Nieuws

Bangma bokaal en HJC wimpel

Na afloop van de terugtocht wordt de Bangma bokaal uitgereikt. Dit jaar werd hij gewonnen door Hans de Vries en Rob den Boer.Tijdens de seizoenssluiting wordt de HJC wimpel gestreken en door de voorzitter uitgereikt aan een persoon die de voorzitter en/of de club buitengewoon geholpen heeft. Dit jaar was dat Oebele Dijk. Daar die niet bij de seizoensafsluiting aanwezig kon zijn, werd de wimpel alsnog afgelopen woensdag uitgereikt. 

Winterstalling

Het hellen is weer begonnen. 

Optimisten Verenigingsprijs gewonnen door HJC

Deze wisselprijs wordt gewonnen door de beste 3 optimist A-zeilers van één vereniging tijdens het combi-evenement op de HJC van de Combi-Amsterdam. Deze prijs was sinds 2010 niet meer gewonnen door de HJC. Jorien Hin, Vera ter Horst en Boudewijn Grootes hebben hem weer teruggehaald waar hij hoort namelijk op de HJC!

Alle HJC wisselprijzen hier.

 

Uitslagen en foto's combi Haarlem

De uitslagen en foto's van de combi Haarlem staan hier.
 

Belangenbehartiging Watersportverbond;

Als bijna vanzelfsprekend maken wij onze tochten en brengen onze vakanties door op het water. Wat er allemaal bij komt kijken om de belangen van ons als watersporter bij alle instanties onder de aandacht te blijven brengen onttrekt zich vaak aan het oog. 
Via deze link is te lezen wat Regio West, Auke Bender is lid van dit regioteam, allemaal onder handen heeft. Op de site van het Watersportverbond kan je onder “belangenbehartiging”  een inkijkje krijgen van wat zich in andere regio’s afspeelt.  

Najaars ledenvergadering

Save the date
De najaars ledenvergadering vindt plaats op vrijdagavond 23 november, zet deze datum vast in de agenda want er is weer veel te bespreken waar onder de begroting en contributies. Tijdens de najaarsvergadering zetten wij ook onze vlaggendragers, de zeilers die mooie resultaten hebben laten zien, in het zonnetje. De ALV is ook het moment dat het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid maar ook het moment waarop de leden aan kunnen geven waar het bestuur de komende periode aandacht aan zou moeten geven. Onnodig te zeggen dat alle leden van harte welkom zijn.


 

Boten uit het water en winterstalling

Vanaf maandag 15 tot en met woensdag 31 oktober gaan de boten uit het water. Iedereen waarvan de boot via de hellingkar of de kraan op de wal/loods komt, moet hiervoor een afspraak maken met de havenmeester. Doe dit zo spoedig mogelijk om teleurstellingen te voorkomen.

Mocht uw boot met de hellingkar of kraan uit het water gaan dan wordt er van u verwacht dat u die dag ook de havenmeester helpt met het hellingen. Geef dat gelijk aan bij de havenmeester als u een afspraak voor hellingen maakt.

Vanaf 1 november kunnen de winterliggers in het water hun winterligplaats innemen na overleg met de havenmeester.

Leden van (open)boten, die geen gebruik maken van de winterstalling op de HJC, dienen hun boot voor 1 november van de haven te verwijderen.
Kleinere boten die op de wal blijven dienen goed afwaterend afgedekt te worden. De banden van de trailers moeten goed op spanning zijn. Zij melden zich bij de havenmeester die ze een plek zal aanwijzen.

Masten en gieken die in de mastenloods worden opgeborgen moeten voorzien zijn van een naam. De rest van uw spullen neemt u mee naar huis. De haven is geen opslagplaats.

Mocht u volgend jaar geen ligplaats meer willen op de HJC dan moet u zich afmelden voor 1 januari 2019. Dit kan via de HJC website ‘haven/opzeggen ligplaats’.

Tot slot. Er staat dit jaar geen tent op het terrein. We krijgen geen vergunning van de gemeente. Dat betekent dat er maar zeer beperkt overdekte stalling is.

Wilco Dijk
havencommissaris 

Bestuursvacatures

Twee bestuursleden hebben onverwacht te kennen gegeven om uiteenlopende redenen hun bestuursfunctie te willen beeindigen.
Ben Dekkers, onze secretaris, heeft zijn termijn er op zitten en is om persoonlike redenen in de najaarsvergadering niet herkiesbaar.
Arie v.d. Koppel heeft een functie in het oosten van het land aanvaard en dat combineert slecht met de functie van clubhuiscommissaris van de HJC.
Ik vind het erg jammer maar beide heren zullen dus in de najaarsvergadering voor het laatst achter de bestuurstafel zitten en wij zullen dan bij hun afscheid stil staan.
In ieder geval betekent dit dat wij op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden. Ik kan in ieder geval uit ervaring spreken dat het besturen van een vereniging als de HJC ook echt leuk kan zijn. Als je belangstelling hebt neem dan svp contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter

 

Het shantykoor begint weer te zingen

De mooie zomer is weer voorbij, dus wij beginnen weer met de winter activiteiten. Een van die activiteiten is het zingen bij het shantykoor. Vanaf donderdag 11 oktober zingen we weer iedere donderdagavond. We zouden het leuk vinden als zich wat nieuwe leden aanmelden. Er zijn vast veel meer mensen die graag zingen of een instrument bespelen. Daarom: meldt u aan!
Wij zingen op donderdagavond van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. Kom gewoon een keer kijken. U kunt zich aanmelden bij Goke van Beijeren. Zij kan u ook meer informatie geven. Dat kan via de mail of telefonisch 023-5274958.
Groetjes Goke van Beijeren
De Schuimspetters 

Brandweer oefent op HJC

Regelmatig oefent de brandweer op ons terrein. Bijvoorbeeld een containerbrand of het behandelen van een gewonde.

 

Winterstalling 2018/2019

De zomer komt ten einde en dat betekent dat we voorbereidingen aan het treffen zijn voor de winterstalling.

- Boten die op een eigen trailer staan:
Vele trailers zijn in helaas niet in orde. Wij willen dat de trailer goed verrijdbaar is en dat betekent een goed werkende koppeling en goed gangbare (opgeblazen) banden. Maak dit snel in orde anders kan de boot niet de kant op van de winter.

- Kleinere boten op trailers of op trolly’s:
Ook hiervan moeten de trailers en speciaal de banden in orde zijn. Zij moeten makkelijk verrijdbaar zijn.

- Stalling wal, loods of water:
Iedereen die vorig jaar een plek had op de wal, loods of in de haven heeft deze winter weer een plek. Indien u deze keer geen winterstalling op de wal, loods of in het water wilt, wilt u dan voor 15 september via de email melden dat u geen gebruik maakt van uw oude plek. Ook een wijziging zoals i.p.v. bijv. op de wal nu in het water graag mailen.
Leden die vorig jaar geen plek hadden en nu wel een plek willen hebben voor komende winter kunnen dit per email opgeven, dan kunnen wij zien of er een plek en/of eventueel een bok is. Dit geldt voor alle boten van klein tot groot, dus van optimist tot groot zeil/motorjacht. Geef hierbij aan of je gebruik wilt maken van een bok van de HJC of een eigen trailer hebt. Geef eventueel ook aan of je met staande mast of gestreken mast de kant op wilt.

De schepen worden vanaf half oktober uit het water gehaald. De exacte data en tijden worden begin oktober gepubliceerd.

Wilco Dijk
Havencommissaris

 

Verenigingsleven

U bent lid van een prachtige 100 jarige vereniging waarvoor een flink aantal vrijwilligers zich op tal van vlakken stevig inzetten. Alleen door persoonlijke  inbreng/inzet van leden gaat het een vereniging voor de wind. De komende maanden moet er ook weer veel gebeuren. Werkavonden, werkdagen en de bardienst kunnen niet zonder inbreng van u.
Ik vraag in het bijzonder ook aandacht voor de periode van het uit het water halen van de boten, vaak ook uw boot. Op de dag dat uw boot gepland staat vragen wij om uw tijdige aanwezigheid en ook uw hulp bij die andere schepen die dan aan de beurt zijn. De “hijsploeg” bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers die u graag helpen maar omgekeerd vragen wij dat ook van u.
Spreek met de havenmeester of haven-commissaris af wat u op die dag kunt doen.
Wilko Emmens
Voorzitter

Derde zondag van de maand

Op elke 3de zondag van de maand zal tijdens de herfst-wintermaanden een interessant evenement worden georganiseerd. Noteer vast in je agenda: Zondag 18 november en zondag 16 december.
We starten om 15.00 uur. Daarna aansluitend een smakelijke borrel.
Voor de 2 zondagen staat op de rol:
  • Lezing over de verzilting van onze rivieren en de afsluiting van de sluis in Spaarndam. De inleiding wordt gehouden door het Hoogheemraadschap Rijnland.
  • Ons eigen Shantykoor brengt de meest aansprekende liederen ten gehore.
In welke volgorde? Dat wordt de volgende keer bekend gemaakt.

Heb je nog suggesties voor sprekers of onderwerpen of wil je zelf een presentatie houden? Meld je dan aan bij: Cees van Dijl
Email: evenement@haarlemschejachtclub.nl of tel. 06-51379325.

 

Kijk voor oudere berichten in het: nieuwsarchief

ONZE SPONSORS

© 2018 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Sitemap - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix