instagram

Nieuws

Update Buitenhuizerbrug en andere bruggen

14 Sep 2023
Nieuws >>
Update 5 februari: Buitenhuizerbrug gemaakt
De brug gaat vanaf donderdag 28 maart weer volgens het reguliere bedienregime draaien.
Tijdens de storing van afgelopen periode heeft degelijk herstel plaatsgevonden waardoor de functionaliteit en betrouwbaarheid van de aangetaste elementen weer op peil is. Daarnaast zijn de noodopeningen en testdraaien van de afgelopen 3 weken positief verlopen. De brug liet geen technische mankementen zien. Op basis van deze ervaring voorziet Rijswaterstaat geen problemen om de Buitenhuizerbrug vanaf donderdag 28 maart en daarmee ook het Paasweekend van 31 maart en 1 april weer volgens het reguliere regime te laten draaien. Ze zullen de brug monitoren en regelmatig draaien om dit te kunnen waarborgen.

Update 29 januari Prinsenbrug gestremd
Op 15 maart start Dura Vermeer in opdracht van de Gemeente Haarlem aan het groot onderhoud van de Prinsenbrug. De werkzaamheden duren tot 30 maart 2024. In de planning is rekening gehouden met de doorvaart van boten onder de Prinsenbrug. Daarom is gekozen om mee te gaan met de algehele stremming welke geldt voor het Spaarne tot 30 maart 2024. Zo zijn de werkzaamheden voor de start van het vaarseizoen gereed.

Update 22 december
Schipholbrug:  Persbericht Rijkswaterstaat Schipholbrug blijft dicht tot april 2025.

Buitenhuizerbrug: Tijdens overleg met Rijkswaterstaat werd op de vraag hoe het staat met de Buitenhuizerbrug verteld dat deze door de aannemer "technisch" is hersteld. Maar Rijkswaterstaat twijfelt of dit afdoende is en blijft bij de gemaakte afspraak om 1x per week te bedienen tot 1 april 2024. Wel gaan ze tot 1 april heel erg veel testen doen met het openen van de brug. Eind februari komen ze met een follow up over het verdere plan.
 

Update 5 december
Noodbediening Buitenhuizerbrug wordt voortgezet van 10 januari – 27 maart 2024
Wegens een storing wordt de Buitenhuizerbrug over Zijkanaal C sinds enige tijd beperkt bediend. De noodbediening op aanvraag wordt voortgezet gedurende de winterperiode, met uitzondering van woensdag 27 december en 3 januari. Vanaf 10 januari 2024 zal de bediening van de Buitenhuizerbrug op woensdagen weer worden hervat en deze zal doorgaan tot en met 27 maart 2024.

Noodbediening op aanvraag
De noodbediening vindt plaats op woensdagen om 10.30 uur. Vaarweggebruikers kunnen een aanvraag indienen voor noodbediening van de Buitenhuizerbrug via het webformulier Beter Bediend. De aanvraag dient minimaal 48 uur (en maximaal 168 uur) van tevoren te worden ingediend.
De openingstijden van de nabijgelegen Brug A9 Spaarndam over Zijkanaal C worden afgestemd op deze noodbediening: op woensdag 09.55 uur (beide richtingen) en 10.55 uur (alleen in zuidelijke richting).

Hinder voor wegverkeer N202
Het openen en sluiten van de brug duurt met de noodbediening mogelijk langer dan een normale bediening. Weggebruikers op de N202 moeten daarom rekening houden met wachttijden van maximaal 1 uur. Op de route is bebording geplaatst om weggebruikers hierover te informeren. Het noodbedienregime is in overleg met omgevingspartijen (ov en hulpdiensten) tot stand gekomen.
De brugbediening voor de Brug A9 Spaarndam over Zijkanaal C heeft de reguliere bedieningsduur van enkele minuten.

Geplande werkzaamheden andere bruggen
Vaarweggebruikers worden ook geadviseerd rekening te houden met geplande werkzaamheden aan andere bruggen op de Staandemastroute, zoals de Schipholbrug, maar ook bruggen die in beheer zijn van gemeenten of provincie zoals de Schouwbroekerbrug,Catharijnebrug en Cruquiusbrug. Bereid uw trip daarom voor door de actuele scheepvaartberichten (BAS) te checken op de website Vaarweginformatie.

Bediening na 27 maart 2024
Op dit moment kan Rijkswaterstaat nog geen uitsluitsel geven over de bediening in het paasweekend en verder. Helaas moeten we, in verband met de complexiteit van de storing en kwetsbaarheid van de techniek, een slag om de arm houden. Eind februari 2024 zal Rijkswaterstaat meer informatie verstrekken over de bediening van de Buitenhuizerbrug na 27 maart. Deze tijd gebruiken wij om de storing beter in beeld te brengen en tot een structurele oplossing te komen.
 
Update 30 november Gravestenenbrug gestremd
Op 27 november start Dura Vermeer in opdracht van de Gemeente Haarlem aan het groot onderhoud van de Gravestenenbrug. De werkzaamheden duren tot 28 maart 2024. In  deze brief wordt een toelichting gegeven op de mogelijke impact die de werkzaamheden voor u kunnen hebben.

Update 16 oktober
Lees hier.

Update 13 oktober
Buitenhuizerbrug over Zijkanaal C: noodbediening op aanvraag vanaf woensdag 1 november tot en met 20 december
Wegens een storing aan de Buitenhuizerbrug wordt de brug sinds enige tijd beperkt bediend. Tot eind deze maand vinden er geplande noodbedieningen plaats op vrijdag en zondag om vaarweggebruikers door te kunnen laten. Vanaf november vindt de noodbediening alleen plaats op aanvraag op woensdagen (tot en met 20 december). Door deze noodbedieningen kan er hinder voor het wegverkeer zijn, met name op de N202.

Noodbediening op aanvraag
De noodbediening vindt vanaf 1 november op aanvraag één keer per week plaats op woensdagen om 10:30u. Vanaf 25 oktober kan de vaarweggebruiker een aanvraag indienen voor noodbediening van de Buitenhuizerbrug via het webformulier Beter Bediend. De aanvraag dient minimaal 48 uur (en maximaal 168 uur) van tevoren te worden ingediend.
De openingstijden van Brug A9 Spaarndam over Zijkanaal C worden afgestemd op deze noodbediening: op woensdag 09:55u (beide richtingen) en 10:55u (alleen in zuidelijke richting).

Lange termijn
De noodbediening geldt voor de periode tot en met 20 december. Momenteel wordt nog steeds gezocht naar een structurele oplossing van de storing. Hoe het bedienregime er na 20 december uitziet, zal in de eerste helft van december bekendgemaakt worden.
De noodbediening draait op kwetsbare techniek, waardoor de kans op langdurige uitval na elke noodbediening helaas groter wordt. Bereid uw trip daarom voor door de actuele scheepvaartberichten (BAS) te checken op Vaarweginformatie.
Update 27 september:
Onderstaande regeling (vrijdag en zondag bediening( blijft ook gelden tot 30 oktober. Daarna wordt de brug alleen bediend op afroep.

Update 18 september:
N.a.v. de opgedane ervaring van de aangepaste brugbediening Buitenhuizerbrug in het afgelopen weekend heeft Rijkswaterstaat de bedieningstijden van de brug iets aangepast.
Deze zijn nu:
Vrijdag 22 en 29 september a.s. om 14.15 uur.
Zondag 24 september en 1 oktober a.s. om 09.10 uur.
De bedientijden van brug Rijksweg 9 over Zijkanaal C zijn aan gepast aan bovenstaande bedientijden, t.w.
Vrijdag 22 en 29 september a.s. om 14.00 uur.
Zondag 24 september en 1 oktober a.s. om 08.50 uur.
En alleen voor vaarverkeer naar het zuiden:
Vrijdag 22 en 29 september a.s. om 15.00 uur.
Zondag 24 september en 1 oktober a.s. om 10.20 uur.
Na 1 oktober komt Rijkswaterstaat met een follow-up van de bedientijden.
De bediening van de Rijnlandsluis start op bovengenoemde zondagen een kwartier eerder om 08.15 uur.
Met vriendelijke groet,
Auke Bender
Regiovertegenwoordiger N-H Zuid van het Watersportverbond

De Buitenhuizerbrug over Zijkanaal C is een belangrijke schakel in de westelijke Staande Mastroute. Helaas is de brug al sinds 23 augustus in storing. Er is nog geen zicht op reparatie op korte termijn. 
We hebben samen met Waterrecreatie Nederland de afspraak met Rijkswaterstaat kunnen maken dat de brug in september op vrijdagen en zondagen handmatig bediend wordt. Dit zal zijn op vrijdagen om 14.15 uur en op zondagen om 09.10 uur. (De sluis draait op zondag 15 minuten eerder nl om 08.15 uur, waarbij noordgaand verkeer voorrang heeft) De openingen van de brug in Rijksweg A9 over Zijkanaal C zullen hierop aangepast worden. Die aangepaste tijden zijn vrijdagen om 14.00 (noord- en zuidgaand) en 15.00 uur (alleen zuidgaand) en zondagen om 08.50 uur (noord- en zuidgaand) en 10.20 uur (alleen zuidgaand) 
Aan de hand van de ervaringen met deze openingen zal Rijkswaterstaat gaan bepalen hoe dit verder gaat vanaf 1 oktober. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit publiceren.
Voor deze brugopeningen wordt veel gevraagd van personeel van Rijkswaterstaat en van het wegverkeer. Voor een opening moet de weg 2 uur afgesloten worden door vier verkeersregelaars en voor het handmatig bedienen van de brug moeten er vier monteurs en een brugwachter aanwezig zijn.

Let op: vanaf 1 oktober 2023 tot en met 24 mei 2024 is de Schipholbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder in de Oostelijke Staande Mastroute gestremd wegens werkzaamheden.

Update 24 september:
Belangrijk voor degenen die vanaf het Y naar de Nieuwe Meer willen varen.
Door de renovatie en uitbreiding van de Schipholbrug in de A9 is vanaf 1 oktober 2023 tot 1 juni de Staande Mast Route over Amsterdam niet beschikbaar voor schepen hoger dan 7 meter. Het Regioteam Noord-Holland Zuid van het Watersportverbond heeft met Waternet een afspraak gemaakt dat in bovengenoemde periode het traject van het Y naar de Nieuwe Meer (de Kostverlorenvaart route) op afspraak beschikbaar blijft. Hiervoor moet 4 dagen voor de gewenste doorvaart een aanvraag worden gedaan bij Waternet; tel 0900 - 9394. Zij zullen dan zorgdragen voor voldoende bedieningspersoneel.

 

Laatst vernieuwd: 05 Feb 2024 om 15:54

NAAR ACTUELE NIEUWSOVERIZCHT

Kijk voor oudere berichten in het: nieuwsarchief

ONZE SPONSORS

© 2024 Haarlemsche Jachtclub  Disclaimer - Website: MISD - Ontwerp: Butterfly Grafix