Nieuws

Vaardagen zetten ook HJC in het zonnetje

Na 8 jaar zijn de Haarlemse Vaardagen weer terug. De 10e editie van dit maritieme spektakel speelt zich deze keer niet alleen af in de Haarlemse binnenstad. Ook de HJC vormt drie dagen lang het toneel van de Vaardagen. Dat betekent dat de vloot van ongeveer 60 ronde- en platbodemjachten, alle verenigd in de VSRP (vereniging voor zeilers van ronde- en platbodemjachten), vanaf vrijdag tot en met zondag ligt afgemeerd bij de HJC. Speciaal hiervoor zijn pontons en stutpalen in het water voor het clubhuis aangebracht, waaraan de schepen kunnen liggen. We nodigen alle leden van harte uit om een kijkje te komen nemen. Woensdag en donderdag in de binnenstad, vrijdag, zaterdag en zondag op de HJC. Komt allen!!

Kort overzicht van het programma:

Woensdag 26 juli: 20.00u officiële opening Haarlemse Vaardagen (stukvaren van de ketting Gravestenenbrug). Akoestische muziek in varende sloepen.

Donderdag 27 juli: Overdag bezichtigen schepen. 20.00u Pieremachocheltocht, aansluitend diverse muziekoptredens

Vrijdag 28 juli: Vertrek vloot naar HJC voor puzzeltocht. Afmeren en diner bij HJC.

Zaterdag 29 juli: Ochtend bezichtigen schepen. Vanaf 13.00u zeilwedstrijden voor VSPR-schepen georganiseerd door HJC. Te bezichtigen vanaf Schoteroog.

Zondag 30 juli: Ochtend bezichtigen schepen. Vanaf 13.30u Admiraalzeilen door VSPR-vloot op het Spaarne. Aansluitend watergevecht tussen de schepen. Te bezichtigen vanaf Schoteroog.

Meer informatie:  www.vaardagen.nl


6-Uursrace van de Mooie Nel succes

Tradities kunnen veranderen vervagen, maar we kunnen ze ook aanpassen aan de tijd van nu. Zo ook met dit evenement, vroeger hadden we altijd de 24-uurs maar daar krijgen we tegenwoordig de handen niet meer voor op elkaar. Hij is even aangepast geweest als 12-uurs, maar ook dat was voor veel mensen te lang en reden om niet meer mee te doen.

Nu organiseren we al weer een paar jaar de 6-uurs en ja die slaat gelukkig wel aan. De eerste jaren erg voorzichtig maar gelukkig komen steeds meer teams deelnemen. Zo ook weer dit jaar.
Meer teams, heel mooi zeil weer, lekker eten en een druk bezochte prijsuitreiking en na afloop muziek en een heel gezellige avond. De diverse teams streden in 3 groepen (Laser, Optimist en open klasse) voor de snelste ronde en alle zeilers streden uiteraard om de eer van de wisselbeker (snelste gemiddelde ronde).

Deze wisselbeker werd dit jaar gewonnen door het team Clubvrienden met teamcaptain Adse Jelles in de Laser.

De uitslagen laten alleen de totaal gemiddelde ronde zien, maar als u echt wilt puzzelen en wilt zien wie van uw team de snelste rondes voer kunt u bij mij de volledige uitslag opvragen. Ik zal hem dan zo spoedig mogelijk opsturen.

Volgend jaar weer, en dan met nog meer teams. Foto's staan op Facebook.

Bert van Veldhuijsen. 


Aanpassing bedientijden Kaagbrug in Westelijke Staande Mastroute.

Sinds de invoering van de Blauwe Golf blijkt dat de enkele ochtend bedieningstijden van de Kaagbrug in de A44 zo ongunstig waren dat de spitssluiting in Haarlem (net) niet gehaald werd. Wat was een wens van de provincie Noord-Holland (de route beheerder) en de gebruikers van de route om deze tijden aan te passen zodat de spitsluiting wel gehaald kon worden. Na goed overleg met Rijkswaterstaat is dit gelukt! Wel moest deze aanpassing gecompenseerd worden en gekozen is om de vroege ochtend en late avondbedientijden van de brug Buitenhuizen te beperken.

Per ingang van 1 juli 2017 zijn de bedientijden als volgt:

Kaagbrug

1 november t/m 31 maart

Geen wijzigingen

   

   

1 april t/m 31 oktober

Werkdagen

Weekenden

Oude tijden

Nieuwe tijden

Oude tijden

Nieuwe tijden

6.02

6.02

 

6.32

6.32

 

9.32 N

9.32 N

8.32 N

8.32 N

10.02 Z

10.02 Z

9.02 Z

9.02 Z

13.32 N

12.32 N

12.32 N

12.32 N

15.02 Z

15.02 Z

14.02 Z

14.02 Z

19.32 N

19.02 N

19.02 N

19.02 N

20.32 Z

21.02 Z

19.32 Z

19.32 Z

       
       

Buitenhuizerbrug

1 november t/m 31 maart

Geen wijzigingen

   

   

1 april t/m 31 oktober

Oude tijden

Nieuwe tijden

1 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober

1 april t/m 31 oktober, uitgezonderd schoolvakanties

Alle dagen

 

Werkdagen

Weekend en feestdagen

5.00 tot 8.00

Op aanvraag

9.00 tot 21.00

9.00 tot 23.00

8.00 tot 23.00

   

   

1 juni t/m 31 augustus

1 april t/m 31 oktober, schoolvakanties (alle regio's)

Alle dagen

 

Alle dagen

5.00 tot 23.00

9.00 tot 23.00

 


Instructeurs krijgen training in EHBO

De vraag vanuit de instructeurs was of er wat meer met EHBO gedaan kon worden daar stond de hele jeugdcommisie direct achter. Heel enthousiast bood Intesivist Marcel de Groot ook lid van de Haarlemsche jachtclub aan om deze lessen te geven. De hele groep instructeurs was aanwezig. 

In twee avonden is gesproken over voorkomen is beter dan EHBO zoals Marcel ons leerde dit was het begin, maar tijdens de les hebben we alles geleerd van snijwonden schaafwonden bewusteloosheid ademhalings moeilijkheden rautek,chinlift, Head-tilt, stabiele zijligging reanimatie en nog veel meer. Veel foto's staan ook op facebook hjc jeugdzeilen. Heel blij zijn we ook met de EHBO voor kinderen boekjes die Marcel geschonken heeft aan alle instructeurs. In het clubhuis komt de nieuw aangeschafte EHBO kist te hangen die weer helemaal compleet is. We verheugen ons op de derde les die Marcel aanbood in september te geven. Heel veel dank hiervoor. MP


Zeilclinic 2017

Het was voor veel instructeurs de week van HJC dinsdag voorbespreking zeilclinic, woensdag EHBO, donderdag en vrijdag de reguliere lessen en vrijdagmiddag de boodschappen en het klaarmaken en voorbereiden van alle zaken in loods en keuken.

Door al deze inzet is de zeilclinic wederom een succes geworden de mails stromen binnen dat de kinderen een superweekend gehad hebben, ondanks de harde wind en wolken werd er gevaren gezwommen gespeeld en gegeten. Super trots zijn we op alle beginners en aspiranten die als echte kanjers het water opgingen. Er werd getraind op het water en op de kant In de middag was de waterbaan en de delta lloyd band erg populair, na de barbecue werd er levend stratego gespeeld op de heuvel, daarna konden de kinderen lekker wegzakken bij de film Mohana. Zondag begon met de warming up daarna een heerlijk ontbijt en weer als voleerde zeilers het water op. In de middag werd de clinic afgesloten met een wedstrijd. Op facebook staan vele foto's die dit alles laten zien. We willen iedereen die geholpen heeft bedanken voor een fijn en gezellig weekend. Marcel de Groot onze EHBO trainer had van bardienst geruild, en was zaterdag ook aanwezig bij de clinic ontzettend leuk. MP


Mededeling havencommissaris

Eindelijk na vele jaren is er stroom via een kabel. Helaas voor ons is het beloofde zonnepanelensysteem met daaraan alle technische zaken niet doorgegaan. Dit alles door het niet leveren van stroom door Liander. Maar wel is nu het aggregaat met alle overlast weg.

De nieuwe bemetering van de elektrapalen is ook in volle gang gezet. De testleden zullen hun bevindingen aan ons kenbaar maken. Zodat alle kinderziektes die er mogen zijn, eruit gehaald kunnen worden. En wij iedereen die stroom gebruikt in de haven een kaart kunnen geven zodat de kosten eerlijk verdeeld worden. Vergeet niet bij het weggaan, uw meter uit te schakelen via de kaart bij het kastje in de entree van ons clubhuis . Gebruik uw eigen toegewezen kaart met nr. van uw stekkerdoos. Hier wordt scherp op gelet, bij misbruik zullen er sancties volgen.

Er komt nog gas en water. Wanneer dat aangesloten wordt, dat weten wij nog niet, maar wij zijn er klaar voor.

Helaas is het dak van de loods aan de oostkant niet zoals het hoort. De verflaag bladert los en valt van het dak af. Gelukkig heeft de gemeente de aannemer en de leverancier aansprakelijk gesteld en valt het onder de garantie. De beste oplossing volgens de techneuten is een nieuwe dakbedekking over de oude heen. Hiervan ondervindt H.J.C. de minste overlast, en hoeft het dak er niet af. Als het gebeurt conform advies van de gemeente Haarlem, dan zijn wij daar blij mee.

Iedereen die zijn of haar ligplaats verlaat voor langer dan een dag /nacht is verplicht dit per mail of WhatsApp te melden aan de havenmeester. Dit geldt ook voor terugkomst of bij eerder dan aangegeven terugkomst . Dit graag tijdig laten weten aan Erik onze havenmeester of bij zijn afwezigheid aan zijn vervanger via het emailadres of mobiele nummer via WhatsApp , zodat Erik of de dienstdoende havenmeester dan weet hoe lang een box leeg blijft zodat daar passanten gebruik van kunnen maken. Email adres: havenmeester@haarlemschejachtclub.nl

Johan Keesmaat heeft zich beschikbaar gesteld om tijdens afwezigheid van Erik i.v.m. vrije dagen of vakantie, zijn taken over te nemen. Hij ontvangt dan Erik zijn email en telefoontoestel van de H.J.C.

Bij niet afmelden via email of WhatsApp kan uw lege box verhuurd zijn aan een passant en dan kunt u geen gebruik maken van uw box, niet eerder totdat de passant weer vertrokken is.

Wij hebben geen plaatsen meer vrij voor sloepen in het water. Wij blijven 60% zeilboten en 40% motorboten maximaal hanteren in onze haven. Dit heeft ook met fiscale wetgeving te maken

Ik wens iedereen nog leuke mooie evenementen toe op onze haven alsmede een heel fijn en goed zomer vaarseizoen.

Peter.W.J.Vernout havencommissaris


Nieuwe website

Het project van de website-aanpassing is afgerond. De menu’s zijn ingekort en verdeeld over hoofd- en footermenu, alle links werken, de indeling is aangepast naar de nieuwe lay-out en er is fotomateriaal toegevoegd. Gaandeweg zullen er natuurlijk nog verbeteringen komen en suggesties zijn nog altijd welkom. Mail dan naar  webmaster@haarlemschejachtclub.nl. MH


Kijk voor oudere berichten in het: nieuwsarchief

ONZE SPONSORS

© 2017 Haarlemsche Jachtclub Disclaimer - Sitemap - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix