instagram

Kraanreglement

 • De kraan mag alleen gebruikt worden door personen die een instructie gehad hebben van de havencommissaris of de havenmeester.
 • Belast de kraan niet zwaarder dan 2000kg. Dit is de maximale toegestane hijslast van de kraan.
 • De Haarlemsche Jachtclub is niet aansprakelijk voor schade aan het te hijsen object of aan andere zaken van de gebruiker, gebruik geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.
 • Schade aan de kraan als gevolg van onjuist of onrechtmatig gebruik zal op de veroorzaker worden verhaald.
 • De kraan is middels een sleutel afgesloten. De sleutel is bij de havenmeester van de Haarlemsche Jachtclub verkrijgbaar.
 • Zorg voor een stevig hijspunt in de boot. Gebruik een hijsstrop of hijsbanden die het gewicht van de boot ruimschoots kunnen dragen. Zorg dat hijsbanden niet weg kunnen slippen.
 • Hijsbanden zijn verkrijgbaar bij de havenmeester. Na gebruik van de hijsbanden dienen deze terug gebracht te worden. 
 • Breng kijkers en/of wandelaars niet in gevaar.
 • Draag een veiligheidshelm.
 • Verricht eerst een visuele controle van de kraan om te controleren of er onregelmatigheden zijn.
 • Bereid het takelen voor zodat onnodig wachten wordt voorkomen.
 • Laat de boot of mast niet onder de kraan liggen. Anderen willen ook kunnen takelen.
 • Zorg dat auto/trailercombinatie en boot vrijwel gelijktijdig bij de kraan zijn.
 • Parkeren in het kraangebied is niet toegestaan.
 • Meld als de kraan defect is dit direct bij de havenmeester.

Geïnstrueerden die de kraan mogen bedienen:

Leo Roelofs Theo van Meerwijk Bart Stijger Goos Finnema
Clemens de Graaf Jos Ridder Edwin Rijvordt Hans de Vries
Hans Gortworst Cees v/d Knaap John van Zijl Ton Beeren
Wilco Dijk Auke Bender Nico Hin Peter Fromberg
Frans Hin Henk van Beijeren Rob Hoogland Goos Finnema
Robert v. Beijeren Arne Paauw Louis van Wamel Adse Jelles
Albert Jan Paauw Danny Struijkenkamp Jelle Jutjens Auke Holtrop
Johan Keesmaat Robert Holtrop Dirk Bennen Peter Vernout sr
  Wim Jutjens Ton Beeren Wim Telman
       

 

 

 

 

 

   

  ONZE SPONSORS

  © 2023 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix