Lidmaatschap Volwassenen

Voor het lidmaatschap voor onbepaalde tijd geldt een aanvraagprocedure (zie hieronder ' Lidmaatschap aanvragen').
Onderdeel hiervan is een gesprek met de ballotagecommissie die het bestuur adviseert over de toetreding van nieuwe leden.

Alle faciliteiten en voorzieningen op de Haarlemsche Jachtclub waar een nieuw lid van mag profiteren zijn opgebracht door de zittende leden en hun voorgangers. Nieuwe leden dragen met het eenmalig betalen van het entreegeld hun steentje bij aan de gedane en toekomstige investeringen. Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt het reeds betaalde entreegeld niet gerestitueerd.

De tarieven voor het lidmaatschap staan hier. Belangrijke punten:

  1. Bij het lid worden is naast de eerste contributie ook een entreegeld verschuldigd. 
    Dit entreegeld wordt per persoon en eenmalig in rekening gebracht.
  2. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd op 1 januari.
  3. Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari.

Lidmaatschap volwassene aanvragen

Startpunt voor het lid worden is het invullen van het  aanvraagformulier. Na het invullen van dit formulier volgt een uitnodiging voor een gesprek met de ballotagecommissie. Als er geen digitale (pas)foto als bijlage is opgestuurd bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kan alsnog een foto meegenomen worden. De ballotagecommissie komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Het kan dus even duren voordat er contact wordt opgenomen. 


Donateur worden

Het is ook mogelijk om donateur te worden.

;

Lidmaatschap Jeugd

Voor kinderen tot 21 jaar biedt de HJC het jeugdlidmaatschap. Dit lidmaatschap is geldig gedurende het hele jaar (van 1 januari t/m 31 december) en geeft de mogelijkheid tot deelname aan de zeilles, het huren van clubboten en geeft ook toegang tot evenementen. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Bij inschrijving voor zeillessen gaat een nieuw lidmaatschap in per 1 januari van het jaar dat de eerste keer zeilles bij de HJC wordt gevolgd en dan wordt ook de contributie gefactureerd. 


Lidmaatschap jeugd aanvragen

Voor het jeugdlidmaatschap is geen speciale acceptatieprocedure van toepassing. Aanmelden kan via het formulier  aanvraagformulier jeugd. Indien er in een gezin meerdere kinderen lid zijn, dan is er ook een voordelig gezinslidmaatschap mogelijk. In de statuten staan de voorwaarden hiervoor en ook de tarievenlijst geeft informatie.

In geval van lidmaatschap in combinatie met aanmelding voor de jaarlijkse HJC zeillessen of -trainingen, wordt het lidmaatschap aangevinkt op het inschrijfformulier voor de Zeilopleiding. Er hoeft voor deze jeugdzeilers dus geen apart lidmaatschap aangevraagd te worden.

;
 

Aanvragen en wijzigen

Alle benodigde formulieren staan hier in een overzicht:

Formulieren lidmaatschap

Contact en Informatie

Meer informatie over Volwassenen- en Jeugd- lidmaatschap staat bij de knop Lidmaatschap soorten
De contactpersoon is de HJC secretaris, mail:
secretaris@haarlemschejachtclub.nl.

Voor het lezen van sommige documenten is Adobe Reader nodig. Downloaden kan gratis via (klik):  

ONZE SPONSORS

© 2020 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix