Nieuws

Nieuwjaarsreceptie, 1 januari om 16.00 uur

Het bestuur nodigt alle leden van de HJC graag uit voor de traditionele nieuwjaarsreceptie op 1 januari. Onder het genot van een hapje en een drankje trappen wij het nieuwe verenigingsjaar af.
U mag daarbij natuurlijk niet ontbreken dus zet deze, moeilijk te vergeten datum, toch vast in de agenda.


 

Legenda op de waterkaart. Waar moet je op letten?

De legenda is het gedeelte van een kaart waarop wordt uitgelegd wat de afzonderlijke kaartsymbolen betekenen. Een goede legenda is er een die zo min mogelijk geraadpleegd hoeft te worden, omdat de gebruikte symbolen voor zich spreken. Lees hier verder.
 

Nieuw promotiebeleid voor de Optimist

In het afgelopen Najaarsoverleg van de Combi-regio’s is, in samenwerking met de Optimist Club Nederland (OCN), besloten tot een vereenvoudiging van de promotieregels voor Optimist-zeilers in Nederland met ingang van 1 januari 2019.
De Optimist is een belangrijke klasse in de zeilsport. Het is niet alleen een klasse waarin duizenden kinderen kennis maken met het plezier van het zeilen, maar ook een kraamkamer voor toekomstige kampioenen. Door verschillende oorzaken, zoals een veranderend bezighedenpatroon en de toenemende vergrijzing, neemt het aantal sportende kinderen af. Deze trend is ook zichtbaar in het jeugd(wedstrijd)zeilen. Grotere regio’s, zoals Combi Amsterdam en Combi Rotterdam, zagen de afgelopen jaargang een teruggang van het aantal deelnemers van ruwweg 45%. In kleinere regio’s is deze situatie nog ernstiger. Dit probleem behoeft dringend aandacht, wij hebben allen baat bij grote startvelden en een gezonde competitie. Dit geldt niet alleen voor toptalenten, maar vooral voor de overgrote meerderheid van de jeugdzeilers die genieten van het wedstrijdzeilen als breedtesport.
Het oude promotiebeleid sloot niet meer aan bij de actuele ontwikkelingen in de sport en was niet in het belang van de zeilers, verenigingen en Combi-regio’s. Ook functioneerde het oude promotiebeleid niet goed. Een middelmatige B-zeiler die netjes al zijn Combi-wedstrijden voer, promoveerde verplicht naar de Optimist A, omdat hij simpelweg weinig DNC’s scoorde. Daarnaast zijn er grote niveauverschillen tussen de grote en de kleine Combi-regio’s.
Het werd dan ook hoog tijd voor een nieuw landelijk promotiebeleid dat voor elke regio werkt en tegemoetkomt aan de behoeften van zowel de recreatieve jeugdzeilers als de fanatieke talenten. Met als doel om het jeugdzeilen weer een solide basis te geven voor de toekomst. Dat is in het belang van de jeugdzeilers, de verenigingen, de Combi-regio’s, de toptalenten en van het jeugdzeilen als breedtesport in het algemeen. De wijziging in het promotiebeleid is lang besproken en de beslissing is na rijp beraad unaniem genomen. Lees hier verder voor de nieuwe promotieregels.

 

Nieuwe barlijst

De barlijst voor januari en februari 2019 is gepubliceerd op Mijn HJC.


 

Boten te water vanaf zaterdag 30 maart

Het lijkt nog ver weg maar de tijd gaat snel en er zijn vaak minder werkbare dagen dan waar je op rekent. In het algemeen geldt dat wie er het laatste uit gaat ook als eerste te water gaat. De schepen die vooraan in de winterstalling staan en met de cradle-kar te water moeten zijn dus het eerste aan de beurt. Kijk hier wanneer uw boot te water gaat.
 

Stremming sluis Spaarndam deel 2

Eerder hebben wij al geïnformeerd over een brief aan Rijnland namens de vier Haarlemse watersportverenigingen. Daarin het verzoeken wij om overleg teneinde in de toekomst hinder van sluiting ten gevolge van dreigende verzilting zoveel mogelijk te voorkomen. Ook het watersportverbond heeft nu een vergelijkbare brief gestuurd waarmee het verzoek om overleg kracht wordt bij gezet.
Zodra er nieuws op dit vlak is komen wij weer in de lucht.
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
voorzitter
 

Stremming sluis Spaarndam deel 1

De stremming van de sluis in Spaarndam heeft afgelopen zomer voor het nodige ongemak gezorgd. Rijnland gaf bij hun presentatie op onze derde zondag op 18 november al aan dat de kans op herhaling in komende zomers groot is. Dit is tijdens het Tripartite overleg met de besturen van de Haarlemse watersportverenigingen aan de orde geweest. Afgesproken is dat wij het Hoogheemraadschap van Rijnland schriftelijk zullen vragen om met ons in overleg te treden hoe in de toekomst hinder zoveel als mogelijk voorkomen kan worden. De inhoud van deze brief treffen jullie hier aan. Ook het Watersportverbond zal deze problematiek in een brief aan het HHR Rijnland aankaarten.
Wij houden jullie op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen 

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter Haarlemsche Jachtclub 

Notulen ALV 23 november j.l.

De notulen van de algemene ledenvergadering van 23 november 2018 zijn in te zien op Mijn HJC. De behandeling en de vaststelling van het verslag zal plaatsvinden op de volgende algemene ledenvergadering op 12 april 2019.
De secretaris

 

Opening clubhuis en loods op vrije dagen havenmeester

Met name in de wintermaanden kan het soms voorkomen dat er geen vervangende havenmeester aanwezig is. Op deze dagen willen wij de afspraak maken dat diegene die het clubhuis of loods 's morgens open maakt deze bij vertrek ook weer afsluit. 
In de hal hangt een lijstje met leden die een sleutel hebben en die wanneer het noodzakelijk is, en wanneer zij aanwezig zijn, gevraagd kunnen worden het clubhuis en/of de loods te openen of te sluiten.
Om privacy redenen zijn op deze lijst alleen de naam vermeld, contactgegevens dient u op het besloten deel van de site op te zoeken. Mogen wij rekenen op ieders medewerking?
Met vriendelijke groet,
Wilco Dijk, havencommissaris


 

Schepen te water vanaf zaterdag 30 maart

Het lijkt nog ver weg maar de tijd gaat snel en er zijn vaak minder werkbare dagen dan waar je op rekent. In het algemeen geldt dat wie er het laatste uit gaat ook als eerste te water gaat. De schepen die vooraan in de winterstalling staan en met de cradle-kar te water moeten zijn dus het eerste aan de beurt. Het betekent ook dat de winterliggers in het water hun schepen uiterlijk 29 maart weer op de eigen ligplaats neer moeten leggen. De havenmeester neemt met iedereen contact op.
Met vriendelijke groet,
Wilco Dijk, havencommissaris 

Nieuwe ledenmiddag 17 februari 13.00 tot 14.45 uur

Voorafgaand aan de 3de zondag van de maand lezing in februari nodigt het bestuur iedereen uit die in 2018 lid is geworden van de HJC voor de "Nieuwe Ledenmiddag". Het blijkt niet altijd eenvoudig om de weg binnen onze club te leren kennen. Toch willen wij graag dat iedereen zich snel bij ons thuis voelt en ook onderdeel van het verenigingsleven uit gaat maken. Wij willen die middag daarom gebruiken om de nieuwe leden te informeren over het reilen en zeilen van onze club. Van jeugd- en/of wedstrijdzeilen, motorbootvaren, werkploegen, bardienst, evenementen, wij praten je helemaal bij. Na afloop van deze bijeenkomst kunt u om 15.00 uur naadloos aanschuiven bij de boeiende lezing van Sailselect over het maken van zeilen. Iedereen die in 2018 lid is worden kan begin januari een persoonlijke uitnodiging tegemoet zien.
 

Zes tips om de boot winterklaar te maken

Als bootbezitter maak je voor de winter een keuze of je je boot of schip in het water laat liggen, of dat deze op de kant gaat. In beide gevallen zijn er specifieke zaken waar je rekening mee moet houden om je schip goed de winter door te laten komen. Lees hier verder.
 

Kijk voor oudere berichten in het: nieuwsarchief

ONZE SPONSORS

© 2018 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Sitemap - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix