instagram

Nieuws

Vera en Jorien hebben een 49erFX


HinHorst Sailing is een wedstrijdboot rijker: Vera en Jorien zijn sinds gisteren de trotse eigenaressen van hun eigen 49erFX!

Gefeliciteerd en veel succes! 

Mooie Nelloop en boerenkoolmaaltijd


Op 12 februari a.s. organiseren wij weer de Mooie Nelloop.
De traditionele hardloopwedstrijd of wandeltocht van ca 10 km rond de Mooie Nel. Start en finish zijn op de haven. De wandelaars vertrekken om 14.30 uur en de hardlopers starten om 15.30 uur. De beloning voor de snelste dame en heer bij de wedstrijdlopers is het winnen de Mooie Nel wisseltrofee. Voor de wandelaars staat aan het einde van de tocht de gebruikelijke taart in het clubhuis klaar.

En om 17.30 uur wordt er voor max. 30 personen de bekende boerenkoolmaaltijd geserveerd. Vol = vol!

Aan de wandeltocht en hardloopwedstrijd zijn geen kosten verbonden, aan de boerenkoolmaaltijd wel. Aanmelden via deze link en graag vermelden of u gaat hardlopen of wandelen en of u wilt deelnemen aan de boerenkoolmaaltijd.

Voor meer informatie: evenementen@haarlemschejachtclub.nl.
 

Iedere woensdag: werkdag!


Iedere woensdag is de werkploeg aan het werk. Vele handen maken licht werk en is noodzakelijk voor het op orde houden van onze gebouwen, installaties, terrein en groenvoorziening: kom dus gezellig klussen. U hoeft niet handig te zijn, wel gezellig. 
Om 10.00 uur wordt begonnen met koffie en dan verdeelt Jos Ridder de werkzaamheden. Tijdens de lunch is er soep en na afloop om 16.00 uur een gezellig drankje. 

Iedere dinsdagmiddag: Shantykoor!


Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur oefent ons shantykoor. Een gezellige middag met niet alleen shantyliedjes, maar ook ander leuke liedjes. Het koor bestaat uit 18 mannen en vrouwen, die erg enthousiast zijn. Maar we zoeken altijd nieuwe leden en ook zij die een instrument bespelen zijn van harte welkom. Er zijn zoveel nieuwe leden op de haven waarvan vast wel iemand is die graag wilt zingen. Kom dus gewoon op een dinsdagmiddag naar het clubhuis. 
Voor eventuele informatie neem contact op met Goke van Beijeren tel 023 5274958 of e-mail h.beijeren@chello.nl.

 

Windmolens Schoteroog


Plaatsing van grote windmolens op Schoteroog is nog steeds aan de orde. Het bestuur begrijpt de noodzaak voor de energietransitie maar maakt zich ook zorgen over de effecten van deze plannen voor onze vereniging en heeft daarover ook contact gehad met de gemeente Haarlem.

De gemeente heeft ons als volgt geïnformeerd:
“Door het bureau Bosch en Van Rijn wordt onderzoek uitgevoerd dat is gericht op een aantal zaken:
- het in kaart brengen van de mogelijkheden op Schoteroog qua windmolens, zoals de beperkingen die er zijn qua hoogte, afstand tot bebouwing, stelling van Amsterdam, natuur-netwerk Nederland regelgeving, etc. Op basis daarvan wordt een beeld verkregen van wat er überhaupt mogelijk is.
- op basis hiervan zullen ze ook andere omgevingseffecten bekijken: zoals geluid, slagschaduw, veiligheid, effect op recreatie waaronder natuurlijk ook de watersport en andere recreatie activiteiten die op Schoteroog plaatsvinden.

Dit rapport wordt in februari verwacht, waarna het met betrokkenen gedeeld kan worden.
De initiatiefnemers, Noord Noord West Wind, zijn nog niet met participatie begonnen. Zij zijn nu een participatieplan aan het maken, en willen het onderzoek van Bosch en Van Rijn afwachten om de uitkomsten daarvan mee te nemen. Uiteraard staat de HJC op de lijst als direct betrokkene om meegenomen te worden in het participatietraject.

Op dit moment zitten er twee bewoners van Land in Zicht in de projectgroep met de initiatiefnemers en de energie coöperatie om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en hun input mee te geven. Dat zijn dan ook de bewoners waaraan gerefereerd wordt in de informatienota. Dat is uiteraard niet alle/de enige participatie die plaatsvind, de daadwerkelijke participatie wordt nog nader uitgewerkt en daar wordt een veel bredere groep in meegenomen. Ik verwacht dat dit in het voorjaar van start zal gaan, maar precieze planning kan gedeeld worden zodra er een participatieplan is gemaakt door de initiatiefnemers.”

Het mag duidelijk zijn dat onze zorgen nog niet zijn weggenomen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en participeren zodra mogelijk.

Met de bewonerscommissie “Land in Zicht” is ook contact geweest. Zij organiseren op 21 februari van 19.30-21.30 uur een informatieavond in Paviljoen Loef. Zie daarvoor bijgaande flyer. Natuurlijk kunnen leden van de HJC ook van deze uitnodiging gebruik maken. Namens het bestuur zal ook vertegenwoordiging aanwezig zijn.

Wilko Emmens
Voorzitter
 

Bart 3de op WK eSailing


Bart Lambriex is 3de geworden bij het eSailing wereldkampioenschap. Deze finale werd gehouden in Alicante. Een totaal van 70000 zeilers begon het seizoen en de beste 10 gingen naar de finale. De finale bestond uit 12 races met F50, Laser, Far East 28r, 49er, Nacra 17, Offshore Racer, Star, and J/70s. De laatste race gaf dubbele punten en die won Bart en zorgde ervoor dat hij 3de werd.

 

Beperkte doorvaarthoogte Noorder Buiten Spaarne


Van 23 januari 2023 06:00 uur tot 6 april 2023 22:00 uur is er beperkte doorvaarthoogte in het Noorder Buiten Spaarne. De Schoterbrug wordt niet bediend ivm de aanwezigheid van een tijdelijke rioolleiding over de brug. De maximale doorvaarthoogte is 6,95 meter.
Zie hier het officiële bericht.

 

Nieuwjaarsspeech 2023


De Nieuwjaarsreceptie was zeer druk bezocht en bijzonder gezellig. Een goed begin van ons verenigingsjaar. Tijdens de receptie hield onze voorzitter Wilko Emmens onderstaande speech.

Goedemiddag, welkom op de nieuwjaarsreceptie.

Voor het eerst in twee jaar kunnen wij na de coronabeperkingen op deze wijze het nieuwe jaar inluiden. Ik kijk graag even terug op 2022 en doe dat net als velen van u met gemengde gevoelens.

Met het einde van de coronaperiode dachten wij het normale leven weer op te kunnen pakken. Maar de oorlog in Oekraïne heeft naast het onbeschrijfelijk leed dat daarvan het gevolg is veel invloed op onze samenleving. Gestegen kosten, zoals die van energie, die velen en ook het bestuur hoofdbrekens kost.
Er leeft onzekerheid en de toon waarop veel discussies worden gevoerd helpt ook niet altijd. Naar elkaar luisteren lukt vaak niet goed.

De HJC heeft toch een goed jaar achter de rug met een licht gestegen aantal leden en vrijwel al onze ligplaatsen waren bezet. Wij konden onze ledenvergaderingen weer live houden en hebben kunnen genieten van een prachtige zomer, met volop ruimte om onze sport te beoefenen
Talloze klussen zijn door vrijwilligers opgepakt, waarvoor veel dank is verschuldigd want zonder die inzet kan de HJC niet. Zij worden in maart door het bestuur in het zonnetje gezet, een uitnodiging volgt.
Een recordaantal passanten wist ons te vinden, zij lieten tal van goede recensies achter.
En natuurlijk hebben wij ook ons 105-jarig bestaan op gepaste wijze kunnen vieren,
Onze zeilers boekten mooie resultaten met als kers op de taart de prestigieuze “Van Rietschoten trofee” voor Bart Lambriex

En dan 2023, de enquête die wij u hebben beloofd komt door ziekte iets later, maar er wordt aan gewerkt. Laat daarin alstublieft uw ideeën weten.
Naast andere evenementen op de kalender willen wij graag extra aandacht besteden aan een gezamenlijke clubtocht tijdens het Hemelvaartweekend
Verder staat een nieuwe ledenmiddag op het programma en in maart een borrel voor de vrijwilligers.

Het bestuur hoopt dat u in 2023 vaak en met plezier op de HJC komt.

Namens het bestuur wens ik u allen een mooi en gezond 2023 en wil daar graag een toast op uitbrengen.
Wilko Emmens
Voorzitter

 

Schepen te water voorjaar 2023


Dit jaar zullen we de schepen, die op de bokken op het achterveld staan, in twee weekenden te water laten. Dit doen we met de trekker, cradlekar en de leden wiens schepen te water gelaten worden. Vele handen maken licht werk, daarom dient u aanwezig te zijn in de ochtend (vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur) of in de middag (van 13.00 uur tot 17.00 uur). Zie daarvoor deze planning.

Denk aan oude kleding, handschoenen e.d.

Na het te water laten, vaart u naar uw zomerligplaats of aangewezen plek en helpt u bij het te water laten van elkaars schepen. We bedanken jullie alvast hartelijk voor jullie mede(samen)werking.

Schepen < 2000 kg die met de kraan te water gaan, kunnen hiervoor een afspraak maken met de havenmeester. (Tot uiterlijk 15 april 2023)

De schepen die in de haven op een andere ligplaats dan hun zomerligplaats liggen, dienen vóór vrijdag 31 maart verhaald te worden naar hun ligplaats voor het aankomende zomerseizoen. Zie hier de indeling.

Met vriendelijke groet,
Goos Finnema, havencommissaris

 

Kijk voor oudere berichten in het: nieuwsarchief

ONZE SPONSORS

© 2023 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix