ruilt met iemand die (tijdelijk) minder goed ter been is.


Een andere boot kopen

Vaak krijgen wij de vraag hoe het gaat als je een andere boot koopt (ligplaats water). Wij houden daarvoor de regeling aan die de HJC ook voor de winterstalling gebruikt.

 • Als u een andere boot koopt die niet meer dan 2 voet groter is dan de vorige dan houdt u recht op een ligplaats.
 • Is hij wel groter dan komt u op de wachtlijst. (U heeft dan een tijdelijke zwerfplaats) 
 • Is hij (veel) kleiner dan behoudt u ook uw ligplaats.

Heeft u plannen om een (andere) boot te kopen, laat u dan vast op de wachtlijst zetten door via  dit formulier een ligplaats aan te vragen. Geef daarbij eventueel een toelichting.


Aanmelden, afmelden en tijdelijke afwezigheid melden

 • Leden die alleen in de zomer een ligplaats hebben worden in het voorjaar verzocht te melden aan de havenmeester wanneer zij verwachten naar de haven te komen. Tot die tijd kunnen wij de ligplaats goed gebruiken. (komt u voor 1 april dan moet u extra havengeld betalen)
 • Leden die langer dan een etmaal van de haven weg zijn worden verzocht dit te melden bij de havenmeester via dit formulier, WhatsApp of SMS, zodat hun ligplaats eventueel tijdelijk door anderen gebruikt kan worden. Ook verzoekt de HJC leden die onverwachts eerder terugkomen van vakantie dit via WhatsApp of SMS te melden.
 • Indien u geen gebruik meer wilt maken van uw zomerligplaats, moet u zich voor 1 januari afmelden. Daarna bent u tot betaling verplicht! Het afmelden kan via dit formulier.

Bepaling van de scheepsafmetingen

Voor de facturatie van de boten wordt de lengte en breedte over alles genomen. Dus inclusief preekstoel, een eventueel zwemplatform, vaste davits, stootlijst etc.. De havencommissaris en/of de havenmeester meten dit na.


Aanpassingen aan ligplaats

Na overleg met, of op aanvraag bij de havencommissaris mogen de volgende attributen geplaatst worden:

 1. trapjes (hier voor is een standaard model te verkrijgen bij de havenmeester)
 2. lijnen tussen de steiger en een meerpaal
 3. semi-vaste elektrische leiding
 4. ogen om bv. een slot aan vast te maken
 5. steun om veilig op de boot te stappen

Wat niet mag:

 • Constructies of wijzigingen aanbrengen aan steigers of installaties.
 • Een vaste elektrische leiding aanleggen van de steiger naar een vaartuig. Een semi-vaste elektrische leiding mag eventueel wel, maar alleen na overleg met de havencommissaris.

Walstroom

Zomerseizoen:
Wilt u in gebruik maken van een vaste aansluiting van de walstroom, meldt dit dan aan de havenmeester. 

Winterseizoen:
Alleen schepen in het water mogen gebruik maken van een vaste aansluiting van de walstroom. Dit kunt u opgeven aan de havenmeester. Voor schepen op de wal geldt dat het verboden is om, buiten de openingstijden van de haven, het vaartuig aan het elektriciteitsnet te koppelen.  


Windgenerator

Is uw boot uitgerust met een windgenerator om elektriciteit op te wekken dan verwachten wij dat hij in de haven op een electronische rem staat of fysiek is vastgebonden. Een windgenerator mag geen overlast veroorzaken. 


Veilig aan boord

Voor diegene die een steuntje kunnen gebruiken bij het aan boord stappen vanaf de steiger of vanaf een zijsteiger, Is er nu een steun bij hun ligplaats te verkrijgen. Voel je wat voor zo’n steun, geef dat dan door aan de havenmeester en de technischecommissie doet de rest.

 


Steiger schoonmaken

Met een hogedrukspuit wordt het hout teveel beschadigd en alle boten worden onder het vuil gespoten. Daarom is het gebruik van de hogedrukspuit om de steigers schoon te maken niet toegestaan.
Dus gebruik gewoon een bezem / luiwagen wat sop en een puts / emmer.


Enkele regels van de haven

 • Iedere eigenaar is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk is afgemeerd.
 • Iedere boot die in de haven, op het haventerrein of in de loods gestald wordt, moet altijd worden aangemeld bij de havenmeester. Alleen de wedstrijdzeilers die een sleutel van het toegangshek hebben, zijn hiervan vrijgesteld als zij hun boot ophalen om naar wedstrijden te gaan of wanneer zij die weer terugbrengen.
 • Boten die op de wal en in de loods worden geplaatst, krijgen van de havenmeester een sticker met het lidmaatschapnummer, die men duidelijk zichtbaar op de spiegel moet plakken.
 • Voor iedere boot in de haven winter en zomer, water of wal moet een verhuurovereenkomst getekend zijn.
 • Slechts vaartuigen die naar het oordeel van het bestuur in goede staat zijn, kunnen in de haven worden toegelaten en gehandhaafd blijven.
 • Het vaartuig dient van overmatige hoeveelheden regen- en lekwater vrijgehouden te worden.
 • Afgewerkte olie kan ingeleverd worden in het millieustation. Al het ander chemisch afval zoals filters, verf, oude diesel etc. dient u mee te nemen en zelf in te leveren bij u eigen millieustraat. 
 • Boten dienen deugdelijk afgemeerd te worden. Restanten landvast liggen op de boot en niet op de steiger. Vaste landvasten zijn handig, maar besef dat niemand een vaste ligplaats heeft.
 • Het gebruik van de meldsteiger is alleen toegestaan na overleg met en met toestemming van de havenmeester.
 • De werkplaats van de havenmeester is niet vrij toegankelijk.
 • Het gebruik van het clubhuis moet altijd aan de clubhuiscommissaris worden gemeld, die het dan doorgeeft aan de havenmeester.
 • Er mag niet gefietst worden op de steigers. (Ook niet het stenen pad naar de A, B en C steiger)
 • In de winter moeten voorzeilen verwijderd worden.

Regeling liggen op de haven

Het zomerseizoen loopt van 15 april tot 15 oktober.
Het winterseizoen loopt van 15 oktober tot 15 april.

De HJC onderscheidt 4 manieren van liggen in de haven (water of wal): 

 1. Leden met boten met een zomer- en een winterplaats.
 2. Leden met boten met alleen een winterplaats.
 3. Leden met boten met alleen een zomerplaats.
 4. Leden met boten die geen zomer- en geen winterligplaats hebben.

Ad 2) Deze leden mogen in het winterseizoen van 15 oktober tot 15 april hun boot in de haven leggen. Extra mag de boot van 15 april tot 1 mei en vanaf 1 oktober tot 15 oktober gratis liggen. (Dus kom je met je boot voor 1 oktober dan betaal je 50% van het passantentarief voor die dagen. Ook als je vertrekt na 30 april betaal je 50% van het passantentarief voor die dagen)

Ad 3) Deze leden mogen het zomerseizoen van 15 april tot 15 oktober hun boot in de haven leggen. Extra mag de boot van 1 april tot 15 april en van 15 oktober tot 1 november gratis liggen. (Dus kom je met je boot voor 1 april dan betaal je 50% van het passantentarief voor die dagen. Ook als je vertrekt na 1 november betaal je 50% van het passantentarief voor die dagen)

Ad 4) Deze leden betalen wanneer zij op de haven liggen 50% van het passantentarief.

;

HJC verhuurovereenkomst

Wanneer u een boot op de haven stalt dan gaat u met de vereniging een verhuurovereenkomst aan. Deze overeenkomst gaat over de zomer- en winterstalling op de wal, in de loods en in het water. Wij zijn als vereniging verplicht met al onze leden die een schip/boot in de haven hebben liggen een zgn verhuurovereenkomst aan te gaan.

Zowel de voorwaarden alsook de te ondertekenen huurovereenkomst kunt u hier en hier inzien.

Lees de voorwaarden goed door, zodat u duidelijk weet welke huurovereenkomst u met de HJC aangaat. De feitelijke huurovereenkomst moet u voordat u uw boot stalt in tweevoud invullen en ondertekenen op het kantoor van de havenmeester.

Deze verhuurovereenkomst heeft alles te maken met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid bij brand, omvallen van schepen, of anderszins aan grote schades. 

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix