instagram

Nieuws

Groot onderhoud Gravestenenbrug


Op 27 november start Dura Vermeer in opdracht van de Gemeente Haarlem aan het groot onderhoud van de Gravestenenbrug. De werkzaamheden duren tot 28 maart 2024. In deze brief wordt een toelichting gegeven op de mogelijke impact die de werkzaamheden voor u kunnen hebben.

 

Klusploeg hard aan het werk


Iedere woensdag overdag wordt er geklust op de haven. Vele handen maken licht werk en is noodzakelijk voor het op orde houden van onze gebouwen, installaties, terrein en groenvoorziening: kom dus gezellig klussen. U hoeft niet handig te zijn, wel gezellig. 
Er wordt om 10.00 uur begonnen met koffie en dan verdeelt Jos Ridder de werkzaamheden. U kunt een dagdeel komen of de hele dag. Dat maakt niet uit. Tussen de middag is er erwtensoep en chocomel voor de klussers. Na afloop is er natuurlijk tijd voor een gezellig drankje. 
Kijk hier voor enkel klusfoto's van dit najaar/winter.
Kijk hier voor andere foto's van deze winter.

 

Inspirerend verhaal Jorien en Vera


Kersverse HJC vlaggendragers Jorien en Vera vertelden zondag over hun avonturen in de 49erFX en hun aspiraties om de top te bereiken. Super inspirerend verhaal van twee meiden die er vol voor gaan en daarnaast ook nog een voltijd studie volgen. Het clubhuis was goed gevuld met enthousiaste en nieuwsgierige leden, die na afloop uitgebreid konden napraten tijdens de 3e zondag van de maand borrel. Jorien en Vera: we wensen jullie veel succes en volgen jullie op de voet via @hinhorst_sailing.
Wie de meiden nog een extra steuntje in de rug wil geven, kan hier terecht en laten we allemaal in ons netwerk kijken hoe we de meiden een stapje verder kunnen helpen!

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Sponsorflyer


 

Doorvaartvignet Amsterdam


Sinds 2022 is voor het varen op de wateren die vallen binnen de Gemeente Amsterdam een Doorvaartvignet verplicht. Omdat aanvankelijk nogal onduidelijk was op welk water deze verplichting zou gelden heeft het Programmateam Varen van de Gemeente Amsterdam samen met het Regioteam Noord-Holland Zuid van het Watersportverbond hierover veelvuldig overleg gehad. Dit het geresulteerd tot een oplossing die op bijgaand kaartje staat. De licht blauw gekleurde wateren op dit kaartje zijn vrijgesteld van het Doorvaartvignet.

Klik op het plaatje om te vergrotenOok heeft het overleg opgeleverd dat de verkrijgbaarheid van het vignet wat makkelijker is geworden. Het vignet moet altijd aangevraagd worden via amsterdam.nl/varen.
Er zijn nu 2 mogelijkheden om het in bezit te krijgen, n.l.;

1. Be­zor­ging per post: Hebt u ge­ko­zen voor be­zor­ging per post? Dan krijgt u het vig­net bin­nen 2 we­ken na­dat uw be­ta­ling is ont­van­gen met de ge­wo­ne post thuis­ge­stuurd. Houd er re­ke­ning mee dat de post lan­ger doet over be­zor­ging bui­ten Ne­der­land.
2. Zelf af­ha­len: Hebt u ge­ko­zen voor 'Di­rect zelf af­ha­len'? Het vig­net koopt u eerst on­li­ne en daar­na haalt u het op bij een van de af­haal­pun­ten. U kunt uw keu­ze niet meer wij­zi­gen in 'Be­zor­ging per pos­t'.

U kunt het Door­vaart­vig­net ook on­der­weg vanaf uw boot on­li­ne be­stel­len en op­ha­len bij een af­haal­punt. In de buurt van deze lo­ca­ties kunt u vei­lig af­me­ren. Bij een af­haal­punt mag u maxi­maal een half uur af­me­ren en u moet uw ge­ac­ti­veer­de vig­net di­rect na het op­ha­len links­ach­ter op de boot be­ves­ti­gen.

Het Doorvaartvignet kost 40 euro en is 3 kalenderjaren geldig.

Nog even terug naar het kaartje!
Op de donkerblauw gekleurde wateren mag vanaf 2030 alleen emissie loos gevaren worden. (En binnen de oude grachtengordel geldt dit zelfs vanaf 2025!)
Een uitzondering hierop zijn de donkergrijs gekleurde wateren. Dit zijn de zgn. "doorgaande routes", deze kunnen met emissie bevaren worden.

Een veel gestelde vraag is; hoe is de situatie bij de jachthavens aan het IJ zoals b.v. de Sixhaven, Aeolus of Het Jacht, die in water van de gemeente Amsterdam liggen? Geldt daar het Doorvaartvignet? Het antwoord is; tot 2030 zijn al deze haven vrijgesteld van dit vignet. Over de situatie na 2030 wordt nog onderhandeld.

Auke Bender
Regiovertegenwoordiger Watersportverbond Noord-Holland Zuid

 

Shantykoor


We zingen weer, wie zingt er met ons mee?

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur zingen we met ons koor. Nieuwe leden zijn van harte welkom om muzikaal of vocaal met ons mee te doen. Kom een middag kijken en/of meedoen. Ons repertoire is shanty en gezellige meezingliedjes.

Groeten van Goke van Beijeren 0637474409

 

Steiger schrobben


Er was een zeer grote opkomst bij het steiger schrobben. Zie hier diverse schrobbers bezig. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u gerust de komende dagen uw plekje alsnog onderhanden nemen!

 

Vlaggendragers en ALV


De najaars ALV was een goed bezochte vergadering. De vlaggendragers werden gehuldigd en de Poelsnipbeker werd uitgereikt aan Felix Mulder. De penningmeester gaf vervolgens een heldere uitleg over de begroting en de tarieven van 2024. Daarna werd uitgebreid de nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement besproken. Ook de nieuwe lig- en bergplaats huurovereenkomst werd doorgenomen. Daarna gaf Auke uitleg over zaken die in het Watersportverbond spelen en de bruggen problematiek in onze omgeving. Vervolgens nam hij ook de evenementenagenda van de komende maanden door. Tot slot bedankte ere-lid Wilko Emmens het bestuur voor hun drukke werkzaamheden. Het was een boeiende vergadering waar goed gediscussieerd werd.
Hier de foto's van de vlaggendragers en ALV. 
Hier de winnaar van de Poelsnipbeker.


 

Boten uit het water


Al diverse dagen wordt er hard gewerkt in regen en wind om de schepen met de cradlekar uit het water te halen en op de bokken te plaatsen voor de winter. Kijk hier voor enkele foto's. 

Update 6 november: Alle boten staan weer veilig op de kant. Complimenten voor de havencommissaris, havenmeester en de trouwe hijsploeg.

 

Donderdag storm Ciarán


Donderdag 2 november wordt aan de kust een harde tot stormachtige zuidenwind met zeer zware windstoten verwacht. Voorkom schade. Controleer nog even of je boot in het water goed vast ligt met de landvasten. Dit geldt ook voor de kleinere boten op de wal. Blokkeer de wielen en zet de boot met een spanband vast aan de trailer.

Update van de havenmeester 19,00 uur:
Een aantal kleine bootjes hebben hun mast laten staan en gingen flink tekeer. Een aantal boten heeft hun rolfok nog op het schip, wat de havenmeester extra werk heeft opgeleverd zoals ook bij grootzeilen, die er nog niet af gehaald zijn. Hier en daar is wat schade ontstaan. Helaas hebben sommige leden geen voorbereidingen getroffen voor deze storm. Andere leden belden op om hun hulp aan te bieden en zijn daadwerkelijk op de haven geweest om actief te helpen. Waarvoor veel dank.

 

Kijk voor oudere berichten in het: nieuwsarchief

ONZE SPONSORS

© 2023 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix